26/05/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΟΦΕΕ: Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού για το Πρόγραμμα Επανεκκίνηση Εστίασης

Παρακάτω θα βρείτε το Υπόδειγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ της Εταιρείας / Επιχείρησης προς τον Λογιστή - Φοροτεχνικό να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία προκηρύχθηκε με την με Α.Π.: 2831/638/Α3/12.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία, μαζί με την Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης, έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΟΒΙ46ΜΤΛΡ-ΤΥ7

Σκοπός της εντολής είναι διασφάλιση του Λογιστή που καλείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση που περιέχεται στα δικαιολογητικά.

Το Υπόδειγμα επιμελήθηκε ο κ. Γεώργιος Ράντος (πρώην Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων)

Το εν λόγω υπόδειγμα μπορείτε να το διαμορφώσετε ανάλογα με την περίπτωση.

Κατεβάστε το υπόδειγμα κάνοντας κλικ εδώ
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΠΟΦΕΕ, Κλάδος > Εστίαση, επιδότηση ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ, Κορωνοϊός