08/10/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα της ημερίδας myDAΤΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τα εκατοντάδες ερωτήματα που έγιναν στη διάρκεια της ημερίδας της Epsilon net myData & Ηλεκτρονική τιμολόγηση - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ, με εξαίρεση κάποια που ήδη απαντήθηκαν ή άλλα που επαναλαμβάνονταν, θέτουμε παρακάτω τις σχετικές απαντήσεις.


Ερώτηση:

Όσοι βάσει της ΠΟΛ 1003/2014 εκδίδουν ΑΠΥ χωρίς ΦΗΜ, με το ποιον τρόπο μπορούν να διαβιβάζουν αν είναι Γ΄ κατηγορίας;

Απάντηση:

Στην απόφαση Α.1138/2020 ορίζεται:

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Ερώτηση:

Τι γίνεται με την έκδοση τιμολογίων που δεν αφορούν την λειτουργία της επιχ/σης αλλά ο επιχειρηματίας επιμένει να λαμβάνει και τα οποία πρέπει να αναμορφωθούν;

Απάντηση:

Η πλατφόρμα myData δεν μεταβάλλει τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και προφανώς εφόσον δαπάνη δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 αναμορφώνεται. Σε κάθε περίπτωση, παραστατικά που είναι αντικριζόμενα έξοδα, χαρακτηρίζονται από την επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ως μη αποδεκτή συναλλαγή ανεξάρτητα από την διαβίβαση του Εκδότη, αν και από την ερώτηση αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η περίπτωση δεν είναι η δική σας.

Ερώτηση:

Με τις Μεταφορικές εταιρείες που εκδίδουν Φορτωτικές χειρόγραφες στο Φορτηγό, πως το αντιμετωπίζετε;

Απάντηση:

Για τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα η τιμολόγηση γινόταν με χειρόγραφα παραστατικά επί του αυτοκινήτου, η επιχείρηση έχει τις εξής επιλογές:

Έκδοση Δελτίου Αποστολής, τιμολόγηση από το πρόγραμμα της επιχείρησης με διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Έκδοση το πρωί ή την προηγούμενη ημέρα του τιμολογίου με διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Έκδοση από το φορτηγό με φορητό σύστημα τιμολόγησης και διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Ερώτηση:

τα τιμολόγια εσόδων από 1-1 έως 30 - 9 θα έχουμε την δυνατότητα να τα ανεβάσουμε εμείς μέσα από το πρόγραμμα μας;

Απάντηση:

Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί ή παρακολουθούνται μέσα από τις λογιστικές εφαρμογές της Epsilon Net, ναι, μπορεί να τα ανεβάσει ο χρήστης.

Ερώτηση:

Οι ΦΤΜ οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τιμολόγια μπορούν να τα διαβιβάζουν στο mydata;

Απάντηση:

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.1171/2021 ορίζεται:

1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ.

Οι ΦΤΜ αποτελούν κανάλι διαβίβασης λιανικών πωλήσεων. Οι ΦΤΜ που έχουν διασυνδεθεί με το esend διαβιβάζουν τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων. Για χονδρικές πωλήσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις διαβιβάσει μέσω προγράμματος, παρόχου ηλ. τιμολόγησης ή με την ειδική καταχωρητική πλατφόρμα (αν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις)

Ερώτηση:

Λογιστικά γραφεία με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα, μπορούν να βάλουν Epsilon Digital και με ΜΙΑ συμβαση παρόχου να διαβιβάζουν, Παροχή απο το Module Λογιστικής και Εμπορία απο ένα Smart Retail?

Είναι ένα θέμα που έχει ξανατεθεί και πρέπει να βρεθεί μία λύση για τους λογιστές με Epsilon Net

Απάντηση:

Τεχνικά η ανωτέρω ανάγκη μπορεί να καλυφθεί.

Ερώτηση:

όσο για την τιμολογιερα και την αλλαγή έπειτα σε πρόγραμμα, περισσότερο ρωτάω για πελάτες αγρότες που κόβουν πολύ λίγα τιμολόγια το χρόνο. υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν το 2022;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει πρόβλημα με την αλλαγή προγράμματος μεταγενέστερα, εφόσον ήδη από 1/10 διαβιβάζονται κανονικά τα έσοδα όπως προβλέπεται.

Ερώτηση:

ΕΦΚΑ διαβίβαση κάθε μήνα. Αν είναι μέλος σε πολλές εταιρείες σε ποια εταιρεία θα ανέβει; Ήταν καταχώριση τέλος του έτους βάση τζίρου. Τώρα;

Απάντηση:

Για μέλος εταιρειών (αναφέρεστε πιθανά σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες), η υποχρέωση απόδοσης των εισφορών προκύπτει είτε από την ατομική του επιχείρηση εάν υπάρχει, είτε από την εταιρεία που έχει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα. Για όποια επιχείρηση οι εισφορές εκπίπτουν, από αυτή την επιχείρηση και θα πρέπει να διαβιβαστούν.

Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό - διπλογραφικό).

Οι εγγραφές μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

Ερώτηση:

Υπάρχει api που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από custom προγράμματα για Τιμολόγηση μέσω Παρόχου;

Απάντηση:

Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του παρόχου με εφαρμογές Τρίτων μέσω API

Ερώτηση:

Γιατρός που κόβει αποδείξεις λιανικής στους πελάτες τι πρέπει να κάνει? θα συνεχίσει να κόβει και θα τα περνάει μετά συνολικά; Πως θα γίνεται αυτό και από πότε θα ξεκινήσει;

Απάντηση:

Πρέπει να επιλέξει ένα κανάλι διαβίβασης. Εφόσον έχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ, θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ προγράμματος, παρόχου ηλ. τιιμολόγησης ή ειδικής καταχωρητικής πλατφόρμας (αν πληροί τις προϋποθέσεις)

Ερώτηση:

καλησπέρα σας....σχετικά με την έκδοση ΤΠΥ μεταφοράς.... πως θα γίνεται η έκδοση για κάποιον που δεν διαθέτει μηχανισμό για να εκδίδει το τιμολόγιο με την ολοκλήρωση της αποστολής ;

Απάντηση:

Για τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα η τιμολόγηση γινόταν με χειρόγραφα παραστατικά επί του αυτοκινήτου, η επιχείρηση έχει τις εξής επιλογές:

Έκδοση Δελτίου Αποστολής, τιμολόγηση από το πρόγραμμα της επιχείρησης με διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Έκδοση το πρωί ή την προηγούμενη ημέρα του τιμολογίου για διακίνηση μεταγενέστερα, αλλά με διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Έκδοση από το φορτηγό με φορητό σύστημα τιμολόγησης και διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Ερώτηση:

Στο epsilon smart advance, γιατί η ώρα δημιουργίας του παραστατικού, δεν εμφανίζεται ως η ώρα αποστολής; Προηγούμενο και νέο υπόλοιπο πως εμφανίζονται όπως και ο τόπος παράδοσης;

Απάντηση:

1. Γιατί μπορεί να μην είναι ταυτόσημες, υπάρχει πάντα δυνατότητα στην φόρμα εκτύπωσης να παραμετροποιήσεις κατάλληλα.

2. Πρέπει να παραμετροποιηθεί η φόρμα κατάλληλα (υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση – βίντεο στο site www.epsilonsmart.gr).

Ερώτηση:

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ : ΠΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ;

Απάντηση:

Για τον χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων που οφείλει να διαβιβάσει ο λήπτης (παρ. 4 άρ. 4 Α.1138/2020), γίνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση:

Τι γίνεται με την αυτοτιμολογηση των αγροτών; ποιος εχει πλέον την υποχρέωση έκδοσης παραστατικού;

Απάντηση:

Η Α.1138/2020 στο άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει: Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014).

Ερώτηση:

Με τους λογιστές που έχουν και την ιδιότητα του ασφαλιστή τι γίνεται με την διαβίβαση; Τα ΤΠΥ του τα ανεβάζει από το Module και τις προμήθειες;

Απάντηση:

Μέσα από την Έκδοση Παραστατικού της Λογιστικής και με κατάλληλη παραμετροποίηση ναι

Ερώτηση:

Εταιρεία με ενοικιαζόμενα δωμάτια και rent a car ποιο πρόγραμμα επιλεγεί;

Απάντηση:

Εξαρτάται τι θέλει να παρακολουθήσει. Καλυτέρα πάντως να επιλεγεί η ειδική έκδοση Filoxenia II

Ερώτηση:

ένα Νομικό Πρόσωπο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα , πως θα περνάει τις αποδείξεις εισπράξεων Δωρεών ;

Απάντηση:

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ερώτηση:

Έκδοση ΤΠΥ σε ιδιώτες (π.χ. στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονομώ) πλέον πως θα γίνεται η έκδοση αφού ηλεκτρονικά δεν θα υπάρχει αντιστοίχιση στο ΤΠΥ με αντισυμβαλλόμενο;

Απάντηση:

Τα παραστατικά A1 ενημερώνουν αυτοματοποιημένα ως έσοδα την πλευρά του εκδότη, και ως έξοδα την πλευρά του λήπτη (μόνο για λήπτες ημεδαπής). Τα παραστατικά κατηγορίας Α2 ενημερώνουν μόνο την πλευρά του εκδότη. Τα παραστατικά Α1 και Α2 διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

Κατά την άποψή μας, μπορεί να εκδοθεί παραστατικό με τύπο 2.1 ΤΠΥ χωρίς αντισυμβαλλόμενο και να προκύψει δικαιολογημένη ασυμφωνία. Η απάντηση τίθεται με την επιφύλαξη νεότερων οδηγιών.

Ερώτηση:

Επιχειρήσεις με έναρξη εντός 2020 ή 2021 εμπίπτουν στο 50/50000 ή σε πραγματικό χρόνο;

Απάντηση:

Το κριτήριο του τζίρου λαμβάνεται υπόψη με βάση το ΦΕ 2019 ενώ το πλήθος των τιμολογίων με βάση την τελευταία κατάσταση φορ. στοιχείων πελατών. Δεν υπάρχει διευκρίνιση για τις νεότερες ενάρξεις. Κατά τη άποψή μας, μπορεί να υποβάλλει στην πλατφόρμα νέος επιτηδευματίας, προτείνεται η επικοινωνία με ΑΑΔΕ.

Ερώτηση:

Τι γίνετε με τα πρατήρια υγρών καυσίμων και ειδικά με τις ΑΛΠ που εκδίδουν χειρόγραφα για το πετρέλαιο θέρμανσης;

Απάντηση:

Εφόσον υπάρχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ με την ΠΟΛ.1002/2014, η διαβίβαση μπορεί να γίνει σε 5 ημέρες από την έκδοση του παραστατικού.

Ερώτηση:

Τιμολόγια πχ από αλιευτικό 40 ετησίως ,παράλληλα του εκδίδονται και εκκαθαρίσεις μέρα παρά μέρα μπορεί να καταχωρηθούν τα τιμολόγια στην ειδική φόρμα καταχώρησης ή όχι;

Απάντηση:

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, η έκδοση advance καλύπτει και έκδοση τίτλου κτήσης (τιμολόγια αγορών από ιδιώτες);

Απάντηση:

Ναι καλύπτεται και αυτή η δυνατότητα.

Ερώτηση:

Η τιμολόγηση από τα προγράμματα EXTRA και HYPER δεν προβλέπει την έκδοση Τιμ.Πώλησης, παρά μόνο στοιχεία Παρ. Υπηρεσιών. Πως θα γίνεται η έκδοση και διαβίβαση τιμολογίου για τυχόν πώλησης παγίου πχ;

Απάντηση:

Οι Λογιστές που έχουν ανάγκη έκδοση ΤΔΑ ή ΤΠ κλπ προτείνεται να κάνουν χρήση του προϊόντος Epsilon Smart

Ερώτηση:

Διαθέτω Epsilon Smart cloud & η Λογίστρια μου έχει Epsilon, πώς μπορώ να έχω αμφίδρομη σύνδεση με την λογίστριά μου; Μέχρι σήμερα "βλέπει" σωστά τα έσοδά μου, αποστέλνονται άψογα. Εγώ πώς μπορώ;

Απάντηση:

Εσείς μπορείτε μέσα από το Epsilon Smart να δείτε αντίστοιχα τα έσοδά σας. Περαιτέρω όμως και για να μπορείτε να δείτε και τις λοιπές κινήσεις (αγορές, έξοδα κλπ) που καταχωρεί η λογίστρια σας, σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα μέσω του «Online Accounting». Το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα ενημερωθείτε εν καιρώ για τις δυνατότητές του.

Ερώτηση:

Αυτός που θα κάνει χρήσης της ειδικής φόρμας ως κανάλι διαβίβασης , συνεχίζει εκδίδει χειρόγραφα τιμολόγια κ στην συνέχεια τα περνάει στην ειδική φόρμα κ τα διαβιβάζει;

Απάντηση:

Οι διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) που αφορούν την έκδοση παραστατικών δεν θίγονται κατά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. Συνεχίζει να εφαρμόζεται ότι ίσχυε και πριν την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων ως προς την έκδοση χειρόγραφων παραστατικών.

