24/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Free lancer ή διαφορετικά επιχειρηματίας δρώντας αυτόνομα πάνω σε «παπάκι». Φυσικά αυτό μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί και ο ιδιαίτερα σκληρά εργαζόμενος διανομέα κυρίως φαγητού και εκτεθειμένος σε άπειρους κινδύνους για ένα πενιχρότατο μεροκάματο να θεωρείται επιχειρηματίας. Στα χρόνια του μετασχηματισμού της εργασίας λόγω πληροφορικής, συνεχίζουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν πως ο εργασιακός μεσαίωνας παραμένει, συνεπώς, μπορούν να δρουν ανενόχλητοι, να ονομάζουν τους εργαζόμενους τους επιχειρηματίες και οι τελευταίοι να μην δικαιούνται τίποτε άλλο από ένα μισθό (κέρδος από άσκηση ατομικού επαγγέλματος!) και πλήθος υποχρεώσεων.

Σε συνέχεια των παραπάνω και το σοβαρό θέμα που διαδραματίστηκε όπου γνωστή επιχείρηση διανομής φαγητού ονόμασε τους εργαζόμενους της «εξωτερικούς συνεργάτες» και free lancers, εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, «Τανέα δικαιώματα των εργαζομένων στα delivery»:

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Κλιμάκια ελεγκτών του ΣΕΠΕ διενεργούν από χθες εντατικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις του κλάδου διανομών (delivery) για την τήρηση της νομοθεσίας, στο κέντρο της Αθήνας και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, θα συνεχιστούν δε σε όλη τη χώρα. Οι έλεγχοι αφορούν στην διασφάλιση των δικαιωμάτων που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος για την Προστασία της Εργασίας (4808/2021).

Με τους ελέγχους αυτούς το ΣΕΠΕ επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να διαπιστώσει εάν στον κλάδο των delivery και των courier, που λειτουργούν μέσω πλατφορμών, υπάρχουν ψευδεπίγραφες συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να είναι ουσιαστικός και διαφανής, επειδή με το άρθρο 69 του ν. 4808/2021 οριοθετήθηκε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο η διαφορά μεταξύ μισθωτού και απασχολουμένου με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Τα νέα δικαιώματα των εργαζομένων στα delivery

Με το νέο εργασιακό νόμο 4808/2021 η Ελλάδα ακολουθεί ένα μοντέλο που ακολουθείται στην συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας το δικαίωμα για συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου αλλά και για συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αυτό το μοντέλο ακολουθείτο και επί ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαφορά ότι οι απασχολούμενοι με σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχαν τότε λιγότερα δικαιώματα. Συγκεκριμένα τα νέα δικαιώματα που θεσπίστηκαν για όσους απασχολούνται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου είναι:

1. Συνδικαλιστικά δικαιώματα: σύσταση οργανώσεων, συλλογική διαπραγμάτευση και συμφωνία, απεργία.

2. Η πλατφόρμα τους καλύπτει τα έξοδα για τον προστατευτικό εξοπλισμό

3. Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας προς τους συνεργαζόμενους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, με εκείνες που θα είχαν αν συνδέονταν μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Επίσης προβλέφθηκε στον ίδιο νόμο ότι για να θεωρείται ότι ένας απασχολούμενος σε πλατφόρμα βρίσκεται σε καθεστώς συνεργάτη και όχι μισθωτού, πρέπει να ισχύουν ταυτοχρόνως όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. να μπορεί να αναθέσει την εργασία που ανέλαβε και σε τρίτους,

β. να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιες μεταφορές που του ανατίθενται θα εκτελέσει και ποιες όχι,

γ. να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και σε ανταγωνιστική πλατφόρμα,

δ. να μπορεί να συνδέεται και να αποσυνδέεται από την πλατφόρμα όποτε θέλει.

Κάποιος που δεν έχει και τις τέσσερις παραπάνω προϋποθέσεις σωρευτικά, θεωρείται μισθωτός και μπορεί να διεκδικήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν η φυσική συνέχεια της εγκυκλίου που εξέδωσε ο Γιάννης Βρούτσης τον Νοέμβριο του 2020, η οποία κατέγραψε για πρώτη φορά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα παραπάνω ήταν ανύπαρκτα μέχρι τον ν. 4808/2021. Σήμερα οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες που αδικούνται έχουν για πρώτη φορά τρόπο να προστατευθούν και η Επιθεώρηση Εργασίας έχει για πρώτη φορά τα νομικά εργαλεία να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι από καμία ρύθμιση οποιουδήποτε νόμου, πολύ περισσότερο του ν. 4808/2021, δεν προκύπτει δικαίωμα των εργοδοτών να μετατρέπουν μονομερώς και εκβιαστικά τις συμβάσεις μισθωτής εργασίας σε ψευδεπίγραφες συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.».

