16/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Μέσα Ιούλη και εκτός από τα οικονομικά, εργατικά και φορολογικά εγχώρια τεκταινόμενα, είδηση της Εβδομάδας που πέρασε, θεωρούμε ότι είναι η αιτούμενη συναίνεση στην ομάδα G20 για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή επί επιχειρηματικών κερδών και εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων. Η κυρίαρχη πρόταση όσον αφορά την άμεση διεθνή φορολογία, αφορά σε φορολογικό συντελεστή 15% επί των εταιρικών κερδών, επειδή ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής θα εξάλειφε τους «νομότυπους φορολογικούς παραδείσους», δεδομένου του γεγονότος πως χώρες ή δικαιοδοσίες (jurisdictions) μηδενικού φορολογικού συντελεστή (nil tax) ή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή, έχουν πλέον απομονωθεί από τη διεθνή οικονομική κοινότητα. Περισσότερες από 130 χώρες έχουν ήδη δηλώσει, στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, ότι αποδέχονται το μέτρο.

Βέβαια, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην ομάδα G20 και στηρίζει τη συμφωνία για ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές, την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της Ε.Ε. υπάρχουν τρεις χώρες - η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία - που δηλώνουν ότι διαφωνούν με το μέτρο. Φυσικά, θα είναι δύσκολο τελικά να επιμείνουν στις θέσεις τους οι οποίες βέβαια αποτελούν ανέκαθεν για τις τρεις χώρες και εθνική στρατηγική, δεδομένου ότι 130 χώρες δηλώνουν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ ότι θέλουν να αλλάξουν το σημερινό καθεστώς, οι οποίες και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% της παγκόσμιας οικονομίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ένας κοινός φορολογικός συντελεστής 15% θα εξασφάλιζε επιπλέον έσοδα 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία φαίνεται πως θα επιτευχθεί, έστω και αν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ απαιτείται καθολική συναίνεση. Η Κύπρος θα δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα (μετά από την διεθνή διαπόμπευση της αποκάλυψης πώλησης υπηκοότητας σε αμφιλεγόμενα πρόσωπα), η δε κατά 2,5 μονάδες αύξηση του εταιρικού συντελεστή της, θα την καταστήσει λιγότερο ελκυστική όσον αφορά τον Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό.

Βέβαια, η Εβδομάδα που πέρασε συνέχισε να «τρέχει» σε ρυθμούς πανδημίας και μάλιστα με τα κρούσματα να αυξάνουν σε εκθετική μορφή, συνεπώς, όπως κάθε εβδομάδα εδώ και πολύ – πολύ καιρό: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από 12 Ιουλίου έως και 15 Ιουλίου»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 43319/9.7.2021 (ΦΕΚ 3066/9.7.2021 τεύχος Β΄) και θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00». Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 43319/9.7.2021 (ΦΕΚ 3066/9.7.2021 τεύχος Β΄), εδώ

«myBusinessSupport: Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων»: Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι τέθηκε σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

«Διευκρινίσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών»: Εκδόθηκε η απόφαση Ε.2142/2021 «Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362)».

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 και της απόφασης Α.1127/20. Δείτε την απόφαση εδώ.

«Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 77119/9.7.2021 (ΦΕΚ 3071/12.7.2021 τεύχος Δεύτερο) με θέμα «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 45863/19-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1585), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 53571/12-05- 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας” (Β’ 1900).».

«Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 73557/1.7.2021 (ΦΕΚ 3047/9.7.2021 τεύχος Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.». Δείτε το σύνολο της Απόφασης Αριθμ. 73557/1.7.2021 (ΦΕΚ 3047/9.7.2021 τεύχος Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εδώ

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. Α.1163/12.7.2021 (ΦΕΚ 3073/12.7.2021 τεύχος Β΄), με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576)».

Σύμφωνα με την Απόφαση «Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως εξής:

- Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

- Έως την 31η Αυγούστου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα, έως την 23η Ιουλίου 2021, τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης) που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας.

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.

- Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 για ποσά που προκύπτουν κατόπιν εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας»

«ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα «myΘέρμανση»: Άνοιξε ξανά και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουλίου η πλατφόρμα «myΘέρμανση» για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης με σκοπό την υποβολή των δικαιολογητικών αγορών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, από δικαιούχους που δεν κατάφεραν να τα αναρτήσουν στην προηγούμενη προθεσμία.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021στην πλατφόρμα έως την 23η Ιουλίου 2021.

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρίζονται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.

Η πληρωμή των ποσών επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους θα γίνει ως την 31 Αυγούστου στον ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει στο myTAXISnet.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποσού πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της ενότητας «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» στο myTAXISnet.

«Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων για τον Μηχανισμό Συν-Εργασία - Ένταξη Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων Εργασίας»: Ι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2021– Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 14/7/2021- 31/7/2021

Β. Για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ 2021 – Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», εντός της κάτωθι προθεσμίας, και ειδικότερα:
- για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
- για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 14/7/2021-16/7/2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

II. ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Από αύριο 14/7/2021, οι επιχειρήσεις - εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14, 55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21 56.29, 56.30) που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και κατά τα οριζόμενα στη με αριθμ. οικ. 39539/996/30/9/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4261), όπως ισχύει, υποβάλλοντας αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ανωτέρω προσλήψεις αφορούν εργαζόμενους, οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020 με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α` 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 398539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4261) ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 39539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Β. Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που πραγματοποιήθηκαν από 1/6/2021 μέχρι την 14/7/2021 από επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τους εργαζόμενους αυτούς στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, μπορούν να αιτηθούν την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων τους στο πρόγραμμα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εντός των κάτωθι προθεσμιών:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 14/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 398539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4261), ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης με προηγούμενη πρόσληψη.


Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων που αναφέρονται στην παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από αύριο 14/7/2021 και μετά τις 18.00.

«Διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. οικ. 48351/14.7.2021 (ΦΕΚ 3083/14.7.2021 τεύχος Β΄) και θέμα την «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85).». Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. οικ. 48351/14.7.2021 (ΦΕΚ 3083/14.7.2021 τεύχος Β΄), εδώ

«Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις»: Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αρ. 41/14.7.2021, με θέμα « Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις». Δείτε το σύνολο της Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ Αρ. 41/14.7.2021, εδώ

«Διευκρινίσεις σχετικά με το Αντιστάθμισμα Νησιώτικου Κόστους»: Εκδόθηκε η απόφαση Ε.2146/2021 με την οποία τροποποιείται η αριθμ. Ε. 2112/2021 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, αναφορικά με την καταχώρηση του ποσού που αφορά το «αντιστάθμισμα νησιώτικου κόστους».

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το εισπραττόμενο ποσό που αφορά «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» για επιδότηση επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, καταχωρείται στον νέο κωδ. 396 του πίνακα Ζ3 του εντύπου και αναγράφεται και στον κωδ. 370 του Πίνακα Ζ1. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι την έκδοση της παρούσας.

«Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής»: Σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προχωράει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ανεξαιρέτως, υποχρεούνται στην υποβολή του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.

Επιπλέον, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα των σχετικών ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους. Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί να εκδοθεί μέσω του gov.gr.

Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, ενώ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, παρέχει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία αναζήτησης και έκδοσης πιστοποιητικών και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ΚΥΑ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για την παροχή της δυνατότητας επιστροφής του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης εντός της περιόδου χάριτος. Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού και η εμφάνιση της σχετικής ταυτότητας οφειλής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την πορεία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι από την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, και για τους εν λόγω πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα είναι η 30η Ιουλίου 2021.

«Αλλαγές στις συχνές ερωτήσεις του εντύπου Ε3»: Η ερώτηση 13 του αρχείου τροποποιήθηκε ως εξής:

«13. Με ποιο τρόπο δηλώνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή στο έντυπο Ε3;

Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν το φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του. Για παράδειγμα για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος έληξε την 31.12.2020 και το εν λόγω ποσό θα οριστικοποιηθεί εντός του 2021, θα καταχωρηθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021.

Στα φυσικά πρόσωπα ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-872 του εντύπου Ε1.

Τέλος, ως προς το λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020.».

«ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020»: Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι τέθηκε σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020. (Παρασκευή 16 Ιουλίου).

«e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης»: Δημοσιεύτηκε το με Αρ. Πρωτ: 270762/Σ.87724/15.07.2021 έγγραφο e-ΕΦΚΑ, με θέμα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης». Σύμφωνα με το έγγραφο, αναφέρεται ότι:

«ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αίτηση - δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης»

Η νέα υπηρεσία , παρέχει την δυνατότητα στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Η Υπηρεσία παρέχει τις πιο κάτω λειτουργικότητες:

-Ανάκλησης στοιχείων ασφαλισμένου,

-Απεικόνισης του τρέχοντος έτους, με αντίστοιχη επισήμανση, ανά μήνα, της παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις δηλώσεις του ασφαλισμένου,

-Υποβολής δήλωσης παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης,

-Χορήγησης οδηγιών χρήσης και μηνυμάτων κατεύθυνσης,

-Καταχώρησης και αποθήκευσης της αίτησης – δήλωσης του ασφαλισμένου,

-Χορήγησης αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης.»

Δείτε το σύνολο του με Αρ. Πρωτ: 270762/Σ.87724/15.07.2021 εγγράφου e-ΕΦΚΑ, εδώ

Νέα άρθρα από το e-forologia.gr και Δημήτρης Δημητρίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΕΛ) (ACCA). «Τα κρίσιμα σημεία του νέου Πτωχευτικού κώδικα και της παροχής 2ης Ευκαιρίας»: Σε τρία βήματα μπορεί να γίνει πλέον η εξυγίανση των επιχειρήσεων μέσω του νέου νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρία,

Καθώς το νέο πτωχευτικό δίκαιο με το Ν.4738/2020 έχει εφαρμογή από τις αρχές του έτους, έχει ενδιαφέρον να διευκρινίσουμε τις παγίδες, αλλά και τις ευκαιρίες που κρύβει, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις!

Ο κος Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA εταιρίας ορκωτών λογιστών απαντά σε όλα τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων και «Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 39 του ν.4387/2016»: Ως γνωστόν, από 1.1.2021 πολλοί έμμισθοι δικηγόροι και άλλοι παράλληλα ασφαλισμένοι ελάμβαναν εσφαλμένα ειδοποιητήρια στην πλατφόρμα μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ (ως απλοί αυτοαπασχολούμενοι). Με παρέμβαση της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων στο Υπουργείο και στον e-ΕΦΚΑ το πρόβλημα επιλύθηκε με ανάρτηση σχετικής εφαρμογής για δήλωση της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στο άρθρο 39 παρ.9 του ν.4387/2016. Δείτε το άρθρο του γνωστού και έγκριτου αρθρογράφου μας, στον παραπάνω σύνδεσμο.

Μάγδα Κρυστάλλη, Λογίστρια, Φοροτεχνικός, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της EPSILON NET και «Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας - Τι ισχύει από 1/1/2020»: Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο, του οποίου το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο της κας. Μάγδας Κρυστάλλη, με τίτλο «Οι μεταβολές στις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων για το 2020» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2021 του περιοδικού Epsilon7. Σας συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο του άρθρου από το ηλεκτρονικό και έγχαρτο περιοδικό του Ομίλου μας.

Παρασκευή σήμερα και κάπου εδώ τελειώνει ακόμα μια εργασιακή εβδομάδα, για όσους τελειώνει και όλοι μας ζητάμε αυτό που μας έλειψε σε όλη την έκφανσή του εδώ και δύο χρόνια…Διακοπές. Διακοπές χωρίς περιορισμούς, χωρίς μάσκες, όρθιοι ή καθήμενοι όπως εμείς επιθυμούμε, σε στενή επαφή με συνανθρώπους μας και όχι με το να υπολογίζουμε αν έχουμε διαβεί το επίφοβο δίμετρο και σε κάθε περίπτωση Διακοπές, όπως τις φανταζόμαστε και τις ονειρευόμαστε όλο τον χρόνο.

Δεδομένου όμως του γεγονότος πως τα πράγματα και αισιόδοξα όσον αφορά την πανδημία δεν μπορείς να τα πεις, από σήμερα και μέχρι τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο για τη λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης. Ειδικότερα:

-Σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών.

-Οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα μπορούν να λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους και να συμπληρώνουν το 85% της χωρητικότητάς τους.

-Οι εξωτερικοί χώροι στους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι αμιγείς ή μικτοί.

-Οι αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές μόνο σε αμιγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς και η χωρητικότητά τους θα ανέρχεται στο 80%.

Αν όχι;

-Στην πρώτη παράβαση για τα καταστήματα κάτω των 200 τ.μ., το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ και επτά ημέρες αναστολή λειτουργίας από την επομένη, ενώ για τα καταστήματα άνω των 200 τ.μ., το πρόστιμο θα είναι 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επίσης από την επομένη για επτά ημέρες.

-Στην περίπτωση δεύτερης παράβασης, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επομένη για 15 ημερολογιακές ημέρες.

-Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας, προβλέπεται προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες.

Καθήμενοι λοιπόν στο «ορθάδικο», με τραγούδια της «τάβλας» και χορευτικές πιρουέτες επί της καρέκλας. Πάνω από όλα όμως η υγεία, συνεπώς, έστω και με περιορισμούς αντιφάσκοντες στην «Ελληνική διασκέδαση», ας πάρουμε ότι μπορούμε, διατηρώντας την σωματική μας, αλλά πια και την ψυχική μας υγεία. Σε όλους τους αδειούχους, επειδή υπάρχει και αυτή η «φυλή», ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές και σε όλους τους «εξοδούχους» του Σαββατοκύριακου, να το περάσουν όμορφα και να μπορέσουν να ξεχάσουν έστω και για λίγο, τα όσα προβλήματα μας τριγυρίζουν. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάντοτε όμορφα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα