19/11/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Πότε μπορεί ο εργοδότης να με θέσει σε διαθεσιμότητα;

Σύμφωνα με το άρθρο 4§1 του ν.3846/2010, επιχείρηση της οποίας η οικονομική δραστηριότητα έχει περιοριστεί, δύναται, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέσει εγγράφως τους μισθωτούς της σε διαθεσιμότητα, αφού προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων.

Αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζόμενων στην επιχείρηση, τότε ο εργοδότης ενημερώνει και διαβουλεύεται με το σύνολο των εργαζομένων. Επίσης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη θέση σε διαθεσιμότητα των μισθωτών του και στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον Ε.Φ.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Δ.

Η διαθεσιμότητα διαρκεί έως 3 μήνες κατ’ έτος και κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος αμείβεται με το ήμισυ των τακτικών αποδοχών του, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει εργασία. Μάλιστα μπορεί να αναλάβει εργασία και σε άλλον εργοδότη. Αν όμως δεν αναλάβει κάποια άλλη εργασία, τότε δικαιούται επιπλέον ποσό ίσο με το 10% των αποδοχών του από τον Ο.Α.Ε.Δ. Προκειμένου να τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος πρέπει να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διαθεσιμότητας. Τέλος, η περίοδος διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τόσο για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης απόλυσης, όσο και για τον υπολογισμό της άδειας αναψυχής που του αναλογεί.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διαθεσιμότητα, καθεστώς διαθεσιμότητας