15/03/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

myDATA: Αφιέρωμα “Έσοδα Αγροτών”

Απόσπασμα από το e-book "Πρακτικό Εγχειρίδιο myDATA & Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα" που κυκλοφορεί!!

Έσοδα Αγροτών: Ανά είδος – Κατηγορία - Τρόπος διαβίβασης - Σύνοψη & Χαρακτηρισμός

Για να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα διαβιβαστούν τα έσοδα των Αγροτών στην πλατφόρμα myDATA θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα ….

Μπορεί ο αγρότης να διαβιβάζει με την Ειδική Φόρμα καταχώρησης ή Όχι; Είναι δηλαδή στα όρια που έχουν τεθεί για αυτήν την ειδική Φόρμα;;

Η Απάντηση στην παραπάνω Ερώτηση θα είναι και ο Οδηγός μας για τον τρόπο Διαβίβασης των Εσόδων των αγροτών ή\και για την απόφαση του τρόπου έκδοσης και διαβίβασης των παραστατικών….

και μη ξεχνάμε!

Ποιος έχει υποχρέωση να διαβιβάζει τα Δεδομένα;;

Υπόχρεος Διαβίβασης για τα εκδιδόμενα παραστατικά είναι ο Εκδότης σύμφωνα με την Α.1138/2020.

Το Τιμολόγιο Πώλησης διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβάσει ο Λήπτης.

1η Περίπτωση

Ο Αγρότης εμπίπτει στα όρια της ειδικής φόρμας Καταχώρησης.

Σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει (εφόσον το επιθυμεί….) να εκδίδει τα παραστατικά του χειρόγραφα όπως ήξερε και έκανε….

Έχει όμως υποχρέωση να τα διαβάζει ως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα τα παραστατικά του προηγούμενου! Άρα, θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον συνάδελφο λογιστή για το ποιος θα διαβιβάσει αυτά τα παραστατικά Εσόδων και να ενημερωθεί για την extra υποχρέωση που θα αναλάβει ο λογιστής του!

2η Περίπτωση

Ο Αγρότης δεν εμπίπτει στα όρια της ειδικής φόρμας Καταχώρησης.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να εκδίδει τα παραστατικά του χειρόγραφα όπως ήξερε και έκανε….

Θα πρέπει να εκδίδει και να διαβιβάζει τα παραστατικά του σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση εμπορικού προγράμματος ή τη χρήση του e-timologio της ΑΑΔΕ ή κάποιας άλλης τιμολογιέρας από ιδιωτική εταιρεία…

3η Περίπτωση

Ο αγρότης έχει εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο πχ την εταιρεία που πωλεί τα προϊόντα του να εκδώσει για λογαριασμό του, Τιμολόγιο πώλησης με τη μορφή της αυτοτιμολόγησης.

Έχει προηγηθεί συμφωνία με τη μορφή της υπογραφής συμφωνητικού μεταξύ του αγρότη και της εταιρείας.

Σε αυτή την περίπτωση την υποχρέωση Έκδοσης και Διαβίβασης έχει η Εταιρεία! Ο αγρότης ως λήπτης του εν λόγω παραστατικού υποχρεούται να το χαρακτηρίσει.

4η Περίπτωση

Η έκδοση Εκκαθάρισης από Συνεταιρισμό ή Ομάδα Παραγωγών

Σε αυτή την περίπτωση την υποχρέωση Έκδοσης και Διαβίβασης έχει ο Συνεταιρισμός ή η Ομάδα Παραγωγών!

Ο αγρότης ως λήπτης του εν λόγω παραστατικού υποχρεούται να το χαρακτηρίσει.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αγρότης > Γεωργοί, Επαγγέλματα > Αγρότης, myDATA