05/05/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμό 28358/13.4.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2174/4.5.2022) Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θέμα «Όροι και διαδικασίες χρηματοδότησης πράξεων Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, με Εταίρους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία τελούν σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης.».

Σύμφωνα με την Απόφαση, γίνεται σύσταση καταπιστευματικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο καταπιστευτικός λογαριασμός έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή ή/και αποπληρωμή δαπανών, οι οποίες επαληθεύονται από αρμόδιο Επαληθευτή, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του αντίστοιχου Προγράμματος, βάσει των απαραίτητων παραστατικών ή/και άλλων δικαιολογητικών και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από αναδόχους ή τρίτους φορείς επί τη βάσει συμβάσεων που είχε συνάψει ο εταίρος- φορέας κατ’ αρμοδιότητα, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης για συγχρηματοδότηση πράξης.

Οι πιστώσεις στον καταπιστευτικό λογαριασμό δύνανται να προέρχονται είτε από πόρους των Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, είτε/και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμό 28358/13.4.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2174/4.5.2022) Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
χρηματοδότηση, Λογαριασμός, Καταπίστευμα