15/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΕΦΕΕΑ-Ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Είχαμε την εντύπωση ότι κατανοούσατε τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και πόσα από αυτά περνάνε από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς για λογαριασμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αυτών.

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι μεταξύ όλων των άλλων, αυτή τη περίοδο οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι επιφορτισμένοι με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ΜΥΦ, επιστρεπτέας προκαταβολής και άπειρων λοιπών δηλωτικών υποχρεώσεων, όπου ο χρόνος μας δεν περισσεύει.

Σε όλα τα ανωτέρω έρχονται να προστεθούν και εύλογα ερωτήματα για το πώς θα υπολογίσουμε την τρέχουσα μισθοδοσία αλλά και τα επιδόματα αδείας, που μας πιέζουν οι επιχειρήσεις για να κάνουν προγραμματισμό πληρωμών αλλά και αδειών.

Θα θέλαμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της μισθοδοσίας σε εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε σωστά τα ποσά στα έντυπα:

α) Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΓΑΝΗ

β) ΑΠΔ

γ) Μηναίο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών στο taxis

δ) Απόδειξη μισθοδοσίας εργαζομένου

Σας θέτουμε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα με τα παρακάτω στοιχεία:

Έστω ότι ο εργαζόμενος έχει συμφωνημένο μισθό 1.500,00

Ποσοστό ασφαλισμένου 15,33%

Ποσοστό εργοδότη 24,33%

Συμβατικές ώρες Ιουλίου 184 (23 ημέρες Χ 8 ώρες)

Μειωμένες ώρες Ιουλίου 104 (13 ημέρες Χ 8 ώρες)

Ώρες που πραγματικά δούλεψε ο εργαζόμενος 96 (12 ημέρες Χ 8 ώρες) αντί 104 γιατί απουσίασε μία ημέρα.

Θα ήθελα να μας πείτε:

1. Ποιες είναι οι καθαρές αποδοχές πλήρους απασχόλησης (για τις καθαρές αποδοχές εκτός από τις εισφορές αφαιρείται και ο ΦΜΥ και εισφορά αλληλεγγύης;)

2. Ποιες είναι οι καταβαλλόμενες όταν υπάρχει και απουσία (ή ασθένεια ή ήταν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου) στο διάστημα που εργάζεται ο εργαζόμενος; Και οι καταβαλλόμενες είναι μετά την παρακράτηση του ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης;

3. Ο ΦΜΥ και εισφορά αλληλεγγύης σε ποιο ποσό θα υπολογιστούν;

4. Το κράτος θα αποδώσει κάποιο ποσό στους εργαζόμενους. Το ποσό αυτό ποιος έχει την υποχρέωση να το αποτυπώσει στο μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών; Θα σταλεί στο taxis από το κράτος ή από τους εργοδότες (και πως θα το γνωρίζει το κράτος αφού θα έχει μόνο τις πληρωτέες;)

5. Οι εισφορές του εργαζόμενου σε ποιο ποσό θα υπολογιστούν; Ο εργαζόμενος ενώ έχει μείωση αποδοχών θα έχει παρακράτηση εισφορών για όλο το μισθό και επιδότηση 60% θα έχει μόνο ο εργοδότης; Αν πάλι δεν υπολογιστούν στο ποσό της πλήρους απασχόλησης, όπως του εργοδότη πως θα περνάει η ΑΠΔ;

6. Η επιδότηση 60% των εργοδοτικών εισφορών με ποια διαδικασία θα γίνει; Μέσω ΑΠΔ; Με άλλο έντυπο μέσω ΕΡΓΑΝΗ; Ο εργοδότης θα πληρώσει όλες τις εισφορές και θα τις πάρει πίσω ή θα πληρώσει εξ’ αρχής μειωμένες εισφορές;

Επίσης κανείς δεν γνωρίζει πως ακριβώς θα προκύψει το ποσό πληρωμής από το κράτος. Αν δηλαδή θα είναι με ποσοστό στις Καθαρές αποδοχές πλήρους απασχόλησης ή με αφαίρεση Καθαρές πλήρους απασχόλησης – Καταβαλλόμενες μειωμένων ωρών.

Τα παραδείγματα πρέπει να δείχνουν πως θα είναι η αποτύπωση στις Αποδείξεις Μισθοδοσίας, στην ΑΠΔ και στο μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών.

Η παρακάτω ανάλυση, για εργαζόμενο που θα δουλέψει το 50% των συμβατικών ωρών, είναι αποδεκτή για τη συμπλήρωση του εντύπου στο ΕΡΓΑΝΗ και την τελική καταβολή των χρημάτων στον εργαζόμενο;

Έστω ότι ο εργαζόμενος έχει:

Δηλωμένο μισθό

1.000,00

Εισφορές εργαζόμενου ΕΦΚΑ

153,30

ΦΜΥ + Εισφ. Αλληλ.

15,00

Καθαρές αποδοχές πλήρους απασχόλησης

831,70

Αν ο εργαζόμενος δουλέψει τις μισές ώρες θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει τα εξής:

Μικτές πραγματικές αποδοχές

500,00

Εισφορές εργαζόμενου ΕΦΚΑ

153,30

ΦΜΥ + Εισφ. Αλληλ.

15,00

Καταβαλλόμενες από τον εργοδότη

331,70

Και ο κρατικός προϋπολογισμός θα καταβάλλει τη διαφορά Καθαρές Αποδοχές – Καταβαλλόμενες από τον εργοδότη επί 60%, δηλαδή 831,70 – 331,70 = 500,00 * 60% = 300,00

Με αυτόν τον τρόπο θα καταβληθούν τα εξής:

Στον εργαζόμενο από τον εργοδότη

331,70

Στον εργαζόμενο από το κράτος

300,00

Στον ΕΦΚΑ από τον εργοδότη, μέσω ΑΠΔ, για τις εισφορές του εργαζόμενου που παρακράτησε

153,30

Στην εφορία από τον εργοδότη, μέσω του αρχείου των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών, για τις εισφορές του εργαζόμενου που παρακράτησε.

15,00

800,00

Στο ΕΝΤΥΠΟ του ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να δηλωθούν τα εξής:

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΑ 1.000,00

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 831,70

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 331,70

Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί αν η παρακράτηση του ΦΜΥ θα γίνει στο 80% του συμφωνημένου μισθού δηλαδή στα 800 ευρώ ή στο σύνολο, με δεδομένο ότι ο εργαζόμενος δεν θα λάβει συνολικά τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα 1.000,00 ευρώ αλλά στα 800,00.

Θερμή παράκληση ακόμη και αν το ασφαλιστικό ή φορολογικό κομμάτι αφορά άλλο τμήμα ή υπουργείο το παράδειγμα να είναι ολοκληρωμένο και να μην γινόμαστε μπαλάκι ανάμεσα στις υπηρεσίες.

Ενώ κανείς από το υπουργείο σας δεν έχει απαντήσει στα ανωτέρω ερωτήματα, εμείς για μια ακόμη φορά καλούμαστε να μαντέψουμε κα να δώσουμε απαντήσεις στις επιχειρήσεις.

Αναμένοντας τις επίσημες οδηγίες,

Με εκτίμηση

Για το ΔΣcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.