30/08/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2021

Με την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του 2021. Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφαίνεται μια σχετική ομαλοποίηση της κατάστασης της αγοράς και τάσεις επιστροφής στην κανονικότητα. Ωστόσο, καταγράφονται κλαδικές και περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Η επισκεψιμότητα ήταν χαμηλότερη ιδιαίτερα στα μεγάλα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού των αστικών κέντρων κάτι που ενισχύθηκε το τελευταίο δεκαήμερο, στοιχείο που θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι για πολλούς συνεχίζονται οι διακοπές. Αντίθετα περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο ή η Κρήτη -εκεί δηλαδή που η τουριστική κίνηση έδειξε μια ιδιαίτερη δυναμική- αλλά και στον κλάδο ένδυσης & υπόδησης, το λιανικό εμπόριο παρουσίασε μια πιο θετική δυναμική.

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο θα εξαρτηθούν τόσο από τα υγειονομικά δεδομένα όσο και από τη χρονική συγκυρία απόσυρσης των μέτρων στήριξης.

Σύνοψη αποτελεσμά των

 • Η αίσθηση των εμπόρων για την κίνηση των θερινών εκπτώσεων πάντα σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια και τηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιόδου, είναι σχετικά θετικότερη.
 • Βέβαια, το χρονικό διάστημα με το οποίο γίνεται η σύγκριση (καλοκαίρι 2020) η συρρίκνωση των πωλήσεων λόγω της πανδημίας του Covid-19 ήταν εξαιρετικά ισχυρή.
 • Μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) πραγματοποίησε υψηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 • Περίπου τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις παρουσίασαν πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων κάτι που υπογραμμίζει το μέγεθος των πιέσεων σε σημαντικό τμήμα επιχειρήσεων (Πίνακες 1 & 2 και Διαγράμματα 1 & 2).
 • Επομένως είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εντός της πανδημίας, παρουσιάζουν μείωση έναντι αυτών που καταφέρνουν να ανακάμψουν. Επομένως η αγορά θα χρειαστεί περαιτέρω στήριξη μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα και την ομαλοποίηση της λειτουργίας της.
 • Επιπλέον, οι μισές επιχειρήσεις είχαν υψηλότερες αναμονές και περίμεναν καλύτερες επιδόσεις. (Πίνακας 6 και Διάγραμμα 6).
 • Σε μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) από όσες πραγματοποίησαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η τόνωση των πωλήσεων δεν ξεπέρασε το 10%. Στο ίδιο πλαίσιο σωρευτικά, για σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών κινήθηκε μεν ανοδικά στις εκπτώσεις, αλλά δεν ξεπέρασε το 20% (Πίνακας 3 και Διάγραμμα3).
 • Αντίστοιχα, για μία στις δύο επιχειρήσεις των οποίο ο κύκλος εργασιών κινήθηκε πτωτικά, η συρρίκνωση δεν υπερέβη το 20%. Η σχετικά βελτιωμένη εικόνα που εμφανίζεται συγκριτικά με τις θερινές εκπτώσεις του 2020 συνηγορούν υπέρ της επιβράδυνσης της πτώσης του τζίρου, μετά τη συντριπτική μείωση πέρυσι (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4).
 • Για την πλειονότητα των επιχειρήσεων (60%) η αγοραστική κίνηση είναι καλύτερη κατά το εκπτωτικό δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται συστηματικά όλα τα προηγούμενα έτη (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4).
 • Για έξι στις δέκα επιχειρήσεις (59%) ο Ιούλιος ήταν η καλύτερη περίοδος από πλευράς πραγματοποίησης πωλήσεων, εύρημα που παρατηρείται παραδοσιακά και αφορά κυρίως τις πρώτες εβδομάδες των εκπτώσεων (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 5).
 • Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα αφού περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις σημείωσαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα ακόμη και σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που μπορεί να συνδέεται τόσο με το φόβο μετάδοσης της πανδημίας όσο και με την ευρύτερη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής (Πίνακας 7 και Διάγραμμα 7).
 • Οι επιχειρήσεις έχουν εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με το κόστος προσαρμογής της επιχείρησης εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, μία στις πέντε εκτιμά το κόστος προσαρμογής ως υψηλό ή πολύ υψηλό όταν πέρυσι οι επιχειρήσεις αυτές ήταν μία στις τρεις (Πίνακας 8 και Διάγραμμα 8).
 • Πλέον, δύο στις τρεις επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η χρήση μάσκας είτε επηρέασε θετικά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, είτε δεν επηρέασε καθόλου τη λειτουργία της επιχείρησης στο χώρο του καταστήματος (Πίνακας 9 και Διάγραμμα 9). Η εικόνα αυτή είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα σε έναν κλάδο όπου η χρήση μάσκας τηρείται σχεδόν καθολικά.
 • Σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας, μία στις τρεις επιχειρήσεις θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθεί η μείωση των μισθωμάτων (ενοικίων). Επίσης, μία στις επτά επιχειρήσεις δηλώνει την προτίμησή της για την επιστρεπτέα προκαταβολή και ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες (Πίνακας 10 και Διάγραμμα 10).
 • Μεγάλη αποδοχή των εμβολίων παρατηρείται στον κλάδο αφού τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και το προσωπικό έχει εμβολιαστεί σε συντριπτικό βαθμό (Πίνακες 11α και 11β και Διαγράμματα 11α και 11β).
 • Σε επίπεδο κλάδων, η εικόνα είναι μεικτή. Ο κλάδος των οικιακών συσκευών παρουσιάζει χειρότερη εικόνα χωρίς να παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις (Διάγραμμα 12).
 • Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Οι καλύτερες επιδόσεις στη νησιωτική χώρα αλλά και στη βόρεια Ελλάδα σχετίζονται με τον τουρισμό, ενώ στην Αττική οι κλιματολογικές συνθήκες και ο συνωστισμός φαίνεται ότι δεν λειτούργησαν θετικά προς την ενίσχυση της αγοράς (Διάγραμμα 13).

Πίνακας 1: Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις σας την περίοδο των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2020;

Υψηλότερες από το 2020

34%

Χαμηλότερες από το 2020

44%

Στα ίδια επίπεδα

21%

ΔΑ

1%

Πίνακας 2: Πωλήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο (%),

Θερινές εκπτώσεις 2014 - 2021

Θερινές 2014

Θερινές 2015

Θερινές 2016

Θερινές 2017

Θερινές 2018

Θερινές 2019

Θερινές 2020

Θερινές 2021

Καλύτερα

13

5

14

6

11

12

4

34

Στα ίδια επίπεδα

32

13

33

28

27

35

14

21

Χειρότερα

54

80

53

65

60

52

81

44

ΔΑ

1

2

0

1

2

1

1

1

Πίνακας 3: Ένταση (%) Αύξησης των πωλήσεων (σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους)

1% – 10%

34%

11% - 20%

29%

21% - 30%

11%

31% - 40%

11%

Μεγαλύτερη από 40%

5%

ΔΑ

10%

Πίνακας 4: Ένταση (%) Μείωσης των πωλήσεων (σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους)

Θερινές 2021

Θερινές 2020

1 – 10%

16%

7%

11% - 20%

35%

19%

21% - 30%

26%

23%

31%- 40%

5%

20%

Μεγαλύτερη από 40%

9%

30%

ΔΑ

9%

1%

Πίνακας 5: Η καλύτερη περίοδος αγοραστικής κίνησης κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων

Ιούλιος

59%

Πρώτο δεκαπενθήμερο Αυγούστου

19%

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου

12%

Δεν υπήρχε διαφορά

10%

Πίνακας 6: Δεδομένης της πανδημίας, θεωρείτε ότι οι πωλήσεις της επιχείρησής σας στις θερινές εκπτώσεις είναι καλύτερες ή χειρότερες από εκείνες πο υ αναμένατε ;

Θερινή Εκπτωτική Περίοδος 2021

Θερινή Εκπτωτική Περίοδος 2020

Καλύτερες

26%

20%

Χειρότερες

52%

68%

Αναμενόμενες

21%

12%

ΔΑ

1%

0%

Πίνακας 7: Θεωρείτε ότι η επισκεψιμότητα στο κατάστημά σας κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων είναι σε υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2020;

Θερινή Εκπτωτική Περίοδος 2021

Θερινή Εκπτωτική Περίοδος 2020

Υψηλότερη από το 2020

33%

6%

Χαμηλότερη από το 2020

53%

82%

Στα ίδια επίπεδα

13%

11%

ΔΑ

1%

1%

Πίνακας 8: Ποιο ήταν το κόστος προσαρμογής της επιχείρησής σας στο νέο πλαίσιο λειτουργίας λόγω Covid-19;

Θερινή Εκπτωτική

Περίοδος 2021

Θερινή Εκπτωτική Περίοδος 2020

Πολύ μεγάλο

6%

7%

Μεγάλο

14%

24%

Μέτριο

41%

38%

Μικρό

26%

22%

Πολύ μικρό

9%

8%

ΔΓ/ΔΑ

4%

2%

Πίνακας 9: Πώς έχει επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης σας η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο χώρο του καταστήματος;

Θερινές Εκπτώσεις 2021

Θερινές Εκπτώσεις 2020

Θετικά

24%

19%

Αρνητικά

37%

52%

Ούτε θετικά ούτε αρνητικά

39%

28%

ΔΓ/ΔΑ

0%

1%

Πίνακας 10: Από τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας για την πανδημία, ποιο κυρίως θεωρείτε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί/ επεκταθεί περαιτέρω χρονικά

Μειωμένο Μίσθωμα

33%

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

16%

Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ

10%

Επιδότηση παγίων δαπανών

8%

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

7%

Συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων πληγεισών επιχειρήσεων

3%

Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

2%

e-lianiko

1%

ΔΑ

20%

Πίνακας 11α: Έχουν εμβολιαστεί οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης;

ΝΑΙ

79%

ΟΧΙ

17%

ΔΑ

4%

Πίνακας 11β: Έχει εμβολιαστεί το προσωπικό της επιχείρησης (για όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό); [1]

ΝΑΙ

84%

ΟΧΙ

9%

ΔΑ

7%

[2]

Η ταυτότη τα της έρευ νας: Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 250 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις θερινές εκπτώσεις και δραστηριοποιούνταν στον οικιακό εξοπλισμό, στα ψυχαγωγικά/ επιμορφωτικά είδη και στην ένδυση/ υπόδηση. Το δείγμα καθορίστηκε βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη γεωγραφική περιοχή της επιχείρησης.


[1] *: Η εξαίρεση των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό μειώνει το μέγεθος του δείγματος και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

[2] Τα δεδομένα επιτρέπουν την ενδεικτική σύγκριση μεταξύ των μεγάλων γεωγραφικών περιοχών χωρίς όμως να προσφέρονται για τη γενίκευση των συμπερασμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή ξεχωριστά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Θερινές Εκπτώσεις, ΙΝΕΜΥ, Κορωνοϊός, Εμβολιασμός