29/04/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μεγάλη Εβδομάδα και Μεγάλη Σαρακοστή. Ακόμα μια εβδομάδα ενός ακόμα δύσκολου χρόνου που είναι φορτωμένη με τη θλίψη για το δράμα του Θεανθρώπου και το εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο το διαρκές δράμα της ανθρωπότητας. Οι τελευταίες δυό χρονιές, επειδή έτσι μας έλαχε, είναι γεμάτες θλίψη, με χιλιάδες συνανθρώπους μας να φεύγουν κάθε ημέρα, δεκάδες γνωστούς, αγαπημένα και τόσο κοντινά μας πρόσωπα που ξαφνικά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, φύσηξε αέρας και τα πήρε, έτσι… Ίσως σε λίγους μήνες τελειώσει αυτό το κακό, ίσως να είναι η τελευταία Μεγάλη Εβδομάδα που περνάμε μη ξέροντας γιατί περισσότερο να λυπηθούμε, για το Θείο Δράμα, για τους γνωστούς, φίλους και συγγενείς που φεύγουν, για εμάς τους ίδιους και τον κρυφό φόβο που ο καθένας μας βιώνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Κυρίου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σημάνει και τη δικιά μας Ανάσταση.

Από την άλλη μεριά, οι ανάγκες του καθένα μας είναι εδώ και η Εβδομάδα των Παθών, είναι η εβδομάδα των προσδοκιών των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, επειδή την εβδομάδα αυτή όλοι έχουν κάτι να περιμένουν, κάτι που θα απαλύνει έστω τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας τη «φωτεινή πλευρά του φεγγαριού», αφού φυσικά ξεκινήσουμε από την ΚΥΑ της Εβδομάδος που πέρασε, για τα έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας.

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού»: Εκδόθηκε η απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 26380/23-4-2021 με την οποία προσδιορίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

«Δημοσιεύθηκε ο Ν.4797/2021 που τροποποιεί τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»: Εκδόθηκε ο Ν.4797/2021 με τον οποίο, εκτός των άλλων, τροποποιούνται ή προστίθενται διατάξεις στον Ν.4172/2013. Στο μέρος Β «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» περιλαμβάνονται τα άρθρα:

Άρθρο 25 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται με την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 30 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 64 ως εξής:

«64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.».

Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, προστίθεται παρ. 65 ως εξής:

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».

Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 66 ως εξής:

«66. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 39, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο του πρώτου εδαφίου, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8. Στην περίπτωση που τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 33 Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων - Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 67 ως εξής:

«67. Εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, ως προθεσμία υποβολής της ανέγκλητης δήλωσης της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 ορίζεται η 6η Μαΐου 2021.».

Άρθρο 34 Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 68, ως εξής:

«68. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Α και της παρ. 3 του άρθρου 5Β, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η.5.2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί αυτής, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του ιδίου έτους.».

Δείτε ολόκληρο τον νόμο εδώ.

«Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τις νέες εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών»: Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 περί «Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και Ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», μεταξύ άλλων, θεσπίζεται νέο πλαίσιο εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 35, 36 και 37 του Ν.4670/2020 αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 36 , 39 , 40 και 41 του Ν.4387/2016 , όπως ίσχυαν, με τις οποίες ως βάση υπολογισμού εισφορών είχε καθοριστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.

«Βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων ελευθέρων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων – επιτηδευματιών και μελών οργάνων διοίκησης»: Από την 26η/4/2021 δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση εργασίας, οι οποίες μπορούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ»: Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 263801/23-4-2021 (Β΄1682):

1) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι καταστήματα λιανικού εμπορίου τα οποία λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (Shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη τη χώρα από 24/4/2021.
2) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες με ΚΑΔ: 96.02.19.01 «Υπηρεσίες τεχνικού μαυρίσματος» επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη τη χώρα από 24/4/2021.
3) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ: 96.02.13.00 «Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης νυχιών», 96.02.13.01 «Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας», 96.02.13.02 «Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτο καλλονής)», 96.02.13.03 «Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού», που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις περιοχές που υπάγονται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 24/4/2021.
3) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ: 96.04.10.01 «Υπηρεσίες διαιτολογίας», 96.04.10.02 «Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση» και 96.04.10.06 «Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος», που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις περιοχές που υπάγονται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 24/4/2021.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 24/4/2021.

Ειδικότερα, μια επιχείρηση που από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι ανωτέρω υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 26/4/2021 ΕΩΣ 30/4/2021

«Παράταση της προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ.»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Α. 1095/22.4.2021 ΦΕΚ 1714/26.4.2021 τΒ΄ του Υπ. Οικονομικών και θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).».

Σύμφωνα με την Απόφαση, Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. Α. 1095/22.4.2021 ΦΕΚ 1714/26.4.2021 τΒ΄, εδώ

«Εφαρμογή Φορολογικών Κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό»: Με την έκδοση της κανονιστικής απόφασης που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ΚΥΑ Α. 1087/15.4.2021, ΦΕΚ Β΄1691), συμπληρώνεται το φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου που θεσπίστηκε διαδοχικά με τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το πρώτο βήμα έγινε με τον νόμο 4646/2019, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση σε δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού εναλλακτική φορολόγηση σε δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας.

Στα φορολογικά κίνητρα εγκατάστασης στην Ελλάδα συγκαταλέγονται οι διατάξεις του νόμου 4758/2020, που στοχεύουν στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία.

Στο πλαίσιο προσέλκυσης στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό εντάσσεται και ο νόμος 4778/2021, ο οποίος ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες – με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές – οι οποίοι διέπουν τη διαχείριση, από τα λεγόμενα family offices, χρηματικών ροών και οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, η απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Ήδη, για το 2020 και το 2021, έχουν υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών και συγγενικών τους προσώπων, με το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη διετία εφαρμογής.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής, 180 αιτήσεις συνταξιούχων.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογούμενων, χορηγήθηκε πρόσφατα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 2021:

  • Έως τις 31 Μαΐου, για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα (άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και για δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας (άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
  • Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι (άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

«Μέτρα μείωσης ενοικίων και για τον μήνα Μάιο – Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7»: Μέτρα μείωσης ενοικίων και για τον μήνα Μάιο –Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Παράλληλα, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και οι επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της τεθείσας προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός της ίδιας προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

«Οδηγίες για ΑΠΔ που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε αναστολή στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ λόγω οφειλών εργοδότη»: Δημοσιεύθηκε το με Αρ. Πρωτ.: 152298/Σ.48631 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.

«MyData: Επικαιροποίηση αρχείων συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων της ΑΑΔΕ»: Με την επικαιροποίηση των αρχείων συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για το MyData, η ΑΑΔΕ παρέχει νέες διευκρινίσεις.

Πιο συγκεκριμένα ανανεώθηκαν τα αρχεία:

  • Επιχειρησιακά θέματα Προστέθηκαν οι νέες ερωτήσεις - απαντήσεις 57 έως και 100, ενώ στις παλαιότερες ερωταπαντήσεις οι αλλαγές & οι προσθήκες έχουν επισημανθεί με άλλο χρώμα.
  • Α.1138/2020 Οι αλλαγές & οι προσθήκες έχουν επισημανθεί με άλλο χρώμα.

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου έως 5/5/2021»: Με το 338446/17.12.2020 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιήθηκαν οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021 & Δ.Χ./2021.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2021 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2021 για την Α.Π.Δ. Δημοσίου έχει οριστεί η Τρίτη 04/05/2021.

Ωστόσο, δεδομένου ότι, η αργία της 1ης Μαΐου 2021 μετατέθηκε την Τρίτη 04/05/2021 (18743/14.04.2021 Y.A. - Φ.Ε.Κ.1661 Β΄ & ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/26.04.2021 – Φ.Ε.Κ.1732 Β΄), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2021 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2021 της Α.Π.Δ. Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 29/04/2021.

Δείτε το Α.Π. 154464/28-04-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ στην OnLine τράπεζα.

«Μείωση ενοικίων: Οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων για τον Απρίλιο»: Με την με Αριθμ. Α. 1101/2021 απόφαση του Υπ. Οικονομικών προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021.

«Χαρδαλιάς: Ελεύθερες από αύριο οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Τα μέτρα που θα ισχύσουν από Δευτέρα»: Κατά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τα εξής:

  • Παραμένει μέχρι την άρση της απαγόρευσης των υπερτοπικών μετακινήσεων η αποστολή sms για οποιαδήποτε μετακίνηση
  • Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου για τη μετακίνηση σε καταστήματα εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6
  • Από αύριο το πρωί επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της κάθε περιφερειακής ενότητας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
  • Από τις 3 Μαΐου και για μια εβδομάδα το πέρας της κυκλοφορίας καθορίζεται στις 11 το βράδυ
  • Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 11 παρά τέταρτο

Σήμερα, μεγάλη Πέμπτη, θα υπάρξουν διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με τους κωδικούς που θα ανοίξουν και αφορούν σε καταστήματα εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους σε αυτά.

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου και κάπου εδώ τελειώνει η στήλη για την Εβδομάδα που πέρασε. Ίσως την πιο περίεργη Μεγάλη Εβδομάδα που γνωρίσαμε στη ζωή μας, επειδή πέρυσι ακόμα δεν γνωρίζαμε τι θα συνέβαινε και πόσο άσχημη και μεγάλη σε χρόνο τροπή θα παίρνανε τα πράγματα.

Φέτος βέβαια είναι διαφορετικά, είναι η Μεγάλη Εβδομάδα της ελπίδας, με την πανδημία να δείχνει σημεία κάμψης στη χώρα μας, τον εμβολιαστικό μηχανισμό να λειτουργεί υποδειγματικά (πράγμα περίεργο για τη χώρα μας), τα μέτρα να ελαττώνονται και αμέσως μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα να ανοίγει και η εστίαση. Σε πείσμα του κάθε περίεργου καταστροφολόγου, αρνητή ή ότι άλλο είδος κυκλοφορεί στο παγκόσμιο σκηνικό, η νέα γενιά, αυτοί των τριάντα και άνω, δείξανε εξαιρετική ανταπόκριση στην όλη προσπάθεια και εμβολιάζονται μαζικά, αδιαφορώντας για το κάθε εξωφρενικό που θα ακουστεί, θέλοντας την καθημερινότητα των πιο όμορφων χρόνων της ζωής τους πίσω.

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και ημέρες περίσκεψης και ίσως και ατομικής ενδοσκόπησης, αναλογιζόμενοι το μεγαλείο του Θείου Δράματος, πιο επίκαιρο όσο ποτέ. Με την έκδηλη αδυναμία της ανθρωπότητας να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά απρόσμενα γεγονότα όπως αυτό της πανδημίας, με το δράμα του τιμήματος σε ανθρώπινες ψυχές για όλους μας και με την άκαιρη αναχώρηση από τα επίγεια ανθρώπων που περιμέναμε ότι θα ήταν μαζί μας για αρκετές ακόμα δεκαετίες, η Θυσία του Θεανθρώπου για να σωθεί ο φθαρτός άνθρωπος, αγγίζει όλο το μεγαλείο της. Δεν θα μπορέσουμε απόψε να φιλήσουμε στο σταυρό τον Εσταυρωμένο, δεν θα μπορέσουμε αύριο να παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο, ή τουλάχιστον όπως κάθε άλλο χρόνο και θα ζήσουμε το Μεγαλείο της Θείας Ανάστασης πιθανώς από τους δέκτες της τηλεόρασης. Σε κάθε όμως περίπτωση τα δρώμενα και τα γεγονότα δεν αλλάζουν και όλοι μας, με την ψυχική αγαλλίαση της Θείας Ανάστασης, θα περιμένουμε την επόμενη χρονιά, όπως πάντα να είμαστε πια όλοι μαζί. Μόνο που η φετινή Ανάσταση του Κυρίου δίνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα της Ανάστασης της ανθρωπότητας από την πανδημίας. Σε λίγο μάλλον θα έχουνε τελειώσει τα δύσκολα και η αυτή πίεση θα αφήσει εκτός από το άσχημα αποτύπωμα της απώλειας και εξαιρετικές προσπάθειες για την ανακάλυψη ουσιών και μεθόδων για την καταπολέμηση και άλλων ασθενειών και ίσως, μετά από το δράμα, έρθει μια πραγματική ιατρική Ανάσταση για όλη την ανθρωπότητα.

Την τρίτη μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου θα γιορτάσουμε και την Πρωτομαγιά, ετεροχρονισμένα λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, κάπως λίγο πιο ελεύθεροι, νοιώθοντας και την καρδιά της Άνοιξης πια στο κορμί μας. Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση και Καλή Πρωτομαγιά σε όλους σας, από όλους εμάς, την Μεγάλη Οικογένεια του Ομίλου της EPSILON NET.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα