09/06/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών

Κοινοποιείται με το με Αριθ. πρωτ. 66657 ΕΞ 2021/7.6.2021 έγγραφο Υπ. Οικονομικών η υπ’ αριθ. 15953/9.2.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β.674)–ΑΔΑ:9ΕΑ9Η-Τ90 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. ΄΄Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής΄΄ (Α' 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. ΄΄Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας΄΄ (Α' 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. ΄΄Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (A' 150) και άλλες διατάξεις΄΄ (Α.181)» και παρέχουμε κατωτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της εν λόγω υ.α. εφαρμόζονται: α) στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από τη δημοσίευσή της, β) στην Κεντρική Διοίκηση εφαρμόζονται εφόσον έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). Ειδικά οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα ενημερωθούν για το χρόνο εφαρμογής που θα ισχύσει για αυτούς και θα δοθούν και αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο καταβολής των ποσών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μέσω ΟΠΣΔΠ (άρθρο 8 υα).

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου δεν λειτουργεί το ΟΠΣΔΠ, εφαρμόζεται η σχετική υπουργική απόφαση και οι ακόλουθες οδηγίες:…»

Δείτε το με Αριθ. πρωτ. 66657 ΕΞ 2021/7.6.2021 έγγραφο Υπ. Οικονομικών, εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οφειλές, Φορείς γενικής κυβέρνησης