Περαιτέρω, ο κ. Χατζηδάκης, αποσαφήνισε τη διάκριση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, (του μισθωτού και του ελεύθερου συνεργάτη) ώστε να μη γίνονται καταχρήσεις από την εργοδοσία.

Για να θεωρείται λοιπόν ένας απασχολούμενος σε πλατφόρμα ότι βρίσκεται σε καθεστώς συνεργάτη και όχι μισθωτού πρέπει να ισχύουν για αυτόν τέσσερις προϋποθέσεις σωρευτικά:

• Να μπορεί να αναθέτει την εργασία που ανέλαβε και σε τρίτους, διότι π.χ. δεν μπορεί εκείνη την ημέρα. • Να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιες μεταφορές που του ανατίθενται θα εκτελέσει και ποιες όχι. • Να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και σε ανταγωνιστική πλατφόρμα. • Και να μπορεί να συνδέεται και αποσυνδέεται από την πλατφόρμα οπότε θέλει.

Οι ανωτέρω θεωρούνται συνεργάτες. Οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί. Κάθε άλλη πρακτική είναι αντίθετη στο νόμο.

Επειδή όμως, όσο και αν γυρίζει ο κόσμος η πανδημία δεν ζαλίζεται για να μας εγκαταλείψει, για ακόμα μία εβδομάδα «Έκτακταμέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα,20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.». (Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.9.2021 ΦΕΚ 4337 τεύχος δεύτερο).

«ΑΑΔΕ: Άνοιξετο myBusinessSupport για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 και 120δόσεων»: Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 4611/2019 αντίστοιχα) έχουν, από σήμερα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε τη σχετική εφαρμογή, μέσω του myBusinessSupport.

Σημειώνεται ότι, για την επανένταξή τους, απαιτείται η καταβολή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της δόσης του Αυγούστου.

«e-ΕΦΚΑ: Σεεφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο χορήγησης τωνεπιδομάτων ασθενείας και μητρότητας»: Στο πλαίσιο της βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης παροχών, τίθεται σε εφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας προς τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η σημαντική αυτή μείωση στους χρόνους χορήγησης των επιδομάτων κατέστη εφικτή καθώς:

· Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, όλοι οι θεράποντες ιατροί του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. έχουν πλέον τη δυνατότητα να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η σχετική πρόβλεψη υπήρξε και ένα πάγιο αίτημα των Ιατρικών Συλλόγων που τώρα ικανοποιείται.

· Αναφορικά με το επίδομα ασθενείας, όλοι οι θεράποντες ιατροί τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι επίσης πιστοποιημένοι στην Η.Δ.Ι.Κ.Α, έχουν τη δυνατότητα πλέον να χορηγήσουν βεβαιώσεις ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, των πρώτων δεκαπέντε ημερών (15) του έτους χωρίς να υφίσταται η αναγκαιότητα της παραπομπής των ασθενών στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποσυμφόρησή τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτημάτων για επιδόματα ασθενείας.

· Με την εφαρμογή των παραπάνω, ο ασφαλισμένος παύει να ταλαιπωρείται καθώς αίρονται γραφειοκρατικά κωλύματα που σχετίζονταν με την επικύρωση της γνωμάτευσης του ιδιώτη γιατρού από τις Υγειονομικές Επιτροπές. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνει τις ιατρικές βεβαιώσεις και από θεράποντες ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες και προσκομίζει στον e-ΕΦΚΑ χωρίς να απαιτούνται στη συνέχεια πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποστερούν πολύτιμο χρόνο από τη χορήγηση των επιδομάτων του.

Επόμενος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση μέσα στους επόμενους μήνες της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για επίδομα μητρότητας που θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων.

«Διευκρινίσεις για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 52/2021 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης με την οποία κοινοποιούνται τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ. Α’/31-072021) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4756/20 όπως ίσχυσε, δόθηκε η δυνατότητα σε οφειλέτες πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού να επανενταχθούν στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που είχε απολεσθεί από τον Ιούνιο 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής της δόσης του 11/2020 μέχρι 31/12/2020.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορηγείται σε οφειλέτες πληγέντες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθώς και σε οφειλέτες εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, με αναστολή σύμβασης εργασίας την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανένταξη στη ρύθμιση συνιστούν:

· η απώλεια της ρύθμισης να επήλθε το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και

· η καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης.

«Ψηφιακά εκδίδονται οι Ιατρικές Βεβαιώσεις – Διαθέσιμες στους πολίτες μέσω της εφαρμογής MyHealth»: Ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, γίνεται πλέον η έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων. Τη νέα υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ παρουσίασαν το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση από τον ιατρό ότι ένας πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα. Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής:

· από το MyHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις»

· εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση)

· εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ιατρό.

Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων από τους φορείς στους οποίους απευθύνεται γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, ο παραλήπτης στον οποίο ο πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει τη δυνατότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και το κείμενο που αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

  • «Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»
  • «Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρικές βεβαιώσεις για Κολυμβητήρια, Γυμναστήρια ή Συγκεκριμένα αθλήματα έχουν ισχύ ενός έτους)
  • «Μη Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

Για τον έλεγχο μιας ιατρικής βεβαίωσης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ο παραλήπτης εισέρχεται στην πλατφόρμα myhealth.gov.gr/verify με τους κωδικούς στο Taxisnet.

«ΕΝΦΙΑ 2021: Οδηγός για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού - Και μέσα από το myAADE οι δόσεις»: Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι κατά την προσπάθεια σύνδεσης τους στη σελίδα της ΑΑΔΕ που φαίνεται να "πέφτει" κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από τα οικονομικά επιτεύγματα του ομίλου της Epsilon Net. «Όμιλος Epsilon Net: Αύξηση +111% στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου & +406% στα Κέρδη προ Φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2021»: Ο κ. Μίχος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Το 2021 αποτελεί για τον Όμιλο μας, μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς, μια χρονιά ορόσημο με κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ολοκληρώσαμε με εξαιρετικό τρόπο την λειτουργική ενσωμάτωση όλων των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των στελεχών που προήλθαν από τις νέες θυγατρικές οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό μας τους τελευταίους 10 μήνες. Ο όμιλος είναι στη πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, σε επίπεδο τεχνολογικών επιλογών με τις διαρκείς επενδύσεις και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για τη συνέχεια. Όλοι εμείς στον όμιλο εταιρειών Epsilon Net ζούμε μια δημιουργική άνοιξη και με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, δημιουργούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Κεντρικός μας στόχος είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και μεράκι την εξέλιξη των προϊόντων μας, με συνεχείς επενδύσεις σε Web και cloud τεχνολογίες, προσήλωση στη καινοτομία και στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των συστημάτων μας. Παράλληλα σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας με συνεργασίες και συνέργειες, την εποχή του “all in one solution” δίνοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα , το προσωπικό και όλα τα στελέχη του Ομίλου μας για την καθημερινή τους προσπάθεια και συνεισφορά. Τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου μας επιβραβεύουν δίνοντας μας παράλληλα τη δύναμη και ευθύνη, ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα , να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία”.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

«H Epsilon Net ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη»: Η EpsilonNet διακρίθηκε, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη. Με σύνθημα το #apartbutstilltogether, η Epsilon Net κατέκτησε την 31η θέση στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια λαμπρή τελετή που διοργανώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work και διεξήχθη την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο οργανισμός Great Place to Work αξιολογεί και βραβεύει το υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον σε περισσότερες από 36 χώρες και από 3.000 εταιρίες στην Ευρώπη. Η λίστα κατάταξης των βραβείων Europe’s Best Workplaces συντάσσεται μετά από ανώνυμη έρευνα κατά την οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν την εταιρία στην οποία εργάζονται σε μια σειρά θεμάτων, σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν εξαιρετικούς χώρους εργασίας για όλους. Αποτελεί αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην ευρωπαϊκή έρευνα του Great Place to Work συμμετείχαν περισσότεροι από 1 εκ. εργαζόμενοι.

