04/06/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Εποχή φορολογικών δηλώσεων και εποχή νέας μυθοπλασίας. Το θέμα της φορολογίας είναι απλό. Πληρώνεις ένα λογικό ποσό φόρου ανάλογα με τα εισοδήματά σου ως άμεση φορολογία (από αρχαιοτάτων χρόνων λ.χ. η αρχή της δεκάτης) και πληρώνεις και ένα αναλογικό ποσό έμμεσου φόρου, ανάλογα με την κατανάλωση. Η έμμεση φορολόγηση, παρά την κοινωνική κατακραυγή επειδή μειώνει υπέρμετρα τα χαμηλά εισοδήματα (δείτε την πυραμίδα του Maslow), είναι σχετικά απλούστερη και το ουσιαστικό της πρόβλημα έγκειται στη συλλογή του φόρου. Επειδή πάντα ο φόρος συνδέεται με την πράξη και επειδή συνήθως η πράξη είναι στιγμιαία και συμπίπτει με την καταβολή ή όχι του αντιτίμου, σε περίπτωση που φύγει η στιγμή (δεν εκδοθεί για παράδειγμα Α.Λ.Π.), ουσιαστικά χάνεται και ο φόρος.

Στην άμεση φορολογία ο προσδιορισμός και η συλλογή του φόρου είναι περισσότερο πολύπλοκη. Η πολυπλοκότητα έχει βέβαια το καλό ότι συνδέεται με υπέρμετρη γραφειοκρατία και η τελευταία, πέραν όλων των προβλημάτων, αφήνει ίχνη. Βέβαια, θέληση των Κυβερνόντων δεν είναι η γραφειοκρατία η οποία εμφανίζεται ως αναγκαίο κακό, δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος συλλογής φόρων, αλλά η κοινωνική προσέγγιση για το πως το εισόδημα θα πρέπει να φορολογηθεί. Η μισθωτή εργασία θα πρέπει να έχει μικρότερη φορολογία από την αυτόνομη; Γιατί; Ο «ελεύθερος επαγγελματίας» δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά μεγαλύτερα ρίσκα από τον μισθωτό; Τα παθητικά εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα πως πρέπει να φορολογούνται; Αν αυξηθεί ο φόρος στα ενοίκια, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα μετακύλησης του φόρου έμμεσα με αύξηση του ενοικίου στον μισθωτή. Αν αυξηθεί ο φόρος επί των τόκων οι αποταμιευτές θα ψάξουν για άλλες πιο προσοδοφόρες τοποθετήσεις. Αν αυξηθούν οι φόροι στα μερίσματα, οι επενδυτές θα πάψουν να αγοράζουν μετοχές. Τίποτε δεν είναι εύκολο και τίποτε δεν είναι δίκαιο για όλους. Η κάθε κοινωνικοοικονομική ομάδα βλέπει τα συμφέροντά της με τη δική της οπτική και φυσικά, έχει δίκιο, το δικό της δίκιο.

Οι εφετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος βρίθουν αντιφάσεων. Ελάσσονα θέματα που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Συλλογή δαπανών μέσω τραπεζικού συστήματος, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Αρχικά σωστό. Και ένα παιδάκι αν κάνει κάτι σωστό, το επιβραβεύουμε. Στην Ελληνική φορολογική πρακτική, επικρατεί μία παλαιο-Σοβιετική προσέγγιση. Δεν υπάρχει επιβράβευση, αλλά φόρος τιμωρητικού χαρακτήρα (που ουσιαστικά δεν μπορεί να θεωρηθεί φόρος αλλά ποινή), ύψους 22%. Βέβαια, σε καιρούς πανδημίας, όλα αυτά, φαντάζουν περαιτέρω παράλογα. Το 30% του εισοδήματος σε κατανάλωση μέσω τραπεζικών μέσων, άμεσα προσδιορίζει και την οριακή ροπή για κατανάλωση. Οι δείκτες αφορούν μέσους όρους και όχι μεμονωμένα οικονομούντα άτομα. Ο έχων τον βασικό μισθό, έχει ροπή προς κατανάλωση ίση με το 100% του εισοδήματός του και επιπλέον «αυτόνομη κατανάλωση» ή επί το λαϊκό, τσοντάρουν και οι γονείς του. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει όσο μεγαλώνουν τα εισοδήματα, επειδή, οι βασικές ανάγκες ελάχιστα αυξάνουν. Στην εποχή της πανδημίας, ενώ ουσιαστικά και σιωπηλά θα έπρεπε να εξαφανιστεί τουλάχιστον πρόσκαιρα το μέτρο ισχύει, αλλά διαφορετικά για αυτούς που είχαν πλήρη απασχόληση, διαφορετικά για αυτούς που ήταν σε αναστολή εργασίας και διαφορετικά για τους άνω των εξήντα ετών. Το τελευταίο ποτέ δεν το καταλάβαμε, δεδομένου ότι πλέον η σύνταξη απονέμεται στα εξήντα επτά. Συνεπώς ο εξηντάρης είναι ο πληττόμενος χαμηλοσυνταξιούχος που χρήζει βοήθειας, ή το στέλεχος στην ακμή της καριέρας του με επτά τουλάχιστον χρόνια ακόμα εργασιακού βίου; Ο φόρος είναι χρήμα, το χρήμα είναι αμοραλιστικό (ούτε καλό, ούτε κακό) και οι αμφισβητήσιμες προσεγγίσεις της φορολογίας, πλέον της θυμηδίας προκαλούν αναστάτωση, κοινωνική αδικία και τελικά μεγαλύτερο κόστος συλλογής του φόρου.

Φυσικά στα καθ΄ ημάς, η Εβδομάδα που πέρασε, όπως και τόσες άλλες εδώ και καιρό εν μέσω πανδημίας, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με τίποτε άλλο, παρά από την «ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τη Δευτέρα 31 Μαΐου»: Με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 33506/29-5-2021 κοινοποιήθηκαν αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σημειώνουμε:

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τους κανόνες της Αρ.32209/24-5-2021 ΚΥΑ. Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία ανέρχεται στο 20%, τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, διενέργεια συναντήσεων εργασίας με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τους κανόνες της Αρ.26390/24.4.2021 ΚΥΑ. Ο αριθμός εργαζομένων σε τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό 20%, τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία θα πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τους κανόνες της Αρ. 24527/18.4.2021 ΚΥΑ. Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα, τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

«Διευκρινίσεις για τα self test στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα 31 Μαΐου-6 Ιουνίου 2021»: Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διευκρινίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self-test) διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24.05.2021 έως 30.05.2021 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η περίοδος ισχύος του εν λόγω test, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Συνεπώς για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μετά την παρέλευση επταημέρου από τη διενέργεια του test της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021,υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη 26.05.2021, το test έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη, 02.06.2021.

Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 02.06.2021, π.χ. από 8:00 π.μ.– 16:00 μ.μ. υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο και να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας, δηλ. την Τρίτη 01.06.2021, από 8:00 π.μ. και μετά και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή του/ης στην εργασία.

«Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων 2020»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων 2020 Είσοδος στην Εφαρμογή

«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.»: Δόθηκε στη δημοσιότητα η Απόφαση Α.1118/27.5.2021, όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2020.

«Επιδότηση παγίων δαπανών: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με οριστικοποίηση του εντύπου Ε3, ανεξάρτητα της υποβολής φορολογικής δήλωσης»: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες δόθηκαν από την ΑΑΔΕ με την Ε.2118/2021 εγκύκλιο, ως εξής:

1. Σύμφωνα με την προϋπόθεση ii’ της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021 (ΦΕΚ Β΄2236) για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ.7 της υπόψη ΚΥΑ, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 1 της πιο πάνω ΚΥΑ η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59.

3. Περαιτέρω με τις παραγράφους 64 και 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 καθώς και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

4. Με βάση τα ανωτέρω με την παρούσα γίνεται δεκτό, για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής, ότι προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο μέτρο της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, απαιτείται η οριστικοποίηση του εντύπου Ε3, ανεξάρτητα της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Για σκοπούς χορήγησης της υπόψη ενίσχυσης, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3, όπως αυτό θα έχει οριστικοποιηθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της ΓΔΟΥ 504/2021 ΚΥΑ.

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975»: Με την Α.1123/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), παρατείνεται μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου αυτού παρατείνεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2021 και πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»: Δημοσιεύθηκε η Ε.2117/2021 εγκύκλιος με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207/27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

«Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων»: Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει, σήμερα, την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1ον. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

2ον. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3ον. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

«Αλλαγή της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Intrastat. Τι ορίζει η απόφαση»: Με την με Αριθμ. Α.1120/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εναρμόνισης του χρόνου συλλογής των στοιχείων των εμπορευματικών συναλλαγών του Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (δηλώσεις INTRASTAT), προκειμένου η χώρα μας να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Στατιστικές των Επιχειρήσεων και στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β΄ 600).

Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση, η οποία ισχύει από την 1/6/2021:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ1253/9.8.1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β΄ 600), ως ακολούθως:

1. Η παρ. Α.1. αντικαθίσταται ως εξής:

Α.1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. και υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στατιστική δήλωση (δήλωση Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα.

2. Η περ. α) της παρ. Α.3. αντικαθίσταται ως εξής:

Α.3. α) Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https:// eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.

«Υπ. Οικ.: Μέτρα μείωσης ενοικίων και αναστολές ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών και για τον μήνα Ιούνιο»: Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών:

Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο, για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούνιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ο Ιούνιος να είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που ενδέχεται να απαιτηθεί να παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Ιούνιο, για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούνιο.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αντιμετωπίζει με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το ζήτημα των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

«Έως 4/6 οι αιτήσεις για χορήγηση αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»: Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 520/1-6-2021 σύμφωνα με την οποία η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 4η Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).».

«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων»: Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1126/2021 σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες προβλέπει η υπό στοιχεία Α. 1031/19-02-2021 απόφαση (Β’ 839), δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και την 28/6/2021. Από την 29/6/2021 η υποβολή των δηλώσεων αυτών και των συνυποβλητέων κατά περίπτωση δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

«e-ΕΦΚΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»: Με την εγκύκλιο 33 του e-ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/27-10-2020). Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν την «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» άρθρα 31 έως 64 και το «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων», άρθρα 65 έως 69.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021 και από την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 265, καταργείται το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του Ν.3588/2007. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες εξυγίανσης κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων εξελίσσονται με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν.3588/2007.

«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»: Με την ΚΥΑ με Αρ. 63446/2-6-2021:

- κοινοποιούνται οι ορισμοί που σχετίζονται με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 1)

- καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου (άρθρο 2)

- εξειδικεύονται τα πεδία του Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου (άρθρο 3)

- ορίζεται ότι το αργότερο μέχρι 30/9/2021 οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων (άρθρο 4)

- Παύει να ισχύει η οικ. 60970ΕΞ 2020/17-6-2020 (άρθρο 5)

«Δάνεια έως 200.000 € για κεφάλαια κίνησης στους αγρότες και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία από το Ταμείο Εγγυήσεων»: Νέες δυνατότητες για όλους τους αγρότες και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, για εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης έως 200.000 ευρώ, παρέχονται μέσα από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ύστερα από πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού και του ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα.

Στις 2/6/2021, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ώστε να παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία COVID-19, να λαμβάνουν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ, χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και με σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία χορήγησης, καθώς οι ωφελούμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, ούτε να προσκομίσουν απολογιστικά αποδεικτικά στοιχεία δαπανών.

Τα δάνεια αυτά παρέχονται με στήριξη από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στο οποίο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 συμμετέχει με πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ και επτά ελληνικές τράπεζες με 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, λειτουργεί με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική ενότητα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014 – 2020 (http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/hrimatodotika-ergaleia-0) και να απευθύνονται στις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο, συγκεκριμένα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Τράπεζα Procredit, στην EUROBANK, στην Εθνική Τράπεζα ή στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση από το Ταμείο υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

«Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ»: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Δείτε το σύνολο του με Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1046571 ΕΞ 2021/2.6.2021 εγγράφου, εδώ

Από την αρθρογραφία του e-forologia.gr και από την Επιστημονική Ομάδα της EPSILON NET «Η διαφορά μεταξύ συμμετεχόντων και συνδικαιούχων κοινών τραπεζικών λογαριασμών»: Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του άρθρου η αρθρογραφική ομάδα «Έναυσμα του συγκεκριμένου άρθρου, είναι η καταγγελία που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της χώρας μας σχετικά με την απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα από κοινού μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων σε ελληνικές τράπεζες και μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τη καταγγελία, ζήτησε εξηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, καθόσον η εν λόγω διαφορετική φορολογική μεταχείριση συνιστά προφανή κατά την Επιτροπή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, που απαγορεύεται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Για όσους ακόμα δεν διαβάσατε το άρθρο μας, για όσους συναδέλφους ασχολήθηκαν με ελέγχους μέσω των έμμεσων τεχνικών, για όσους προσπάθησαν (και μάλλον δεν το κατάφεραν) για το αδύνατο, δηλαδή να δώσουν απαντήσεις για κινήσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος πενταετίας, μέσα σε πέντε ημέρες, επειδή έτσι θέλησε ο σοφός νομοθέτης με τον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σίγουρα θα βρουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση στο άρθρο μας.

«Αγροτικές Επιδοτήσεις & Φορολογία»: Των Φωτεινής Μακρή και Κατερίνας Κουσουνή, Λογίστριες Α’ Τάξης - Ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας. Ολιστική προσέγγιση του θέματος, σε ένα άρθρο παρμένο μέσα από το βιβλίο τους Βήμα - Βήμα για την Αγροτική Δραστηριότητα που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες!!

Τελευταία ημέρα τις εργασιακής εβδομάδας και στη Βουλή αναμένεται να έρθει σήμερα το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Στις αλλαγές της τελευταίες στιγμής: Μπαίνει τέλος στις παράνομες απεργίες και δεν ενσωματώνει διατάξεις περί αποζημίωσης μετά από 4 μήνες και τη ρήτρα μειωμένης κατά 10% αποζημίωσης.

Τα νέα από τον τομέα του τουρισμού δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά. Οι προσδοκίες να μπει η Ελλάδα στην πράσινη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα σήμαινε πως όσοι επισκέπτες επέστρεφαν από τη χώρα μας δεν θα έμπαιναν σε αναγκαστική δεκαήμερη καραντίνα, κάτι που αυτομάτως θα άνοιγε το δρόμο των κρατήσεων, διαψεύστηκαν. Πολλές κρατήσεις άρχισαν ήδη να ακυρώνονται και ο στόχος του να προσεγγίσουμε σε αφίξεις τουριστών το 50% του 2019, μοιάζει μάλλον άπιαστος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας πληρώσει βαρύ τίμημα για την πανδημία, μετρώντας πάνω από εκατό χιλιάδες νεκρούς και φθάνοντας πλέον στο σημείο με τους μαζικούς εμβολιασμούς, μία χώρα των 57 εκατομμυρίων κατοίκων να γράφει μηδενικούς ή μονοψήφιους αριθμούς θυμάτων, δεν είναι διατεθειμένη να διακινδυνέψει το παραμικρό, στο βωμό των διακοπών των Βρετανών ή των προσδοκιών των τουριστικών προορισμών της Μεσογείου, χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα. Από την άλλη μεριά, αν και η Ελλάδα έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού, ταυτόχρονα διαθέτει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων που αμφισβητούν, αμφισβητούν τα πάντα από το εμβόλιο, την ύπαρξη του ιού, την ώρα διακοπής της κυκλοφορίας, την ανάγκη μουσικής στα ταχυφαγεία επειδή πιθανώς έχουν δύσκολη πέψη και γενικά αμφισβητούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 40% των Ελλήνων άνω των 60 ετών δεν έχει εμβολιαστεί, φοβούμενο υποτίθεται το «μέλλον». Για τους πολύ μεγάλους ηλικιακά, κάποιος θα πρέπει να τους εξηγήσει ότι αυτό που ζουν είναι το μέλλον, για τους νεότερους ότι η άρνηση χωρίς λόγο δεν θα τους κάνει κοινωνικά ενδιαφέροντες και αναγνωρίσιμους αλλά απλώς «νούμερα» και σε όλους θα πρέπει να υποθεί το σκληρό μεν αλλά πραγματικό γεγονός, πως η δική τους συμπεριφορά έχει άμεση σχέση με την υγεία της κοινότητας για την οποία και ενδιαφερόμαστε. Άλλωστε, αυτή η χώρα, ανέκαθεν έβριθε από κάθε λογής παράλογους και συγκεκαλυμμένα παρανοϊκούς.

Τελειώνουμε ευχόμενοί σας Καλό μήνα και Καλό Καλοκαίρι, μιας και ο Ιούνης είναι ο πρώτος μήνας του. Με το φως της ημέρας να είναι δυνατό ακόμα και μετά τις εννιά η ώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, με τη θάλασσα και την αμμουδιά να είναι εκεί και να μας φωνάζει, με τους εαυτούς μας να ψάχνουν απεγνωσμένα για θύλακες αποσυμπίεσης από αυτά που βιώσαμε και βιώνουμε, έστω και αν αυτοί είναι μόνο για κάποιες ώρες, σας ευχόμαστε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα