05/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος και Group Chief Transformation Officer της Eurobank

Τον χαρακτήρα «σπάνιας πρόκλησης» προσλαµβάνει στη σηµερινή συγκυρία η διπλή αποστολή των τραπεζών, αφενός να µετασχηµατισθούν οι ίδιες και αφετέρου να συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό της οικονοµίας, επισηµαίνει στο Epsilon7 o Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος και Group Chief Transformation Officer της Eurobank κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος.

Σε µια αποκαλυπτική συνέντευξη για τον νέο ρόλο των τραπεζών στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Αθανασόπουλος χαρακτηρίζει το 2021 χρονιά – σταθµό «που σηµατοδοτεί την αλλαγή παραδείγµατος στην ελληνική οικονοµία και τους θεσµούς». Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός έχει «ιδιαίτερη σηµασία» στο δεκαετές αναπτυξιακό πλάνο για την “Eurobank 2030” και ο κ. Αθανασόπουλος εστιάζει στο ότι η τράπεζα ενέταξε έγκαιρα στον στρατηγικό της σχεδιασµό τις τάσεις ψηφιοποίησης που τώρα, λόγω της πανδηµίας «ήρθαν 10 χρόνια νωρίτερα».

Τα συγκριτικά στοιχεία από το ψηφιακό δίκτυο της Eurobank, αλλά και η νέα γενιά προϊόντων και υπηρεσιών της τράπεζας δίνουν µία σαφή εικόνα της νέας, ψηφιακής τραπεζικής. «Το 2020 οι πελάτες που χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες e-Banking και m-Banking ήταν 30% περισσότεροι σε σχέση µε το 2019, ενώ το 52% αυτών χρησιµοποίησαν το Mobile Αpp, σηµειώνοντας αύξηση σχεδόν 42% σε ετήσια βάση», τονίζει ο κ. Αθανασόπουλος και προσθέτει: «Η Eurobank ήδη παρέχει εµπλουτισµένες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες όπως η e-χρηµατοδότηση χωρίς επίσκεψη στο κατάστηµα, οι ανέπαφες πληρωµές από το κινητό τηλέφωνο, γρήγορα και µε ασφάλεια, αλλά και εξειδικευµένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις».

Για την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω της πλατφόρµας myData της Α.Α.Δ.Ε. ο κ. Αθανασόπουλος υποστηρίζει πως «ίσως να πρόκειται για τη µεγαλύτερη φορολογική µεταρρύθµιση στο χώρο των επιχειρήσεων». Αναφερόµενος στη στρατηγική συνεργασία της Eurobank µε τον ‘Όµιλο Epsilon Net υπογραµµίζει: «Με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών στη µετάβασή τους στο myData, η Eurobank συνεργάζεται µε την Epsilon Net προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το myData της Α.Α.Δ.Ε., µέσω των προϊόντων ηλεκτρονικής τιµολόγησης της σειράς Epsilon Smart, τα οποία διατίθενται σε επιχειρήσεις - πελάτες της Eurobank µε προνοµιακή επιδότηση και όρους, µέσω της θυγατρικής της Eurobank, Business Exchanges».

Τα τελευταία τρία χρόνια η Eurobank έχει επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για την τεχνολογική της αναβάθµιση και ο κ. Αθανασόπουλος είναι πεπεισµένος ότι το παρόν και το µέλλον της τραπεζικής είναι τα δεδοµένα (data). «Η απλή παραδοχή της αξίας των δεδοµένων δεν είναι ικανή συνθήκη για δηµιουργία αποτελέσµατος και είµαστε χαρούµενοι που η τράπεζά µας διαθέτει πλέον ειδικές οµάδες επιστηµόνων που µε την χρήση ειδικών αλγορίθµων και τεχνικών µπορούν να ανακαλύπτουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες εκεί που στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο µε παραδοσιακές τεχνικές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ε7 | Κύριε Αθανασόπουλε, το τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται απέναντι σε µία πολλαπλή πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Αφενός καλείται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα επανεκκίνησης και ανάπτυξης της οικονοµίας µετά την υγειονοµική κρίση και αφετέρου, να προχωρήσει τον δικό του µετασχηµατισµό, ψηφιακό και επιχειρησιακό, αναλαµβάνοντας παράλληλα και το ρόλο συµβούλου για την ψηφιακή µετάβαση των επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι η συγκυρία επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύµατα να πετύχουν σε αυτό το σύνθετο έργο, που θα κρίνει σε µεγάλο βαθµό και την πορεία της ελληνικής επιχειρηµατικότητας τα επόµενα χρόνια;

Η κρίση της πανδηµίας έφερε µπροστά, ίσως και 10 χρόνια νωρίτερα, εξελίξεις που είχαν ήδη διαφανεί ως τάσεις, όπως η µεταστροφή του ρόλου της Τράπεζας και η ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας: του Δηµοσίου, των συναλλαγών, αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τολµώ να πω ότι η εξέλιξη αυτή µας βρήκε αρκετά έτοιµους, έχοντας ήδη εντοπίσει την τάση ώστε να έχουµε χαράξει τη στρατηγική µας προς αυτή την κατεύθυνση. Μια στρατηγική που µας επέτρεψε να προσαρµοσθούµε ταχύτατα στις νέες συνθήκες, συνεχίζοντας όµως να χρηµατοδοτούµε και να στηρίζουµε τους πελάτες µας. Είναι ενδεικτικό ότι το 2020 χρηµατοδοτήσαµε, µόνο εµείς στην Eurobank, πάνω από 7.000 επιχειρήσεις µε κεφάλαια 1,1 δισ. €.

Το 2021 είναι µια χρονιά – σταθµός που σηµατοδοτεί την αλλαγή παραδείγµατος στην ελληνική οικονοµία και τους θεσµούς. Το πρόγραµµα των ιδιωτικών επενδύσεων έχει ως στόχο την κινητοποίηση 31,8 δισ. € επενδύσεων στους νευραλγικούς πυλώνες της Πράσινης Ανάπτυξης, της Ψηφιακής Μετάβασης, της Εξωστρέφειας και της Καινοτοµίας και ως Τράπεζα δηλώνουµε έτοιµοι να συµµετέχουµε σε αυτό και να στηρίξουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους, ώστε να πρωταγωνιστήσουν στο αύριο.

Τέλος, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, τα τελευταία χρόνια έχουµε δηµιουργήσει για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις επιχειρηµατικά οικοσυστήµατα ανά κλάδο, µέσω των οποίων δίνουµε τη δυνατότητα στους πελάτες µας να αυξήσουν τις εργασίες τους και να καλύψουν ανάγκες τους, παρέχοντας παράλληλα συµβουλευτική και εργαλεία ανάπτυξης στις επιχειρήσεις σε συνεργασία µε εξειδικευµένους οργανισµούς. Αυτή η στρατηγική συνδέεται πλέον και µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µιας και µας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουµε στους πελάτες µας µια «Υπηρεσία Μιας Στάσεως» (one-stop-shop), παρέχοντας προνοµιακή πρόσβαση σε έµπειρους και εξειδικευµένους συνεργάτες.

Θα ήθελα εδώ να σηµειώσω πως δεν είναι τυχαίο ότι το Εθνικό Σχέδιο συνδέεται όχι µόνο µε την ψηφιακή καινοτοµία αλλά και µε την πράσινη ανάπτυξη: τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα γιατί συµβάλλουν εξίσου στη διαµόρφωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των επιχειρήσεων και προσδιορίζουν το µείζον θέµα για το αύριο όλου του πλανήτη. Η αναγκαία, πλέον, ‘πράσινη µετάβαση’ (green transition) θα βελτιώσει την ευηµερία όλων των πολιτών, ωστόσο, θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες από όλους. Είναι και δική µας ευθύνη, των τραπεζών, να ενηµερώσουµε τους πελάτες µας και να µετατρέψουµε τις επενδυτικές ανάγκες που διαµορφώνονται σε επενδυτικές ευκαιρίες και να διασφαλίσουµε ότι αυτή θα είναι και µία δίκαιη µετάβαση που δεν διαχωρίζει µεταξύ µεγάλων και µικρότερων επιχειρήσεων. Οφείλουµε όλοι να αλλάξουµε τη νοοτροπία µας και να θέσουµε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στο επίκεντρο των επενδυτικών επιλογών µας. Έχουµε πλέον τα εργαλεία για να το κάνουµε και να παρέχουµε προσαρµοσµένη χρηµατοδοτική και πρακτική στήριξη στους πελάτες µας, χωρίς να µένει κανείς στο περιθώριο.

Ε7 | Η Eurobank διαθέτει ένα πλήρες ψηφιακό δίκτυο προϊόντων και υπηρεσιών που γίνεται, ολοένα και περισσότερο, τµήµα της καθηµερινής λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων. Τι δείχνουν τα στοιχεία σας για την µεγέθυνση του e-Banking και mobile banking καθώς και για την πρωτοποριακή σας υπηρεσία v – Banking, από την έναρξη της πανδηµίας και σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια;

Η Eurobank συµπληρώνει φέτος 21 χρόνια παρουσίας στην ψηφιακή τραπεζική και ήταν σε θέση, ειδικά στην δύσκολη συγκυρία της πανδηµικής κρίσης, να παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρες, ψηφιακό δίκτυο, προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα αξιοποιεί όλα τα εναλλακτικά κανάλια, και, συγκεκριµένα, το e-Banking - για επιχειρήσεις και για ιδιώτες, το Eurobank Mobile app (m-Banking) - για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, από κινητά τηλέφωνα και tablet, αλλά και το v–Banking, την πρωτοποριακή υπηρεσία - που πρώτη εισήγαγε - ώστε οι πελάτες να µπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία, 24/7, µε ασφαλή, απλό και λειτουργικό τρόπο. Το v-Banking δίνει στους πελάτες πρόσβαση σε επώνυµο και µόνιµο επιχειρηµατικό σύµβουλο µέσω βίντεο κλήσης και εξυπηρετεί, ήδη, 30.000 επαγγελµατίες και 2.500 ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας, ενώ παρουσιάζει αλµατώδη άνοδο στον αριθµό κλήσεων από πελάτες, κατά 48% στο πρώτο δίµηνο του 2021 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2020. Αυξηµένες κατά σχεδόν 55,5% είναι και οι ηµερήσιες video κλήσεις σε ετήσια βάση.

Το 2020 οι πελάτες που χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες e-Banking και m-Banking ήταν 30% περισσότεροι σε σχέση µε το 2019, ενώ το 52% αυτών χρησιµοποίησαν το Mobile Αpp, σηµειώνοντας αύξηση σχεδόν 42% σε ετήσια βάση.

Tο 70% των Mobile χρηστών χρησιµοποιεί αποκλειστικά το Eurobank Mobile App για τις συναλλαγές του µε την Τράπεζα ενώ νέες, διευρυµένες λειτουργικότητες παρέχει το αναβαθµισµένο Eurobank Business App.

Διαµορφώνεται δηλαδή ένα σταθερό σε συµπεριφορά και αυξανόµενο σε πλήθος δυναµικό τµήµα της πελατείας µας που εκτελεί όλες τις εργασίες και τις συναλλαγές του µε την τράπεζα ψηφιακά.

Ε7 | Στο επίκεντρο της ψηφιοποίησης όλων των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών βρίσκεται η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω της πλατφόρµας myData της Α.Α.Δ.Ε.. H Eurobank, πρωτοπόρος τράπεζα στα ζητήµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού των ελληνικών επιχειρήσεων ένωσε τις δυνάµεις της µε τον Όµιλο Epsilon Net, τον µεγαλύτερο Όµιλο Πληροφορικής στον τοµέα λύσεων επιχειρηµατικού λογισµικού του ιδιωτικού τοµέα, στοχεύοντας στην επιτυχή µετάβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα ηλεκτρονικά βιβλία. Ποια τα οφέλη και η προστιθέµενη αξία που δηµιουργεί για τους πελάτες της Eurobank αυτή η στρατηγική συνεργασία; Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση;

Θα ξεκινήσω από το τέλος: ίσως να πρόκειται για τη µεγαλύτερη φορολογική µεταρρύθµιση στο χώρο των επιχειρήσεων, µε πολλαπλά οφέλη στην Οικονοµία και στην αγορά. Πέρα από τα προφανή πλεονεκτήµατα της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και αύξησης των Δηµοσίων Εσόδων, η µεταρρύθµιση αυτή έχει παράπλευρα σηµαντικά οφέλη, διότι κάνει την σχέση µεταξύ επιχείρησης και συνεργατών πιο διαφανή και πιο άµεση.

Με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών στη µετάβασή τους στο myData, η Eurobank συνεργάζεται µε την Epsilon Net προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το myData της Α.Α.Δ.Ε., µέσω των προϊόντων ηλεκτρονικής τιµολόγησης της σειράς Epsilon Smart, τα οποία διατίθενται σε επιχειρήσεις - πελάτες της Eurobank µε προνοµιακή επιδότηση και όρους, µέσω της θυγατρικής της Eurobank, Business Exchanges. Και θα ακολουθήσουν και άλλες στοχευµένες δράσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην ψηφιακή τους µετάβαση.

Το µήνυµα από αυτή τη συνεργασία είναι διπλό:

Η ανάπτυξή µας είναι συνδεδεµένη µε αυτή των πελατών µας και σε αυτήν επενδύουµε

Στηρίζουµε έµπρακτα την ψηφιακή µετάβαση των επιχειρήσεων, που πιστεύουµε ότι θα δώσει πνοή στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη

Ε7 | Μόλις πρόσφατα δηλώσατε ότι η τράπεζα άνοιξε το νέο της κύκλο και βρίσκεται, «διαρκώς υπό µετασχηµατισµό». Επίσης, έχει ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο ανασχηµατισµού «Eurobank 2030». Μπορείτε να µας δώσετε µία εικόνα για το πόσο διαφορετική θα είναι τα επόµενα η εµπειρία του πελάτη, ιδιώτη και επιχειρηµατία στο φυσικό και ψηφιακό δίκτυο της τράπεζας; Πόσο σύντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα να παίρνουµε ένα στεγαστικό δάνειο από τράπεζα, να ρυθµίζουµε οφειλές και να ανοίγουµε επιχειρηµατικό λογαριασµό χωρίς φυσική παρουσία; Ποιες άλλες καινοτοµίες να περιµένουµε, στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων;

Η αναγκαιότητα που επέβαλε η πανδηµία, λόγω των διαδοχικών lockdown, έδρασε καταλυτικά για την επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Οµίλου, που είναι µια πολυετής στρατηγική προτεραιότητα για την Eurobank, µε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο νέο, δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο του Οργανισµού για την “Eurobank 2030”. Στόχος είναι µια απλή, λιτή, σύγχρονη ψηφιακή τράπεζα, µε ευελιξία αναβάθµισης, σύµφωνα µε τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες, σε περιβάλλον οξύτατου ανταγωνισµού και από µη παραδοσιακούς παίκτες. Η ψηφιοποίηση είναι στην καρδιά αυτού του µετασχηµατισµού, όπου δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής εµπειρίας: ακολουθήσαµε τις τάσεις στις ανάγκες των πελατών και το πώς οι ίδιοι επιθυµούν να συνεργαστούν µαζί µας, αλλάζοντας πρώτα εµείς.

Μόνο κατά την τελευταία τριετία, η Eurobank έχει επενδύσει άνω των 150 εκατ. ευρώ για την τεχνολογική της αναβάθµιση και συνεχίζει, ακόµη πιο δυναµικά, το επενδυτικό της πλάνο, µε στόχο µια νέα γενιά προϊόντων και υπηρεσιών µε τον πελάτη στο επίκεντρο.

Η Eurobank ήδη παρέχει εµπλουτισµένες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες όπως η e-χρηµατοδότηση χωρίς επίσκεψη στο κατάστηµα, οι ανέπαφες πληρωµές από το κινητό τηλέφωνο, γρήγορα και µε ασφάλεια, αλλά και εξειδικευµένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα Business Banking e–Commerce solutions είναι ένα ολοκληρωµένο όχηµα που περιλαµβάνει τόσο τραπεζικές όσο και µη τραπεζικές υπηρεσίες –και µε τη συνεργασία τρίτων εταιρειών- για τη µετάβαση των επιχειρήσεων στο e–commerce, τις υπηρεσίες Payment Link, PayGate και Cheque Express για τη διευκόλυνση των εισπράξεων, το Exportgate για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και το Digital Academy for Business για την ψηφιακή ετοιµότητα των επιχειρήσεων.

Αναφορικά µε τον µετασχηµατισµό της Τράπεζάς µας, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι µόνο µία εσωτερική διεργασία βελτίωσης των εσωτερικών πρακτικών. Για εµάς ο µετασχηµατισµός λαµβάνει υπόψη του την σύγκλιση µεταξύ τεχνολογίας, τραπεζών και πελατών – ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δίνοντας µια νέα διάσταση στο ρόλο µας, διατηρώντας όµως πάντα επίκαιρο τον λόγο ύπαρξης µας που είναι να υποστηρίζουµε την παραγωγή πλούτου µε πρωτοπόρες µεθόδους στην οικονοµία και κοινωνία.

Οι τράπεζες χρειάζεται να µετασχηµατιστούν, συµβάλλοντας παράλληλα στον µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Αυτή η διπλή αποστολή είναι µια σπάνια πρόκληση και συγχρόνως µία ευθύνη για να αποτελέσουµε µοχλό καινοτοµίας, να στηρίξουµε τους πελάτες µας, να τους ενηµερώσουµε αναφορικά µε τις νέες εξελίξεις και τους προσφέρουµε λύσεις για να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα τους κάνουν περισσότερους ανταγωνιστικούς και θα διαφυλάξουν τη συνέχεια και τη βιωσιµότητα της επιχείρησής τους σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον.

Ε7 | Τι σηµασία αποκτούν πλέον για τη λειτουργία των τραπεζών οι τεχνολογίες της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης; Πως ενσωµατώνονται και επηρεάζουν τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες οι δυνατότητες που δίνουν τεχνητή νοηµοσύνη, big data και analytics;

Όλες οι νέες δυνατότητες που αναφέρετε έχουν σαν επίκεντρο τα δεδοµένα (data). Η αξιοποίηση των δεδοµένων είναι ο θεµελιώδης µοχλός αλλαγής, τόσο αναφορικά µε το πώς µπορεί κάποιος να αποκτά και να µοιράζεται την κατάλληλη πληροφορία όσο και να διαµορφώνει τις βέλτιστες αποφάσεις βάσει αυτών.

Όσοι και όποιοι διαβάσουν αυτό το νέο τοπίο γρήγορα και αποφασιστικά θα είναι πρωταγωνιστές και ενδεχοµένως νικητές στην καθηµερινή τους µάχη για τον πελάτη. Εµείς ως τράπεζες, που ζητάµε πάντα δεδοµένα για να λάβουµε αποφάσεις, είµαστε σε µια διαδικασία µείωσης αυτών που ζητάµε και αύξησης αυτών που µπορούµε να βρούµε µόνοι µας ή/και να αξιοποιήσουµε µαζί µε τους πελάτες µας.

Η απλή παραδοχή της αξίας των δεδοµένων δεν είναι ικανή συνθήκη για δηµιουργία αποτελέσµατος και είµαστε χαρούµενοι που η τράπεζά µας διαθέτει πλέον ειδικές οµάδες επιστηµόνων που µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων και τεχνικών µπορούν να ανακαλύπτουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες εκεί που στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο µε παραδοσιακές τεχνικές. Εδώ είναι το παρόν και το µέλλον της τραπεζικής και εδώ είναι που επενδύουµε πόρους και προσπάθεια.

Ε7 | Πως καθορίζεται από µία τράπεζα η «ψηφιακή ωριµότητα» µίας επιχείρησης; Θα αποτελεί στο εγγύς µέλλον ο βαθµός ψηφιακής ωριµότητας κριτήριο χρηµατοδότησης;

Στο στάδιο που βρισκόµαστε, είναι ίσως πρώιµος ο χαρακτηρισµός «ψηφιακή ωριµότητα». Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγµή είµαστε σε θέση να εντοπίσουµε τις επιχειρήσεις µε ροπή προς την τεχνολογία, π.χ., από τα τραπεζικά κανάλια που χρησιµοποιούν για τις συναλλαγές τους. Ακόµη και η συµµόρφωση στη φορολογική µεταρρύθµιση αποτελεί βήµα προς την ψηφιακή ωριµότητα.

Σε πρώτη φάση, προσφέρουµε σε αυτές τις επιχειρήσεις ένα µοντέλο εξυπηρέτησης και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας διασφαλίζει τη διαφάνεια και η διαφάνεια µας επιτρέπει να αξιολογούµε πιο γρήγορα και πιο στοχευµένα. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τους πελάτες, που θα απολαµβάνουν πιο ευέλικτη χρηµατοδότηση και ευνοϊκότερη τιµολόγηση.

Παράλληλα, ο βαθµός ψηφιακής ωριµότητας µιας επιχείρησης θα αποτελεί στα επόµενα χρόνια καθοριστικό παράγοντα βιωσιµότητας, που αναπόφευκτα θα επηρεάζει και το χρηµατοδοτικό της προφίλ.

Αυτός είναι ο λόγος που κάνουµε ενέργειες για την ψηφιακή ωρίµανση των επιχειρήσεων, µέσω των στρατηγικών συνεργασιών µας, όπως αυτή µε την Epsilon Net, αλλά και µέσω του Digital Academy for Business της Eurobank, του ψηφιακού καναλιού γνώσεων, πρακτικών και εµπειριών για επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες, µε δωρεάν άρθρα και workshops.

Η συνέντευξη του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου και Group Chief Transformation Officer της Eurobank Ανδρέα Αθανασόπουλου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τράπεζες, Eurobank