18/02/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Ένα γενικό πρόβλημα που η στήλη θεωρεί πως έχουμε εμείς οι Έλληνες είναι ότι προσπαθούμε να αναδειχθούμε σε τομείς που άλλοι λαοί είναι πολύ καλύτεροι, κυρίως λόγω συγκριτικού πλεονεκτήματος, ενώ είναι ελάχιστα γνωστά στο «ευρύ κοινό» πεδία στα οποία είμαστε όχι απλώς «ηγέτες» αλλά σε συσχέτιση πληθυσμιακή, ιδιαίτερα καλύτεροι από τον καθένα. Για παράδειγμα, ενώ αριθμητικά η Ελλάδα αποτελεί μόνο το 0,015% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν περίπου το 22% του συνολικού τονάζ της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η αναλογία είναι ασύγκριτη με οποιοδήποτε άλλο κράτος, η δε σύγκριση της Ελληνικής ναυτιλίας, γίνεται με αυτή της Κινεζικής, μόνο που οι Κινέζοι αποτελούν περίπου το 33% του πληθυσμού της γης.

Η όλη εισαγωγή, δεν έρχεται βέβαια την τρέχουσα στιγμή και εμμέσου ενεργειακής κρίσης λόγω του προβλήματος της Ουκρανίας και της επιθετικής πλέον εμπορικής προσέγγισης της Κίνας να αποτελέσει έναν ύμνο για την Ελληνική ναυτιλία που ίσως δεν τον χρειάζεται καν. Λαμβανομένης της θέσης της ως παγιοποιημένης, αλλά και το πως η ναυτιλία γενικά και ειδικά τα κόμιστρα μεταφοράς φορτίων, επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, δεδομένου ότι περισσότερο του 90% των διεθνών μεταφορών φορτίων γίνεται μέσω της ναυτιλίας, θα εξετάσουμε τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στα Δημόσια έσοδα.

Δεδομένου του γεγονότος πως η ναυτιλία αποτελεί μια δευτερογενή υπηρεσία (δηλαδή η ανάγκη για ναυτιλιακές μεταφορές έγκειται στο ρυθμό και όγκο παραγωγής αλλά και της συνολικής ζήτησης της παγκόσμιας οικονομίας), η μεταβλητότητα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος είναι πολύ έντονη. Το πρώτο κύμα της πανδημίας (μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2020) του κορωνοϊού επέφερε μια τεράστια κάμψη στα ναύλα τόσο του χύδην ξηρού φορτίου, όσο και των ναύλων μεταφοράς αργού πετρελαίου και των παραγώγων του. Αυτή η μεταβλητότητα στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα άλλωστε αποτελεί και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού κλάδου καθώς η σωστή εκτίμηση των τάσεων τη σωστή χρονική στιγμή μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη για τις επιχειρήσεις, την χώρα και φυσικά για τους ίδιους τους εφοπλιστές.

Για να δώσουμε μια γενική εικόνα των διακυμάνσεων, κατά την περίοδο 1975 – 2001, κατά μέσο όρο οι επενδύσεις στα χύδην φορτία στη ναυτιλία έχουν μια μέση διαχρονική απόδοση περίπου 7,2% ετήσια ενώ οι επενδύσεις στο βρετανικά ομόλογα 8,5% ετησίως. Η ουσιώδης διαφορά βέβαια βρίσκεται στην τυπική απόκλιση αυτών των μέσω τιμών. Σε αυτό κρύβεται και ο βασικός παράγοντας της αβεβαιότητας που ενυπάρχει στον κλάδο της ναυτιλίας. Ενώ στα βρετανικά ομόλογα η τυπική απόκλιση κινείται μεταξύ του -3,9% και του +3.9%, στον ναυτιλιακό κλάδο κινείται μεταξύ του -40% και του +40%. Με άλλα λόγια, εάν μιλήσουμε με διαστήματα τιμών μια ετήσια επένδυση σε ομόλογα θα έχει μια απόδοση με εύρος τιμών από το 4,6% μέχρι το 12,4% ενώ αντίστοιχα, μια επένδυση στη χύδην ναυτιλία θα έχει απόδοση από -32,8% έως 47,2%. (Stopford, 2013).

Εδώ λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε και το αρνητικό αντίκτυπο που έχει η εν λόγω μεταβλητότητα στα έσοδα που δύναται να εισπράξει κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο από τη ναυτιλιακή κοινότητα. (Bragoudakis & Panagiotou, 2010). Πιο συγκεκριμένα, δοθέντος ότι η ναυτιλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια (Melas & Michail, 2021), η βέλτιστη αντιστάθμιση με βάση τη βιβλιογραφία είναι η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Dutta et all., 2020). Έχοντας λοιπόν σοβαρές επενδύσεις σε δύο τομείς οι οποίοι δεν έχουν θετική συσχέτιση (ναυτιλία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), το κράτος θέτει γερές βάσεις για μια εξομάλυνση της ενεργειακής παραγωγής της χώρας και εν τέλει σε περαιτέρω αυξημένα δημόσια έσοδα.

Δεδομένου όμως ότι ανεξάρτητα από όλα τα τεκταινόμενα της παγκόσμιας οικονομίας, εν μέσω διεθνών αναταράξεων και λοιμώξεων και επειδή το θέμα δεν είναι να ξεχάσουμε εμείς την πανδημία αλλά να μας ξεχάσει αυτή, όπως σχεδόν και κάθε εβδομάδα, εδώ και δύο σχεδόν χρόνια «Η απόφαση για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου»: Με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 8681 δημοσιεύτηκαν τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00. Δείτε την απόφαση.

«e-ΕΦΚΑ: Βεβαίωση Οφειλών Εργοδοτών στο ΚΕΑΟ για Υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων»: Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι οφειλές χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 για πληττόμενους λόγω COVID εργοδότες, έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών αυτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και καταβολής της πρώτης δόσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

«Κοινοποίηση φορολογικών διατάξεων της από 28/1/2022 ΠΝΠ - Παράταση καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών, αναδρομικά συντάξεων και υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων»: Με το με Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1008975 ΕΞ/4-2-2022 έγγραφο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου του τέταρτου, του έκτου, του όγδοου και του ενδέκατου άρθρου της από 28/1/2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄14/29-1-2022). Μεταξύ άλλων το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

1. Άρθρο 1 «Απαλλαγή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήματος - Τροποποίηση της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013»

Με την πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου της ΠΝΠ της 28ης Ιανουαρίου 2022 τροποποιείται η περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ως προς το ποσοστό απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και των λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ Βοηθειών κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου, η ως άνω περίπτωση θ ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022 και μετά.

2. Άρθρο δεύτερο «Παράταση προθεσμίας καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 »

Με το δεύτερο άρθρο της Π.Ν.Π. τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) ως προς την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.».

3. Άρθρο τρίτο «Ρύθμιση και παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών φόρου εισοδήματος και προστίμων για αναδρομικά ποσά συντάξεων»

Στην παρ.1 του τρίτου άρθρου της Π.Ν.Π. προβλέπεται ότι οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υποπερ. ii της περ. 1α της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην παρ.2 του τρίτου άρθρου της Π.Ν.Π. προβλέπεται ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος που προσδιορίζεται από τροποποιητικές δηλώσεις, με αναδρομικά συντάξεων προηγουμένων ετών, για τα οποία οι βεβαιώσεις συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021 και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, γίνεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2022.

4. Άρθρο τέταρτο «Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022- Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4876/2021 ».

Με το τέταρτο άρθρο της πιο πάνω ΠΝΠ, τροποποιείται το άρθρο 49 του Ν. 4876/2021 (Α΄ 251), ως προς το χρόνο σύνταξης των μεταβιβαστικών συμβολαίων αιτία αγοραπωλησίας, δωρεάς και γονικής παροχής, για τα οποία οι σχετικές δηλώσεις (είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myPROPERTY) έχουν υποβληθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η προθεσμία για τη σύνταξη των ως άνω συμβολαίων παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου Συνεπώς, σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

… 6. Άρθρο όγδοο «Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες»

Με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου προβλέπεται - με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου - ότι το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ΄ αρ. 4034 /24.1.2022 (Β΄ 186) και 4035 /26.1.2022 (Β΄ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου δε διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 4034/24-1-2022 (Β΄ 186) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανεστάλη για την 25η και 26η Ιανουαρίου 2022 η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ με την υπ’ αριθμ. 4035/26.1.2022 (Β΄ 190) απόφαση του ανωτέρω Υπουργού ανεστάλη για την 27η και 28η Ιανουαρίου 2022 η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης.

7. Άρθρο ενδέκατο «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο ενδέκατο ορίζεται ότι η ισχύς της Π.Ν.Π., η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 29.01.2022, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

«Σε λειτουργία το Open Car για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με οχήματα»: Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοινώνουν ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία Open Car. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα. Η υπηρεσία βρίσκεται στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις». Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία απευθείας, στο opencar.services.gov.gr.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί

αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και

το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.

Σημειώνεται ότι μέσω της υπηρεσίας Open Car δεν παρέχονται πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET).

«Προκήρυξη του προγράμματος 'Εξοικονομώ 2021'»: Δημοσιεύτηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/15.2.2022 (ΦΕΚ Β΄ 684/16.2.2022, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778).

Δείτε το σύνολο ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/15.2.2022 (ΦΕΚ Β΄ 684/16.2.2022, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εδώ

«Ασφαλιστικές εισφορές Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων από 1.1.2022, στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Πεδίο Εφαρμογής, Ύψος εισφορών, Ειδοποιητήριο»: Με την με αριθμό 5/2022 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1-73 του Ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 160 Α΄/7.9.2021), με τις οποίες, από 1.1.2022:

• Εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα εισφορών επικουρικής ασφάλισης.

• Ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), για την διαχείριση της λειτουργίας της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης.

Με το με αριθμό Πρωτ.:73641/Σ.21157/16.02.2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, γνωστοποιούνται οι γενικές αρχές, το πεδίο εφαρμογής, ο προσδιορισμός και η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

«Οδηγίες για υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022 από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»: Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι για την κάλυψη των εργατικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών, οι εργοδότες αυτών των επιχειρήσεων πρέπει:

  • Πρώτον, να υποβάλουν την Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή, ως δεδουλευμένες (τακτική μισθοδοσία) και τις συγκεκριμένες ημέρες (25/1 και/ή 26/1), τις αντίστοιχες αποδοχές καθώς και τις αναλογούσες εισφορές και
  • να καταβάλουν στον e-ΕΦΚΑ τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αντιστοιχούν στο διάστημα 25/1/2022 - 26/1/2022).

Εντός του Απριλίου 2022, θα τεθεί στη διάθεση των συγκεκριμένων εργοδοτών διαδικτυακή εφαρμογή στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/), μέσω της οποίας, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για την ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ., θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, να διορθώσουν/τροποποιήσουν στοχευμένα τις αναλυτικές εγγραφές των υποβληθεισών για το μήνα Ιανουάριο 2022, ώστε αφενός να εξασφαλισθεί η πλήρης ασφάλιση των εργαζομένων τους, σύμφωνα με το καθεστώς εργασίας τους και αφετέρου να προσδιοριστεί το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω διημέρου, το οποίο θα συμψηφισθεί με υποχρεώσεις τους προς τον Φορέα μας ή θα τους επιστραφεί.

Σε σχέση με την υποβολή της ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022 και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ σχετικά, εμφανίζεται το μήνυμα «Η υποβολή ΑΠΔ ξεκινάει από τις 01/04/2022». Είναι η δεύτερη φορά που οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιο μήνυμα για την ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022, καθώς από τις 7 Φεβρουαρίου εμφανιζόταν μήνυμα για δυνατότητα υποβολής από 14/2/2022 (δείτε σχετικά εδώ).

Από τα νέα του Ομίλου μας: «Όμιλος Epsilon Net: 1η θέση στην κατηγορία «Επιχειρηματική Καινοτομία» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021»: Μια ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε ο Όμιλος Epsilon Net για την επιτυχή πορεία του το 2021. Ο Όμιλος έπειτα από ψηφοφορία που διεξήχθη με τη συμμετοχή των αναγνωστών του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και των επισκεπτών του οικονομικού - επιχειρηματικού portal «www.banks.com.gr» ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις τους και έλαβε την 1η θέση στην κατηγορία «Επιχειρηματική Καινοτομία» των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2021», τα οποία έχουν ως στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Ελλάδα. Εκ μέρους της Epsilon Net το βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη διαδικτυακή απονομή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 παρέλαβε ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας κ. Πέτρος Κοραλής.

«H PCS Αργυρός Χορηγός στο 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης»: Η PCS ΑΕ, μέλος του ομίλου EPSILON NET, συμμετέχει ως Αργυρός Χορηγός στο συνέδριο με τίτλο “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις” που θα διεξαχθεί στις 22-23 Φεβρουαρίου 2022.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και την ethos EVENTS και επιδιώκει να καταγράψει τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου πυλώνα ασφάλισης και τη σημασία της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, στοχεύει να αναδείξει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, να φωτίσει τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και επενδυτικής διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων και να υπογραμμίσει τα οφέλη και τις αξίες που αυτά μπορούν να προσδώσουν στην εργασιακή και επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, με την εξασφάλιση επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος κατά την μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.

Στο virtual booth της, η PCS θα παρουσιάσει τις λύσεις της που επιτρέπουν σε δημόσια και ιδιωτικά ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφαλιστικές εταιρείες, ΤΕΑ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών διαχείρισης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/

Λίγα λόγια για τον σημαντικό θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ):

Τα ΤΕΑ είναι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή επαγγελματικό κλάδο υπερβαίνει τους 100.

Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

1) Το site της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α)

https://eletea.com.gr/statistika/

2) Το site της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ για να δείτε το θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Α.

http://www.hcmc.gr/el/tameia-epangelmatikes-asphalises1

Σχετικά με την PCS ΑΕ

Η Professional Computer Services SA, μέλος του ομίλου EPSILON NET, παρέχει ολοκληρωμένες κάθετες λύσεις για τον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, όπως Wealth Management, Αμοιβαία Κεφάλαια, Pension Administration, Θεματοφυλακή, Fund Distribution, Brokerage, Εταιρικές Πράξεις, κ.λπ. Η PCS έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της σε ξένες αγορές όπως η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Σερβία, η Τουρκία, η Πολωνία, η Κένυα και η Μάλτα έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία έργα για μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.pcs.gr.

Από την αρθρογραφία του e-forologia.gr, κ. Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net και «Επιδόματα Προϋπηρεσίας. Πως μια τυπική απόφαση του Σ.Τ.Ε., βαφτίστηκε «βόμβα» και ξεπάγωμα 3ετιών; Όλη η αλήθεια για το τι ισχύει με τις προϋπηρεσίες!»: Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος «Μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια έχουμε επιτέλους απόφαση του Σ.τ.Ε. για την τύχη των επιδομάτων προϋπηρεσίας. Μια απόφαση την οποία αν δεν την διαβάσεις προσεκτικά και απλά ανοίξεις μια σελίδα ενημέρωσης, θα παρασυρθείς με λανθασμένα συμπεράσματα.». Δείτε το σύνολο του άρθρου του κ. Πρασσά, που για μια ακόμα φορά έρχεται να «ταράξει νερά».

Τέλος εργασιακής εβδομάδας και κάτι πιο φωτεινό αρχίζει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. «Τηλεργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20% από το Σάββατο 19/02/22 - Δείτε τα νέα μέτρα»: Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη:

«Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, κατόπιν αιτήματος της Κυβέρνησης, εισηγήθηκε την άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης, την έναρξη πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών, την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50% και την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%.

Σε αυριανή της συνεδρίαση η επιτροπή θα εξετάσει επιμέρους αιτήματα.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάββατο 19.02.22».

Συνεπώς, από αύριο Σάββατο 19 Φλεβάρη του 2022, κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια επιστροφής στην παλιά αγαπημένη μας καθημερινότητα, ευελπιστώντας πως και η φύση θα ενστερνιστεί τις επιθυμίες μας, την δίχρονη καταπιεσμένη καθημερινότητά μας, το Μεσογειακό μας ταμπεραμέντο, την ανάγκη των νεότερων να εγκαταλείψουν ένα νυχτερινό μαγαζί με το πρώτο φως της ημέρας και γενικά, μετά το πέρασμα λίγων μηνών, την εικόνα του ξαπλωμένου – χυμένου σώματος πάνω σε μια ξαπλώστρα, μπροστά στη θάλασσα, κάνοντας μπουρμπουλήθρες με ένα καλαμάκι φραπέ. Μικρά καθημερινά πράγματα, που τα θέλουμε όλοι πίσω.

Βέβαια, η πανδημία είναι εδώ, ο ιός δεν μας εγκατέλειψε, μάλλον έχει σταθεροποιηθεί πολύ ψηλά, το αυριανό βράδυ μας φοβίζει για το τι θα δούμε στην αρχή της Εβδομάδας που έρχεται, αλλά, ζυγίζοντας το εναλλακτικό κόστος σχεδόν όλες οι χώρες, κάνουν επώδυνη μεταστροφή, προτιμώντας μία ελεγχόμενη, κατά το δυνατόν πανδημία, από τη διάλυση της οικονομίας και την αποδομή της κοινωνίας.

Με βάση όλα αυτά, σας ευχόμαστε να περάσετε εξαιρετικά τις πρώτες αυτές μέρες της συγκρατημένης ελευθερίας από την πανδημία και δεδομένου ότι ο καιρός θυμίζει μάλλον άνοιξη, προτιμήστε εξωτερικούς και καλά αεριζόμενους χώρους. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, προστατεύοντας τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε από ιατρικές περιπέτειες, αλλά ταυτόχρονα, φροντίστε να αποσυμπιέσετε όσα δυνατόν περισσότερα από όσα συσσωρεύσαμε μέσα μας τα δύο τελευταία χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα