15/09/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων.Τι προβλέπει η διάταξη του σ/ν όπως ψηφίσθηκε

Στην παρ.3 του άρθρου 60 του νόμου με τίτλο Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας" (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "'Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020" (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων, όπως ψηφίσθηκε και αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ αναφέρεται:

3. Για το έτος 2020 η προθεσµία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες. Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων και εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Δείτε το σύνολο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παράταση, Γενική Συνέλευση