12/06/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4807/11.6.2021 (ΦΕΚ 96Α/11.6.2021) με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Ειδικά, το μέρος Α’ του νόμου περιλαμβάνει τα άρθρα:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Ορισμοί

Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας

Άρθρο 6 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας

Άρθρο 9 Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας

Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας

Άρθρο 12 Σταθμός τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας

Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων

Άρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Δείτε το σύνολο του Ν. 4807/11.6.2021 (ΦΕΚ 96Α/11.6.2021), εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τηλεργασία