29/11/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αλλαγές στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για μη τήρηση βιβλίων και απώλεια ΦΗΜ με τροπολογία

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα:

Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κερδών επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, με ενσωμάτωση κριτηρίων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο στην επιβολή προστίμου για τη μη υποβολή έστω και μίας (1) εκ των προβλεπόμενων τριών (3) δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από οντότητες, στην περίπτωση που ελέγχεται, πρωταρχικώς, η τήρηση λογιστικών αρχείων τους και το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται επί του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων τους, βάσει των παραπάνω δηλώσεων φορολογίας των τριών τελευταίων ετών. Τα θεσπιζόμενα ανώτατα όρια, δεν εφαρμόζονται στα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) όταν ο υπαίτιος είναι κάτοχος-χρήστης αυτών.

Επίσης, προστίθεται περίπτωση μη επιβολής προστίμου λόγω δήλωσης απώλειας ΦΗΜ πριν την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την 29 π Νοεμβρίου 2021, δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πρόστιμο, ΦΗΜ