01/02/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Χρ. Νούνης: Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Στην ανάγκη και επιδίωξη των εργαζοµένων να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό πρόσθετο συνταξιοδοτικό εισόδηµα και συµπληρωµατικές παροχές υγείας κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, τα οποία δεν µπορεί να τους διασφαλίσει από µόνος του ο 1ος πυλώνας του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, αποδίδει την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη στη χώρα µας του θεσµού της Επαγγελµατικής Ασφάλισης ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. κ. Χρήστος Νούνης, μιλώντας στο περιοδικό Epsilon7.

Η κεφαλαιοποιητική φιλοσοφία του νέου Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2022 ουσιαστικά εµπεδώνει στη συνείδηση των εργαζοµένων την αξία και τη φιλοσοφία λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης καθώς, σύµφωνα µε τον κ. Νούνη «πλέον αποτελεί συνείδηση ότι µόνο µέσω της αποταµίευσης και της ακόλουθης κεφαλαιοποιητικής επενδυτικής διαχείρισης των χρηµάτων τους θα µπορούσαν να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όταν δε θα µπορούν πλέον να εργαστούν και να έχουν πρόσθετα εισοδήµατα».

Ενόψει του εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου για την Επαγγελµατική Ασφάλιση που αναµένεται από την κυβέρνηση εντός του 2022, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. εξηγεί πως ένα Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης ουσιαστικά λειτουργεί ως θεσµικός επενδυτής µε αυξηµένο επίπεδο διαφάνειας, επαγγελµατισµού και λογοδοσίας και µε αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. «Ταυτόχρονα, τα επαγγελµατικά ταµεία εξασφαλίζουν σηµαντικά φορολογικά οφέλη για τα ασφαλισµένα τους µέλη καθώς τόσο οι καταβαλλόµενες εισφορές όσο και οι παροχές που λαµβάνονται υπό µορφή εφάπαξ είναι αφορολόγητες», υπογραµµίζει ο κύριος Νούνης.

Επισηµαίνοντας τις αξιόλογες κεφαλαιακές αποδόσεις που έχουν αποφέρει στα µέλη τους τα ήδη λειτουργούντα Τ.Ε.Α. στη χώρα µας, ο κ. Νούνης τονίζει πως και οι εργοδοτικές εισφορές σε αυτά εκπίπτουν φορολογικά 100% ενώ οι επιχειρήσεις αποκτούν µέσω αυτών ένα σηµαντικό «εργαλείο» διαχείρισης, προσέλκυσης και επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναµικού τους, το οποίο αναδεικνύει και την προσήλωσή τους σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Προ των πυλών, µάλιστα, είναι και η εφαρµογή των κριτηρίων ESG στην τοποθέτηση των κεφαλαίων των Τ.Ε.Α, που κατά τον κ. Νούνη σηµατοδοτεί την περαιτέρω αναβάθµιση του θεσµού, µέσω της συµβολής του στη βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονοµίας.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ.Χρήστου Νούνη, προέδρου της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουαρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΤΕΑ, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης