04/10/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μια σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές που σχεδιάζει ή υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης και του οικοσυστήµατος Καινοτοµίας στη χώρα µας, παρουσιάζει στο Epsilon7 o Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριος Χρίστος Δήµας. Δηλώνει πως στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα. Θεωρεί µάλιστα πως το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια «δικαιολογεί» το ενδιαφέρον των ξένων πολυεθνικών κολοσσών που δροµολογούν ή έχουν ήδη ξεκινήσει σηµαντικές τεχνολογικές επενδύσεις.

Ο κ. Δήµας εκτιµά πως σηµαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει η αύξηση του ποσοστού υπερέκπτωσης από το 130% στο 200% για τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις Ε&Α. «Μόνο από αυτή τη ρύθµιση υπολογίζουµε πως οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης τα επόµενα τρία χρόνια θα αυξηθούν πάνω από 300 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας νέες, ποιοτικές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας για τους επιστήµονές µας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το τελευταίο χρόνο έχουν δηλώσει πως θα πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επενδύσεις εταιρείες όπως είναι αυτές που προαναφέρατε αλλά και άλλες εξίσου σηµαντικές. Αυτή είναι µία έµπρακτη εµπιστοσύνη στην Ελληνική οικονοµία αλλά και στο ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτουµε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει ο κύριος Δήµας στη δηµιουργία της Πολιτείας Καινοτοµίας, στις παλιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου Thess Intec στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο projects, τα οποία αναµένει ότι θα υποστηρίξουν σηµαντικό τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη δηµιουργία καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Υπογραµµίζει, δε, τα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα που έχουν δοθεί στις start up επιχειρήσεις, µέσα και από τη λειτουργία του Elevate Greece: «Ενδεικτικά αναφέρω τη δράση ΕΣΠΑ που προγραµµατίσαµε για την ενίσχυση της ρευστότητας µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα stock options και την παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους να αγοράσουν µετοχές των νεοφυών επιχειρήσεων και την έκπτωση 50% από τον φορολογητέο εισόδηµα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους να είναι από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις», σηµειώνει.

Ο κ. Υφυπουργός τονίζει πως µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης η Ελλάδα θα ενισχυθεί µε πάνω από 500 εκ. ευρώ για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ άλλα 500 εκ. ευρώ υπολογίζει πως θα διατεθούν µέσω του Προγράµµατος «Ερευνώ, Δηµιουργώ, Καινοτοµώ» στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ε7 | Κύριε Δήµα, το µεγαλύτερο διακύβευµα σήµερα είναι ίσως το ποιος θα είναι ο «χάρτης» της οικονοµίας, την «επόµενη µέρα» της πανδηµίας. Μπορούν η έρευνα και η καινοτοµία να γίνουν τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας, καλύπτοντας την απόσταση που µας χωρίζει από τις περισσότερες χώρες στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτοµίας; Σκοπεύετε να αυξήσετε τις σχετικές δαπάνες ως προς το ποσοστό του Α.Ε.Π.;

Ναι, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα µέσω της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτοµία να καλύψει το χαµένο έδαφος που τη χωρίζει σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουµε σπουδαίο επιστηµονικό δυναµικό και ταλαντούχους επιχειρηµατίες που έχουν τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί και αποτελεσµατικοί άρα οφείλουµε να τους αξιοποιήσουµε και να τους εφοδιάσουµε µε τις κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες προκειµένου να αναδειχθούν ακόµα περισσότερο. Η χώρα µας, όσον αφορά τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) βρίσκεται σήµερα στην 16η θέση από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Ενώ οι δηµόσιες δαπάνες σε Ε&Α είναι στον µέσο όρο των κ-µ του Ο.Ο.Σ.Α., εκεί που πρέπει να βελτιώσουµε την επίδοση µας είναι στις επενδύσεις που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Για τον λόγο αυτό, από την 1/9/2020, αυξήσαµε το ποσοστό της υπερέκπτωσης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ε&Α και από το 130% που ήταν πριν, το ανεβάσαµε στο 200%. Μόνο από αυτή τη ρύθµιση υπολογίζουµε πως οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης τα επόµενα τρία χρόνια θα αυξηθούν πάνω από 300 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας νέες, ποιοτικές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας για τους επιστήµονες µας.

Σηµαντικός αριθµός εταιρειών από την εγχώρια αγορά, αλλά και νέες επενδύσεις από τον χώρο της έρευνας και καινοτοµίας έχουν εκµεταλλευτεί την παραπάνω διάταξη και σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ευνοϊκότερου και φιλικότερου επιχειρηµατικού κλίµατος (φορολογία, ψηφιακός µετασχηµατισµός, επίσπευση\ απλούστευση διαδικασιών) έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις το τελευταίο διάστηµα. Ενδεικτικά αναφέρω εταιρείες όπως οι: Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon, Volkswagen κ.α. βρίσκονται πλέον εδώ και µε αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε κόµβο καινοτοµίας στην ευρύτερη περιοχή, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη συνολική αναβάθµιση της χώρας.

Αξίζει να σηµειωθεί, πως σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκός Δείκτης Καινοτοµίας – EIS), η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις 5 χώρες µε τη µεγαλύτερη βελτίωση στον τοµέα της καινοτοµίας. Αναµφίβολα αυτό δείχνει πως βαδίζουµε στον σωστό δρόµο, ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόµα ώστε να φτάσουµε ως χώρα στο επιθυµητό επίπεδο.

Ε7 | Η χώρα ετοιµάζεται να «υποδεχθεί» τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης και του νέου ΕΣΠΑ. Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν σπαταληθεί ευκαιρίες από ανάλογα, αν και µικρότερα «πακέτα». Πόσα είναι τα χρήµατα που θα κατευθυνθούν σε έρευνα και τεχνολογία και πως διασφαλίζεται ότι θα κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις, µε συνολικά οφέλη για την οικονοµία;

Η χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας στην Ελλάδα θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του Ταµείου θα αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιµο και ουσιαστικό εργαλείο προκειµένου να βελτιώσουµε τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας σε πολλούς επιµέρους τοµείς. Έχουµε συµφωνήσει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηµατοδότηση της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραµµάτων, την αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών όλων των Ερευνητικών Κέντρων, επιπλέον υλοποιούµε µεταρρυθµίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τοµές υπέρ του οικοσυστήµατος καινοτοµίας.

Επιπροσθέτως, ο προϋπολογισµός της δράσης «Ερευνώ, Δηµιουργώ, Καινοτοµώ» θα ενισχυθεί µε επιπλέον 25 εκατ. ευρώ ενώ θα προχωρήσει και η Πράξη Seal of Excellence (Σφραγίδα Αριστείας) που αφορά στη χρηµατοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθµολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόµες προτάσεις, αλλά δεν χρηµατοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιµων κονδυλίων.

Παράλληλα, σχεδιάζουµε και σύντοµα θα ανακοινώσουµε περαιτέρω δράσεις που αφορούν τη νέα προγραµµατική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Πιο συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα «Ερευνώ, Δηµιουργώ, Καινοτοµώ», εκτιµάται πως ο προϋπολογισµός του θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. Ο στόχος µας είναι τα προγράµµατα να έχουν µεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στις διαδικασίες υλοποίησης και πληρωµών προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να απορροφηθούν πιο αποτελεσµατικά και γρήγορα από την πραγµατική οικονοµία.

Ε7 | Ένα από τα ζητούµενα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας του επιστηµονικού και του επιχειρηµατικού τοµέα σε θέµατα Έρευνας και Καινοτοµίας. Όµως αυτή προϋποθέτει µία κεντρική στρατηγική που να υπερβαίνει τη γρήγορη και µέγιστη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ποιος είναι ο σχεδιασµός της κυβέρνησης, ώστε τα ερευνητικά αποτελέσµατα να αποφέρουν πρακτικό εµπορικό όφελος για την πραγµατική οικονοµία;

Η αποτελεσµατικότερη σύνδεση της έρευνας µε την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Ενδεικτικά σας αναφέρω κάποιες από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουµε λάβει προς αυτήν την κατεύθυνση:

• θεσµοθέτηση νέου πλαισίου για τις εταιρείες – Τεχνοβλαστούς. Προωθούµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που θα δίνει κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτοµίας µέσω των εταιρειών των ερευνητικών κέντρων ή των πανεπιστηµιακών (Spin Off). Για πρώτη φορά ξεκαθαρίζεται ποιες είναι οι εταιρείες – τεχνοβλαστοί, ποιο είναι το αντικείµενό τους, πώς τους εκχωρείται η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, ποια είναι η διαδικασία ίδρυσής τους, πώς συµµετέχουν οι ερευνητές και ποια η σχέση ερευνητή µε τον ερευνητικό φορέα.

• Επίσης, για πρώτη φορά πραγµατοποιείται στη χώρα µία ολοκληρωµένη παρέµβαση στα θέµατα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας. Πρόκειται για µία σηµαντική πρωτοβουλία που αφορά το σύνολο της επιστηµονικής-ερευνητικής κοινότητας της χώρας, καθώς προχωράµε στη χρηµατοδότηση της ωρίµανσης και ανάπτυξης του οικοσυστήµατος Μεταφοράς Τεχνολογίας µε χρηµατοδότηση ύψους 15 εκ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι να µπορούν να αξιοποιηθούν µε τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο τα αποτελέσµατα της εγχώριας παραγόµενης έρευνας από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήµια.

• Επιπλέον, συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτοµίας και µεταφορά τεχνολογίας, συνολικής δαπάνης περίπου 22 εκατ. ευρώ. Τα «Κέντρα Ικανοτήτων» αποτελούν µια εξαιρετικής σηµασίας δράση, η οποία αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευµένων υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας σε µία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Ε7 | Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση δηµιουργεί πληθώρα δυνατοτήτων ανάπτυξης παγκοσµίως, σε τοµείς µε ιδιαίτερη δυναµική για την ελληνική οικονοµία, όπως η πληροφορική και ο τουρισµός, αλλά και σε πεδία όπου διακρίνονται ιδιαίτερα οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις όπως οι βιοεπιστήµες, το περιβάλλον, και η αγροτεχνολογία. Υπάρχει σήµερα σύνδεση ανάµεσα στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της οικονοµίας µε το οικοσύστηµα της καινοτοµίας; Δίνει κίνητρα το κράτος, φορολογικά και άλλα, για να κάνει ελκυστική την ερευνητική εργασία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόµενους;

Όπως αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία που αντλούµε µέσω του Elevate Greece παρατηρούµε πως οι βιοεπιστήµες, ο τουρισµός, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή είναι οι πιο δηµοφιλείς τοµείς δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων.

Μέσω του Elevate Greece υλοποιούνται δράσεις που έχουν στόχο να τονώσουν τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα και είναι ήδη σε ισχύ όπως τα φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), τα δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (stock-options) και προγράµµατα ΕΣΠΑ αποκλειστικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece. Παράλληλα, έχουν θεσµοθετηθεί και κίνητρα για τον ιδιωτικό τοµέα που προάγουν τη συνεργασία µε το δίκτυο των Επίσηµων Υποστηρικτών του Elevate Greece, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και θεσµικοί υποστηρικτές. Οι παροχές που προσφέρονται από τους επίσηµους υποστηρικτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων χρηµατικά έπαθλα, πρόσβαση στο παγκόσµιο δίκτυο καινοτοµίας που διαθέτουν, υπηρεσίες νέφους, συµβουλευτικές υπηρεσίες ακόµα και εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα.

Ε7 | Είναι γεγονός πως, ένα τεράστιο ψηφιακό έλλειµµα χωρίζει τη µεγάλη πλειονότητα των ελληνικών Μ.µ.Ε., σε πολλούς κλάδους, από τις προηγµένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό θεωρείται υπαρκτή η απειλή, η αναµενόµενη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας να είναι άνιση, µε άνοιγµα της «ψαλίδας» ανάµεσα στους αδύναµους και τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς. Πως παρεµβαίνει η κυβέρνηση για την άµβλυνση αυτών των στρεβλώσεων;

Αρχικά να τονίσω πως στόχος της Κυβέρνησης είναι όλες οι συναλλαγές µεταξύ πολίτη – κράτους αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων και της ίδιας της Πολιτείας να µπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι πιο γρήγορες, έχουν µικρότερο κόστος, δεν επιτρέπουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι και κυρίως γλυτώνουν χρόνο για όλους.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολύ σηµαντικά άλµατα προόδου στον συγκεκριµένο τοµέα ενώ, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός από τη Δ.Ε.Θ., θεσπίζονται σηµαντικές υπερεκπτώσεις για τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίον πρέπει να στηρίξουµε ακόµα περισσότερο την καινοτόµα επιχειρηµατικότητα είναι διότι συνεισφέρει όχι µόνο στο να µη µείνουµε πίσω στις παγκόσµιες εξελίξεις αλλά ακόµα και να τις οδηγούµε σε κάποιες περιπτώσεις.

Για αυτό τον λόγο δηµιουργούµε και σηµαντικά έργα υποδοµών που συνδέονται άµεσα µε την καινοτοµία όπως η πρώτη πολιτεία καινοτοµίας στη ΧΡΩΠΕΙ αλλά και το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης Thess Intec τα οποία θεωρούµε πως θα βάλουν την Ελλάδα για τα καλά στον χάρτη της παγκόσµιας καινοτοµίας. Στόχος µας είναι όχι µόνο να κρατήσουµε τους ταλαντούχους επιστήµονες και επιχειρηµατίες στη χώρα µας αλλά να αρχίζουµε να προσελκύουµε ανθρώπους και από το εξωτερικό που αποδεδειγµένα έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να παράγουν από την Ελλάδα.

Ε7 | Έχει δροµολογηθεί από την κυβέρνηση η δηµιουργία της Πολιτείας Καινοτοµίας στην Αθήνα στις παλιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής του και πως πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί το οικοσύστηµα των startups και της καινοτοµίας από τη λειτουργία του;

Πριν από λίγους µήνες ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για τη δηµιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτοµίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος και µετά θα ακολουθήσει η υποβολή των δεσµευτικών προσφορών από την πλευρά των ενδιαφερόµενων. Από την αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προέκυψαν επενδυτικά σχήµατα που συµπεριλαµβάνουν εταιρείες και φορείς που εξειδικεύονται στον κατασκευαστικό κλάδο και την καινοτοµία. Προφανώς σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η ταύτιση του δυνητικού αναδόχου µε το όραµα µας για την Πολιτεία Καινοτοµίας, τη γρήγορη κατασκευή του και τη λειτουργία του ως ενός εµβληµατικού κέντρου για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ας µην ξεχνάµε πως δεν είναι ένα εγχείρηµα «real estate», µεσιτικό αλλά ένα εγχείρηµα καινοτοµίας άρα πρέπει να διασφαλίζεται ο χαρακτήρας του κυρίως µε τη στέγαση σηµαντικού αριθµού νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών, θερµοκοιτίδων, επιταχυντών και φυσικά εταιρειών που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την ικανότητα και τη διάθεση να διοργανώνει σηµαντικές εκδηλώσεις δικτύωσης µε την επιστηµονική και επιχειρηµατική κοινότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα προς όφελος όλων των ενδιαφερόµενων πλευρών.

Ε7 | Τι έχει προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις το Elevate Greece και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η επερχόµενη µετεξέλιξή του;

Μέχρι πρότινος η Ελληνική Πολιτεία δεν είχε απολύτως καµία εικόνα για το πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, πόσους εργαζόµενους απασχολούν, σε ποιούς επιστηµονικούς τοµείς δραστηριοποιούνται, ποιά είναι η γεωγραφική τους κατανοµή ανά την Ελλάδα κ.λπ.. Βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες όταν θέλεις να βοηθήσεις αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. Σήµερα έχουµε περισσότερες από 450 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 4.300 υπαλλήλους και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 20 επιστηµονικές περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρω τη δράση ΕΣΠΑ που προγραµµατίσαµε για την ενίσχυση της ρευστότητας µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα stock options και την παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους να αγοράσουν µετοχές των νεοφυών επιχειρήσεων και την έκπτωση 50% από τον φορολογητέο εισόδηµα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους να είναι από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις.

Το σηµαντικό όµως είναι πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις πλέον γνωρίζουν πως η πολιτεία όχι µόνο παρακολουθεί την εξέλιξη του οικοσυστήµατος καινοτοµίας αλλά το ενισχύει παράλληλα µε ουσιαστικές δράσεις και έχει πετύχει µέσω του Elevate Greece να είναι σηµείο αναφοράς.

Όσον αφορά το µέλλον, ευελπιστούµε το Elevate Greece να καταστεί ο βασικός φορέας καινοτοµίας της χώρας µας, έχοντας οικονοµική και διοικητική ανεξαρτησία, ευέλικτο σχήµα λειτουργίας και διαχείρισης, παρέχοντας συνδροµητικές, ενδεχοµένως και αποκλειστικές υπηρεσίες, ενώ µε την εξωστρέφεια του πρόκειται να προσελκύσει νέα ταλέντα και να αναδείξει επιχειρηµατικές ευκαιρίες.

Ε7 | Για τη Θεσσαλονίκη, ένας από τους διακηρυγµένους στόχους της κυβέρνησης είναι να την καταστήσει πόλο προσέλκυσης επενδύσεων και τεχνολογικής καινοτοµίας, εξ’ ου και το project του Τεχνολογικού Πάρκου Thess Intec, που ετοιµάζετε. Τι προσδοκάτε ότι θα προσφέρει στην πόλη και στη χώρα;

Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρηµα για την έρευνα, την καινοτοµία, αλλά και την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Επιδίωξή µας είναι, σε µία ανεκµετάλλευτη έκταση 760 στρεµµάτων στη Θεσσαλονίκη, να δηµιουργήσουµε ένα τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς, προσελκύοντας µεγάλες επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, τεχνοβλαστούς από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ήδη ένα ανεπτυγµένο οικοσύστηµα καινοτοµίας και σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία του νέου τεχνολογικού πάρκου, οι δυνατότητές του και η ανταγωνιστικότητα του θα αυξηθούν αισθητά. Η ολοκλήρωσή του Thess Intec αναµένεται να συµβάλλει στη δηµιουργία πολλών νέων, ποιοτικών και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε Τεχνολογικό κόµβο της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα.

Ε7 | Θεωρείτε πως οι επενδύσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα, όπως Microsoft, Pfizer, Cisco και Delloite, σηµαίνουν ψήφο εµπιστοσύνης για την πολιτική σας; Γιατί µία µεγάλη τεχνολογική πολυεθνική να επιλέξει σήµερα τη χώρα µας;

Ο στόχος της κυβέρνησης, ο οποίος σε µεγάλο βαθµό υλοποιείται, παρά την κρίση της πανδηµίας, είναι να δηµιουργηθεί ένα ακόµα πιο φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηµατικότητα και για την προσέλκυση επενδύσεων. Η Ελλάδα διαθέτει σπουδαίο ανθρώπινο δυναµικό µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και επιχειρηµατικό ταλέντο που είναι ικανό να παράγει υπεραξίες αλλά και να «τραβήξει» το ενδιαφέρον εταιρειών µε παγκόσµια εµβέλεια. Συνεπώς, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω δεδοµένα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το τελευταίο χρόνο έχουν δηλώσει πως θα πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επενδύσεις εταιρείες όπως είναι αυτές που προαναφέρατε αλλά και άλλες εξίσου σηµαντικές. Αυτή είναι µία έµπρακτη εµπιστοσύνη στην Ελληνική οικονοµία αλλά και στο ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτουµε. Οι στρατηγικές επενδύσεις στον χώρο της καινοτοµίας συµβάλουν επίσης στο να παραχθούν νέες, ποιοτικές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα δηµιουργείται µια δυναµική για τον επαναπατρισµό κάποιων από τους νέους µας που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Η συνέντευξη του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Καινοτομία, Επενδύσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης