31/12/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Και να που φθάσαμε και στη τελευταία εβδομάδα του χρόνου και να που φθάσαμε, σήμερα που δημοσιεύεται η στήλη, στην τελευταία ημέρα του χρόνου. Θα σου λείψει; Μάλλον όχι. Ήδη από την Κυριακή που πέρασε και ήταν ημέρα εμβολιασμού των «celebrities», εμείς οι κοινοί θνητοί θα πρέπει να περιμένουμε αναλόγως ηλικίας και κάποιων άλλων μεταβλητών, σε κάθε δε περίπτωση, με την ευλογία του Κυρίου, τη σειρά μας. Έτσι, το καλοκαίρι θα μας βρει και πάλι ξαπλωμένους κάτω από το καυτό Ελληνικό ήλιο, στρυμωγμένους στην μπάρα του Barista για καφέ και ξενυχτώντας στο τάδε φημισμένο μπαρ μιας από τις χιλιάδες τουριστικές περιοχές, περιστοιχιζόμενοι από τα εκατομμύρια διεθνών μας φίλων που με αγωνία τους περιμένουμε για το καλοκαίρι του 2021.

Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, επειδή και όντας αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και βάσει σχεδιασμού, οι απώλειες θα φανούν μετά από την καταιγίδα. Η ανθρωπότητα δεν θα είναι πια ίδια, δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη ή λιγότερο καλή, όπως αυτό το εννοεί ο καθένας, σίγουρα όμως διαφορετική. Η πρώτη χρονιά της «ιικής» απελευθέρωσης, θα είναι πιθανότατα χρονιά εκτόνωσης και αποσυμπίεσης. Θα προσπαθήσουμε σε λίγους μήνες να ζήσουμε ότι χάσαμε σε έναν ολόκληρο χρόνο. Κάποια στιγμή βέβαια θα ισορροπήσουμε και θα μετρήσουμε τις απώλειες. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστων οι ζωές έμειναν ανέγγιχτες από την πανδημία. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί που φύγανε εντελώς άδικα, πολύ σύντομα, ζωές που γίνανε μοναχικές, εργασίες που χάθηκαν, νέες δουλειές που εκτινάχθηκαν. Η απάντηση είναι προσαρμογή. Κατά τον Δαρβίνο δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός, αλλά ο πιο ευπροσάρμοστος. Μόνο που θα πρέπει πια να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά τη ζωή μας, τα θέλω μας, τη διάθεση του χρόνου, τα σημαντικά και τα ασήμαντα. Τη σωματική μας υγεία πιθανότατα σύντομα θα την κερδίσουμε και πάλι, το αποτύπωμα της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία θα φανεί σταδιακά και θέλει χρόνο για να ξεχασθεί. Ο φόβος της αόρατης απειλής θα πλανιέται για πολύ ακόμα καιρό και η ανθρωπότητα μάλλον θα γίνει πιο «Σκανδιναβική» στις σχέσεις της.

Πλήθους φορολογικών, εργασιακών και λοιπών οικονομικών ειδήσεων, η εβδομάδα που πέρασε.

«Εισοδήματα που απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για το 2020»: Δημοσιεύτηκε η Ε.2204/2020/24.12.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α' 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021». Με την εγκύκλιο διαταγή, διασαφηνίζονται τα εξής:

«Α. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 ( παρ. 49 άρθρου 72 του ΚΦΕ )

2. Ειδικότερα, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ στο εισόδημα από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) από «επιχειρηματική δραστηριότητα», β) από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και γ) από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

3. Στα εισοδήματα των ως άνω κατηγοριών περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ και και την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

4. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1223/2015 εγκύκλιο, στο εισόδημα από μερίσματα, (στην έννοια των οποίων εμπίπτουν και τα προμερίσματα, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις κερδών), δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020. Όσον αφορά την διανομή εκτάκτων αποθεματικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθώς και τη διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών κλπ. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ως προς τον χρόνο απόκτησης και φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών έχουν εφαρμογή ομοίως τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο. Ακόμα, επισημαίνεται ότι χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, κρίσιμος για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020, είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των μερισμάτων, και όχι ο χρόνος που προέκυψαν τα κέρδη για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, ή ο χρόνος καταβολής αυτών.

5. Για το φορολογικό έτος 2020 επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα κάθε είδους εισοδήματα από «μισθωτή εργασία και συντάξεις» κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΕ, ανεξαρτήτως του τρόπου φορολογίας αυτών (με την κλίμακα του άρθρου 15 ή αυτοτελώς). Επομένως, για το φορολογικό έτος 2020 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ, καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ.

6. Από τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Β. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 ( παρ. 50 άρθρου 72 ΚΦΕ )

7. Αναφορικά με το φορολογικό έτος 2021, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ.

Ομοίως δε θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και στο εισόδημα περ. στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ . Συνεπώς, για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με βάση την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ.

8. Αντιθέτως, παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται. Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ. ζ΄ παρ. 3 άρθρου 12 ΚΦΕ ), είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.

9. Επίσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή με τα οριζόμενα για το φορολογικό έτος 2020, αν στο φορολογικό έτος 2021 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (άρθρο 34 παρ. 1 περ. α ) για δικαιούχους απαλλαγής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων χορηγείται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία από τον ιδιωτικό τομέα.

10. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης (βλ. και άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 4756/2020 (Α΄ 235).

«Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων»: Εκδόθηκε η Ε.2205/2020 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων» σύμφωνα με την οποία:

Α. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας (άρθρο 26 παρ. 4 περ. β’)

α. Απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Με τη νέα περίπτωση β΄ ορίζεται ότι απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για διαγραφές που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων, ανεξάρτητα από το εάν το δωδεκάμηνο διάστημα συμπληρώνεται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιείται η διαγραφή ή έχει συμπληρωθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος.

Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή απαιτήσεων κατά οφειλετών τους μικρής αξίας, χωρίς να απαιτείται να έχει σχηματιστεί προηγουμένως πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και συνεπώς ανεξάρτητα αν έχουν αναληφθεί ή μη οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους, αρκεί προηγουμένως να έχει εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, να έχει διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του οφειλέτη, όπου αυτό είναι δυνατόν, περί της διαγραφής το φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί τα σχετικά στοιχεία. Για την απόδειξη ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά:

(i) το αποδεικτικό αποστολής συστημένης επιστολής στην τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του οφειλέτη,

(ii) το αποδεικτικό επίδοσης εξώδικης επιστολής,

(iii) το αποδεικτικό επιτυχημένης αποστολής και ανάγνωσης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιχείρησε να γνωστοποιήσει στον οφειλέτη τη διαγραφή, όμως δεν είναι δυνατή η απόδειξη ότι ο οφειλέτης πράγματι έλαβε γνώση της διαγραφής, όπως π.χ. όταν η επιχείρηση δεν έχει στη διάθεσή της επικαιροποιημένα στοιχεία του υπόψη πελάτη, το ποσό της διαγραφείσας απαίτησης αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς.

Επομένως, σε περίπτωση απαιτήσεων κατά οφειλετών αξίας μέχρι €300 για τις οποίες δεν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαγράψουν οριστικά την απαίτηση αυτή, υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις και να εκπέσουν το σχετικό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.

Το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ το οποίο δύναται να διαγραφεί οριστικά με βάση τις υπόψη διατάξεις, αφορά το σύνολο της απαίτησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την οποία η επιχείρηση δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, ήτοι με εξαίρεση τις απαιτήσεις για τις οποίες δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης, όπως οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΦΕ.

Επίσης, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ εξετάζεται ανά αντισυμβαλλόμενο και όχι ανά απαίτηση, δηλαδή πρέπει το σύνολο των απαιτήσεων από τον ίδιο οφειλέτη να μην υπερβαίνει το ποσό των €300, ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών. Για παράδειγμα σε περίπτωση που υφίσταται καταδικαστική απόφαση κατά οφειλέτη ποσού 3.000 ευρώ και στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης εισπράχθηκε το ποσό των 2.800 ευρώ, δύναται να διαγραφεί το ανείσπρακτό υπόλοιπο ποσού 200 ευρώ.

β. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.4646/2019.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή το ποσό της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί, εφόσον έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο και εφόσον οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, οπότε και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαγραφή της απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, χωρίς να απαιτείται επιπλέον και η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών για την είσπραξή τους.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη για μέρος μόνο της υπόψη απαίτησης, το επιπλέον ποσό πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί.

«Η Διενέργεια των Αποσβέσεων του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 στην ηλεκτροκίνηση»: Δημοσιεύτηκε η Ε.2206/24.12.2020 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)». Από την εγκύκλιο, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του ν. 4308/2014.

2. Με τις νέες διατάξεις, η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης εναρμονίζεται τόσο µε τα ΕΛΠ όσο και με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, αναλόγως του λογιστικού πλαισίου που ακολουθεί το κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

3. Δεδομένου ότι η παραπομπή τόσο στα ΕΛΠ όσο και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ αφορά μόνο στην έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (σχετ. η Ε. 2080/2019 εγκύκλιος).

4. Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική με βάση τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις των ΕΛΠ ή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή. Για τον σκοπό αυτό, ο μισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο ως περιουσιακό του στοιχείο, πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή και το πάγιο αντιμετωπίζεται ως πάγιο κυριότητάς του (ιδιόκτητο). Όσον αφορά στον εκμισθωτή, αυτός θα εμφανίζει ως απαίτησή του έναντι του μισθωτή την αγοραία αξία του παγίου.

5. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και μετά.

Συντελεστές απόσβεσης για ενίσχυση ηλεκτροκίνησης

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 εισάγεται στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ, νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης «Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.» με συντελεστή φορολογικής απόσβεσης 100%. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια ή μη προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις των ν. 4646/2019 και ν. 4710/2020, εξακολουθούν να αποσβένονται με συντελεστή 16% τα μέσα μεταφοράς ατόμων, με εξαίρεση τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., για τα οποία εφαρμόζονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης, 50% και 25%, αντίστοιχα.

Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

1. Με την υπόψη διάταξη χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένη κατά 50% για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης που αφορούν στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών ρύπων και 25% για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης που αφορούν στην αγορά εταιρικών οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., για τη δαπάνη απόσβεσης που αναλογεί στο ποσό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ. Για το ποσό της δαπάνης απόσβεσης που αναλογεί στο υπερβάλλον των € 40.000 ποσό της ΛΤΠΦ, οι δαπάνες απόσβεσης προσαυξάνονται κατά 25% και 15%, αντίστοιχα.

2. Την πιο πάνω έκπτωση δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης.

Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους.

1. Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά απόσβεσης για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. Είναι τριάντα πέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν περιορισμένη ισχύ και εφαρμόζονται μόνο για τα πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

«Επανένταξη πληγέντων από τον κορωνοϊό σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών»: Εκδόθηκε η εγκύκλιος 54 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών» σύμφωνα με την οποία:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/26-11-2020) οι οφειλέτες - πληγέντες εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι - των οποίων παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων τους κατά τρεις (3) μήνες και απώλεσαν τη ρύθμιση τους το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση ήταν η καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία έπρεπε να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2020 που είχε καθοριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την καταβολή της δόσης του Νοεμβρίου 2020 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι για την επανένταξη στη ρύθμιση δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη. Επίσης, με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης».

«Η Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών»: Δημοσιεύτηκε η Ε. 2207/24.12.2020 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου». Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

«Η ως άνω έκπτωση (έκτακτο έσοδο) με βάση τα αναφερόμενα στις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις χορηγήθηκε με τη μορφή ευεργετήματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, συνάγεται ότι δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 , δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οποιοδήποτε όφελος αποκομίζουν από τη μείωση φορολογικής τους υποχρέωσης προς τη Φορολογική Διοίκηση, δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από καμία κατηγορία και συνεπώς δεν αναγράφεται στη φορολογική τους δήλωση. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο ημερολογιακό, ήτοι λήγει σε ημερομηνία μετά την 31/12/2019, το ποσό αυτό καταχωρείται, κατ΄ εξαίρεση, στον κωδικό 458 «Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου». Επισημαίνεται ότι για τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέσω TAXISnet χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 έως 26.02.2021.».

«Τροποποίηση Αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. οικ.53124/1344/23.12.2020 με θέμα την «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391)».

«Η φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης και λοιπών δωρεάν διανεμόμενων τίτλων»: Δημοσιεύτηκε η Ε.2208/24.12.2020 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.». Από την εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι:

1. Για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ' αντιστοιχία του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 42Α του ΚΦΕ (το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4646/2019).

2. Για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42 Α, παρ. 1 ) ή πριν από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 42Α.

3. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) είναι ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών που αποκτήθηκαν με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αυτές μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση.

4. Ως μεταβίβαση, για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, νοείται τόσο η εξ επαχθούς όσο και η από χαριστική αιτία, συνεπώς όχι μόνο η πώληση, αλλά και η δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά.

5. Αν οι πιο πάνω τίτλοι μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά το χρόνο πώλησης των μετοχών προκύπτει εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15% (πρώτο εδάφιο άρθρου 43 ν.4172/2013), πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.

6. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

7. Το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

8. Ως εισόδημα κατά περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ή του άρθρου 42Α του ΚΦΕ θεωρείται και αυτό που προέρχεται από προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών κατ’ αναλογία των όσων ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (σχετ. ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 2015/5.5.2015). Ομοίως, ως εισόδημα του άρθρου 42Α θεωρείται και αυτό που προέρχεται από προγράμματα διάθεσης δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών κατ’ αναλογία των όσων ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

9. Για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

«Διευκρινίσεις αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών»: Δημοσιεύτηκε η Ε.2209/24.12.2020 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών του ν.4469/2017». Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄ 207) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98- 109 του ν.4611/2019 και του ν.4469/2017», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 53 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

2. Οφειλέτες, για τους οποίους έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον ν. 4690/2020, με βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 (Α΄62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31.12.2020. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

3. Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στη διαδικτυακή εφαρμογή https://keyd.gsis.gr/dsae/ocwrequest ή με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ocwemeis@aade.gr με θέμα «Αίτηση επανένταξης στη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού». Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., κύριο ΚΑΔ ή τον δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του κύριου ΚΑΔ , τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση…

Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020 με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που είχε χορηγηθεί.

«Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»: Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των πολιτών.

Με απόφαση που εκδόθηκε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, παρατείνεται ως τις 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, η οποία εξέπνεε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, «η Επιτροπή αποτελεί μια κορυφαία καινοτομία, αφού συμβάλλει στην ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών και στην αποσυμφόρηση των Διοικητικών Δικαστηρίων. Κυρίως, όμως, δίνει διέξοδο και διευκολύνει τους πολίτες».

«ΑΑΔΕ: Διαγραφή Χρεών για 118.906 φορολογουμένους με χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη»: Με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ διέγραψε ψηφιακά οφειλές έως και 10 ευρώ ανά οφειλέτη, για 118.906 φορολογουμένους οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.

  • Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.

  • Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.

«Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 και καταβολής των εργατικών εισφορών των εργαζομένων»: Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση έως και την Παρασκευή 15/01/2021 της προθεσμίας:

α) ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 αποκλειστικά για επιχειρήσεις-εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα) δωδεκάμηνης λειτουργίας και συγκεκριμένα για όσες από αυτές απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019 (άρθρο 123Α του ν. 4714/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020).

β) καταβολής των εργατικών εισφορών των εργαζομένων αποκλειστικά στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και αφορούν τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2020.

Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μηχανογραφικές προσαρμογές και να εκδοθούν οι σχετικές οδηγίες για την υλοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά λοιπές κατηγορίες εργοδοτών, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι 31/12/2020).

«Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα»: Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των θεμάτων που αφορούν την απαίτηση υλοποίησης επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησής της και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

«Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»: Υπογράφηκε Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού, με την οποία ορίζεται ότι τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης έχει ως στόχο την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των λογιστών/φοροτεχνικών, που καλούνται να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση συντρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

«Παράταση των προθεσμιών αναβάθμισης και απόσυρσης ΦΗΜ»: Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1282/2020 «Παράταση έως 31/03/2021 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει» σύμφωνα με την οποία η περίπτωση β’ της παρ. 6.3 του άρθρου 6 της Α.1024/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/03/2021».

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1287/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει» σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Η παρ. Β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-3-2021».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-3-2021, την παύση αυτών».

3. Η παρ. Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1-4-2021 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».

«Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»: Δημοσιεύτηκε η με Αριθμό 148348 ΕΞ 2020/ ΦΕΚ Β 5825/30.12.2020 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, οι κ.κ. Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αποφάσισαν:

«Α. Την παράταση της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Β. Την παράταση των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προθεσμιών ως εξής:

α) της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 28 Μαΐου 2021 το αργότερο, έως τις 29 Οκτωβρίου 2021,

β) της προθεσμίας έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 31 Ιουλίου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.

Γ. Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

«myDATA: Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα»: Σύμφωνα με ΔΤ του Υπ. Οικονομικών:

Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.

Κατόπιν αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA.

Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

Από τα ευχάριστα της Εβδομάδας που πέρασε και του χρόνου που έφυγε: H Epsilon Net απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work. Η Epsilon Net με υπερηφάνεια ανακοίνωσε ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

H Epsilon Net διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια πορεία σημαντικής ανάπτυξης. Η πιστοποίηση του Great Place to Work αντανακλά το υψηλό επίπεδο αποδοχής του εταιρικού οράματος και την προσπάθεια για να διαμορφωθεί μια εργασιακή κουλτούρα που με σεβασμό στον εργαζόμενο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη στόχων των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Epsilon Net έχει εφαρμόσει μια σειρά ενεργειών και προνομίων με τις οποίες αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους της, την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της Εταιρείας.

H Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net, κα Βασιλική Αναγνώστου δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορύφωση σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Epsilon Net με σημαντικές κατακτήσεις, όπως την εισαγωγή του Ομίλου στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, την πιστοποίησή μας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και την ένταξη της Data Communication στον Όμιλο Epsilon Net. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι που η προσήλωσή μας στις εργασιακές αξίες αντικατοπτρίζεται στο χαμόγελο των εργαζομένων μας. Παραμένουμε μια ενωμένη ομάδα με κοινά όνειρα. Οι άνθρωποί μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας αυτής της Εταιρείας και το motto μας το αποδεικνύει: «We love technology, but we love our people more».

Κάπου εδώ και η τελευταία στήλη του έτους 2020 έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά που δεν μας άφησε ευχάριστες αναμνήσεις, μας γέμισε φόβο και μας έβαλε να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο το πεπερασμένο του ανθρώπινου γένους και τη θνητότητα ως μη γραμμικό γεγονός. Χιλιάδες αγαπημένα πρόσωπα σε όλο το κόσμο έφυγαν πρόωρα, εκατομμύρια από τους survivals μείναμε με μια πολύ πικρή γεύση και τεράστια ερωτηματικά για το αύριο. Πράγματι, φως εμφανίστηκε από τα εμβόλια και περιμένουμε να δούμε πόσο τελικά δυνατό θα είναι. Στο μεταξύ συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, η Ελλάδα κάπως καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη αν και αυτό μπορεί να είναι πρόσκαιρο και να μην σημαίνει και πολλά και γενικά ελπίζουμε. Ξαφνικά στο χρόνο που τελειώνει σε λίγες ώρες, αναδύθηκαν στο προσκήνιο πλήθος επιστημόνων που η ειδικότητά τους και το πεδίο έρευνάς τους ήταν παντελώς άγνωστο για τους περισσότερους από εμάς, μάθαμε δε ακόμα ότι προβλέψεις επί της πορείας της πανδημίας μπορούν να γίνουν μέσω αλγορίθμων ακόμα και από τα λύματα. Βέβαια, όλα είναι σχετικά και τελικά τα λύματα μας φέραν σε διλήμματα, επειδή είχαν προβλήματα, επειδή η πρόβλεψη για μεγάλη μείωση των κρουσμάτων δεν ήταν και πολύ ακριβής.

Τελευταία μέρα του χρόνου σήμερα και σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, τέτοια ώρα, αν πετούσες δίευρο στην Ερμού θα έκανε κανένα λεπτό να πιάσει πεζόδρομο, από την σύναξη των χειμερινών καταναλωτών ή απλώς των window shoppers των βιτρινών των καταστημάτων (φάτε μάτια ψάρια), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ψηνόταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χοιρινά σουβλάκια και παντσέτες (άλλη πόλη άλλα έθιμα), οπότε όλη η πόλη αύτανδρη θα βρισκόταν επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου και των παρακείμενων οδών σε ένα τεράστιο υπαίθριο γλέντι με τη συνοδεία πνευστών (χάλκινα της Γουμένισσας και καλλιτεχνικές ομάδες Αθιγγάνων) και φυσικά, όλα αυτά, με την απαραίτητη «παρέλαση» celebrities από τις υπαίθριες φουφούδες ή αλλιώς Υπουργών, Βουλευτών, Δημάρχου και λοιπών Αυτοδιοικητικών, πανταχού Προέδρων Συλλόγων, Ομίλων, Ομάδων, διαχειριστών πολυκατοικιών και λοιπών.

Με την προσμονή όλα αυτά τα εξαιρετικά κιτς αλλά παράλληλα και εθιμικά ευχάριστα να ξανασυμβούν, περιμένουμε το τέλος της χρονιάς που έρχεται, το 2021, να μας βρει υγιείς, ευτυχείς και κατά το δυνατόν ανέμελους και πάντως τελείως διαφορετικούς από σήμερα. Έχοντας ως ορόσημο του 2020 το φανελάκι του εξαιρετικού επιστήμονα και αξιαγάπητου Άνθρωπου κ. Τσιόδρα, σας ευχόμαστε ότι καλύτερο για το 2021 και να σας ανταμείψει πλουσιοπάροχα για ότι σας πήρε το 2020. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα