15/04/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορεί ο εργοδότης να συμψηφίσει το Δώρο Πάσχα με ανώτερες αποδοχές;

του Σωτήρη Γούλα, συνεργάτη του Δικηγορικού ΓραφείουΓιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.

Το εργατικό δίκαιο διακρίνει τις διάφορες προσαυξήσεις και επιδόματα που δικαιούται ο εργαζόμενος σε αυτά που επιδέχονται συμψηφισμό με ανώτερες των νομίμων αποδοχές και σε αυτές που δεν επιδέχονται συμψηφισμό.

Με τον όρο «συμψηφισμό» εν προκειμένω, εννοούμε ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει ξεχωριστά την εν λόγω προσαύξηση, λόγω της καταβολής στον εργαζόμενο μισθού που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του νόμου και των Σ.Σ.Ε. και που περιλαμβάνει την προσαύξηση αυτή.

Ειδικά αναφορικά με το Δώρο Πάσχα και το Δώρο Χριστουγέννων, δεν υπάρχει διάταξη νόμου σχετικά με το αν επιτρέπεται ο συμψηφισμός. Η νομολογία γενικά δέχεται ότι είναι επιτρεπτός, έλκοντας εξ αντιδιαστολής επιχείρημα από την ύπαρξη διάταξης (άρθρο 8§1 ν.δ. 4321/1963) που απαγορεύει τον συμψηφισμό ειδικά μόνο για τους οικοδόμους (βλ. ενδεικτικά Α.Π 593 2012).

Ωστόσο, η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη, καθώς παραβλέπει ένα καίριο νομολογιακό πόρισμα. Ειδικότερα, αναφορικά με τις αποδοχές και το επίδομα αδείας η νομολογία (βλ. ενδεικτικά Εφ.Θεσ292/2012 , A.Π. 1129/2007) δέχεται παγίως : «(διότι κατά το σκοπό του νομοθέτη) οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας πρέπει να προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας, ώστε να πραγματοποιείται κατ` αυτόν τον τρόπο ο κοινωνικός σκοπός των σχετικών διατάξεων, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της οικονομικής δυνατότητας του δικαιούχου να απολαύσει τις διακοπές του»

Έτσι, λόγω συνδρομής του αυτού νομικού λόγου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το χρονικό σημείο καταβολής και των επιδομάτων εορτών έχει βαρύνουσα σημασία. Δηλαδή, η επιπλέον αμοιβή έχει τη λειτουργία της διευκόλυνσης του εργαζόμενου για αναψυχή (αλλά και ανάπαυση) κατά την περίοδο των εορτών, αλλά και της τόνωσης της εμπορικής κατανάλωσης, προς όφελος της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος. Οι στόχοι αυτοί ματαιώνονται από τη θεώρηση ότι τα επιδόματα εορτών απορροφώνται από τον αυξημένο μηνιαίο μισθό.

Άλλωστε, αναφορικά με το προβαλλόμενο επιχείρημα για τη νομοθετική ρύθμιση ως προς τους οικοδόμους, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει αποχρών λόγος διαφοροποίησης και διακριτικής μεταχείρισης των λοιπών εργαζόμενων από τους οικοδόμους. Αυτό δε ακόμα περισσότερο στο νομικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την κατάργηση της διάκρισης υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με ανώτερες των νομίμων αποδοχές.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Πάσχα, Συμψηφισμός ποσών