18/05/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

e-Λιανικό: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων

Με την έβδομη 7η τροποποίηση της με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δίνεται παράταση έξι μηνών στην προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

1. Στο κεφάλαιο [8] ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, η παράγραφος:

«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

Διαμορφώνεται ως εξής:

«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

2. Στο κεφάλαιο [11.5] ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ η παράγραφος:

«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του έργου».

Διαμορφώνεται ως εξής:

«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας του έργου».comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παράταση, e-λιανικό