01/02/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Διοικητής Ο.Α.Ε.Δ.

Το «οπλοστάσιό» του στον πόλεµο κατά της πανδηµίας εµπλουτίζει ο Ο.Α.Ε.Δ. το αµέσως επόµενο διάστηµα, δροµολογώντας 3 νέα προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας για συνολικά 15.000 ανέργους, τα οποία θα «τρέξουν» µαζί µε τα 7 ήδη ανοικτά προγράµµατα συνολικά 38.600 επιδοτούµενων νέων θέσεων εργασίας. Όπως εξηγεί στο Epsilon7 o Διοικητής του Οργανισµού κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, πρόκειται αφενός για δύο ακόµα νέα προγράµµατα απασχόλησης µε 12.000 επιπλέον επιδοτούµενες θέσεις, και αφετέρου για ένα βελτιωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας για 3.000 ανέργους, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία και στις γυναίκες.

Ο κύριος Πρωτοψάλτης εκφράζει την πεποίθησή του ότι τα έκτακτα µέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση µαζί µε το πλέγµα των δράσεων επιδοµατικής πολιτικής και των προγραµµάτων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που υλοποίησε ο Ο.Α.Ε.Δ. αντιµετώπισαν αποτελεσµατικά τις συνέπειες της πανδηµίας στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζει πως την εικόνα αυτή αποτυπώνουν τόσο τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όσο και η πτωτική τάση των εγεγραµµένων ανέργων το τελευταίο διάστηµα στο µητρώο εγεγραµµένων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. τονίζει πως το δίχτυ κοινωνικής προστασίας του Ο.Α.Ε.Δ. προσέφερε την «αναγκαία ανακούφιση στο εργατικό δυναµικό», κάνοντας λόγο για επιδόµατα, παροχές και βοηθήµατα ύψους 1.6 δισ. ευρώ, καθώς και για επιπλέον 400 εκ. ευρώ σε έκτακτες δράσεις, που ενίσχυσαν κυρίως τους εργαζόµενους σε τουρισµό και επισιτισµό, τους µακροχρόνια ανέργους και τις εργαζόµενες µητέρες. Σηµειώνει µάλιστα πως «από τον Ιούνιο έως το Δεκέµβριο ενεργοποιήθηκαν συνολικά 11 προγράµµατα, που έδωσαν την ευκαιρία σε 70.000 ανέργους να εργαστούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, παρά τα lockdown και τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραµµάτων επιδότησης της εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατέγραψε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση».

Η πανδηµία επέφερε αξιοσηµείωτη επιτάχυνση στην ψηφιακή µετάβαση του Ο.Α.Ε.Δ.. Ήδη από τον Μάρτιο του 2020 η εγγραφή στο µητρώο ανέργων και η αίτηση για επίδοµα ανεργίας είναι ψηφιακές. Ο κ. Πρωτοψάλτης παρουσιάζει στο Epsilon7 τον νέο ψηφιακό Ο.Α.Ε.Δ. και τους σχεδιασµούς των, τόσο για την ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε στόχευση τις ψηφιακές δεξιότητες, όσο και την αξιοποίηση τον ευκαιριών που προσφέρει το ευρωπαικό Ταµείο Ανάκαµψης για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.


Ε7 | Πόσο ενίσχυσε τον περασµένο χρόνο ο Ο.Α.Ε.Δ. το κοινωνικό δίχτυ προστασίας µέσω της επιδοµατικής πολιτικής, για να περιορίσει το αρνητικό αποτύπωµα της πανδηµίας στην αγορά εργασίας; Θεωρείτε ότι καλύφθηκαν επαρκώς και δίκαια οι ανάγκες εργαζοµένων και ανέργων ιδιαίτερα στους πληττόµενους κλάδους, όπως οι εποχιακοί εργαζόµενοι στον τουρισµό, οι καλλιτέχνες που έµειναν χωρίς δουλειά, οι εµπορουπάλληλοι και οι εργαζόµενοι στην εστίαση;

Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας, ο Ο.Α.Ε.Δ. βρέθηκε στην πρώτη γραµµή, επιτελώντας τον ρόλο του ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, ενδυναµώνοντας το κοινωνικό δίχτυ προστασίας και προσφέροντας αναγκαία ανακούφιση στο πληττόµενο εργατικό δυναµικό. Με ισχυρό κοινωνικό πρόσωπο και υψηλό αίσθηµα ευθύνης, το 2020 ο Ο.Α.Ε.Δ. κατέβαλλε περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ σε επιδόµατα, παροχές και βοηθήµατα, σε 750.000 άνεργους συµπολίτες µας και σε 52.000 εργαζόµενες µητέρες. Επιπλέον των τακτικών πληρωµών επιδοµάτων ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και των βοηθηµάτων αυτοαπασχολουµένων, 400 εκ. ευρώ αφορούσαν σε έκτακτες δράσεις, όπως η δίµηνη παράταση όλων των επιδοµάτων ανεργίας που έληξαν το 2020 για περίπου 370.000 ανέργους, η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση 400 ευρώ για 250.000 µακροχρόνια ανέργους µέσω δύο κύκλων πληρωµών και η έκτακτη µηνιαία αποζηµίωση για 20.000 εποχικά απασχολούµενους στον τουρισµό και επισιτισµό, χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης τους καλοκαιρινούς µήνες. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι κλάδοι του τουρισµού και επισιτισµού, αλλά και πολλών άλλων εποχικών επιχειρήσεων που λειτουργούν για κάποιους µήνες του χρόνου, φέτος µειώθηκαν οι απαιτούµενες ηµέρες εργασίας για το επίδοµα ανεργίας των κατ' επάγγελµα εποχικών εργαζοµένων από 100 σε 50. Τα παραπάνω µέτρα, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα έκτακτα µέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονοµικών, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη στήριξη του συνόλου του εργατικού δυναµικού.

Δώσαµε επίσης έµφαση στα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ. – επιταγών κοινωνικού τουρισµού, αγοράς βιβλίων και παιδικών κατασκηνώσεων – που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των δικαιούχων και δέχτηκαν σηµαντικό αριθµό αιτήσεων, παρά την αβεβαιότητα και τις πιθανές επιφυλάξεις, εν µέσω πανδηµίας. Το ενισχυµένο και βελτιωµένο φετινό πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού, που για πρώτη φορά περιλάµβανε επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και επιµήκυνση της διάρκειας των διακοπών, σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ, αφού οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 105% σε ετήσια βάση, ενώ υπερδιπλασιάστηκε ο αριθµός των δικαιούχων σε 370.000. Μόνο τον Αύγουστο ενεργοποιήθηκαν 71.332 επιταγές σε τουριστικά καταλύµατα και 8.718 επιταγές ακτοπλοϊκής µετακίνησης, ενώ τον Αύγουστο του 2019 είχαν ενεργοποιηθεί µόλις 19.129 επιταγές, δηλαδή σηµειώθηκε ετήσια αύξηση 272%, στηρίζοντας καίρια τον εσωτερικό τουρισµό. Συνολικά, στα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής το 2020 ενεργοποιήθηκαν 105.000 επιταγές κοινωνικού τουρισµού, 32.000 επιταγές κατασκηνώσεων και 103.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, από 220.000 πολίτες.

Ε7 | Στο πεδίο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ποια προγράµµατα ανάσχεσης της πανδηµίας έθεσε σε εφαρµογή ο Οργανισµός;

Με το βλέµµα στην επόµενη µέρα, ο Ο.Α.Ε.Δ. από την αρχή της πανδηµίας, ταυτόχρονα µε τις παθητικές πολιτικές οικονοµικής ενίσχυσης των ανέργων, προχώρησε στον σχεδιασµό δράσεων, µε επίκεντρο τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα, ώστε να αναχαιτιστεί η επερχόµενη αύξηση της ανεργίας. Τον Ιούλιο του 2020 παρουσιάσαµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προγραµµάτων απασχόλησης ύψους 1,13 δισ. ευρώ, µε 19 βελτιωµένα και νέα προγράµµατα που προσφέρουν 130.000 επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, µε αυξηµένα ποσοστά επιχορήγησης, απλουστευµένες προϋποθέσεις συµµετοχής, ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και αποπληρωµής και χωρίς δεσµεύσεις µετά το τέλος των προγραµµάτων. Από τον Ιούνιο έως το Δεκέµβριο ενεργοποιήθηκαν συνολικά 11 προγράµµατα, που έδωσαν την ευκαιρία σε 70.000 ανέργους να εργαστούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, παρά τα lockdown και τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραµµάτων επιδότησης της εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατέγραψε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση. Συγκεκριµένα, στο 3ο τρίµηνο του 2020 η δηµιουργία 8.200 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα µέσω των προγραµµάτων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. σηµείωσε αύξηση κατά 142% συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019, ενώ οι 12.700 νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν στο 4ο τρίµηνο σηµείωσαν αύξηση κατά 205% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2019 και 213% συγκριτικά µε το 2018. Επιπλέον, οι 4.700 νέες θέσεις του Σεπτεµβρίου και οι 6.000 θέσεις του Οκτωβρίου κατέγραψαν συνεχόµενα ρεκόρ προσλήψεων σε µηνιαία βάση.

Σηµαντικό ρόλο επίσης έχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των ψηφιακών, του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης ανέργων και εργαζοµένων, αλλά και µέσω της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν οι 50 Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.), τα 30 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα 6 Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.. Νέες συνεργασίες µε την Google Ελλάδας, τη διαδικτυακή πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Coursera και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, για δωρεάν κατάρτιση ανέργων σε τοµείς αιχµής και ειδικότητες υψηλής ζήτησης, σηµείωσαν πολύ µεγάλη επιτυχία και αποτελούν τη βάση για νέες καινοτόµες συµπράξεις και συνεργασίες στο νέο έτος.

Ε7 | Δεν αποκλείεται το πρώτο εξάµηνο του 2021 να είναι ακόµη πιο δύσκολο για επιχειρήσεις και εργαζόµενους. Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για νέα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης και παρατάσεις επιδοµάτων; Ποια από τα τρέχοντα προγράµµατα θα «τρέχουν» και τους επόµενους µήνες;

Με σταθερά βήµατα, ο Ο.Α.Ε.Δ. δροµολογεί τη µετατροπή του σε παραγωγό προγραµµάτων απασχόλησης που στοχεύουν στην αποτελεσµατική επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, µέσω κινήτρων για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και νέων επιχειρήσεων. Ήδη, έχουµε σχεδιάσει να «ανοίξουν» δύο ακόµα νέα προγράµµατα απασχόλησης µε 12.000 επιπλέον επιδοτούµενες θέσεις στο αµέσως επόµενο διάστηµα, καθώς και ένα βελτιωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας για 3.000 ανέργους, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία και στις γυναίκες, που αποτελούν τα 2/3 των ανέργων. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουν να «τρέχουν» τα εξής 7 ανοικτά προγράµµατα συνολικά 38.600 επιδοτούµενων νέων θέσεων εργασίας, µε ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του µισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, µέχρι να καλυφθούν οι θέσεις:

1. Πρόγραµµα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας µε 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 µηνών, µε ελάχιστες µεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούµενους ανέργους που µετατρέπουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 830€ µηνιαία.

2. Πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών, µε 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ., δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήµων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 µηνών, µε δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 µήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 750€ µηνιαία.

3. Πρόγραµµα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών µε 8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 µηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 750€ µηνιαία.

4. Πρόγραµµα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών, µε 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 µηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 800€ µηνιαία.

5. Πρόγραµµα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών, µε 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 µηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 750€ µηνιαία.

6. Πρόγραµµα Απόκτησης Επαγγελµατικής Εµπειρίας Ανέργων 18-30 ετών µε 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 µηνών. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλει µηνιαία αποζηµίωση ίση µε το 100% του κατώτατου µισθού (µε πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).

7. Πρόγραµµα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες µε 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 µηνών µε δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 µήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, έως τα 800€ µηνιαία.

Τέλος, όσον αφορά στις παθητικές πολιτικές, δηλαδή τις παροχές, τα επιδόµατα και τα βοηθήµατα, ο Ο.Α.Ε.Δ. θα συνεχίσει να υλοποιεί άµεσα και αποτελεσµατικά τις κυβερνητικές αποφάσεις για έκτακτα και µη µέτρα, όπως η νέα δίµηνη παράταση όλων των επιδοµάτων που έληξαν ή λήγουν το πρώτο δίµηνο του έτους που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Ε7 | Στην παρούσα συγκυρία αναδεικνύεται και η ανάγκη ταχύτερης ανταπόκρισης του Ο.Α.Ε.Δ. στα προβλήµατα εργαζοµένων, ανέργων και επιχειρήσεων, θέµα που συνδέεται απολύτως µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Οργανισµού. Τι αλλαγές δροµολογείτε ώστε να βελτιωθεί η απονοµή των επιδοµάτων, η σύζευξη επιχειρήσεων – ανέργων και οι υπόλοιπες βασικές λειτουργίες του Οργανισµού;

Η άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών, µέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά στο πλαίσιο των µέτρων για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 και την αποφυγή του συγχρωτισµού, καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών και προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, η ψηφιακή µετάβαση του Ο.Α.Ε.Δ. επιταχύνθηκε θεαµατικά.

Ως κεντρικός Οργανισµός κοινωνικής πολιτικής που συναλλάσσεται µε εκατοµµύρια πολίτες, ο Ο.Α.Ε.Δ. είχε ήδη υλοποιήσει ένα εκτεταµένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά η προσέλευση του κοινού παρέµενε µεγάλη διότι δύο βασικές υπηρεσίες δεν παρέχονταν ηλεκτρονικά. Καταφέραµε λοιπόν, µέσα σε διάστηµα µερικών µηνών, να ολοκληρώσουµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Οργανισµού µε επιτυχία.

Από τον Μάρτιο, για πρώτη φορά, η εγγραφή στο µητρώο ανεργίας για την έκδοση δελτίου ανεργίας και η αίτηση για την επιδότηση της ανεργίας, που αποτελούσαν την αιτία για τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού αριθµού επισκέψεων στα 118 Κέντρα Απασχόλησης (ΚΠΑ2), είναι ψηφιακές και πλέον οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Τον Απρίλιο, όλες οι e-υπηρεσίες έγιναν υποχρεωτικές και ο Ο.Α.Ε.Δ. εξασφάλισε και ενεργοποίησε καινοτόµα ψηφιακά εργαλεία για τη σύγχρονη και ασύγ-χρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στις εκπαιδευτικές δοµές του σε συνεργασία µε τη Google. Το καλοκαίρι, για πρώτη φορά οι αιτήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. και οι εγγραφές σπουδαστών στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Το Σεπτέµβριο, για πρώτη φορά οι αιτήσεις υποψηφίων για προσλήψεις στους 25 Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ο.Α.Ε.Δ. υποβλήθηκαν επίσης αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Τον ίδιο µήνα, ενεργοποιήθηκε νέα, απλουστευµένη, υπηρεσία ηλεκτρονικής δήλωσης παρουσίας για τους επιδοτούµενους ανέργους. Τέλος, το Δεκέµβριο, ξεκίνησε η νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» για ανέργους και επιχειρήσεις µέσω της πλατφόρµας myOAEDlive και για πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα µπορούν να προγραµµατίζουν ραντεβού σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα για υπηρεσίες συµβουλευτικής, από τους εξειδικευµένους εργασιακούς συµβούλους του Ο.Α.Ε.Δ..

Η παραπάνω ψηφιακή µετάβαση του Οργανισµού δίνει τη δυνατότητα άµεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστά µη αναγκαία την προσέλευση στα ΚΠΑ2 για τις περισσότερες και πιο «δηµοφιλείς» υπηρεσίες. Το 2020, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) του Οργανισµού είχε σχεδόν 4,5 εκ. φυσικά πρόσωπα στο µητρώο, ολοκλήρωσε 60 εκ. ηλεκτρονικές συναλλαγές διαλειτουργικότητας µε άλλους φορείς, επεξεργάστηκε 5,5 εκ. ηλεκτρονικές αιτήσεις και πραγµατοποίησε 4,5 εκ. ηλεκτρονικές πληρωµές, ενώ ο ιστότοπος του Ο.Α.Ε.Δ. κατέγραψε 11 εκ. συνδέσεις, εκ των οποίων 4 εκ. από κινητά και tablet, από 1,6 εκ. µοναδικούς χρήστες. Αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία, ο Ο.Α.Ε.Δ. παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για ανέργους, εργαζόµενους, επιχειρήσεις και εργοδότες, µαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς και εξέρχεται από αυτή την κρίση µε νέα εργαλεία και νέες δυνατότητες, που θα συµβάλουν στην προσπάθειά του για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την ανάσχεση της ανεργίας και τη στήριξη της απασχόλησης. Για τον νέο Ο.Α.Ε.Δ., η ανάγκη ψηφιακής µετάβασης και συνεχούς εξέλιξης είναι αυτονόητη.

Ε7 | Οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αναζητούν εργαζόµενους µε αναβαθµισµένες ψηφιακές δεξιότητες. Πόσο συµβάλλουν τα Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. στην κατεύθυνση αυτή και πως προσαρµόζεται ο Οργανισµός στις νέες απαιτήσεις της αγοράς;

Η κατάρτιση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των ψηφιακών, του εργατικού δυναµικού στο πλαίσιο της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης. Δυστυχώς, η χώρα µας είναι ουραγός της Ε.Ε. στη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατέχει την τελευταία θέση στην αντιστοιχία δεξιοτήτων στην Ε.Ε.. Για να είναι όµως αποτελεσµατική η κατάρτιση θα πρέπει να είναι ποιοτική και στοχευµένη.

Με γνώµονα την αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την επαγγελµατική αποκατάσταση των ανέργων, αλλά και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονοµίας, ο Ο.Α.Ε.Δ. προχώρησε σε δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες µέσω συµπράξεων µε παγκόσµιους ηγέτες σε αυτόν τον τοµέα. Ως µέλη της Εθνικής Συµµαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο Ο.Α.Ε.Δ. και η Google Ελλάδας υλοποίησαν ένα νέο καινοτόµο πρόγραµµα ταχύρρυθµης δωρεάν εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης στο ψηφιακό µάρκετινγκ για 4.500 ανέργους 18-29 ετών, που πλαισιώνεται από επιδοτούµενο πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 6 µηνών σε επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονοµίας. Το ποσοστό συµµετοχής ανήλθε στο 75% και το ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράµµατος ήταν 93%. Όσον αφορά την αξιολόγηση του προγράµµατος, το 96% των καταρτιζόµενων δήλωσαν ικανοποιηµένοι, το 95% αξιολόγησε το περιεχόµενο ως ικανοποιητικό και το 97% δήλωσε ικανοποιηµένο από τους εκπαιδευτές, ενώ 9 στους 10 θα συνιστούσαν το πρόγραµµα σε φίλους ή γνωστούς.

Επιπλέον, περισσότεροι από 34.000 νέοι άνεργοι απέκτησαν δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακά µαθήµατα διαφορετικών ειδικοτήτων και θεµατικών ενοτήτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. µε το Coursera, την παγκοσµίως αναγνωρισµένη διαδικτυακή πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης που παρέχει σειρά µαθηµάτων από κορυφαία πανεπιστήµια του κόσµου, µε στόχο την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων. Συνολικά, το ποσοστό συµµετοχής διαµορφώθηκε στο 72% και οι καταρτιζόµενοι επέλεξαν 217.000 µαθήµατα (8,8 µαθήµατα ανά άνεργο).

Η ενίσχυση και αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισµού και θα συνεχίσουµε τις δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας µε φορείς ποιοτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειµένου να προσφέρουµε ακόµα περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης και αναβάθµισης δεξιοτήτων στους ανέργους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις της «Επιτροπής Πισσαρίδη» για «ουσιαστική» κατάρτιση που «οδηγεί σε συγκεκριµένες δεξιότητες που να µπορούν να πιστοποιηθούν» και σε στοχευµένα κίνητρα και ποιοτικά προγράµµατα που θα αξιολογούνται είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Πρωτοψάλτη στο τεύχος Φεβρουαρίου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα απασχόλησης