Οι εταιρίες αξιολογούνται, επίσης, για το πόσο καλά δημιουργούν μια εμπειρία εργασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι κάνουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, φέτος, ο COVID-19 έφερε τη σωματική και ψυχική ευημερία στο προσκήνιο τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Η εταιρία επικεντρώνεται στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων της, παρέχοντάς τους ένα εργασιακό περιβάλλον που αποπνέει το αίσθημα της ασφάλειας και της δημιουργικότητας, επιτρέποντάς τους να εξελιχθούν και να αριστεύσουν. Για το σκοπό αυτό, η Epsilon Net έχει εφαρμόσει μια σειρά ενεργειών και προνομίων με τις οποίες αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους της την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της Εταιρίας.

Ο Όμιλος Epsilon Net, leader στην ελληνική αγορά πληροφορικής, παράγει συστήματα εμπορικολογιστικής οργάνωσης επιχειρήσεων, ERP συστήματα, εφαρμογές μισθοδοσίας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο, συστήματα knowledge Management και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση. Τα προϊόντα της εταιρίας με τεχνολογίες cloud και web βρίσκονται στη καρδιά των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και αποτελούν όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορύφωση σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Epsilon Net όπου με σημαντικές εξαγορές και συνεχή ανάπτυξη εδραιώνει τη παρουσία της ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη 2η διάκριση της Epsilon Net σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την 9η συνολικά στον θεσμό Best WorkPlaces Ελλάδας και Ευρώπης, σε ισάριθμες συμμετοχές της από το 2015.

O κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιριών Epsilon Net, δήλωσε: «Είμαι πραγματικά περήφανος για την πανευρωπαϊκή αυτή διάκριση. Η υψηλή θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη αντανακλά το υψηλό επίπεδο αποδοχής του εταιρικού οράματος, την απόλυτη ταύτιση των στόχων της εταιρίας και των ανθρώπων της και τη διαμόρφωση μιας εργασιακής κουλτούρας που αντιμετωπίζει, με απόλυτα ανθρωποκεντρικό τρόπο, τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί δικαίωση για την πολύ σημαντική προσπάθεια όλων μας σε αυτή την τόσο σημαντική χρονιά για τον Όμιλο και τους ανθρώπους του και αντικειμενική επιβεβαίωση ότι όλοι ΜΑΖΙ εργαζόμαστε με μεράκι, πάθος και αυταπάρνηση, δημιουργώντας καθημερινά ένα ιδεατό εργασιακό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ όλους για τον καθημερινό σας ζήλο και τη δέσμευσή σας στο εταιρικό οικοσύστημα ανθρώπων και αξιών, που ονομάζεται Όμιλος Epsilon Net. Με μεγάλη μου χαρά αφιερώνω το βραβείο αυτό σε όλους τους εργαζόμενους μαζί και ξεχωριστά στον καθένα, ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας, με δέσμευση να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά την αναπτυξιακή πορεία μας, με σεβασμό στις ανθρώπινες ανάγκες, σε μια δημιουργική πορεία επιτυχίας και ευημερίας σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο».

Ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που η εργασιακή εβδομάδα και η παρούσα στήλη τελειώνει με τα επιτεύγματα του Ομίλου των επιχειρήσεων της Epsilon Net, επειδή για πραγματικά επιτεύγματα πρόκειται. Ένας Όμιλος που πρωτίστως στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους ανθρώπους της, επειδή αυτοί είναι και το πραγματικό «ενεργητικό» της, είναι ανθρωποκεντρική και θεωρεί τους συνεργαζόμενους εξωτερικούς ανθρώπινους πόρους, ως συνεργάτες και όχι μόνο ως πελάτες.

Φυσικά, όλα αυτά αντανακλούν στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη τα οποία είναι «καταιγιστικά», με μία αλματώδη αύξηση +111% στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου & +406% στα Κέρδη προ Φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2021. Και επειδή όλα είναι συνδεδεμένα, όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στην χρηματιστηριακή αξία της μετοχής του Ομίλου, η οποία σήμερα, Παρασκευή 24 του Σεπτέμβρη του 2021, διαπραγματεύεται στην τιμή των 14,600 ευρώ!.

Άλλο ένα Σαββατοκύριακο φθινοπώρου είναι μπροστά μας, άλλο ένα Σαββατοκύριακο που θα μας βοηθήσει να «φορτώσουμε τις μπαταρίες» μας για την εβδομάδα που έρχεται, χαρείτε το λοιπόν όσο καλύτερα μπορείτε και προσέχετε πάντα τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΝΦΙΑ, Epsilon Net, Delivery, Εργασιακός νόμος