20/01/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου η υποβολή των συμφωνητικών του 2020

Στο πλήθος των υποχρεώσεων που συσσωρεύονται για το τέλος του Ιανουαρίου, δεν πρέπει να λησμονηθεί η προθεσμία για την υποβολή των συμφωνητικών που καταρτίστηκαν μέσα στο 2020.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β΄ ΑΥΟ όπως αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/17-2-2018 και ισχύει: «2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο».

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εξέδωσε τον Αύγουστο του 2020 την ΠΟΛ.1185/2020 με την οποία ορίζεται ετήσια υποβολή για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.

Η ΠΟΛ.1185/2020 αναφέρει:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα συμφωνητικά που έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνητικά, Κατάθεση συμφωνητικών, Υποβολή των συμφωνητικών