15/04/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Παράταση προθεσμίας, προσθήκη ΚΑΔ

Με την με Α. Π.: 2048/15-04-2022 απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στην με Α.Π. 1293/10.03.2022 Πρόσκληση της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 15:00.»

αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00

Παράλληλα με την ίδια απόφαση τροποποιείται η με Α.Π. 1293/10.03.2022 Απόφαση ως προς τον πίνακα του Κεφαλαίου 6 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ όπου προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

  • 77.39.19.03/Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων,
  • 90.02.19/Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος,
  • 90.04/Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1293/10.03.2022 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (046ΚΕ), όπως ισχύει.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γυμναστήριο, Επιχορήγηση, Σχολή χορού, ΕΠΑνΕΚ