08/06/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Πού κατευθύνονται φέτος οι επενδύσεις των νοικοκυριών

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών να προσφέρουν μεγάλες ποσότητες ρευστότητας στην οικονομία, αλλά και η αξιοσημείωτη αύξηση του χρέους των κρατών προκειμένου να στηρίζουν τους πολίτες τους από την πανδημία Covid-19, είχαν -μεταξύ άλλων- ως αποτέλεσμα:

· Την τόνωση της διεθνούς ζήτησης ακόμη και εν μέσω πανδημίας, σε συνδυασμό με τις θετικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τη στιγμή που εγκρίθηκαν τα πρώτα εμβόλια.

· Τη μεγάλη αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών (commodities), η οποία έχει αρχίσει να δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, καθώς επίσης και ζητήματα στην ομαλή πορεία της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

· Τη δημιουργία θετικών αποδόσεων στους κατόχους μετοχών και ακινήτων, γεγονός που τόνωσε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Καταλυτικό ρόλο στην προαναφερθείσα διαδικασία έχει παίξει και η διατήρηση των επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

· Την πολύ μεγάλη αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών, τα οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν είχαν διεξόδους κατανάλωσης σε μια ευρεία σειρά καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα σ’ αυτό το διεθνές κλίμα, επηρεάστηκαν σημαντικά και οι επενδύσεις-αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών, με τις κυριότερες εξελίξεις να είναι οι ακόλουθες:

Πρώτον, μια μεγάλη αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, παρά την ισοπέδωση των προσφερόμενων επιτοκίων ακόμη και στους προθεσμιακούς λογαριασμούς. Ειδικότερα, ποσό της τάξεως του ενός δισ. ευρώ τον μήνα αποταμίευσαν στις τράπεζες τα ελληνικά νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι αντίστοιχες καταθέσεις στο 14μηνο από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 σημείωσαν αύξηση, η οποία προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ! (από τα 116,3 στα 130 δισ. ευρώ).

Η διεύρυνση των καταθέσεων κατά 12% εν μέσω πανδημίας έλαβε χώρα παρά την «ισοπέδωση» των προσφερόμενων καταθετικών επιτοκίων (π.χ. αποδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων 0,05% σε συστημικές τράπεζες και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί συμπολίτες μας -όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του πίνακα- επιλέγουν πλέον τις τοποθετήσεις άμεσης δυνατής ανάληψης, προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους).

Δεύτερον, στα 984 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι θετικές καθαρές εισροές σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ελληνικών ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Μάλιστα, το ποσό αυτό προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ, αν προσθέσουμε και το τελευταίο δίμηνο του 2020. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι Έλληνες επενδυτές έχουν επιλέξει να τοποθετηθούν κατά το πρώτο φετινό πεντάμηνο κατά κύριο λόγο σε αμοιβαία κεφάλαια που τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού και ειδικότερα σε μετοχικά και μικτά χαρτοφυλάκια. Αντίθετα, σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, ξεχώρισαν αυτές προς τα ομόλογα, ενώ αντίθετα σαφώς περιορισμένα ποσά κινήθηκαν προς μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ).

Τρίτον, αύξηση σημειώνουν οι τοποθετήσεις των ελληνικών νοικοκυριών σε ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου ζωής (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), με τη σχετική παραγωγή να εμφανίζει άνοδο 19,4% κατά το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς. Η εξέλιξη αυτή συμβαίνει παρά το ότι τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών είναι μακροπρόθεσμα, χωρίς πλέον να εγγυώνται ούτε ελάχιστες αποδόσεις, ούτε καν το αρχικό κεφάλαιο. Αντίθετα, πρόκειται για προγράμματα τύπου unit-linked, όπου το ρίσκο αναλαμβάνει ο πελάτης.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τοποθετήσεων τόσο προς τα αμοιβαία κεφάλαια, όσο και προς τα ασφαλιστικά-επενδυτικά προϊόντα παίζουν τα δίκτυα των τραπεζικών καταστημάτων. Γενικότερα, οι τράπεζες επιχειρούν να μετατρέψουν ένα τμήμα των καταθέσεών τους σε άλλα επενδυτικά προϊόντα, καθώς με αυτό τον τρόπο: α) Αποφεύγουν την επιβάρυνση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα β) Δεν καταβάλλουν έστω και αυτούς τους πολύ περιορισμένους καταθετικούς τόκους γ) Εισπράττουν προμήθειες, καθώς κατευθύνουν τα χρήματα σε συνεργαζόμενες ΑΕΔΑΚ και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τέταρτον, αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται φέτος και στην αγορά ακινήτων, όπου όχι μόνο υπάρχει αύξηση του αριθμού των αγοραπωλησιών, αλλά παράλληλα κατά το πρώτο φετινό δίμηνο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (μετρούμενη σε όγκους τ.μ.) έχει εμφανίσει άνοδο κατά 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πέμπτο, αυξημένη κινητικότητα υπάρχει και προς το Χρηματιστήριο της Αθήνας με τον όγκο των συναλλαγών να είναι ανοδικός κατά το πρώτο φετινό πεντάμηνο, ενώ τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ να έχει καταγράψει άνοδο 14,9% κατά το τελευταίο εξάμηνο και 34,6% κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (τιμή Γενικού Δείκτη στις 4/6/2021 901,6 μονάδες, έναντι784,95 μονάδων στις 4/12/2020 και 669,79 μονάδων στις 4/4/2020).

Το διογκωμένο αυτό αποταμιευτικό-επενδυτικό «μαξιλάρι» των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τις ανοδικές προοπτικές που διαγράφονται στην εγχώρια οικονομία μετά την ταχεία πρόοδο των εμβολιασμών, δημιουργούν σε παράγοντες της αγοράς προσδοκίες για σημαντική τόνωση της ζήτησης κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου (ήδη, με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται για το Μάιο), καθώς:

• Αρκετές από τις καταναλωτικές αγορές των νοικοκυριών οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν κατά την περίοδο της πανδημίας ελπίζεται ότι υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες (με βάση αυτό το σενάριο, οι εμπορικές επιχειρήσεις που επλήγησαν έντονα από την Covid-19 θα ανακτήσουν στη συνέχεια μέρος των απωλειών τους, που κατέγραψαν κατά το πρώτο φετινό τετράμηνο).

• Αναμένεται αύξηση τόσο στον εισερχόμενο όσο και στον εσωτερικό τουρισμό.

Καταθέσεις νοικοκυριών

Φεβ. 2020

Δεκ. 2020

Ιαν. 2021

Φεβ. 2021

Μαρ. 2021

Απρ. 2021

Διάρθρωση

Προθεσμιακές

42.8

37.51

36.85

36.4

35.34

34.59

26.60%

Ταμιευτηρίου

57.8

67.59

68.54

69.09

70.47

71.91

55.30%

Όψεως

15.7

21.18

21.61

21.83

22.49

23.49

18.10%

Σύνολο

116.3

126.28

127.02

127.33

128.33

129.99

100.00%

Τα ποσά σε δισ. ευρώ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Καθαρές εισροές σε Αμοιβαία Κεφάλαια (5μηνο 2021)

Κατηγορία

Ποσό

Funds of Funds Μετοχικά

134.9

Funds of Funds Μικτά

261.9

Funds of Funds Ομολογιακά

-4.8

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

34.6

Μετοχικά Αμερικής

2.8

Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών

9

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών

-2.9

Μετοχικά Ελλάδας

37.9

Μετοχικά Ευρωζώνης

14.8

Μικτά

193.6

Ομολογιακά Διεθνή

17.4

Ομολογιακά Ελλάδας

239.2

Ομολ. Κρατικά Αναπτυγμένων χωρών

-13.7

Λοιπές κατηγορίες

59.36

Σύνολο

984.06

Τα ποσά σε εκατ. ευρώ

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Ασφαλιστική παραγωγή κλάδου ζωής (4μηνο 2021)

Κατηγορία

Ποσό

Μεταβολή

Ασφαλίσεις ζωής

445.3

11%

Ασφ. ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

170.8

58.10%

Συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια

75.2

8.30%

Σύνολο

691.4

19.4%

Τα ποσά σε εκατ. ευρώ

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδαςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδύσεις, Νοικοκυριά