Ερώτηση:

Eταιρεία διαθέτει πρόγραμμα ERP αλλά εκδίδει τα τιμολόγια χειρόγραφα. Μπορεί να διαβιβάζει μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α.1138/2020 η δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, δίνεται μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η διαβίβαση μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω erp, ο γενικός κανόνας είναι η διαβίβαση να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ερώτηση:

1. Δεδομένου ότι όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα πως θα διαβιβαστούν και με ποιό κωδικό ΗΒ;.Κατά την αποψή μου ο ΗΒ κωδικός είναι 11.3 απλοποιημένο τιμολόγιο.

2. Ξέρουμε πότε θα συνδεθεί το esend με τα mydata;

Απάντηση:

1. Η διαβίβαση θα γίνει με τύπο παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο πώλησης. Για το έσοδο προτείνεται η χρήση του κωδικού 1.8 Έσοδα πρ. χρήσεων αν διαμορφώνουν το φορολογικό αποτέλεσμα (εφόσον με τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕ ενημερώνονται και οι αγρότες, η διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός γίνονται μέχρι την ΦΔ και με κωδικό 1.95 (Λογ. Αποτέλεσμα) και τακτοποιητική εγγραφή για τον χαρακτηρισμό για το E3 (κωδ.597)

2. Η διασύνδεση του συστήματος υποδοχής δεδομένων esend με την πλατφόρμα mydata αναμένεται να γίνει μέσα στον Οκτώβρη.

Ερώτηση:

Με χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πότε πρέπει να στέλνονται; Σε πραγματικό χρόνο; δηλαδή;
Απάντηση:

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ. 1002/2014) διαβιβάζουν τα δεδομένα των λιανικών συναλλαγών εντός 5 ημερών από την έκδοσή τους, ανεξάρτητα εάν διαβιβάζονται μέσω erp.

Ερώτηση:

Ως λογιστές εμείς μπορούμε να διαβιβάζουμε τα χειρόγραφα τιμολόγια – λιανικές αποδείξεις των πελατών μας πχ ενός υδραυλικού ως τις 20 του επόμενου μήνα αν έχει κάτω από 50 τιμολόγια;

Απάντηση :

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Επομένως, εφόσον ο πελάτης (υδραυλικός) πληροί ένα από τα δύο παραπάνω κριτήρια (π.χ. έκδοση έως και 50 τιμολόγια) δύναται να διαβιβάζει μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης έως και την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά (εφόσον επιλεγεί το συγκεκριμένο κανάλι διαβίβασης).

Ερώτηση:

Τα παραστατικά από 1-1-2021 ως 30-9-2021 μπορούν να διαβιβαστούν από το epsilonsmart; θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα σειρά παραστατικών και πως θα έχει την αρίθμηση από τα χειρόγραφα;

Απάντηση:

Τα παραστατικά του 9μήνου προτείνεται να διαβιβαστούν από τους λογιστές και τις λογιστικές τους εφαρμογές στις οποίες βρίσκονται τα δεδομένα του εν λόγω διαστήματος.

Ερώτηση:

Για το singularlogic business erp θα υπάρχει κάποια εκπαίδευση;

Απάντηση:

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη για να δούμε για ποια εφαρμογή ακριβώς σας ενδιαφέρει

Ερώτηση:

Για επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική φόρμα καταχώρησης. Έχουμε εμείς την δυνατότητα με την καταχώριση του τιμολογίου στο extra-hyper να το διαβιβάσουμε αυτόματα στην φόρμα;

Απάντηση:

Όχι, πρακτικά στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται εκ νέου η καταχώρηση.


Ερώτηση:

Επιχ/ση με την εφαρμογή smartadvance με επαναλαμβανόμενη συναλλαγή με τον ίδιο συναλλασσόμενο πως μπορεί να κόβει δελτία αποστολής και να κόβει στο τέλος του μήνα ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο..;

Απάντηση:

Η συγκεκριμένη δυνατότητα καλύπτεται πλήρως από όλες τις εμπορικές εφαρμογές και τα ERP συστήματα που διαθέτει ο όμιλος της Epsilon Net. Στις εφαρμογές Epsilon Smart θα υλοποιηθεί ως δυνατότητα σε μια από τις επόμενες νέες εκδόσεις.

Ερώτηση:

Ακόμα δεν είναι πλήρως κατανοητά οι χρόνοι διαβίβασης όταν τα παραστατικά χονδρικής εκδίδονται από το pylon για παράδειγμα.

Απάντηση :

Όταν η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής, γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ερώτηση:

Οι αστικές μη κερδοσκοπικές ανεβάζουν στοιχεία μια φορά ετησίως. Αυτό ισχύει και όταν πραγματοποιούν έσοδα εκτός σκοπού υπαγόμενα σε ΦΠΑ;

Απάντηση :

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές.

Ερώτηση:

πιστωτικοί τόκοι (έσοδα τόκων καταθέσεων) με τι κωδικό παραστατικού και σύνοψη - χαρακτηρισμού πάνε στο mydata

Απάντηση:

Ο εκδότης – πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει εξαίρεση για το 2020 και 2021 μπορεί να διαβιβάζει τα έξοδα αυτά είτε από τον τύπο παραστατικού «13.1 – έξοδα – αγορές λιανικών συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής», είτε από τον τύπο παραστατικού «13.30 Παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό)». Ο λήπτης – επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τα έσοδα από αυτόν τον τύπο παραστατικού «11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη λιανικής πώλησης)». Τα παραπάνω ισχύον μόνο για το 2020 και 2021.

Ερώτηση:

Καλησπέρα. Φωτοβολταικα που κόβει στη ΔΕΔΔΗΕ μηνιαια τιμολόγιο βάσει ενημ σημ στο οποίο υπάρχει έκτακτη εισφορά 6% υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. Πώς θα εκδοθεί το παραστατικό αυτό με την παρακράτηση με την epsilonsmart,


Απάντηση:
Η συγκεκριμένη περίπτωση καλύπτεται από την εφαρμογή Epsilon Smart. Η έκτακτη εισφορά είναι κράτηση που καταχωρείται από τον χρήστη και πηγαίνει αφαιρετικά από την αξία.

Ερώτηση:

Έχω βγάλει κωδικούς REST API για μια επιχείρηση που θέλω να κάνω λήψη τα παραστατικά της, που χρησιμοποιώ τους κωδικούς και που το subscriptionkey

Απάντηση:

Οι κωδικοί θα πρέπει να μπουν στα ανάλογα πεδία του προγράμματος για τη διασύνδεσή του με την πλατφόρμα myData. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προγράμματος που χρησιμοποιείτε.

