07/05/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παράταση των μέτρων για την στήριξη των εκμισθωτών και για το μήνα Απρίλιο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 52938 ΕΞ 2021/29.4.2021 (ΦΕΚ 1852Β΄7.5.2021) των Αν. Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει». Σύμφωνα με την Απόφαση:

«Τα μέτρα που ορίζονται με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει παρατείνονται αναλόγως για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/ 2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. 52938 ΕΞ 2021/29.4.2021 (ΦΕΚ 1852Β΄7.5.2021), εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Απρίλιος, Ανείσπρακτα μισθώματα, Κορωνοϊός