11/03/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Το κράτος μας, εμφανώς έχει προβλήματα με τους συνταξιούχους, δεδομένης και της πληθυσμιακής δομής της Ελληνικής κοινωνίας, όπου ένας συνταξιούχος, περίπου αντιστοιχεί σε έναν εργαζόμενο. Συνεπώς, εκ προοιμίου το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο με την έννοια της παροχής αξιοπρεπούς συντάξεως ανάλογα των εισφορών κάποιου, δεδομένου ότι κατά καιρό κατασπαταλήθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και μάλιστα στην αγορά Ελληνικών ομολόγων, όταν στις διεθνείς αγορές δεν είχαν απολύτως καμία αξία. Για το τελευταίο αυτό, φυσικά δεν ευθύνεται η παρούσα Κυβέρνηση, αλλά πλήθος αδαών οι οποίοι θεωρούσαν εαυτό σημαντικό οικονομολόγο και ειδικό επί των ασφαλιστικών θεμάτων. Τελικά, στην Ελλάδα των παντογνωστών, η σημερινή αλήθεια για τους συνταξιούχους έγγυται στο ότι οι δικές τους εισφορές έγιναν εξαιρετικές συντάξεις και γιγάντια εφάπαξ την εποχή που πριμοδοτούσαν το σύστημα ως εργαζόμενοι, σήμερα δε, πρέπει να προσφύγουν στις ασφαλιστικές εισφορές των τώρα εργαζομένων. Το ερώτημα που θα στηριχθούν οι σήμερα εργαζόμενοι για να λάβουν σύμφωνα με τα ηλικιακά δεδομένα στα 67 τους έτη σύνταξη, απαντάται μάλλον μόνο θεωρητικά.

Με δεδομένο λοιπόν ότι στην αλλαγή εισοδηματικού επιπέδου μεταξύ ενός εργαζομένου λίγο πριν αυτός συνταξιοδοτηθεί και του ιδίου αφού συνταξιοδοτηθεί, υφίσταται τεράστιο χάσμα, κάποιο, ελάχιστοι ουσιαστικά σε σχέση με τον κύριο όγκο των συνταξιούχων, αποφασίζουν να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το εγχείρημα απαιτεί πολύ καλή για την ηλικία συνήθως της έκτης ή της έβδομης δεκαετίας της ζωής υγεία, δεδομένου του γεγονότος πως κανένας εργοδότης δεν προσλαμβάνει κάποιον γηραιότερο για να προσφέρει λιγότερη εργασία από κάποιον πολύ νέο, συγκεκριμένη γνώση εξειδικευμένου αντικειμένου που ο εργοδότης δεν μπορεί να βρει στην ελεύθερη αγορά εργασίας και κάποιον βραχυχρόνιο μεν αλλά σημαντικό χρονικό ορίζοντα εργασίας από τον συνταξιούχο, δεδομένου πως κανένας δεν προσλαμβάνει «ειδικούς» για ένα εξάμηνο.

Η πολιτεία, εν μέσω ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα που ξεπερνούσαν το 20%, brain drain και ανεργίας στον πληθυσμό που για πρώτη φορά ήθελε να μπει στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά τοίχος ολικής αδυναμίας εξεύρεσης εργασίας, αποφάσισε πως θα έσωζαν την κατάσταση οι συνταξιούχοι που δούλευαν. Βέβαια, μάλλον εσφαλμένα και χωρίς στοιχεία ως γνήσιοι Έλληνες πήραμε αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι ταυτόχρονα, τουλάχιστον ο Δημόσιος Τομέας, σφύζει εργαζομένων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα έτη εργασίας εδώ και πολλά – πολλά χρόνια, δεδομένου όμως ότι η χρυσή πάλαι ποτέ τριακονταπενταετία δεν τους οδηγεί αναγκαστικά στη συνταξιοδότηση επειδή μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται έως το 67ο έτος της ηλικίας τους, συμπληρώνουν έως και 45 χρόνια «ενεργούς δράσης», ουσιαστικά καλύπτοντας μισθολογικά τουλάχιστον δύο νεοπροσληφθέντες. Φυσικά και εδώ χρειάζονται στελέχη, μόνο που η πλειονότητα των εργαζομένων μισού αιώνα, μάλλον θέσεις ευθύνης και αυξημένων προσόντων δεν καλύπτει.

