20/01/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης Νοεμβρίου 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με αυτή την έκτακτη τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της Χώρας. Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης των μεγεθών των κλάδων αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που αυτοί υπέστησαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος της σειράς των έκτακτων Δελτίων Τύπου που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ από τον Απρίλιο 2020, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Νοεμβρίου 2020.

Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί και πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθόλη την περίοδο που παρουσιάζει ενδιαφέρον η τακτικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων των κλάδων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία σε μηνιαίο και τριμηνιαίο επίπεδο και σε ανάλυση Περιφερειακής Ενότητας της Ελλάδας, για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) για την περίοδο 2019-2020.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μπορούν να αναδείξουν, σε αναλυτικό τοπικό επίπεδο, την τρέχουσα εξέλιξη των επιδόσεων, σε όρους κύκλου εργασιών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε βασικούς κλάδους του τομέα του τουρισμού και με αυτόν τον τρόπο να παράσχουν άμεσα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

Ειδικότερα,

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.558.171.593 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 61,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 4.034.094.834 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (84,5%) και η μικρότερη μείωση (4,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ενώ αντίστοιχη αύξηση (0,6%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Πίνακας 2α).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.580.633.291 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 2.298.824.542 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (69,5%), ενώ η μικρότερη μείωση (0,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Πίνακας 3α).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 42.228.657 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 63,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 114.592.623 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5% (Πίνακας 1), η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (83,8%) και η μικρότερη μείωση (19,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ αντίστοιχη αύξηση (8,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (Πίνακας 2β).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 56.080.717 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 53,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 120.232.839 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (93,2%) και η μικρότερη μείωση (9,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ενώ αντίστοιχη αύξηση (54,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Πίνακας 3β).

1: Πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό συμμετοχής στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2019 στον κλάδο των Καταλυμάτων και στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55, 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ NACE Αναθ.2 55

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ NACE Αναθ.2 56

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

125

11.958.984

0,17

2.015

64.485.916

1,06

ΑΝΔΡΟΥ

134

4.664.429

0,07

156

8.815.041

0,15

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

362

36.720.687

0,53

884

67.234.953

1,11

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

241

7.026.246

0,10

794

33.042.373

0,55

ΑΡΤΑΣ

25

2.661.549

0,04

672

17.389.319

0,29

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

1.760

1.646.455.622

23,55

17.741

2.410.899.987

39,79

ΑΧΑΪΑΣ

156

24.857.136

0,36

2.198

109.454.378

1,81

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

68

6.884.017

0,10

886

32.107.246

0,53

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

41

3.465.428

0,05

349

8.813.999

0,15

ΔΡΑΜΑΣ

30

5.058.007

0,07

722

25.348.404

0,42

ΕΒΡΟΥ

117

17.820.044

0,25

1.166

45.702.251

0,75

ΕΥΒΟΙΑΣ

759

30.220.022

0,43

2.032

85.888.968

1,42

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

85

2.301.007

0,03

207

4.292.424

0,07

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

983

195.826.073

2,80

916

59.749.057

0,99

ΗΛΕΙΑΣ

158

29.355.353

0,42

1.360

39.428.409

0,65

ΗΜΑΘΙΑΣ

53

12.503.266

0,18

991

35.249.426

0,58

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.069

609.077.835

8,71

2.710

157.673.414

2,60

ΘΑΣΟΥ

806

53.583.864

0,77

401

24.244.673

0,40

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

250

14.779.664

0,21

593

24.217.971

0,40

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

601

415.519.240

5,94

5.484

517.202.052

8,54

ΘΗΡΑΣ

1.157

336.492.998

4,81

747

131.144.907

2,16

ΙΘΑΚΗΣ

104

2.323.728

0,03

75

3.352.787

0,06

ΙΚΑΡΙΑΣ

129

2.388.078

0,03

225

3.931.220

0,06

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

307

32.940.858

0,47

1.481

74.104.511

1,22

ΚΑΒΑΛΑΣ

141

16.628.066

0,24

1.006

49.274.572

0,81

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

358

11.468.884

0,16

498

19.863.966

0,33

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

71

6.469.929

0,09

984

21.919.535

0,36

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

199

24.811.054

0,35

253

10.060.148

0,17

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

57

9.457.765

0,14

428

10.924.485

0,18

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

123

2.976.941

0,04

128

7.531.393

0,12

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2.426

317.375.947

4,54

2.031

121.110.644

2,00

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

791

68.975.018

0,99

522

45.121.235

0,74

ΚΙΛΚΙΣ

15

3.712.923

0,05

614

19.699.824

0,33

ΚΟΖΑΝΗΣ

44

6.960.566

0,10

1.227

37.688.192

0,62

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

161

20.213.836

0,29

1.259

75.942.818

1,25

ΚΩ

393

282.227.901

4,04

752

48.302.116

0,80

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

333

22.154.267

0,32

932

40.833.088

0,67

ΛΑΡΙΣΑΣ

189

13.063.029

0,19

1.943

86.246.929

1,42

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

497

234.469.329

3,35

987

51.742.138

0,85

1: Πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό συμμετοχής στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2019 στον κλάδο των Καταλυμάτων

και στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55, 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ NACE Αναθ.2 55

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ NACE Αναθ.2 56

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

416

20.221.674

0,29

954

53.320.399

0,88

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

930

37.485.319

0,54

586

35.737.945

0,59

ΛΗΜΝΟΥ

94

5.005.584

0,07

192

8.001.901

0,13

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

573

32.882.069

0,47

1.536

80.809.701

1,33

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

557

42.212.500

0,60

1.649

83.739.141

1,38

ΜΗΛΟΥ

566

27.564.859

0,39

286

21.839.483

0,36

ΜΥΚΟΝΟΥ

449

267.167.294

3,82

264

114.418.117

1,89

ΝΑΞΟΥ

621

51.500.325

0,74

521

38.804.379

0,64

ΞΑΝΘΗΣ

29

6.186.698

0,09

653

32.406.622

0,53

ΠΑΡΟΥ

544

49.910.303

0,71

398

49.281.480

0,81

ΠΕΛΛΑΣ

151

9.771.734

0,14

1.122

29.353.368

0,48

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.109

66.055.456

0,94

1.270

68.453.563

1,13

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

559

31.381.177

0,45

816

34.806.432

0,57

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

804

246.160.559

3,52

1.026

75.524.115

1,25

ΡΟΔΟΠΗΣ

32

5.982.570

0,09

762

33.444.250

0,55

ΡΟΔΟΥ

1.019

805.763.229

11,53

1.838

143.051.561

2,36

ΣΑΜΟΥ

361

45.438.651

0,65

501

24.331.556

0,40

ΣΕΡΡΩΝ

40

8.433.425

0,12

1.469

36.886.862

0,61

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

703

59.933.860

0,86

449

33.776.537

0,56

ΣΥΡΟΥ

188

9.978.970

0,14

217

20.309.354

0,34

ΤΗΝΟΥ

181

6.965.209

0,10

169

13.413.337

0,22

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

133

17.929.318

0,26

1.167

43.017.241

0,71

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

154

11.085.840

0,16

1.253

45.274.670

0,75

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

42

2.156.082

0,03

524

10.434.571

0,17

ΦΩΚΙΔΑΣ

120

8.723.958

0,12

474

17.389.063

0,29

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.926

206.037.686

2,95

1.655

102.613.190

1,69

ΧΑΝΙΩΝ

1.592

353.744.723

5,06

1.826

150.049.047

2,48

ΧΙΟΥ

157

9.655.620

0,14

462

28.662.197

0,47

Γενικό Σύνολο

29.368

6.991.184.282

82.408

6.059.184.851

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

2α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020/2019

Γ' Τρίμηνο 2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2.746.246

4.764.897

880.174

3.046.778

-67,9

-36,1

ΑΝΔΡΟΥ

877.692

3.462.004

103.332

1.965.732

-88,2

-43,2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

10.634.148

17.854.104

1.443.441

9.105.246

-86,4

-49,0

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.473.906

2.596.481

657.934

2.204.550

-55,4

-15,1

ΑΡΤΑΣ

564.816

977.105

179.337

645.374

-68,2

-34,0

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

456.329.583

776.184.860

33.716.497

431.619.899

-92,6

-44,4

ΑΧΑΪΑΣ

5.782.001

11.342.881

1.000.202

6.290.914

-82,7

-44,5

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1.607.877

1.683.103

220.342

861.263

-86,3

-48,8

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

892.827

941.145

593.433

902.041

-33,5

-4,2

ΔΡΑΜΑΣ

1.254.254

1.366.974

358.155

930.089

-71,4

-32,0

ΕΒΡΟΥ

4.351.061

7.998.465

(**)

4.661.742

(**)

-41,7

ΕΥΒΟΙΑΣ

6.494.993

16.901.483

2.066.345

11.189.132

-68,2

-33,8

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

431.590

590.948

78.610

500.542

-81,8

-15,3

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

51.496.664

127.708.309

1.315.513

41.513.484

-97,4

-67,5

ΗΛΕΙΑΣ

6.884.086

18.145.145

254.179

6.261.769

-96,3

-65,5

ΗΜΑΘΙΑΣ

3.153.370

4.372.922

(**)

(**)

(**)

(**)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

165.318.673

370.946.173

2.828.007

147.208.285

-98,3

-60,3

ΘΑΣΟΥ

11.021.736

39.820.550

1.001.533

12.937.526

-90,9

-67,5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3.229.451

9.233.003

539.707

5.142.565

-83,3

-44,3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

109.699.957

226.198.222

5.695.887

74.162.223

-94,8

-67,2

ΘΗΡΑΣ

100.505.832

190.581.289

3.332.707

55.698.263

-96,7

-70,8

ΙΘΑΚΗΣ

421.257

1.739.178

14.317

770.274

-96,6

-55,7

ΙΚΑΡΙΑΣ

307.836

1.853.316

72.977

687.585

-76,3

-62,9

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7.667.691

9.990.853

823.404

4.704.779

-89,3

-52,9

ΚΑΒΑΛΑΣ

3.063.780

10.296.390

809.445

4.270.763

-73,6

-58,5

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2.114.987

8.150.990

273.848

3.003.042

-87,1

-63,2

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.572.490

1.583.037

270.059

936.455

-82,8

-40,8

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

5.729.427

16.681.008

417.314

2.591.009

-92,7

-84,5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.409.774

3.397.941

441.362

1.245.048

-81,7

-63,4

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

574.862

2.228.260

158.063

1.556.332

-72,5

-30,2

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

80.231.259

207.960.641

2.148.128

68.149.907

-97,3

-67,2

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

17.413.676

44.856.348

1.158.202

16.311.799

-93,3

-63,6

ΚΙΛΚΙΣ

909.206

1.246.837

437.014

864.734

-51,9

-30,6

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.845.475

1.867.159

627.141

1.163.950

-66,0

-37,7

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

4.389.085

10.984.141

512.525

5.039.052

-88,3

-54,1

ΚΩ

74.473.530

182.111.869

2.140.908

60.602.476

-97,1

-66,7

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

4.551.020

13.383.103

899.168

10.420.779

-80,2

-22,1

ΛΑΡΙΣΑΣ

2.978.061

4.355.967

940.896

2.557.116

-68,4

-41,3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

61.514.976

145.697.442

307.009

51.903.260

-99,5

-64,4

2α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020/2019

Γ' Τρίμηνο 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

4.944.983

11.566.143

1.136.576

3.546.799

-77,0

-69,3

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7.354.994

27.215.034

677.351

13.646.462

-90,8

-49,9

ΛΗΜΝΟΥ

764.329

2.762.891

571.489

1.366.608

-25,2

-50,5

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

6.720.625

16.136.274

1.298.926

10.958.898

-80,7

-32,1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10.061.458

25.453.757

988.490

16.106.340

-90,2

-36,7

ΜΗΛΟΥ

4.847.208

21.147.523

462.314

11.951.125

-90,5

-43,5

ΜΥΚΟΝΟΥ

68.160.619

182.451.407

1.151.076

44.308.416

-98,3

-75,7

ΝΑΞΟΥ

9.394.283

39.674.631

533.393

12.886.479

-94,3

-67,5

ΞΑΝΘΗΣ

1.531.434

2.040.575

305.020

1.134.558

-80,1

-44,4

ΠΑΡΟΥ

9.045.303

36.707.229

664.900

12.125.705

-92,6

-67,0

ΠΕΛΛΑΣ

2.483.786

2.842.533

1.442.242

(**)

-41,9

(**)

ΠΙΕΡΙΑΣ

15.097.261

41.471.588

1.852.784

13.192.683

-87,7

-68,2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6.828.836

21.425.967

798.071

11.197.683

-88,3

-47,7

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

65.940.101

148.669.200

2.076.337

45.961.073

-96,9

-69,1

ΡΟΔΟΠΗΣ

1.437.173

2.449.230

390.755

996.526

-72,8

-59,3

ΡΟΔΟΥ

220.352.982

500.022.630

2.670.060

156.294.265

-98,8

-68,7

ΣΑΜΟΥ

11.569.572

28.360.169

1.496.510

5.556.557

-87,1

-80,4

ΣΕΡΡΩΝ

2.091.357

2.567.743

1.095.126

1.799.545

-47,6

-29,9

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

13.503.267

43.259.107

769.085

13.715.877

-94,3

-68,3

ΣΥΡΟΥ

2.159.238

5.949.273

523.649

3.015.971

-75,7

-49,3

ΤΗΝΟΥ

1.279.542

5.068.292

191.276

2.653.741

-85,1

-47,6

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5.009.695

5.508.895

605.397

2.292.267

-87,9

-58,4

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2.610.569

4.950.948

545.163

3.576.167

-79,1

-27,8

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

490.423

530.727

433.240

533.994

-11,7

0,6

ΦΩΚΙΔΑΣ

2.532.236

3.337.019

232.608

1.740.982

-90,8

-47,8

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

46.375.397

145.260.077

4.064.842

41.715.325

-91,2

-71,3

ΧΑΝΙΩΝ

105.131.032

199.647.479

3.104.807

63.391.450

-97,0

-68,2

ΧΙΟΥ

1.798.609

5.563.950

672.816

2.225.407

-62,6

-60,0

Γενικό Σύνολο

1.846.435.467

4.034.094.834

104.682.448

1.558.171.593

-94,3

-61,4

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.


2β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020/2019

Νοέμβριος 2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

806.702

462.822

342.757

285.853

-57,5

-38,2

ΑΝΔΡΟΥ

60.727

6.119

52.930

8.166

-12,8

33,5

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1.284.858

360.487

500.310

76.560

-61,1

-78,8

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

192.633

141.380

155.079

82.777

-19,5

-41,5

ΑΡΤΑΣ

175.217

143.614

109.920

58.505

-37,3

-59,3

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

136.354.247

62.443.692

71.756.905

16.435.332

-47,4

-73,7

ΑΧΑΪΑΣ

989.196

771.410

649.969

186.819

-34,3

-75,8

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

223.017

232.580

41.800

57.409

-81,3

-75,3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

44.391

22.511

19.540

10.487

-56,0

-53,4

ΔΡΑΜΑΣ

242.540

186.245

163.945

61.216

-32,4

-67,1

ΕΒΡΟΥ

863.851

689.617

554.043

227.612

-35,9

-67,0

ΕΥΒΟΙΑΣ

1.320.725

863.214

776.438

479.062

-41,2

-44,5

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

72.426

66.659

71.076

29.259

-1,9

-56,1

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

9.942.278

283.649

1.495.354

154.070

-85,0

-45,7

ΗΛΕΙΑΣ

1.595.137

514.665

568.970

92.460

-64,3

-82,0

ΗΜΑΘΙΑΣ

874.118

699.617

(**)

(**)

(**)

(**)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

52.334.927

5.732.537

28.642.639

4.530.279

-45,3

-21,0

ΘΑΣΟΥ

914.473

379.539

187.682

93.657

-79,5

-75,3

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

573.312

185.138

375.255

123.850

-34,5

-33,1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28.960.585

11.325.560

11.258.949

1.840.192

-61,1

-83,8

ΘΗΡΑΣ

19.164.411

3.110.885

6.073.421

1.907.155

-68,3

-38,7

ΙΘΑΚΗΣ

25.562

4.994

15.569

254

-39,1

-94,9

ΙΚΑΡΙΑΣ

20.373

3.296

16.519

6.781

-18,9

105,7

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2.167.704

1.885.272

769.781

222.847

-64,5

-88,2

ΚΑΒΑΛΑΣ

539.512

633.825

199.430

201.612

-63,0

-68,2

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

267.138

56.917

159.290

31.813

-40,4

-44,1

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

435.060

384.503

285.119

97.595

-34,5

-74,6

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

985.917

520.504

134.103

82.515

-86,4

-84,1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

556.956

451.395

185.157

127.978

-66,8

-71,6

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

16.520.145

924.442

7.917.847

(**)

-52,1

(**)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.643.482

323.189

777.210

253.129

-52,7

-21,7

ΚΙΛΚΙΣ

278.131

262.966

253.455

93.226

-8,9

-64,5

ΚΟΖΑΝΗΣ

453.489

406.502

166.973

97.756

-63,2

-76,0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.089.169

412.256

655.423

330.649

-39,8

-19,8

ΚΩ

19.216.354

783.746

13.035.657

849.380

-32,2

8,4

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

690.247

210.145

482.229

79.008

-30,1

-62,4

ΛΑΡΙΣΑΣ

923.115

755.578

449.124

164.694

-51,3

-78,2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

19.801.803

2.110.647

12.190.593

769.245

-38,4

-63,6

2β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020/2019

Νοέμβριος 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

714.112

465.000

362.630

345.663

-49,2

-25,7

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

655.579

94.484

163.477

50.852

-75,1

-46,2

ΛΗΜΝΟΥ

191.133

246.796

151.321

122.309

-20,8

-50,4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.303.678

1.031.537

849.039

239.640

-34,9

-76,8

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.838.830

523.625

1.032.703

186.006

-43,8

-64,5

ΜΗΛΟΥ

104.303

20.280

104.594*

32.842*

0,3*

61,9*

ΜΥΚΟΝΟΥ

10.019.314

367.526

1.924.342

172.674

-80,8

-53,0

ΝΑΞΟΥ

577.266

(**)

195.601

66.462

-66,1

(**)

ΞΑΝΘΗΣ

413.430

390.384

324.444

165.832

-21,5

-57,5

ΠΑΡΟΥ

1.821.757

65.959

259.145

(**)

-85,8

(**)

ΠΕΛΛΑΣ

348.388

245.045

(**)

(**)

(**)

(**)

ΠΙΕΡΙΑΣ

2.239.626

646.389

1.084.270

224.955

-51,6

-65,2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

740.684

114.884

385.342

63.584

-48,0

-44,7

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

18.242.977

2.486.563

7.561.285

1.087.797

-58,6

-56,3

ΡΟΔΟΠΗΣ

353.739

375.181

179.274

88.197

-49,3

-76,5

ΡΟΔΟΥ

65.337.341

2.517.642

40.224.858

(**)

-38,4

(**)

ΣΑΜΟΥ

2.169.013

505.490

509.835

319.273

-76,5

-36,8

ΣΕΡΡΩΝ

592.059

425.580

461.730

346.331

-22,0

-18,6

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

596.660

181.509

307.222

113.709

-48,5

-37,4

ΣΥΡΟΥ

288.745

147.654

248.890

91.127

-13,8

-38,3

ΤΗΝΟΥ

60.076

26.147

37.257

10.500

-38,0

-59,8

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

779.375

455.770

262.289

55.789

-66,3

-87,8

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

648.341

350.144

286.094

95.138

-55,9

-72,8

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

87.983

46.675

55.701

24.236

-36,7

-48,1

ΦΩΚΙΔΑΣ

402.880

246.298

77.356

86.412

-80,8

-64,9

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5.974.967

421.361

2.169.655

338.010

-63,7

-19,8

ΧΑΝΙΩΝ

27.503.997

3.272.842

8.272.452

1.780.684

-69,9

-45,6

ΧΙΟΥ

226.988

132.255

183.387

160.084

-19,2

21,0

Γενικό Σύνολο

466.840.178

114.592.623

230.728.469

42.228.657

-50,6

-63,1

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

(***) Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των ερευνώμενων επιχειρήσεων.

* Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υπέβαλαν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ το έτος 2020 υπέβαλαν στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Πίνακας 3α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ( %)

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020/2019

Γ' Τρίμηνο 2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15.207.352

21.300.127

7.758.535

20.100.803

-49,0

-5,6

ΑΝΔΡΟΥ

1.704.151

6.244.549

590.581

4.512.122

-65,3

-27,7

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

16.749.136

27.131.270

6.115.657

21.967.282

-63,5

-19,0

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6.951.433

12.118.928

3.289.301

11.288.537

-52,7

-6,9

ΑΡΤΑΣ

4.074.861

4.967.823

2.147.030

4.772.501

-47,3

-3,9

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

597.477.218

704.554.650

279.324.109

522.869.977

-53,2

-25,8

ΑΧΑΪΑΣ

25.506.634

32.242.664

12.604.294

31.034.890

-50,6

-3,7

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7.173.518

8.638.475

3.588.668

8.513.707

-50,0

-1,4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.776.519

3.134.296

1.185.804

2.315.809

-33,3

-26,1

ΔΡΑΜΑΣ

6.043.854

7.330.768

2.962.570

6.828.738

-51,0

-6,8

ΕΒΡΟΥ

10.232.383

16.253.112

5.752.439

14.894.674

-43,8

-8,4

ΕΥΒΟΙΑΣ

19.232.701

38.146.239

11.112.333

35.071.922

-42,2

-8,1

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

829.021

1.542.736

311.937

1.385.698

-62,4

-10,2

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

13.677.168

39.791.414

1.356.967

18.605.205

-90,1

-53,2

ΗΛΕΙΑΣ

9.324.424

15.763.562

3.818.645

12.853.237

-59,0

-18,5

ΗΜΑΘΙΑΣ

8.645.816

9.639.687

4.442.870

9.092.964

-48,6

-5,7

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

38.655.883

61.976.558

15.019.445

40.910.482

-61,1

-34,0

ΘΑΣΟΥ

4.267.569

18.374.599

961.564

7.391.867

-77,5

-59,8

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

5.015.118

12.443.435

1.840.345

9.076.022

-63,3

-27,1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

125.791.184

132.140.118

62.067.141

105.965.053

-50,7

-19,8

ΘΗΡΑΣ

38.161.022

75.756.830

1.697.169

29.430.871

-95,6

-61,2

ΙΘΑΚΗΣ

528.536

2.581.844

73.278

1.587.178

-86,1

-38,5

ΙΚΑΡΙΑΣ

519.321

2.919.293

189.579

1.584.331

-63,5

-45,7

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16.690.501

20.359.484

7.634.041

18.082.629

-54,3

-11,2

ΚΑΒΑΛΑΣ

11.388.385

21.242.981

5.143.347

15.497.528

-54,8

-27,0

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

3.788.820

12.389.690

1.162.048

7.360.432

-69,3

-40,6

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5.162.316

5.687.096

2.502.837

5.057.230

-51,5

-11,1

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2.038.192

7.011.360

391.351

2.141.809

-80,8

-69,5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.482.483

3.090.525

973.448

2.416.780

-60,8

-21,8

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

1.447.372

5.602.427

739.679

4.855.865

-48,9

-13,3

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

29.362.518

71.455.792

4.807.228

39.550.296

-83,6

-44,7

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

9.992.299

29.597.166

1.277.267

14.437.649

-87,2

-51,2

ΚΙΛΚΙΣ

4.667.596

5.684.643

2.064.851

4.300.297

-55,8

-24,4

ΚΟΖΑΝΗΣ

8.852.844

10.158.595

4.251.858

9.434.883

-52,0

-7,1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

17.375.064

29.084.510

10.380.926

27.553.200

-40,3

-5,3

ΚΩ

11.972.310

27.114.071

1.830.540

12.653.051

-84,7

-53,3

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8.645.189

19.128.044

3.662.952

17.345.724

-57,6

-9,3

ΛΑΡΙΣΑΣ

20.729.033

24.704.867

9.737.106

21.327.687

-53,0

-13,7

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

12.596.400

26.086.012

2.988.408

16.356.902

-76,3

-37,3


Πίνακας 3α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020/2019

Γ' Τρίμηνο 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

11.389.749

21.751.530

(**)

(**)

(**)

(**)

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7.483.532

24.230.562

1.634.495

15.697.990

-78,2

-35,2

ΛΗΜΝΟΥ

1.292.245

5.179.433

607.590

4.072.542

-53,0

-21,4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

17.340.455

28.844.602

8.385.688

25.876.618

-51,6

-10,3

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

19.232.271

38.047.314

7.439.406

31.979.781

-61,3

-15,9

ΜΗΛΟΥ

3.684.347

16.690.358

853.639

11.584.941

-76,8

-30,6

ΜΥΚΟΝΟΥ

29.384.819

77.043.818

1.858.920

24.858.209

-93,7

-67,7

ΝΑΞΟΥ

6.439.986

29.153.576

1.016.600

14.663.374

-84,2

-49,7

ΞΑΝΘΗΣ

7.324.109

9.612.306

3.481.218

7.267.043

-52,5

-24,4

ΠΑΡΟΥ

9.308.127

37.239.172

1.419.881

17.339.340

-84,7

-53,4

ΠΕΛΛΑΣ

6.415.329

8.559.504

3.355.494

7.727.455

-47,7

-9,7

ΠΙΕΡΙΑΣ

15.328.385

30.662.279

5.942.352

19.710.325

-61,2

-35,7

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7.599.143

20.213.241

2.013.636

14.136.124

-73,5

-30,1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

18.696.176

33.171.639

4.387.509

19.558.119

-76,5

-41,0

ΡΟΔΟΠΗΣ

7.491.751

9.363.776

4.593.463

9.116.110

-38,7

-2,6

ΡΟΔΟΥ

34.968.577

73.902.424

7.080.267

34.721.101

-79,8

-53,0

ΣΑΜΟΥ

5.524.764

14.049.523

1.361.780

5.870.349

-75,4

-58,2

ΣΕΡΡΩΝ

8.534.104

10.300.490

4.122.263

10.216.324

-51,7

-0,8

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

6.610.836

24.762.494

948.859

11.202.425

-85,6

-54,8

ΣΥΡΟΥ

4.835.445

10.877.410

1.743.526

7.358.323

-63,9

-32,4

ΤΗΝΟΥ

2.472.691

9.525.168

610.759

5.833.672

-75,3

-38,8

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9.993.451

12.006.301

4.222.552

9.369.638

-57,7

-22,0

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

10.393.473

16.078.075

5.676.179

15.368.414

-45,4

-4,4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2.296.236

2.748.696

1.141.854

2.667.239

-50,3

-3,0

ΦΩΚΙΔΑΣ

4.060.048

7.019.597

1.503.746

6.174.570

-63,0

-12,0

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

20.860.235

67.479.731

7.308.937

41.950.031

-65,0

-37,8

ΧΑΝΙΩΝ

36.938.818

74.427.934

8.368.009

39.885.092

-77,3

-46,4

ΧΙΟΥ

6.147.416

12.493.349

3.120.388

9.316.592

-49,2

-25,4

Γενικό Σύνολο

1.446.782.662

2.298.824.542

592.729.473

1.580.633.291

-59,0

-31,2

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

Πίνακας 3β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020/2019

Νοέμβριος

2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

907.240

874.274

650.256

390.411

-28,3

-55,3

ΑΝΔΡΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

407.907

338.676

236.276

89.381

-42,1

-73,6

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(***)

(***)

13.645

16.450

(***)

(***)

ΑΡΤΑΣ

2.186

(***)

6.443

642

194,7

(***)

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

99.758.915

88.013.380

70.150.237

38.658.699

-29,7

-56,1

ΑΧΑΪΑΣ

1.498.424

1.341.647

1.011.857

577.681

-32,5

-56,9

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

56.243

45.576

56.891

28.568

1,2

-37,3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΔΡΑΜΑΣ

31.426

27.227

(***)

(***)

(***)

(***)

ΕΒΡΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΕΥΒΟΙΑΣ

887.871

728.240

1.239.002

1.124.495

39,5

54,4

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

78.558

40.095

33.725

21.983

-57,1

-45,2

ΗΛΕΙΑΣ

225.282

83.680

94.458

53.954

-58,1

-35,5

ΗΜΑΘΙΑΣ

234.282

227.830

214.322

206.954

-8,5

-9,2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.968.352

1.086.709

1.316.682

761.904

-33,1

-29,9

ΘΑΣΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

48.703

(***)

32.476

(***)

-33,3

(***)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15.516.365

15.045.981

12.683.228

7.653.071

-18,3

-49,1

ΘΗΡΑΣ

560.106

215.463

235.699

14.643

-57,9

-93,2

ΙΘΑΚΗΣ

-

-

-

-

-

-

ΙΚΑΡΙΑΣ

-

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

552.167

542.184

343.842

73.865

-37,7

-86,4

ΚΑΒΑΛΑΣ

202.593

174.318

272.271*

87.355*

34,4*

-49,9*

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

12.192

19.109

(***)

7.200

(***)

-62,3

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

22.776

23.974

0

2.877

-100,0

-88,0

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

805.630

325.445

818.717

131.545

1,6

-59,6

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

141.274

52.351

99.412

39.416

-29,6

-24,7

ΚΙΛΚΙΣ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΚΟΖΑΝΗΣ

207.994

189.413

134.471

94.699

-35,3

-50,0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

687.367

805.239

(**)

(**)

(**)

(**)

ΚΩ

203.917

95.101

219.483

45.864

7,6

-51,8

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

20.945

10.654

14.738

3.227

-29,6

-69,7

ΛΑΡΙΣΑΣ

856.331

799.950

546.638

216.295

-36,2

-73,0

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

106.439

28.979

76.387

7.462

-28,2

-74,3

Πίνακας 3β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020/2019

Νοέμβριος 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

2.042.719

1.833.037

(**)

(**)

(**)

(**)

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

102.339

63.769

141.808

31.348

38,6

-50,8

ΛΗΜΝΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.069.960

832.503

585.931

214.362

-45,2

-74,3

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

793.411

559.403

532.040

222.580

-32,9

-60,2

ΜΗΛΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΜΥΚΟΝΟΥ

1.325.784

356.941

431.248

78.200

-67,5

-78,1

ΝΑΞΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΞΑΝΘΗΣ

244.458

224.058

223.842

151.034

-8,4

-32,6

ΠΑΡΟΥ

94.830

11.448

26.611

1.226

-71,9

-89,3

ΠΕΛΛΑΣ

140.375

122.442

64.953

39.748

-53,7

-67,5

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.147.318

990.137

626.384

178.660

-45,4

-82,0

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

82.213

13.456

32.175

6.967

-60,9

-48,2

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

909.778

978.872

1.164.575*

671.448*

28,0*

-31,4*

ΡΟΔΟΠΗΣ

99.962

104.346

(**)

(**)

(**)

(**)

ΡΟΔΟΥ

1.450.053

814.151

1.121.452

285.854

-22,7

-64,9

ΣΑΜΟΥ

102.576

68.757

234.347

(***)

128,5

(***)

ΣΕΡΡΩΝ

279.116

230.034

(**)

(**)

(**)

(**)

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

8.297

(***)

1.589

(***)

-80,8

(***)

ΣΥΡΟΥ

101.504

65.199

143.826

162.697

41,7

149,5

ΤΗΝΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

127.948

112.688

81.535

43.843

-36,3

-61,1

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

6.961

2.392

(***)

749

(***)

-68,7

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

ΦΩΚΙΔΑΣ

120.635

73.806

25.809

4.918

-78,6

-93,3

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

146.659

163.110

162.632*

110.287*

10,9*

-32,4*

ΧΑΝΙΩΝ

1.929.638

1.213.197

1.118.709

577.442

-42,0

-52,4

ΧΙΟΥ

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Γενικό Σύνολο

138.608.519

120.232.839

100.173.676

56.080.717

-27,7

-53,4

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

(***) Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των ερευνώμενων επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

* Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υπέβαλαν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ το έτος 2020 υπέβαλαν στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