06/04/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Πράσινη Συμφωνία: Eπικαιροποίηση κανόνων για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

  • Η πολιτική για ενεργειακές υποδομές να συμβάλλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας
  • Στήριξη υδρογόνου και δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
  • Τα έργα να ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού

Την Τρίτη, το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για την επιλογή ενεργειακών έργων κατάλληλων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και για περαιτέρω ευθυγράμμιση της τρέχουσας οδηγίας με την Πράσινη Συμφωνία.

Η νομοθεσία, η οποία συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2021, καθορίζει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία επιλογής ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), όπως για παράδειγμα,γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, αγωγοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνα δίκτυα. Τα έργα αυτά θα επωφεληθούν από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Προώθηση του υδρογόνου, σταδιακή κατάργηση του φυσικού αερίου

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την συμπερίληψη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου και τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τα επιλέξιμα έργα θα πρέπει επίσης να προωθούν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς και να ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τα έργα που θα επιλεγούν πρέπει να συμβάλουν στην αποδέσμευση των κρατών μελών από τη χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως είναι ο άνθρακας, ο λιγνίτης, η τύρφη και ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος. Επίσης, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν την χρηματοδότηση έργων αναπροσαρμογής υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου για τη μεταφορά ή την αποθήκευση υδρογόνου κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Τα έργα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα είναι επιλέξιμα για την λήψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης Κύπρου και Μάλτας

Όσα έργα βασίζονται στο φυσικό αέριο δε θα είναι πλέον επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ωστόσο, μια προσωρινή παρέκκλιση θα επιτραπεί στην Κύπρο και τη Μάλτα ώστε να διατηρήσουν ένα χρηματοδοτούμενο έργο φυσικού αερίου η καθεμία, το οποίο θα μπορέσει στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση για μετάβαση στο υδρογόνο. Τα έργα θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό τη σύνδεσή των δύο κρατών μελών με το ευρωπαϊκό δίκτυο και θα λειτουργούν υπό αυστηρούς όρους.

Δηλώσεις

«Η σημερινή τραγική πραγματικότητα πολέμου στην Ευρώπη και το δραματικά χαμηλό επίπεδο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας αποδεικνύουν ότι, εδώ και χρόνια, η ΕΕ έχει κάνει σοβαρά λάθη κατά την αξιολόγηση των αναγκών της, μεταξύ άλλων όσον αφορά στις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο αρμόδιος ευρωβουλευτής Zdzislaw Krasnodebski (ΕΣΜ, Πολωνία).

Με τη νέα νομοθεσία, «δεν βελτιώνουμε μόνο τη διαδικασία σχεδιασμού των υποδομών, αλλά πιέζουμε και για νέους τύπους έργων κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους. Το αναθεωρημένο πλαίσιο ΔΕΔ-Ε θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε δίκτυα υδρογόνου και CO2, καθώς και την ανάπτυξη υπεράκτιων δικτύων», πρόσθεσε.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε από το ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, 146 κατά και 72 αποχές. Τώρα θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σε ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020, το Κοινοβούλιο ζήτησε την αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), ο οποίος καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές και περιγράφει τη διαδικασία επιλογής των λεγόμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε.

Τα ΕΚΕ είναι έργα υποδομής που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διασύνδεσης μεταξύ εθνικών αγορών, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φυσικό αέριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργειακά προϊόντα, ενεργειακοί στόχοι, Υδρογόνο