11/02/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Κλείσιμο επιχείρησης: Πότε οφείλεται αποζημίωση στους εργαζόμενους και πότε όχι

Το άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ’ του ν. 2112/1920 θεσπίζει τον βασικό κανόνα της πλήρους απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης στους εργαζόμενους σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας. Εάν δε ο εργοδότης τυγχάνει ασφαλισμένος κατά του κινδύνου που προκάλεσε το κλείσιμο της επιχείρησης , τότε οφείλει τα 2/3 της αποζημίωσης απόλυσης.

Η νομολογία έχει κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) διακοπή λειτουργίας κλινικής λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, εκτός αν οφείλεται σε παράβαση από τον εργοδότη βασικών κανόνων λειτουργίας,

β) ολοκληρωτική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης κατόπιν διαταγής της Αρχής ( π.χ. lockdown),

γ) πλήρης και οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης λόγω αιφνίδιας και βαρειάς ασθένειας του εργοδότη.

Αντίθετα, δεν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας με την έννοια της παραπάνω διάταξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) διακοπή λειτουργίας λόγω κακής οικονομικής κατάστασης ή λόγω έξωσης του εργοδότη από το μίσθιο εξαιτίας μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του,

Β) εκπλειστηρίαση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης οφειλόμενη σε οικονομική δυσπραγία του εργοδότη, η οποία όμως θα μπορούσε να αποφευχθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
αποζημίωση υπαλλήλων, κλείσιμο επιχειρήσεων, ανωτέρα βία, Αποζημίωση Απόλυσης