11/01/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Νέες αποφάσεις

Δημοσιεύθηκαν δύο νέες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ και τις Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε..

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012, σχετικά με τη διάρκεια της ΙΚΕ ο Υπουργός Ανάπτυξης με την έκδοση της 143324/31-12-2021 τροποποιεί την υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασή του με θέμα «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» (Β΄ 4619) σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και αποφασίζει την αντικατάσταση αυτής σε μια ενιαία, κωδικοποιημένη μορφή. Η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YMΣ), εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται χρήση συμβολαιογραφικού τύπου.

Παράλληλα με την Αριθμ. 143195/31-12-2021 τροποποιείται η υπ’ αρ. 73557/2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.» (Β΄ 3047), σε συνέχεια της τροποποίησης των άρθρων 46 και 103 του ν. 4072/2012, σε ότι αφορά την διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και αποφασίζεται η αντικατάσταση αυτής σε μια ενιαία, κωδικοποιημένη απόφαση.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πρότυπο καταστατικό, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