23/07/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. οικ. 76834 ΕΞ 2021/28.6.2021 (ΦΕΚ 3320/22.7.2021) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών / λοιπών αιτημάτων και προτεραιοποίησης των ειδικών ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) σε φορείς ή πρόσωπα του ν. 4182/2013».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, συντελεστές βαρύτητας της προέλευσης καταγγελίας/αιτήματος ελέγχου είναι :

α) Για αιτήματα ελέγχων του Υπουργού ή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., δέκα (10),

β) για αιτήματα λοιπών διοικητικών αρχών, τρία (3) και γ) για καταγγελίες / αιτήματα φυσικών προσώπων, ένα (1)

Οι συντελεστές σαφήνειας και τεκμηρίωσης είναι:

α) για πλήρως ασαφείς έως ακατάληπτες καταγγελίες / αιτήματα, μηδέν (0),

β) για καταγγελίες / αιτήματα που αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης του καταγγελλόμενου γεγονότος ή / και συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ένα (1) και

γ) για καταγγελίες που αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, γεγονότα ή/και υπάρχει σαφής παραπομπή σε έγγραφα ή επισύναψη τέτοιων τα οποία στοιχειοθετούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην καταγγελία, τρία (3).

Οι συντελεστές βαρύτητας της παλαιότητας είναι:

α) για τα εισαχθέντα στην Υπηρεσία αιτήματα/καταγγελίες κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ένα (1),

β) για τα εισαχθέντα πέραν του ενός (1) και μέχρι πέντε (5) οικονομικά έτη, τέσσερα (4),

γ) για τα εισαχθέντα πέραν των πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) οικονομικά έτη, δύο (2),

δ) για τα εισαχθέντα πέραν των δέκα (10) και μέχρι είκοσι (20) οικονομικά έτη, ένα (1) και

ε) για τα εισαχθέντα πέραν των είκοσι (20) οικονομικών ετών, μηδέν (0).

Ως χρόνος εισαγωγής της υπόθεσης στη Γ.Δ.Δ.Ε. νοείται και ο χρόνος εισαγωγής του αιτήματος / καταγγελίας στην καταργηθείσα Υπηρεσία της Οικονομικής Επιθεώρησης ή σε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε το σύνολο της Απόφαση με Αριθμ. οικ. 76834 ΕΞ 2021/28.6.2021 (ΦΕΚ 3320/22.7.2021) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αξιολόγηση, Καταγγελία, Φορολογικοί έλεγχοι