Ερώτηση:

εταιρεία που ξεπερνάει τα όρια της φόρμας και εκδίδει χειρόγραφα μπορεί ο λογιστής να τα ανεβάσει από το λογιστικό του πρόγραμμα μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα;

Απάντηση :

Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση ξεπεράσει τα όρια που ορίζονται για τη διαβίβαση μέσω της ειδικής πλατφόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ, θα διαβιβάζει μέσω των λοιπών καναλιών (τρόπων) διαβίβασης στους χρόνους που ορίζονται από την Α.1138/2020 και όχι έως την 20η του επόμενου μήνα της έκδοσης. Ο γενικός κανόνας είναι να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.


Ερώτηση:

Θα υποχρεωθούμε να αποστείλουμε όλα τα παραστατικά μας που εκδόθηκαν από 01/01/2021 έως 30/10/2021; Ή μόνο από έκδοση παραστατικών από 01/10/2021 ; Βοηθήσετε στην παραμετροποίηση των τιμολογίων!

Απάντηση :

Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021. Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα.

Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη φορολογικό έτος.

Ερώτηση:

Μαζικός μετασχηματισμός πολλών Δ.Απόστολής σε τιμολόγιο.Πότε θα είναι εφικτό να γίνει με SMART ADVANCED; Μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτό.

Απάντηση;

Η συγκεκριμένη δυνατότητα καλύπτεται πλήρως από όλες τις εμπορικές εφαρμογές και τα ERP συστήματα που διαθέτει ο όμιλος της Epsilon Net. Στις εφαρμογές Epsilon Smart θα υλοποιηθεί ως δυνατότητα σε μια από τις επόμενες νέες εκδόσεις.

Ερώτηση:

φωτογράφος μπορεί να χρησιμοποιεί το epsilonsmart για ΑΠΥ σε ιδιώτες και τιμολόγιο ή θα πρέπει να έχει φορολογικό μηχανισμό;

Απάντηση:

Μπορεί με Smart να εκδώσει Τιμολόγιο χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού και για τις λιανικές πωλήσεις υπάρχουν δύο δυνατότητες. Είτε μέσω φορολογικού μηχανισμού είτε μέσω σύνδεσης με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Ερώτηση:

Εστιατόριο με Ταμιακή μηχανή κόβει επιπλέον 100 χειρόγραφα τιμολόγια κάθε χρόνο . Ο πάροχος τί κάνει ; Της δίνει εφαρμογή να κόβει τα τιμολόγια και συνδέει και την Ταμιακή ; Το κόστος έως 10.000 παραστατικά είναι 72 ευρώ ;

Απάντηση:

Για τα χειρόγραφα τιμολόγια αρκεί η χρήση ενός προϊόντος όπως το Epsilon Smart. Ο πάροχος είναι μία «επιλογή» της επιχείρησης που μπορεί να «κουμπώσει» πάνω στη λύση της τιμολόγησης (π.χ. Epsilon Smart) στην περίπτωση που α) η επιχείρηση επιθυμεί να επωφεληθεί από τα φορολογικά προνόμια της χρήσης του παρόχου και β) η επιχείρηση επιθυμεί να καταργήσει την ταμειακή της και για τη λιανική. Για εστιατόρια συνήθως αξιολογείται μόνο το (α).

Ερώτηση:

ΤΙ ισχύει για τους αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώς ΦΠΑ;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α.1138/2020, οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4308/2014 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του Ν.4308/2014 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α του Ν. 2859/2000 βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού που εισέπραξαν από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα όρια στο Ν. 2859/2000.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν υποχρέωση εφαρμογής της Α.1138/2014 και κατ΄ επέκταση εφαρμογής των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Ερώτηση:

11.4 τύπο παραστατικού χαρακτηρισμό ε3 561 003 δεν το δέχεται!!!

Απάντηση:

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Υποστήριξη.

Ερώτηση:

Εμπορική επιχείρηση με χειρόγραφα ΤΔΑ άνω των 100000 € και άνω των 50στοιχείων στοιχείων μπορώ να διαβιβάσω από το δικό μου πρόγραμμα στις 20 του επόμενου της έκδοσης μήνα;

Απάντηση :

Η δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, αφορά τη διαβίβαση μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ. Με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης των δεδομένων ο γενικός κανόνας είναι η διαβίβαση να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ερώτηση:

Τα όρια ισχύουν με βάση το διαχ. έτος 2019 η το 2020;

Απάντηση :

Τα όρια και ο τρόπος προσδιορισμού για τη διαβίβαση των δεδομένων μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ ορίζονται στην περίπτωση γ της παρ. 6 του άρθρου 4 της Α.1138/2020:

«Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).»

Ερώτηση:

από την στιγμή που έχουμε την δυνατότητα να στέλνουμε τα τιμολόγιο στους πελάτες μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, εταιρείες κόβουν με ημερ 30 του μηνός πως θα στέλνονται σε πραγματικό χρόνο;

Απάντηση:

Από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 ορίζεται ότι σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

Δεν μεταβάλλεται η συγκεκριμένη διάταξη. Το τιμολόγιο θα διαβιβαστεί σε πραγματικό χρόνο κατά την ημερομηνία που θα εκδοθεί.

Ερώτηση:

Τα δεδομένα λιανικής από τις ταμειακές πως τα κάνουμε άντληση;

Απάντηση:

Μέσα στον Οκτώβρη, σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ, θα γίνει η διασύνδεση του συστήματος υποδοχής δεδομένων ΦΗΜ και ΦΤΜ esend με την πλατφόρμα myData και θα μπορεί η επιχείρηση να αντλήσει τα σχετικά στοιχεία.

Ερώτηση:

μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα όρια μεταξύ των 50.000 τζιρο και τα 50 τιμολόγια ;

Απάντηση:

Η Α.1138/2020 προβλέπει στο άρθρο 4, παρ. 6: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Ερώτηση:

ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΑ ΠΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΑΝ ΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ;

Απάντηση:

Για τα τουριστικά γραφεία έχουν εκδοθεί 4 αναλυτικά εγχειρίδια από την ΑΑΔΕ και προτείνουμε να δείτε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis/atypes-omades-mydata

Ερώτηση:

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΕ) ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ;

Απάντηση:

Διαβιβάζονται όπως και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τύπο παραστατικού 11.2. Για τα τουριστικά γραφεία έχουν εκδοθεί 4 αναλυτικά εγχειρίδια από την ΑΑΔΕ και προτείνουμε να δείτε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis/atypes-omades-mydata

Ερώτηση:

επιχείρηση με 600.000,00 ευρω κατ' έτος μέσω ΦΤΜ και έκδοση 12 τιμολογιών κατ ' έτος με τζιρο στα τιμολόγια περίπου 1.000,00 ευρώ μπορεί να διαβιβάσει ο λογιστής τα τιμολόγια ή χρειάζεται τιμολογιέρα;

Απάντηση:

Η Α.1138/2020 προβλέπει στο άρθρο 4, παρ. 6: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Επομένως, με δεδομένο ότι δεν αναφέρεστε στην κατηγορία βιβλίων, θα πρέπει να δείτε σύμφωνα με τη διάταξη, εφόσον δεν εντάσσεται στην ειδική πλατφόρμα, θα πρέπει να επιλέξει κάποιο άλλο κανάλι διαβίβασης, η τιμολογιέρα είναι κατάλληλη λύση.

Ερώτηση:

Παρακαλώ εξηγήστε μου . Από 1/11 για χειρόγραφα με λίγα παραστατικά πρέπει να εγγραφούν στην ειδική φόρμα καταχώρησης τα τιμολόγια και μετά να τα αντλήσουν;

Απάντηση:

Η Α.1138/2020 προβλέπει στο άρθρο 4, παρ. 6: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να διαβιβάζει τα παραστατικά με έσω της ειδικής καταχωρητικής πλατφόρμας.

Ερώτηση:

Μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων με έσοδα που εκκαθαρίζουν κάθε μήνα οι ασφαλιστικές εταιρείες, ανεβάσει το έσοδο ή ανεβαίνει από τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Απάντηση:

Με την ετήσια βεβαίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες, εκδίδονται και διαβιβάζονται τα παραστατικά ως έξοδο αυτοτιμολόγησης – έσοδο προηγούμενης χρήσης

Ερώτηση:

Επιχείρηση ελαιοτριβείου με παρακράτηση αμοιβής και φόρων σε είδος. Τι παραστατικά διαβιβάζει για τα έσοδα και για τα έξοδα. Με οντότητες υποκείμενες σε κανονικό, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά και ιδιώτες;

Απάντηση:

Η επιχείρηση υποχρεούται να διαβιβάζει παραστατικά εσόδων ως εκδότης για κάθε πελάτη της.

Περιμένουμε θεματικό εγχειρίδιο για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, οπότε είναι καλύτερο να αναμένουμε σχετικά.

Ερώτηση:

Ο χαρακτηρισμός των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί στο eSendαπο ΦΤΜ (αποδείξεις λιανικής) πως θα γίνεται;

Απάντηση:

Μέσα στον Οκτώβρη, σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ, θα υπάρξει η διασύνδεση esend και myData. Ακολούθως οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν τα σχετικά στοιχεία και να τα χαρακτηρίζουν.

Ερώτηση:

Πολύ βασικό ερώτημα. από την αρχή της υποχρεωτικότητας 01/10 που δεν λειτουργεί το taxis πότε διαβιβάζουμε;

Απάντηση:

Η υποχρέωση διαβίβασης αρχίζει από 1/10. Με δεδομένη την απουσία κυρώσεων, το πρώτο διάστημα θα είναι διάστημα δοκιμών και για τις επιχειρήσεις και για την ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έσοδα, αλλά και τα έξοδα γοα το 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν, για ημέρες που το taxis είναι εκτός λειτουργίας, τα συγκεκριμένα έσοδα θα πρέπει να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατόν.

Ερώτηση:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39Β ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;

Απάντηση:

Αναμένουμε διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις αυτές.

Ερώτηση:

Όταν αναφερόμαστε σε διαβίβαση παραστατικών σε πραγματικό χρόνο τι εννοούμε; Για παράδειγμα αγρότης που θα τιμολογήσει αρνιά το Μ. Σάββατο πότε μπορεί να ανεβάσει το παραστατικό στο my DATA ;

Απάντηση:

Εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ στις αποδείξεις λιανικής, μπορούν να διαβιβάζουν sτις λιανικέ πωλήσεις μέχρι την 5η ημέρα από την έκδοση του στοιχείου.

Ερώτηση:

ΣΤΟ ESEND ΟΙ ΦΤΜ ΚΑΙ ΦΗΜ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΑΙΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Η ΑΑΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΟ;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.1171/2021 οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ.

Οι συναλλαγές χονδρικής θα πρέπει να διαβιβάζονται με κάποιο από τα άλλα 3 κανάλια διαβίβασης.

Ερώτηση:

τι υποχρεώσεις έχουν οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων που κατά κόρον έχουν μόνο έσοδα από ενοίκια επι των ακινήτων τους ;

Απάντηση:

Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη. Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή. Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη. Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.

Ερώτηση:

Μπορείτε να αναφέρεται τους χρόνους χαρακτηρισμού και αποστολής εξόδων στην MYDATA

Απάντηση:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 4 της Α.1138/2020, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι η παρ. 4 του άρθρου 4 της Α..11368 αναφέρεται σε δεδομένα που διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.

δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη

β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Ερώτηση:

Εταιρεία που τηρεί φορολογικό μηχανισμό για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών πως θα ανέβουν στα mydata;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.1171/2021 1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ.

Οι χονδρικές πωλήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται με κάποιο άλλο κανάλι διαβίβασης.

Ερώτηση:

η χρήση της ειδικής πλατφόρμας είναι και το αρχείο που φεύγει από εμάς ως λογιστές για λογαριασμό του πελάτη;

Απάντηση:

Η ειδική καταχωρητική πλατφόρμα χρησιμοποιείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 4 της Α.1138/2020 και μ’ αυτήν διαβιβάζονται τα παραστατικά εσόδων.

Ερώτηση:

απλογραφικά με τζίρο πάνω από 50.000,00 ή πάνω από 50 τιμολόγια, πότε διαβιβάζουν;

Απάντηση:

Η ερώτηση είναι ασαφής. Η διάταξη ορίζει ότι για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία που δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (σ.σ. 50.000). Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, , όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179),

μπορούν να διαβιβάσουν ως εκδότες στην ειδική καταχωρητική πλατφόρμα.

Η διαβίβαση γίνεται μέχρι την 20ή του επόμενου μήνα.

Ερώτηση:

Πότε ,πως και σε ποιο χρόνο θα μπορούμε να πάρουμε τις λιανικές πωλήσεις από το esend για να τις χαρακτηρίσουμε από το λογιστικό μας πρόγραμμα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ μέσα στον Οκτώβρη θα υπάρξει διασύνδεση send και mydata και ακολούθως μπορούν να γίνουν οι ανάλογοι χαρακτηρισμοί.

Ερώτηση:

Οι λιανικές πωλήσεις από ΦΗΜ και Φορολ.μηχανισμό από 01/01 εώς 31/08 ή 30/09 ή 31/10 κατά περίπτωση πως θα σταλούν στο esend;

Απάντηση:

Θα σταλούν από το πρόγραμμα μαζικά ανά μήνα.

Ερώτηση:

Όσοι έχουν εκδώσει >50 τιμολόγια πώλησης εξωτερικού - που δεν έχουν δηλωθεί στη ΜΥΦ - θεωρείται ότι καλύπτουν το κριτήριο των λιγότερων από 50;

Απάντηση:

Κριτήριο αποτελεί το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179), επομένως, θεωρείται ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση η έκδοση των τιμολογίων εξωτερικού δεν προσμετράται και μπορούν να ενταχθούν στην ειδική καταχωρητική πλατφόρμα.

Ερώτηση:

Πως γίνεται ο χαρακτηρισμός των Λ.Π. στο e-send;

Απάντηση:

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ μέσα στον Οκτώβρη θα υπάρξει διασύνδεση send και mydata και ακολούθως μπορούν να γίνουν οι ανάλογοι χαρακτηρισμοί.

Ερώτηση:

Οι ταμειακές πλανόδιων πωλητών ή λαικών αγορών δεν μπορούν να είναι συνδεδεμένες μέσω internet όλη μέρα. Μπορούν να συνδέονται κάθε βράδυ για να στέλνουν τα Ζ ;

Απάντηση:

Εφόσον υπάρχει απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ, έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν την 5η ημέρα από την έκδοση του στοιχείου.

Ερώτηση:

Ο Δήμος έχει υποχρέωση να ανεβάζει παραστατικά στο mydata;

Απάντηση:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί ηλ. βιβλίων δεν εμπίπτουν:

το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ ( παρ. 9, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014 ).

Ερώτηση:

έστω εταιρεία με erp που διαβιβάζει αυτόματα στο Mydata τις πωλήσεις. Εφόσον υπάρχουν τόκοι πιστωτικοί ή ένα ενοίκιο έσοδο, τι προθεσμία υπάρχει και πώς υποβάλλει ο λογιστής τα επιπλέον αυτά έσοδα;

Απάντηση:

Ο Εκδότης – Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει λάβει την εξαίρεση για το 2020 και 2021 μπορεί να διαβιβάζει τα έξοδα αυτά από είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής», είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Ο Λήπτης – Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τα έσοδα αυτά από τον Τύπο Παραστατικού «11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)». Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το 2020 και 2021.

Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη. Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή. Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη. Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.

Ερώτηση;

Φροντιστήριο με τζίρο 20.000 και μόνο παραστατικά λιανικής μπορεί να ανεβαίνουν μόνο από το λογιστικό μας πρόγραμμα;

Απάντηση:

Με τα δεδομένα που θέτετε η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα διαβίβαση μέσω της ειδικής καταχωρητικής πλατφόρμας. Μπορεί, όμως η επιχείρηση να διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τα παραστατικά εσόδων μέσα από το λογιστικό της πρόγραμμα, καθώς η ένταξη στην ειδική πλατφόρμα είναι προαιρετική.

Ερώτηση:

Είναι ασφαλές να διαβιβάσουμε και να "παίξουμε" με τα έσοδα / έξοδα το έτος 2020?? Το προτείνετε; Για να εκπαιδευτεί ο χρήστης και να εξοικειωθεί με το mydata

Απάντηση:

Δεν βλέπουμε πρόβλημα να γίνει κάτι τέτοιο, αν και εφόσον για το 2021 δεν υπάρχουν κυρώσεις, λάθη και προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς πρόβλημα.

Ερώτηση:

τι γίνεται με τα πρατήρια που υποχρεωτικά πρέπει να σημαίνουν και να ανεβάζουν τις χονδρικές πωλήσεις στο esend. Τι θα γίνει με το myData

Απάντηση:

Αναμένονται διευκρινίσεις

Ερώτηση:

το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ανεβαίνει και αυτό ή μόνο τα τιμολόγια;

Απάντηση:

Το Δελτίο Αποστολής δεν διαβιβάζεται προς το παρόν, στη φάση που σήμερα είναι η πλατφόρμα myData.

Ερώτηση:

η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρεία με 200.000 τζίρο και Γ κατηγορίας Βιβλία;

Απάντηση:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση χωρίς περιορισμούς.

Ερώτηση:

Στην περίπτωση των αγροτών κανονικού καθεστώτος στα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζεται και η βασική ενίσχυση;

Απάντηση:

Η ερώτηση δεν αφορά την πλατφόρμα myData. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε:

Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να αναγράφονται στον Πίνακα Γ2 και να μεταφέρονται κατά περίπτωση στον Κωδ.362 του ΠίνακαΖ1.

Ερώτηση:

Εταιρείες που συστάθηκαν μέσα στο 2021 άρα δεν έχουν κριτήριο τζίρου κλπ μπορούν να διαβιβάζουν με την ειδική φόρμα;

Απάντηση:

Οδηγίες δεν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι εφικτό, προτείνουμε επικοινωνία με την ΑΑΔΕ

Ερώτηση:

Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι υπόχρεοι να εκδώσουν κωδικούς mydata;

Απάντηση:

Στο πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας mydata εντάσσονται όλες οι οντότητες με μοναδικές εξαιρέσεις τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ ( παρ. 9, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014 ).

Ερώτηση:

Πως και από ποιόν διαβιβάζονται οι εκκαθαρίσεις.

Απάντηση:

ΠΟΛ.1138/2020, άρθρο 3 παρ. 5 : «Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του Ν.4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον ΦΠΑ που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με ΦΠΑ) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.».

• ΠΟΛ.1138/2020, άρθρο 6 παρ. 2 : «γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.».

Εκτιμούμε ότι η οντότητα που πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου θα μεταβιβάσει τα δεδομένα με κωδικό παραστατικού Α.2-11.5 «Παραστατικά Λιανικής - ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων». Πιθανόν να χρειάζεται παραμετροποίηση του φορολογικού μηχανισμού για να διακρίνονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου.

Για τις εκκαθαρίσεις που θα εκδίδει, τις απεικονίζει με κωδικό παραστατικού Α.1-1.5 «Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων».

Ο τρίτος για τον οποίο γίνονται οι πωλήσεις (στην περίπτωση σας η ΑΕ) θα χαρακτηρίσει το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Ερώτηση:

Για επιχειρήσεις που έχουν ξεπεράσει το όριο 10.000€ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές και υποχρεούνται να κόβουν με ΦΠΑ του κράτους που πωλούν πως θα μπουν στα mydata με ΦΠΑ 14% πχ που δεν έχει η Ελλάδα

Απάντηση:

Για τις πωλήσεις από απόσταση θα πρέπει να διαβιβαστεί ποσό καθ. Αξίας σε μία γραμμή που θα εμφανιστεί στον κωδ, 349 της δήλωσης ΦΠΑ και μία γραμμή με το ποσό του ΦΠΑ της αλλοδαπής με κωδικό mydata 1.95

Ερώτηση:

Μπορεί να γίνει χαρακτηρισμός σε Τύπο Παραστατικού & Κατηγορία εσόδου των παρακάτω συναλλαγών: Πώληση Παγίου Κέρδος από πώληση Παγίου Υπεραξία από Πώληση Παγίου Τεκμαρτό Ενοίκιο.

Επίσης για τα Παραστατικά που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης ;

Απάντηση:

Κατά την ημερομηνία της συναλλαγής θα γίνει η διαβίβαση της συναλλαγής (πώλησης) και θα ενημερωθεί η δήλωση ΦΠΑ και ο πίνακας Ζ3 του εντύπου Ε3. Το κέρδος ή η ζημιά που θα προκύψει από τη συναλλαγή θα απεικονιστεί στα ηλεκτρονικά βιβλία με τις εγγραφές τακτοποίησης.

Ο χρόνος διαβίβασης εξαρτάται από τον τρόπο διαβίβασης. Δηλαδή ποιο «κανάλι» διαβίβασης θα επιλέξει η κάθε οντότητα.

Ερώτηση:

στη περίπτωση λάθους στην ΦΗΜ πιστωτικό στοιχείο λιανικής πότε πρέπει να σταλεί? αφού ΦΗΜ πάει σε απευθείας πως μπορεί ο λογιστής να το στείλει; Θα πρέπει να είμαστε online με τους πελάτες;

Απάντηση

ΓΙΑ τα πιστωτικά στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται χειρόγραφα, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Ερώτηση:

επιχειρήσεις με ταμειακή μηχανή που κόβουν και κάποια τιμολόγια ανά έτος πως θα διαβιβάζει; εννοώ θα πάρει και πρόγραμμα τιμολόγησης εκτός από την ταμειακή που την έχουν συνδέσει ήδη;

Απάντηση :

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.1171/2021 οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ.

Για τις συναλλαγές χονδρικής θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα άλλα κανάλια διαβίβασης.

Ερώτηση:

Αποστολή με courier ΤΔΑ αντικαταβολή δεν παραδίδεται και επιστρέφετε πίσω Συνεχίζω να κοβω ακυρωτικό ;μετά από 15 ημέρες ;

Απάντηση:

Παραθέτουμε μέρος από τις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις mydata της Α.1138/2020:

«Έχει εκδοθεί λανθασμένο παραστατικό που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για το οποίο εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για την οντότητα ως προς τη διαβίβαση;

Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης από την οντότητα τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ;

Όχι, διότι το παραστατικό αυτό ακυρώνεται πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.».

Ερώτηση:

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού έχει έσοδα από συνδρομές / εισφορές κι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (βιβλιοπωλείο). Με διαφορετικό τρόπο θα χειριστεί τα έσοδα σκοπού από έσοδα επιχειρηματική;;;

Απάντηση :

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές.

Ερώτηση:

Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω φορολογικού μηχανισμού και ανεβαίνει στο E-SEND, πρέπει να ανεβαίνει και στο mydata; Αναφέρομαι σε βενζινάδικα. Επίσης παραστατικά που κόβονται μέσω ex-van και ενημερώνεται το erp μόλις γυρίσει το φορτηγό, πότε ανεβαίνουν;

Απάντηση :

Οι ΦΤΜ αποτελούν κανάλι διαβίβασης λιανικών πωλήσεων. Οι ΦΤΜ που έχουν διασυνδεθεί με το esend διαβιβάζουν τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων. Για χονδρικές πωλήσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις διαβιβάσει μέσω προγράμματος, παρόχου ηλ. τιμολόγησης ή με την ειδική καταχωρητική πλατφόρμα (αν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις).

Η διαβίβαση δεδομένων παραστατικών θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση σε πραγματικό χρόνο (εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης). Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν και τον εξοπλισμό τους στα νέα δεδομένα.

Ερώτηση:

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ Τ.Π.Υ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ;

Απάντηση:

Οι διατάξεις του Ν.4308/2014 που αφορούν την έκδοση παραστατικών δεν θίγονται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ερώτηση:

δηλαδή παραστατικό με 100% έκπτωση δεν υπάρχει;

Απάντηση:

Στην περίπτωση που εκδοθεί είτε παραστατικό χονδρικής, είτε παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία είτε για μέρος, είτε για όλες τις γραμμές Σύνοψης, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση Εκδότης υποχρεούται να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για τη γραμμή Σύνοψης που έχει μηδενική αξία διαβιβάζει χαρακτηρισμό συναλλαγών εσόδων ανά περίπτωση με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, με τον σχετικό Τύπο Παραστατικού της Κατηγορίας Α1 και Α2.

Εναλλακτικά η επιχείρηση μπορεί να εκδώσει παραστατικό αυτοπαράδοσης.

Ερώτηση:

Τιμολόγιο πώλησης επενδυτικού αγαθού με απαλλαγή ΦΠΑ με ποια εξαίρεση του ΦΠΑ ανεβαίνει στο my data δεδομένο ότι το τιμολόγιο επάνω αναγράφει τον αναλογούν ΦΠΑ

Απάντηση:

Πρέπει να επιλέξετε μία από τις αναφερόμενες στο σύστημα απαλλαγές. Για την απάντηση χρειάζονται κι άλλες πληροφορίες, από ποια διάταξη προέρχεται η απαλλαγή.

Ερώτηση:

Κατάστημα εστίασης με τζίρο 400.000€ στο 2019 όλα από ταμειακή πότε πρέπει η ταμειακή να συνδεθεί και να ανεβάζει τα έσοδα 01/10/21 η 01/11/21.

Απάντηση :

Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Ερώτηση:

ΕΠΕ πως μπορεί να διαβιβάζει μέσα από το ίδιο κανάλι ένας αγρότης που εκδίδει ο ίδιος τιμ πώλησης και παράλληλα εκδίδουν τιμ αυτοτιμολογησης τα εργοστάσια η οι έμποροι

Απάντηση :

Η κάθε οντότητα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο διαβίβασης που επιθυμεί. Π.χ. ο αγρότης εφόσον πληροί τα κριτήρια μπορεί να διαβιβάζει μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης τα τιμολόγια που εκδίδει. Τα εργοστάσια και οι έμποροι που συναλλάσσονται μαζί του, εφόσον συμφωνηθεί να προβούν σε αυτοτιμολόγηση θα διαβιβάσουν τα δεδομένα των παραστατικών (που εκδόθηκαν με αυτοτιμολόγηση) και ο αγρότης θα προβεί σε χαρακτηρισμό.

Ερώτηση:

Γιατρός με 60.000 ευρώ τζίρο ετησίως και 100 αποδείξεις παροχής λιανικής είναι υπόχρεος σε τιμολογιέρα; Ή μπορεί να ανεβάζει μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης;

Απάντηση :

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

Στην περίπτωση που αναφέρεστε, εφόσον δεν εκδίδονται πάνω από 50 τιμολόγια ετησίως, πληρείται η μια από της δύο προϋποθέσεις και επομένως μπορεί να γίνει η διαβίβαση με τη χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Ερώτηση:

Μπορώ να εκδίδω χειρόγραφο δελτίο αποστολής για διακίνηση και στην συνέχεια ηλεκτρονικό τιμολόγιο πώλησης;

Απάντηση:

Οι διατάξεις του Ν.4308/2014 που αφορούν την έκδοση παραστατικών δεν θίγονται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ερώτηση:

Τιμολόγιο που εχει κοπεί με έκπτωση 99%, με αποτέλεσμα να βγαίνει η καθαρή αξία 0,1 και ΦΠΑ 0 , πως θα στέλνετε;

Απάντηση:

Θα διαβιβαστεί με τα δεδομένα αξίας που αναφέρετε.

Ερώτηση:

Με την αυτοπαράδοση παγίων από γιατρό , % φπα ανεβαίνει στην πλατφόρμα ;

Απάντηση:

Οι τύποι παραστατικών 6.1 Στοιχείο αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποιήσης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανα τύπο παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέσω του τύπου παραστατικού «17.5 Λοιπές εγγραφές Τακτοποίησης εξόδων – λογιστική βάση».

Ερώτηση:

Κόβω λόγω διακοπής ρεύματος χειρόγραφη ΑΛΠ πως θα την ανεβάσω;

Απάντηση:

Για το συγκεκριμένο θέμα αναμένονται διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ.

Ερώτηση:

Δικηγορικό γραφείο έχει 10 πελάτες ίδιους κάθε μήνα. Κόβει 10 τιμολόγια κάθε μήνα προς τους ίδιους πελάτες. Χρειάζεται τιμολογίερα;

Απάντηση:

Θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο που θα διαβιβάσει τα δεδομένα. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της Α.1138/2020:

«Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 . Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές.

ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».

Ερώτηση:

Με κατάργηση των ΜΥΦ ...οι αγρότες ειδικού; Δεν θα στέλνουν . Σωστά;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α.1138/2020, οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4308/2014 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του Ν.4308/2014 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α του Ν. 2859/2000 βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού που εισέπραξαν από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα όρια στο Ν. 2859/2000.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής της Α.1138/2014 και κατ΄ επέκταση εφαρμογής των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Ερώτηση:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΕ δεν υποχρεούται σε ΕΑΦΔΣΣ ή ΦΤΜ πως θα γίνεται η διαβίβαση των εσόδων χειρόγραφες ΑΠΥ;

Απάντηση:

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ. 1002/2014) δύναται να διαβιβάζουν τα δεδομένα των λιανικών συναλλαγών εντός 5 ημερών από την έκδοσή τους, ανεξάρτητα εάν διαβιβάζονται μέσω erp.

Ερώτηση:

για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά που ξεπερνούν τις 50000 τζίρο αλλά έχουν μέχρι 50 τιμολόγια ή το ανάποδο που ξεπερνούν τα 50 τιμολόγια αλλά έχω τζίρο μικρότερο των 50000 τι γίνεται ;

Απάντηση:

Η ειδική φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

- τηρούν απλογραφικά βιβλία και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.

ή

- ανεξάρτητα της κατηγορίας των βιβλίων που τηρούν εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών ετών 2018 και 2019.

Επομένως, για να επιλέξει μια επιχείρηση ως τρόπο διαβίβασης την ειδική φόρμα καταχώρισης πρέπει να πληρείται μια από τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις.

Ερώτηση:

Με χειρόγραφες ΑΠΥ τι γίνεται;

Απάντηση :

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ. 1002/2014) δύναται να διαβιβάζουν τα δεδομένα των λιανικών συναλλαγών εντός 5 ημερών από την έκδοσή τους, ανεξάρτητα εάν διαβιβάζονται μέσω erp.

Ερώτηση:

Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και επιχορηγήσεις λόγω covid αφορολόγητες (πχ επιστρεπτέα), με τι κωδικούς ανεβαίνουν;

Απάντηση :

Ο τύπος παραστατικού με τον οποίο διαβιβάζονται οι επιχορηγήσεις είναι ο Α.1 -1.1 «Τιμολόγιο πώλησης».

Ερώτηση:

Γιατρός με τζίρο κάτω από 100000 και απλογραφικά πότε ξεκινά;

Απάντηση:

Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Ερώτηση:

Για συμβολαιογράφους τα έσοδα από υποθηκοφυλακείο θα ανέβουν;

Απάντηση:

Οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας δεν εμπίπτουν:

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,

β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ ( παρ. 9, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014 ).

Ερώτηση:

Οι αποδείξεις Λιανικής που έχουν γίνει πριν τις 01/09/2021 θα ανέβουν από το ERP στις 31/03/2022;

Απάντηση:

Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Ερώτηση:

Μπορούμε να καταργήσουμε την ΦΗΜ για ένα εστιατόριο και να χρεώνουμε μέσω παρόχου;

Απάντηση :

Με την επιλογή πιστοποιημένου παρόχου μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της χρήσης ΦΗΜ.

Ερώτηση:

Είναι άλλο η τιμολογιερα, άλλο το e-timologio της ΑΑΔΕ, και άλλο η ειδική πλατφόρμα καταχώρησης;

Απάντηση:

Η τιμολογιέρα της EpsilonNet (Epsilon Smart) είναι Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εμπορικής εφαρμογής (αγορές, πωλήσεις, αποθήκη, εισπράξεις, πληρωμές, crm, calendar) και έχει μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την On line σύνδεση με τις λογιστικές εφαρμογές της Εpsilon Net (Εxtra - Ηyper).

Η ειδική φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. είναι ένας από τους τρόπους διαβίβασης των παραστατικών που έχουν εκδοθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης της.

Το timologio είναι η εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA.

Ερώτηση:

Καλησπέρα, Tιμολόγια επιχορηγήσεων που λαμβάνει ΑΜΚΕ από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Ανεβαίνει mydata;

Απάντηση:

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ερώτηση:

Καλησπερα. όταν κάποιος χρησιμοποιεί το e timologio για να εκδώσει παραστατικά , αυτά διαβιβάζονται αυτόματα στο mydata η πρέπει αν γίνει κάποια επιπλέον ενέργεια;

Απάντηση:

Το timologio είναι η εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA.

Ο χρήστης θα πρέπει να χαρακτηρίσει τα δεδομένα που διαβιβάζονται ταυτόχρονα με την έκδοση των παραστατικών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα της Epsilon net myData & Ηλεκτρονική τιμολόγηση - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
myDATA