Εν αρχή λοιπόν αποφασίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι συνταξιούχοι που θα αναλάμβαναν πρώτη φορά δουλειά από το 2016 και μετά, αφενός μεν να τους μειωνόταν η σύνταξη κατά 60%!!!, αφετέρου δε, ότι ελάχιστο απέμενε από την σύνταξη, να προσθετόταν στην εργασιακή αμοιβή και όλα μαζί να φορολογούνταν με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. Ουσιαστικά λοιπόν, σε κανένα συνταξιούχο δεν συνέφερε να εργαστεί, αφού από κάθε 100 ευρώ σύνταξη, θα έχανε περίπου τα 90.

Η άλλη περίπτωση ήταν οι συνταξιούχοι που εργαζόταν ήδη πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Για αυτούς, η μειωμένη πλέον «ποινή» του 30% της μείωσης της σύνταξης (μετά τη συνολική μείωση του ανεδαφικού 60%), αρχίζει από τον Μάρτιο του 2022. Ειδικά, σύμφωνα με την με αριθμό 34/22.7.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζεται σχετικά ότι:

«Επιπρόσθετα των ως άνω οδηγιών, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e - ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αφορά:…

γ. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο κατηγορίες: i) τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 από 28.2.2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και ii) τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται στο πεδίο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022 εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 και το άρθρο 78 του Ν.4690/2020. Όμως, στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι 28.02.2022, ευνόητο είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.».

Η ανεργία που έδωσε πριν από λίγες ημέρες η Εθνική στατιστική αρχή ανέρχεται σε 13,4%, αλλά η Κυβέρνηση επιμένει στην «τιμωρία» των εργαζομένων συνταξιούχων, δίνοντας παράλληλα δικαίωμα σε χιλιάδες εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα να προσφέρουν έως το 67ο έτος της ηλικίας τους με ασφαλώς λόγω ετών υπηρεσίας αυξημένες απολαβές, ο δε εργαζόμενος συνταξιούχος επιπλέον συνεισφέρει κανονικότατα ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, για να λάβει όταν αποχωρήσει από την ενεργό δράση ένα επιπλέον κομμάτι σύνταξης με συντελεστή όμως νεοπροσληφθέντα, δηλαδή 0,077%, κάτι που σημαίνει πως με μέσες αποδοχές 2.500 μηνιαίως για κάθε χρόνο κάποιος θα λάβει ως συντάξιμες επιπλέον αποδοχές, περίπου 20 ευρώ το μήνα για κάθε χρόνο εργασίας. Επιπλέον ο εργαζόμενος συνταξιούχος καταβάλει κανονικότατα εισφορές υπέρ υγείας οι οποίες και πάλι επιβαρύνουν ταυτόχρονα και τη σύνταξή του (ίσως δικαιούται διπλό κρεβάτι σε νοσοκομείο) και φυσικά, φορολογείται με τον αυξημένο συντελεστή του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., επειδή η περικομμένη σύνταξη, προστίθεται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Συμπερασματικά, το κράτος μοιάζει να έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ενώ δεν θα το πείραζε καθόλου αν κάποιος συνεχίζει να εργάζεται στο Δημόσιο έως και τα 67 του έτη. Θα πείτε, πόσοι είναι τελικά αυτοί οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι; Ελάχιστοι, μη κρίσιμη εκλογική μάζα, συνεπώς μη χρήζοντες περαιτέρω προσοχής.

Ευελπιστώντας πάντως ότι σύντομα θα σταματήσουμε αυτή την καθόλου ευχάριστη αρχή των ειδήσεων της Εβδομάδας που πέρασε, εξ’ ανάγκης όμως εκ των πραγμάτων, για άλλη μια φορά «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 από 5 Μαρτίου 2022 έως και 14 Μαρτίου 2022».

