27/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Οι δύο πυλώνες στήριξης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, αναμφισβήτητα αποτελούν ο τουρισμός και η ναυτιλία. Ενώ για τον τουρισμό δίνονται πολλές πληροφορίες στον μέσο αναγνώστη, συμμετέχει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού και, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως στον ευρύτερο κύκλο μας όλοι κάποιον έχουμε που να εργάζεται στην τουριστική βιομηχανία, ειδικά μετά την αλματώδη ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού και των πλατφορμών τύπου Airbnb, τα πράγματα στη ναυτιλία είναι κάπως διαφορετικά. Λίγοι γνωρίζουν την παγκόσμια ηγετική θέση της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν σήμερα περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου, σε όρους χωρητικότητας Όπως σημειώνεται στην πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν περισσότερο από το 3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και ανέρχονται συνολικά περίπου στο 7% του ΑΕΠ (άμεσα και έμμεσα), προσφέροντας σχεδόν 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το δε ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου φέρει σημαία Κράτους Μέλους της ΕΕ. Το 2021, οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές, όχι μόνο ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, μετά την ύφεση που προκλήθηκε το 2020 από την πανδημία COVID-19, αλλά επίσης είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μετά το 2008 και ανέρχονται σε πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το:

31,78% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων

25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

22,35% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών & προϊόντων πετρελαίου

13,85% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Αερίου Πετρελαίου (LPG)

9,33% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Η ναυτιλία είναι γνωστή ως ένας κλάδος που ενυπάρχει έντονα η οικογενειακή παράδοση. Είναι γνωστά μερικά ονόματα εφοπλιστικών οικογενειών, οι οποίες κρατούν τα σκήπτρα της ποντοπόρου ναυτιλίας για περισσότερο από 150 χρόνια ήδη. Από μελέτες προέκυψε πως τόσο οι εφοπλιστές, όσο και οι ναυτικοί προερχόταν από ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό μέρος με βαθιές ρίζες στον τομέα της ναυτιλίας (βλέπε Χίος, Οινούσσες, Σαντορίνη κ.α.). Τελειώνοντας την εισαγωγή μας στην Εβδομάδα που πέρασε, λαμβάνοντας στοιχεία που δημοσιοποίησε ή Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, θέλουμε να επισημάνουμε πως η παγκόσμια ναυτιλία είναι ένα «Ελληνικό θέμα» το οποίο εκτός από οικονομικές εισροές και θέσεις εργασίας, προσδίδει κυρίως κύρος στη μικρή μας χώρα με την τεράστια ναυτική της δύναμη και ιστορία.

Κοιτώντας θετικά την Εβδομάδα που πέρασε, ας ξεκινήσουμε με τις παρατάσεις: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Α. 1062/ 19 Μαΐου 2022 Διοικητού Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 20.5.2022), με θέμα την «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022».

Σύμφωνα με την Απόφαση, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Α.1061/17 Μαΐου 2022 (ΦΕΚ Β΄ 2479/20.5.2022), με θέμα την «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού».

Σύμφωνα με την Απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Η δήλωση απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά.

«e-ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2022 Μη Μισθωτών - Μέχρι 31 Μαΐου η πληρωμή»: Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2022.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

«ΓΕΜΗ: Διευκρινίσεις για τους υπόχρεους εγγραφής, τις μεταβατικές διατάξεις και τα νέα Μητρώα μετά την ψήφιση του Ν.4919/2022»: Με την με αρ. πρωτ 52871/23-05-2022 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα.

«Υπεγράφη η Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας»: Υπεγράφη μετά από δέκα τρία (13) χρόνια, η Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας (ΣΣΕ 28/4/2022), με πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας (ΠΚ) 9/9.5.2022 και διάρκεια ισχύος από 1/4/2022 έως 30/9/2024. Η προηγούμενη συλλογική σύμβαση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων είχε υπογραφεί στις 14/7/2009.

Διευκρινίζεται ότι οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας, συνεπώς και η ανωτέρω ΣΣΕ, δεσμεύουν κατ’ αρχήν μόνο τα μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψη τους, οργανώσεων. Αν όμως κηρυχθούν υποχρεωτικές, η ισχύς τους επεκτείνεται από τον χρόνο δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, σε όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου ή του επαγγέλματος που αυτές αφορούν, δηλαδή και σε αυτούς που δεν είναι μέλη των συμβληθεισών οργανώσεων.

Η Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας, δεν έχει κηρυχθεί, επί του παρόντος τουλάχιστον υποχρεωτική, συνεπώς δεσμεύει μόνο τα συμβαλλόμενα στη σύναψη της μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, αν οι εργαζόμενοι οικοδόμοι, δεν είναι μέλη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, δεν υφίσταται δέσμευση εφαρμογής των όρων της εν λόγω ΣΣΕ ακόμη και αν η επιχείρηση που τους απασχολεί είναι μέλος μιας από τις εργοδοτικές οργανώσεις που την υπογράφουν. Ειδικότερα, για να υφίσταται νομική δέσμευση και να υποχρεούται ο εργοδότης να εφαρμόσει για τους εργαζόμενούς του, τους όρους αμοιβής και εργασίας της εν λόγω συλλογικής σύμβασης που είναι μεν σε ισχύ αλλά δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, είναι τόσο αυτός (ο εργοδότης) όσο και οι εργαζόμενοι, να είναι μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψή της συλλογικής αυτής ρύθμισης, οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών αντίστοιχα).

«myDATA: Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις από τις επιχειρήσεις. Τι ισχύει για την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021»: Με προσθήκη δύο νέων ερωταπαντήσεων στο αρχείο Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Επιχειρησιακά θέματα δίνονται απαντήσεις για το ζήτημα της διαβίβασης των επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων από τις Επιχειρήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες.

«Μαθητεία: Υπαγωγή μαθητευομένων στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ - Απεικόνιση ασφάλισης - Πίνακες - Τι ισχύει από 1/1/2022 και μετά»: Δημοσιεύθηκε από τον e-ΕΦΚΑ η εγκύκλιος 20/2022 σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ., Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους», η οποία ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2022 και μετέπειτα.

«Σε λειτουργία το mySynigoroslive για τον προγραμματισμό ραντεβού με τον Συνήγορο του Πολίτη»: Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε από την Τρίτη η πλατφόρμα mySynigoroslive, μέσω της οποίας οι πολίτες – φυσικά πρόσωπα και νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων – μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα με το Συνήγορο του Πολίτη και να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως για θέματα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής. Με τη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τους.

«Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. 19315 ΕΞ 2022/19.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2563/24.5.2022) Υπ. Επικρατείας, με θέμα την «Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και «Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».

Σύμφωνα με την Απόφαση «Σκοπός διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα οποία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό προσδιορίζεται στον ν. 4601/2019 και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις.».

«Ψηφιακή κάρτα-9 ερωτήσεις - απαντήσεις για τη μεταρρύθμιση»: Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υλοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ II και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ακολουθούν διευκρινίσεις σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων.

«Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων στο myDATA μέχρι τις 15 Ιουνίου»: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.

«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών»: Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» σχετικά με:

1. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών.

2. Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Χρηματοδότηση «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και χρηματοδότηση δράσεων απόσυρσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.

4. Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν o υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των ποσών έκπτωσης: α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181), και β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς της παρ. 1, σύμφωνα με τον υπολογισμό της παρ. 3, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με το προτεινόμενο άρθρο 1 επιτυγχάνεται η ελάφρυνση των οικιακών καταναλωτών και ιδίως των νοικοκυριών με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, εξαιτίας των ασταθών γεωπολιτικών συνθηκών και της διαταραχής που σημειώνονται στο διάστημα αυτό, έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την αύξηση κόστους ρεύματος για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, η οποία δεν έχει καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος, είτε από τους παρόχους.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση εδώ.

«myDATA: Εκτός λειτουργίας το συνοπτικό βιβλίο, η ειδική φόρμα καταχώρισης και η εγγραφή στο timologio»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: myDATA: Εκτός λειτουργίας το συνοπτικό βιβλίο, η ειδική φόρμα καταχώρισης και η εγγραφή στο timologio από Κυριακή 29/5 και ώρα 15:00 έως Τρίτη 31/5 και ώρα 13:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης.

«Σε ποιες συσκευασίες πλαστικών φιαλών, επιβάλλεται τέλος 8 λεπτών ανά συσκευασία - Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2022 στη διαχείριση των πλαστικών φιαλών»: Ανακοίνωση Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης σε προϊόντα με ετικέτα PVC

Ο ΕΟΑΝ, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα όσα ισχύουν για τη διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα, τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, διευκρινίζει τα εξής:

Πρώτον, εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση των αποβλήτων, από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια ποτών (νερό, αναψυκτικό, γάλα κ.ά.) η ετικέτα των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

Δεύτερον, η επιβολή τέλους δεν αφορά πλαστικές συσκευασίες προϊόντων , στις οποίες δεν περιέχεται το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Ειδικότερα, θα θέλαμε να επισημαίνουμε πως κανένα από τα προϊόντα των μεγάλων παραγωγών δεν περιλαμβάνει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε κάποιο από τα μέρη του. Συνεπώς δεν επιβάλλεται αυτό το τέλος ανακύκλωσης, στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Τρίτον, η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος και το ύψος του έχει οριστεί στα οκτώ (8) λεπτά.

Τέταρτον, όσον αφορά στον κλάδο του εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού, το οποίο βρίσκεται σε διατίμηση, αλλά και του αναψυκτικού και με βάση τη γενικότερη γνώση που έχουμε για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα πλαστικά υλικά που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για το μπουκάλι, το πώμα και την ετικέτα είναι PET, PP (πολυπροπυλένιο) και PΕ (πολυαιθυλένιο) και συνεπώς δεν επιβαρύνονται με το τέλος.

Αν υπάρχει χρήση PVC αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη και συνήθως αφορά κάποιες ετικέτες (full sleeve) που καλύπτουν όλο το μπουκάλι, αλλά προφανώς υπάρχουν και ετικέτες full sleeve , που δεν είναι από PVC.

«Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 - Κωδικοποίηση Κ.Π.Κ. από τον e-ΕΦΚΑ»: Σε συνέχεια της με αριθμ. 3/2018 εγκύκλιου e – Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του ν.4387/2016 για τη συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο, με το Αρ. Πρωτ.: 247092/26-05-2022 γενικό έγγραφο γνωστοποιείται η σχετική με το θέμα κωδικοποίηση.

«Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής»: Δημοσιεύθηκε η απόφαση Ε.2046/2022 «Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.Φρόνος και τρόπος διαβίβασης δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ».

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στη φορολογική μεταχείριση και στο χρόνο αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α΄86). Επιπλέον αφορά στο χρόνο και τρόπο διαβίβασης δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι:

1. η αποσαφήνιση ζητημάτων που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση και ειδικότερα στο χρόνο αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και της συνυποβαλλόμενης Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3),

2. Η διαβίβαση δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά:

1. τους δικαιούχους – επιχειρήσεις της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,

2. τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Από την επίκαιρη, έγκυρη και έγκαιρη αρθρογραφία του e-forologia.gr, αποσπάσματα από το βιβλίο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022 - Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα των κ.κ. Χρήστου Παύλου - Ιωάννη Γκούρλια, Υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Περιπτώσεις αφορολόγητων ποσών που αποκτούνται από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα». Οι αρθρογράφοι, έχοντας συμπεριλάβει στο άρθρο τους σαράντα τρεις (43) περιπτώσεις αφορολόγητων ποσών που αποκτούνται από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μεσούσης της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, εξαντλούν το θέμα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στον αναγνώστη.

Από την οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου της EPSILON NET «EPSILON NET: Αύξηση 75,19% στον Κύκλο Εργασιών & 80,26% στα Κέρδη προ φόρων στο 1ο τρίμηνο του 2022, Συνέχιση του επενδυτικού - αναπτυξιακού πλάνου».

Ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε και το 1ο τρίμηνο του 2022, ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software. Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα χρήση τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

· επικέντρωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

· υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στην συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με λύσεις all in one solution

· έμφαση στην ανάπτυξη και μέσω στοχευμένων εξαγορών, περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & διείσδυση σε κάθετες αγορές

Τα υψηλά αυτά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών με συνολική αύξηση 75,19% στον Κύκλο Εργασιών, αύξηση 75,48% στα EBITDA και αύξηση 80,26% στα Κέρδη προ φόρων είναι αποτέλεσμα, τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της EPSILON NET (αύξηση +36%), όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει το 2022.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 44,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 22,83 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του Ομίλου, αποτελώντας την κορυφαία εταιρία Business Software στην Ελλάδα, συνεχίζει με συνέπεια την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022 και αναμένει η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, τα οικονομικά αποτελέσματα & η υψηλή ρευστότητα να επιταχύνουν την δυναμική του Ομίλου και να αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς για την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μια ακόμα «μεστή» ειδήσεων, οικονομικών, φορολογικών, εργατικών ειδήσεων Εβδομάδα πέρασε. Για την Εβδομάδα που έρχεται, μείζονα θέματα εκτός των Ελληνοτουρκικών, θα αποτελέσουν ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη, του οποίου, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν ακολουθεί αυξητικά τις τιμές. Έτσι, με τρέχοντα υφιστάμενο ρυθμό πληθωρισμού 10,2%, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δει αυξήσεις στις συντάξεις τους τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια!!!

Σχετικό ζήτημα είναι και η κατανομή των αυξήσεων των επιμέρους αγαθών στον συνολικό δείκτη πληθωρισμού. Σε σχέση δηλαδή με τον τρέχοντα τιμάριθμο στο 10,2%, το αντίστοιχο διάστημα, τα είδη super market, αυξήθηκαν λόγω πιθανότατα αποθεμάτων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μόνο κατά 8%. Ευχάριστο μεν ως τρέχον γεγονός, επειδή εχθρός του κακού είναι το χειρότερο, δυσάρεστη δε μάλλον η εξέλιξή του, δεδομένης της εξάντλησης αποθεμάτων και της ανάγκης προμήθειας, νέων και ιδιαίτερα ακριβότερων προϊόντων, με την αύξηση στην τιμή προμηθευτή να μετακυλίεται φυσικά στον τελικό καταναλωτή.

Επειδή όμως η ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων του μέσου φορολογούμενου είναι τεχνικώς αδύνατη, επειδή η 31η Μαΐου είναι «ante portas» και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα η πρώτη (τουλάχιστον) από τις δέκα δόσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., επειδή άμεσα ακολουθεί ο Ιούνιος με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος να παίρνουν «εξέχουσα» θέση στα φορολογικά δρώμενα και την έως σήμερα γνωστή απαίτηση της πολιτείας για καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου έως την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, αποσυμπιεστείτε. Αδράξτε την ευκαιρία του καυτού καιρικά Σαββατοκύριακου, βάλτε τη μνήμη σας να δουλέψει για λίγο επιλεκτικά ξεχνώντας όλα τα παραπάνω και διασκεδάστε. Διασκεδάστε με όποιον τρόπο μπορείτε, εντός ή εκτός πόλεων, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Πολλές φορές η χαρά και η ευτυχία βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, κοστίζει ελάχιστα έως τίποτα και μας περιμένει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα