18/05/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2022

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2022, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

112.852.990.448

113.040.429.720

-0,17%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

25.196.872.914

25.029.614.501

0,67%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

87.656.117.534

88.010.815.219

-0,40%

Πλήθος οφειλετών

4.014.028

4.087.432

-1,80%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.991.846 (μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με Μάρτιο 2022).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2022

2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019

282.331.673

16,42%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010

263.827.917

33,71%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

186.095.014

271.780.105

46,04%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

866.991.187

625.922.042

817.939.695

30,68%Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 832εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 683εκ. (αύξηση κατά 22%).

Το 96,3 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:


ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

26.512.168

72.404.003

173%

Εισόδημα

224.468.905

254.820.116

14%

Φόροι στην Περιουσία

112.449.320

104.426.254

-7%

Πρόστιμα Άμεσοι

12.721.280

3.011.032

-76%

Φ.Π.Α.

195.530.234

323.451.491

65%Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

13.096.199

6.872.263

-48%

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

468.649

284.524

-39%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

26.632.299

5.415.929

-80%

Δάνεια

10.348.139

7.527.646

-27%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

22.914.083

22.749.152

-1%

ΣΥΝΟΛΟ

645.141.275

800.962.408

24%
Η ανωτέρω αύξηση ερμηνεύεται από την περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους που οδήγησε σε μείωση της βεβαίωσης στις κύριες φορολογικές κατηγορίες (Εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ), περιορισμό των εσόδων αλλά και περιορισμό των απωλειών δηλαδή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, σε σχέση με το 2022 που η οικονομική δραστηριότητα έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Ειδικότερα, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 1/2/2022-28/2/2022 είναι αυξημένο κατά περίπου 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ωστόσο το ποσό της βεβαίωσης από την οποία προήλθε το προαναφερόμενο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο του 2022 είναι αυξημένο κατά 46% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2021 (κυρίως από Εισόδημα, ΦΠΑ και ΦΜΥ που αντανακλούν την οικονομική δραστηριότητα), ενώ και οι αντίστοιχες εμπρόθεσμες εισπράξεις υπολογίζονται αυξημένες κατά 37%.

Για το 3 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,472 δις, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,310 δις (αυξημένο κατά 50,2%)

Η ανωτέρω αύξηση ερμηνεύεται τόσο από τη μειωμένη βεβαίωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους , όσο και από τις ακραίες τιμές που είχαμε αναφέρει τους προηγούμενους 2 μήνες.

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 790 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 626 εκ. (αύξηση κατά 26%).

Για το 3 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,326 δις , ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,164 δις (αυξημένο κατά 53,7%).

Ομοίως, η αύξηση ερμηνεύεται από τα ανωτέρω.


3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Μάρτιος, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 246εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 169εκ € (αύξηση κατά 46%).

To 94 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

18.269.100

42.251.664

131%

Εισόδημα

48.715.723

60.944.402

25%

Φόροι στην Περιουσία

29.846.171

25.993.753

-13%

Φ.Π.Α.

63.819.908

101.819.651

60%

ΣΥΝΟΛΟ

160.650.902

231.009.470

44%
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

334.892.778

350.033.149

4,5%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

392.099.598

449.849.880

14,7%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

350.572.787

478.129.209

36,4%

ΗΝΟ

.415.499.837

1.296.986.628

1.170.900.795

1.077.565.163

1.278.012.238

18,6%

*Επισημαίνεται ότι τα ποσά νέου ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου που αναφέρονται στον μήνα Νοέμβριο αφορούν στο μήνα Οκτώβριο (αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), καθώς σύμφωνα και με την παρατήρηση ΙΙΙ του πίνακα Παρακολούθησης Φορολογικής Διοίκησης: Μέρος Α - Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, «Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς...»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΑΔΕ, Ληξιπρόθεσμες Οφειλές