«Ειδική άδεια ασθένειας λόγω νόσησης από covid-19: Τι ισχύει για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από 08/03/2022»: Σύμφωνα με το 109873/8-3-2022 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, από 08/03/2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 του ν.4886/22 (Α΄12) και της αριθμ. 6924 /29-1-22 (Β'291) υπουργικής απόφασης, η αίτηση χορήγησης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για το διάστημα από 24/1/2022 έως 15/4/2022 υποβάλλεται από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (https: //www.efka.gov.gr/el/epidoma), με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως ο/η ασφαλισμένος/η αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και στη συνέχεια πιστοποιήσει/επικαιροποιήσει τα στοιχεία του.

Ο εργοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα, να εισέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην ηλεκτρονική υπηρεσία (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) προκειμένου να συμπληρώσει την βεβαίωση της πενθήμερης αποχής από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την μη παροχή εξ αποστάσεως τηλεργασίας.

Σε περίπτωση χρήσης της πενθήμερης ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας.

Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον /την ασφαλισμένο/η εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e ΕΦΚΑ εκτός των αιτήσεων ασφαλισμένων που υπάγονται στο: - τ. Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ), - τ. Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε και - τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Διεύθυνση Β' και Γ' Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας.

Το Εγχειρίδιο Χρήσης για τους υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής χορήγησης επιδόματος ασθενείας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν, έχει αναρτηθεί στο intranet του e-ΕΦΚΑ, επιλογή Σύνδεσμοι -> Διαχείριση Αιτήσεων Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας.

Για τους ασφαλισμένους και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό τόπο του e- ΕΦΚΑ (httpsiZ2www.efkaLgov.gr/el2epjdoma) επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί.

«Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά.) έως τις 18/4/2022»: Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ: Για την αποφυγή συνωστισμού στα καταστήματα του e-ΕΦΚΑ λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων και λοιπών κατά περίπτωση εκκρεμοτήτων, πρόκειται να παραταθεί άμεσα και αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα, έως τις 18/4/22, των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά.).

«e-ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για την ασφαλιστική ικανότητα -Προτεραιότητα η διασύνδεση συστημάτων ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ»: Σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες που αφορά την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες, διευκρινίζονται τα εξής:

Την 1η Μαρτίου ανανεώθηκε η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε για τους εξής τρεις βασικούς λόγους:

Α) Είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ- υπενθυμίζεται πως για να λάβει ένας πολίτης ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να μην οφείλει ή αν οφείλει να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Αυτή η νομοθεσία ισχύει εδώ και δεκαετίες και κατ’ εξαίρεση δόθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όλους πέρυσι λόγω της πανδημίας,

Β) Είτε γιατί δεν συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης και με βάση τον νόμο δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα,

Γ) Είτε γιατί παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.

Για την πρώτη περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές να τις ρυθμίσουν στο ΚΕΑΟ σε έως 12 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνουν μηνιαίως ασφαλιστική ικανότητα. Μάλιστα, με νομοθετική διάταξη που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής μόνο της οφειλής που αφορά τις παροχές σε είδος και χρήμα προκειμένου να λάβει κάποιος ετήσια ασφαλιστική ικανότητα. Μια πρωτοβουλία που θα ευνοήσει χιλιάδες ασφαλισμένους καθώς θα έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν το minimum του ποσού που απαιτείται για τη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας.

Για τις περιπτώσεις εκείνων των ασφαλισμένων που ενώ πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους φαίνεται να χρωστούν, πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ της πληρωμής της οφειλής και της εκκαθάρισης της στο σύστημα του ΚΕΑΟ και των τρεχουσών εισφορών, καθυστερήσεις που αντανακλούν τις προβληματικές δομές του Οργανισμού από τη στιγμή της δημιουργίας του. Οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στην έγκαιρη λήψη της ασφαλιστικής ικανότητας αλλά και σε μια σειρά άλλων συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ (ρυθμίσεις κλπ). Η Διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει ως προτεραιότητα:

a) Την διαλειτουργικότητα μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος τρεχουσών εισφορών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Το θέμα είναι εξαιρετικά σύνθετο και για αυτό τον λόγο δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι σήμερα. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα λύσει μια σειρά από προβλήματα όπως το να μην μεταφέρονται πληρωμές από το σύστημα τρεχουσών εισφορών στο ΚΕΑΟ λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής καθώς και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κωδικός πληρωμής τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα διευκολύνει παρά θα ταλαιπωρεί τους πολίτες. Στόχος είναι οι πληρωμές των ασφαλισμένων να φαίνονται αμέσως στο σύστημα και αυτές να γίνονται με έναν τρόπο εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

b) Την άμεση εκκαθάριση των οφειλών που ενώ πληρώθηκαν εγκαίρως από τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δεν έχουν φανεί μέχρι και σήμερα στο σύστημα. Αυτό θα συμβεί μέχρι τις 22 Μαρτίου. Για αυτόν τον λόγο, ειδικά για τους επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη έγκυρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων κ.α., δόθηκε παράταση έως τις 18 Απριλίου στην ασφαλιστική τους ικανότητα. Πρόκειται για δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους κλπ. Αυτή η παράταση αφορά τόσο εκείνους που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη οι πληρωμές στο σύστημα, όσο και εκείνους που χρωστούν.

c) Τέλος, για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για τους αγρότες που έχουν πληρώσει κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί στο σύστημα, μπορούν να επισκεφθούν ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ με το αποδεικτικό πληρωμής και να εκδώσουν ασφαλιστική ικανότητα. Υπενθυμίζεται πως και για αυτούς το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ καταβάλλει μια μεγάλη προσπάθεια να επιλυθούν οριστικά τα διαχρονικά προβλήματα του Οργανισμού. Προβλήματα που δεν αφορούν μόνο τις συντάξεις αλλά και θέματα εισφορών, παροχών και εξυπηρέτησης συνολικά. Για αυτό άλλωστε ψηφίστηκε και ο νόμος 4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού με στόχο να δοθούν πρόσθετα εργαλεία στη Διοίκηση για την αντιμετώπιση τέτοιων αλλά και άλλων σύνθετων προβλημάτων που παρατηρούνται. Ήδη έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε όλα τα μέτωπα και αποτελεί στοίχημα για τον Οργανισμό και η άμεση επίλυση του προβλήματος πληρωμών και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων.

«Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ειδικού επιδόματος covid-19»: Με ηλεκτρονικό τρόπο υποβάλλεται πλέον από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), η αίτηση χορήγησης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων αλλά και των εργοδοτών τους έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)

- Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας για το χρήστη Ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ

- Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας για το χρήστη Εργοδότη

«ΑΑΔΕ: Ειδικός φόρος ακινήτων 2022 - Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: Ειδικός φόρος ακινήτων 2022: Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης

«ΕΣΠΑ Λογιστών: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση»:

Στη δημοσιότητα δόθηκαν Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Υ.Δ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα ΜΜΕ

Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Επιχορηγήσεων

Υ.Δ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ωφελούμενου

Δείτε τον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών ΕΔΩ.

«Παράταση υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 31 Μαρτίου 2022»: Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ στην αυριανή του Συνεδρίαση (10/03/2022) αναμένεται να αποφασίσει την παράταση έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 της προθεσμίας πληρωμής των κάτωθι ασφαλιστικών υποχρεώσεων:

  • Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και
  • Καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων.

«Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021»: Δόθηκε στη δημοσιότητα η με Αριθμ. ΓΔΟΥ 14/4.3.2022 (ΦΕΚ Β΄ 1407/9.3.2022) και θέμα την «Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων.».

Ειδικά, με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών - δικαιούχων, για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

«Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19. Υποβολή αιτήσεων από 16 Μαρτίου έως 15 Απριλίου»: Υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19.

Η δράση προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Χώρα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Δείτε την Πρόσκληση για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού".

«Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ για ΦΗΜ – τι προβλέπεται για υποχρεώσεις χρηστών, απώλεια, πρόστιμα»: Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τον Δεκέμβρη του 2021 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ Φ.Η.Μ.

Με το εγχειρίδιο αυτό, έγινε πλήρης καταγραφή των σχετικών θεμάτων. Από το συνημμένο κείμενο διακρίνουμε τις σημαντικότερες – πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

«Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου έως 1 Απριλίου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από Πέμπτη 10 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Νίκος Καβουρίνος, Λογιστής – Φοροτεχνικός και «Αίτηση μεταφοράς Φορολογικής κατοικίας (φορολογικού κατοίκου Ελλάδας)»: Ένα ολοκληρωμένο και χρηστικό άρθρο του κ. Καβουρίνου, σχετικά με τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας, φορολογικού κατοίκου της Ελλάδας.

Στο κλείσιμο της Εβδομάδας που πέρασε και για την Εβδομάδα που έρχεται, ακόμα μια προσφορά του Ομίλου της EPSILON NET και «myDATA & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΙΔΑ με τον κ. Αντώνη Ντίνο»: Το portal με την εγκυρότερη οικονομική, εργατική και ασφαλιστική ειδησεογραφία, e-forologia, διοργανώνει:

«myDATA & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όλες οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις - Τι θα ισχύσει για το 2021 και το 2022»

με τον κ. Αντώνη Ντίνο, Προϊστάμενο Τμήματος Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων της Διεύθυνσης Ελέγχων – ΑΑΔΕ

την ΤΕΤΑΡΤΗ 16.03.2022 και ώρα 17:00-20:00.

Δήλωσε ΔΩΡΕΑΝ Συμμετοχή

Παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ την επίκαιρη ημερίδα για τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για την εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων.

Η θεματολογία της ημερίδας θα καθοριστεί από τα δικά σας ερωτήματα.

Υποβάλλετε τώρα το ερώτημά σας μέσω της ενότητας των σχολίων (Disqus) στο κάτω μέρος της παρούσας δημοσίευσης.

Συντονιστές:

Κουτκουδάκης Ιωάννης, Οικονομολόγος / Διευθυντής Επιστημονικής Ομάδας e-forologia

Πρασσάς Βασίλης, Οικονομολόγος / Επιστημονικός Συνεργάτης e-forologia

Τραγουλιάς Αλέξανδρος, Οικονομολόγος / Αναλυτής Λογιστικών Εφαρμογών

Ακόμα λοιπόν μια Εβδομάδα πέρασε, σε παράξενες εποχές που και αυτός ο πρώτος μήνας της Άνοιξης θυμίζει καταχείμωνο. Ίσως επειδή κάτι τέτοιο βιώνει η ανθρωπότητα, με μια πανδημία που έχει μπει στον τρίτο χρόνο και δεν λέει να μας αφήσει, παρά τα σκαμπανεβάσματα της και με έναν πόλεμο που μαίνεται μεταξύ δύο πρώην συμμάχων της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα σε όλα αυτά, η αρνητική ενημέρωση που φέρνει η καταστροφή, μεγαλοποιημένη όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε να δημιουργήσει αντιληπτικό κίνδυνο στον αναγνώστη, στον θεατή, στον χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης. Μόνο που η συνολική πια θεώρηση της καθημερινότητας της παγκόσμιας κοινότητας, φέρνει άμετρη βία από άτομα που βρισκόταν στο μεταίχμιο μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, θεωρώντας αποκλειστικά υπεύθυνους των «δεινών» τους όλους τους άλλους εκτός από τους ίδιους, συνεπώς, ήρθε η ώρα της καταξίωσης εν μέσω καταστροφής ή, ακόμα χειρότερα, της «εκδίκησής» τους στην κοινωνία. Μια καθημερινότητα που περνάει με συνεντεύξεις λοιμωξιολόγων και παρεμφερών ειδικών, πολεμικών αναλυτών και πολλών καταστροφολόγων, οι οποίοι αντλούν «αξία» από τον φόβο μας, δεν είναι οπωσδήποτε μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Στον κυκεώνα της ασυνάρτητης αυτής καθημερινότητας, προσπαθήστε να ενημερώνεστε για τα απαραίτητα για τον καθένα, κλείνοντας τα αυτιά σας και τα μάτια σας στον οποιονδήποτε ωφελιμιστή ή απλώς διαταραγμένο. Προστατέψετε την σωματική και κυρίως την ψυχική σας υγεία, μην αφήνοντας να φοβάστε τον φόβο σας που κάποιοι συνεχώς υποδαυλίζουν. Κάποτε, ελπίζουμε γρήγορα, όλα θα τελειώσουν και παρά τις πληγές μας οι μέρες που θα έρθουν θα είναι καλύτερες. Να είστε καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα