11/09/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ακόμα μια εβδομάδα του φθινόπωρου πέρασε και το Σαββατοκύριακο συζητήθηκε η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π., να παρατείνει για έναν ακόμη μήνα την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων για τους πληττόμενους της οικονομικής κρίσης του κορονοϊού αλλά και να θεσπίσει επιδοτούμενη προαιρετική μείωση για το διάστημα μετά τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα η πρόταση αφορά και για τον Σεπτέμβριο την υποχρεωτική μείωση κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης για τις επιχειρήσεις των πληττόμενων κλάδων. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η υποχρεωτική μείωση κατά 40% του ενοικίου κύριας κατοικίας για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Ακόμη και ένας εργαζόμενος του νοικοκυριού να έχει τεθεί σε αναστολή, το νοικοκυριό δικαιούται τη μείωση του ενοικίου. Τέλος, παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η υποχρεωτική μείωση κατά 40% του ενοικίου φοιτητικής στέγης για τους φοιτητές των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας τελεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, ακόμη και εάν ο ένας από τους γονείς να έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Παράλληλα θεσπίζεται η επιδοτούμενη προαιρετική μείωση των ενοικίων. Η μείωση του ενοικίου, για να επιδοτηθεί από το δημόσιο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Αν και έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο θέμα, θα επανέλθουμε ακόμα μία φορά επειδή ξαναγίνεται «μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», ή αλλιώς κοινωνική πολιτική με χρήματα άλλων. Έτσι στα γρήγορα, για τον Σεπτέμβριο έχουμε ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα παραμείνει σταθερός ως έχει δεδομένου ότι οι νέες αντικειμενικές πηγαίνουν για το τέλος του 2021, θα πρέπει να κατατεθούν τα παλαιόθεν συνταχθέντα και μη κατατεθέντα στο ηλεκτρονικό σύστημα μισθωτήρια συμβόλαια, να καταχωρηθούν οι μισθώσεις ακινήτων που δεν υφίστανται πλέον, αλλιώς το Ελληνικό Δημόσιο θα θεωρήσει ότι υφίστανται με τις ανάλογες συνέπειες, να δηλωθούν στους ΟΤΑ τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων, διαφορετικά οι ΟΤΑ θα τα πάρουν από την ΑΑΔΕ μέσω του Ε9 και θα βάλουν πρόστιμα για την προηγούμενη εικοσαετία στα Δημοτικά Τέλη και στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας…., δεν ξέρω αν κάτι ξεχάσαμε για τον Σεπτέμβριο. Αλήθεια, οι ΟΤΑ γιατί ζητούν οικειοθελή μεταφορά των πραγματικών τετραγωνικών των ακινήτων από τους κατόχους τους και δεν κινούν αυτοί από μόνοι τους τη διαδικασία; Μήπως υπάρχει κάποιο μικρό Συνταγματικό ή άλλο κώλυμα και τελικά οι μη δηλούντες τύχουν προνομίων; Η ιστορία θα δείξει.

Μετά την εισαγωγή μας πάνω στο θέμα της επέκτασης του μέτρου της μείωσης μισθωμάτων που έρχεται με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π., ας ασχοληθούμε και με κάποια ακόμα άρθρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τόσο φορολογικού, όσο και εργατικού: Τι προβλέπει το νέο σ/ν για το Δώρο Χριστουγέννων, αναστολή συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Άδεια καραντίνας 7 ή 14 ημερών

Με το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε καραντίνα επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού:

· να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, οπότε καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών αυτού,

· ή να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ' οίκον.

Επιβάλλεται στον εργοδότη η υποχρέωση να καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ' οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων από covid-19

Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών. καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν, επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Καταβάλλονται, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας στους ως άνω εργαζόμενους αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο ( 1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, η εν λόγω άδεια καλύπτεται από τον εργοδότη.

Με κ.υ.α. καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.

Προϋποθέσεις επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

Με το άρθρο 12 περιορίζονται, ειδικά για το έτος 2020, σε 50 (αντί 100) οι, απαιτούμενες για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με το άρθρο 13 επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31.12.2020 (αντί της 15.10.2020) για όλες τις επιχειρήσεις — εργοδότες που, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις. εντάσσονται σε αυτόν.

Αναστολή συμβάσεων

Με το άρθρο 14 παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών. του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού. καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν εκ νέου ή για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.

Καταβάλλεται στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιβάλλεται υποχρέωση στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.10.2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας καθώς και να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εν λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται κλπ.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επαγγελματίες τέχνης και πολιτισμού και ξεναγών

Με το άρθρο 15 ορίζεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού αυτού για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020 και σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, τουριστικούς συνοδούς καθώς και πρόσωπα που αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών εντός του 2019 και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα. εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων. ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κ.λπ..

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Με το άρθρο 16 ορίζεται η καταβολή σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως την 30.9.2020, αποζημίωσης ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ και η παροχή πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων

Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους, σε απασχολούμενους:

· σε επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού,

· σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Το ως άνω επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων: Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για την κύρωση, ορίζεται ότι, για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης της παρ.1 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 μετατίθεται έως τις 30/10/2020.

Η ΠΟΦΕΕ με σημερινό ΔΤ ενημερώνει σχετικά με τη διαπίστωση ότι στη διάταξη για τη μετάθεση της προθεσμίας διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (προφανώς από παραδρομή) δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Θέσαμε το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη και γραπτά και προφορικά, ώστε να γίνει η σχετική νομοτεχνική βελτίωση στην κατατεθείσα διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 43) για την μετάθεση της προθεσμίας στις 31 Οκτωβρίου 2020 των Γ.Σ. και στις Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε.
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε δεκτό το αίτημα της παραπάνω νομοτεχνικής βελτίωσης της σχετικής διάταξης.
Χθες το βράδυ, ο Υπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο Τύπου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, επιβεβαίωσε την κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας με την επιπλέον ενημέρωση ότι την Δευτέρα το βράδυ θα ψηφισθεί το Ν/Σ.

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»και μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων: Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών: Με την με Αριθμ. οικ. 28700/1559/7-9-2020 ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων, ως ακολούθως:

· Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)

· Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)

· Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)

· Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020: Δημοσιεύθηκε η Αριθμ. οικ. 34236/860/7-9-2020 ΚΥΑ σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. Η Απόφαση αναφέρεται σε:

Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Α3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Μείωση μισθώματος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές: Με νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο, ώστε να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία.

Παράλληλα, διαμορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Το καθεστώς της προαιρετικής μείωσης ισχύει για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται -όπως θα καθοριστούν άμεσα με σχετική υπουργική απόφαση- και δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου. Στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, το προαιρετικό καθεστώς περιλαμβάνει οφέλη-κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσής τους, ενώ προβλέπεται και η εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου μισθώματος. Συγκεκριμένα, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει, έτσι, έμπρακτα τη διαρκή ετοιμότητα της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει έγκαιρα και στοχευμένα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: Ποιοι ΚΑΔ εντάσσονται. Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις: Με την με Αριθμ. ΓΔΟΥ 207/10-09-2020 απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η εφαρμογή myBusinessSupport – Αξιόγραφα: Διαθέσιμη είναι η εφαρμογή myBusinessSupport: Αξιόγραφα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 14.09.2020.

75εκ ευρώ σε νησιωτικές επιχειρήσεις ως επιπρόσθετο μέτρο στήριξης μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου του 2020: Την ενίσχυση με 75 εκατομμύρια ευρώ μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των νησιών μας προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση 7.248 ΚΑΔ κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για το σύνολο των νησιών της χώρας, ενώ για την Κρήτη – για πρώτη φορά – προβλέπεται η έναρξη επιλεξιμότητας για 2.148 κατηγορίες ΚΑΔ που συνδέονται με τομείς οικονομικής δραστηριότητας με ανάγκη ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους. Όπως είχε δεσμευτεί ο Γιάννης Πλακιωτάκης, η ΚΥΑ έχει αναδρομική ισχύ για επιλέξιμα παραστατικά από 1/1/2020.

Πολύ σημαντική, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι η απλούστευση των διαδικασιών υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων χρηματοδότησης. Παραλλήλως, αποσαφηνίζεται η επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, ενώ για πρώτη φορά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων και του τομέα Εμπορίας προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. Η διεύρυνση της βάσης των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η στοχευμένη χρηματοδότηση, η απλούστευση των διαδικασιών και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας πληρωμών είναι ορισμένες από τις βασικές θετικές αλλαγές που εισάγονται με την Απόφαση.

Σημειώνεται ότι υπό το πρίσμα των σοβαρών οικονομικών συνεπειών λόγω της πανδημίας, η στήριξη των επιχειρήσεων μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020, αποτελεί μέρος των «Μέτρων Πολιτικής Covid» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαθέτει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση της τρωτότητας του νησιωτικού παραγωγικού συστήματος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους για το νησιώτη επιχειρηματία.

Η δημοσίευση της Προκήρυξης της Δράσης, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες σχεδιασμού ειδικών πολιτικών για τους νησιώτες επιχειρηματίες, προκειμένου να μειωθεί η οικονομική αβεβαιότητα, να στηριχθεί στην πράξη η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τέλος να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες αυτών που συνδέονται με το μεταφορικό κόστος.

Το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου των επιχειρήσεων αναμένεται να «ανοίξει» για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – δικαιούχοι της Δράσης δύναται να αναζητούν σχετικές πληροφορίες στο https://metaforikoisodynamo.gr/.

Ένα ακόμα «ηλεκτρονικό εγκόλπιο» δημοσίευσε η ΑΑΔΕ με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Επίκαιρα θέματα που ταλανίζουν όλους μας, τόσο λόγω της υποχρέωσης δήλωσης παλαιών μισθώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου, όσο και τεχνικά θέματα διαχείρισης μείωσης ενοικίων λόγω COVID-19, βρίσκουν απαντήσεις στη λίστα των Συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» της ΑΑΔΕ, με ομολογουμένως ολιστική προσέγγιση.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το TaxAdministrationMonitorΜαΐου 2020, με δείκτες αποδοτικότητας της Φορολογικής Διοίκησης, τόσο ως προς την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, όσο και ως προς τη λήψη λοιπών διασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η αναλυτική απόδοση της κάθε μονάδας ως προς τους τεθέντες στόχους. Από τα αναλυτικά στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης, τους οποίους η Επιστημονική Ομάδα τους ανέλυσε και τους παρουσίασε σχολιασμένου σε άρθρο με τίτλο «Η Εισπραξιμότητα της Φορολογικής Διοίκησης σε καιρούς πανδημίας».

  • Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 105.457.879.930 το Μάιο έναντι € 105.639.104.091 τον Απρίλιο (μείωση κατά 0,17%).
  • Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 22.217.860.019 το Μάιο έναντι € 22.151.964 τον Απρίλιο (αύξηση κατά 0,3%).
  • Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 83.240.019.910 έναντι € 83.487.140.446 τον Απρίλιο (μείωση κατά 0,3%).
  • Πλήθος οφειλετών: 3.854.181 έναντι 3.913.606 τον Απρίλιο (μείωση κατά 1,5%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Μάιος) ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.842.108.
  • Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων


Θεωρούμε ότι στο τέλος της «ανώμαλης» αυτής λόγω πανδημίας δημοσιονομικής κατάστασης, θα προκύψουν νέα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ανταπόκριση των οικονομικών μονάδων σε πιεστικά μέτρα είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου και κατά πόσο η αμοιβαία συναίνεση σε λογικούς όρους εξόφλησης φορολογικών και συναφών υποχρεώσεων μπορεί να παραμείνει βιώσιμη έως το τέλος καταβολής των απαιτήσεων. Αν και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θεωρούμε ότι «τόκοι» κατά τον Κ.Φ.Δ. Ν. 4174/2013 που ανέρχονται μηνιαίως σε 0,73% και ετησίως σε 8,76%, είναι εξωπραγματικοί και τελικά λόγω συσσώρευσης μη επιδεχόμενοι εισπράξεως, δεδομένου ότι, τα επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων των τεσσάρων συστημικών εμπορικών τραπεζών της χώρας, κινείται περί του 0,17% ετησίως.». Όπως καταλήγει το άρθρο της Επιστημονικής Ομάδας της EPSILON NET «Συμπερασματικά, από τα λίγα στοιχεία στα οποία επιλεκτικά για την οικονομία του κειμένου αναφερθήκαμε, διαπιστώνεται για το πρώτο πεντάμηνο του 2020, μία ανάσχεση της απόδοσης των κυριότερων ελεγκτικών υπηρεσιών, κάτι που αντανακλά κατά την άποψή μας σαφή πολιτική απόφαση, αλλά μία μεσοσταθμική εξισορρόπηση των εσόδων, η οποία ομολογουμένως μας προκαλεί εντύπωση, δεδομένου του γεγονότος ότι λόγω πανδημίας τα μέτρα ΚΕΔΕ, ατόνησαν σημαντικά.

Ας τελειώσουμε όμως θετικά, βλέποντας το σταθερό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, έναντι των υπολοίπων κρατών. Η Ελλάδα παραμένει παγκοσμίως η χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία και μολονότι ο πληθυσμός της αντιπροσωπεύει το 0,16% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 20,67% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο 2007 - 2019 οι Έλληνες πλοιοκτήτες υπερδιπλασίασαν τη μεταφορική ικανότητα του στόλου τους. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 32,64% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, το 15,14% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου και το 16,33% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων (LNG/ LPG), το 21,7% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 8,92% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Φυσικά, για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ή το πολύ στις αρχές της Εβδομάδας που έρχεται, περιμένουμε να αναρτηθούν, εκτός απροόπτου, στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2020. Συνολικά πρόκειται να εκδοθούν 7,3 εκατ. εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό που πρόκειται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ. Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί για το 2020 σε έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2021.

Κάθε τέτοια εποχή, η Θεσσαλονίκη είχε την τιμητική της με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πραγματικά παγκόσμιο διεθνές Forum όπου η οικονομία και η επιχειρηματικότητα συναντιόταν και όπου, η εκάστοτε Κυβέρνηση, δήλωνε τις προθέσεις της πάνω στα οικονομικά και όχι μόνο τεκταινόμενα της χώρας για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Όπως προείπαμε, διαφορετική, παράξενη και δίσεκτη χρονιά φέτος και έτσι, η μεν Δ.Ε.Θ. δεν θα πραγματοποιηθεί, οι δε συνεντεύξεις όμως των πολιτικών αρχηγών και η παρουσία σχεδόν του συνόλου του πολιτικού κόσμου θα είναι και πάλι παρούσα. Σάββατο αύριο και με αγωνία περιμένουμε τα «νέα» σχετικά με τα εθνικά μας θέματα, τα θέματα των εξοπλισμών και γενικά τις νέες συμφωνίες και το ένα "θετικό όραμα" και για τις δύο ακτές της Μεσογείου, φράση η οποία επανήλθε συχνά κατά τις κοινές δηλώσεις των επτά ηγετών των μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνόδου MED7 που φιλοξένησε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Αιάκειο της Κορσικής.

Ολοκληρώνοντας την Εβδομάδα που πέρασε και ευχόμενοι να μην το ξαναδούμε την εβδομάδα που έρχεται, από τη σύναξη στο Σύνταγμα του «κινήματος κατά της μάσκας στα σχολεία», το «ζεϊμπέκικο της ανοησίας», κατά το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Καλό Σαββατοκύριακο και ο καλός Θεός της Ελλάδας να προστατεύει τη σωματική μας, αλλά και την ψυχική μας υγεία.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παράταση, Γενική Συνέλευση