10/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Η ΕΕ να θέσει προτεραιότητες την ανεργία των νέων, τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης

  • Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση χρειάζονται αναθεώρηση λόγω πανδημίας

  • Η δημοσιονομική ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη πρέπει να αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη διάρκεια της κρίσης

  • Να κλείσουν οι ψαλίδες μεταξύ των φύλων σε μισθούς, συντάξεις και απασχόληση

H κοινωνική ένταξη και ευημερία των ανθρώπων να τεθούν στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, ώστε να δοθεί η ίδια προτεραιότητα τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους.

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Παρασκευή ψήφισμα που συνεισφέρει στη συζήτηση για τις επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση με 550 ψήφους υπέρ, 128 κατά και 10 αποχές, στο οποίο ζητά να ληφθούν δραστικά μέτρα για την ελάττωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην κοινωνία και την απασχόληση.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Jose Gusmao (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πορτογαλία) δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που υιοθετήθηκε σήμερα δείχνει τη στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις θέσεις που κυριάρχησαν στους θεσμούς της ΕΕ για πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία τα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο από επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η έκθεση αυτή προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο που είναι όχι μόνο απαραίτητος αλλά και ξεκάθαρος.

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, της έλλειψης στέγης και της φτώχειας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες, σύμφωνα με το κείμενο. Οι ευρωβουλευτές καλούν για ένα ενισχυμένο πρόγραμμα «Εγγυήσεων για τη Νεολαία», καθώς και μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και με βάση την προσέγγιση «πάνω από όλα η στέγαση». Τονίζουν ακόμη ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για το κλείσιμο της μισθολογικής ψαλίδας, αλλά και όσον αφορά τις συντάξεις και την απασχόληση, καθώς και ότι θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η επίδραση των κοινωνικών πολιτικών και των μέτρων απασχόλησης στην ισότητα των φύλων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην κοινωνία και την απασχόληση, καθώς και για να ενισχυθεί η δυνατότητα αντίδρασης της ΕΕ σε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, οι ευρωβουλευτές ζητούν την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την απασχόληση, οι οποίες διατρέχουν τις συστάσεις για κάθε χώρα που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Η δημοσιονομική ευελιξία να συνεχιστεί για όσο χρειάζεται

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η αποκαλούμενη «γενική ρήτρα διαφυγής», η οποία παρέχει στα κράτη μέλη δημοσιονομική ευελιξία χωρίς προηγούμενο, με στόχο την προστασία της απασχόλησης, τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κλίμακα και τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

Προσθέτουν ακόμη ότι η ενίσχυση στο πλαίσιο του μηχανισμού SURE για την μειωμένη απασχόληση θα πρέπει να δίνεται αποκλειστικά σε εταιρείες που δεν έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους, που σέβονται τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν πληρώνουν μερίσματα ή «μπόνους».

Σχετικές πληροφορίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (Άρθρο 148 ΣΛΕΕ) περιέχουν στρατηγικούς στόχους για τις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την προταθείσα νομοθεσία κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τη βάση για συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου) για κάθε τομέα ενδιαφέροντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις φετινές κατευθυντήριες γραμμές το Φεβρουάριο του 2020, με στόχο την ενσωμάτωση των τεσσάρων πτυχών της Ετήσιας Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ASGS) και ιδιαίτερα την πτυχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, σε συνάφεια με το όραμα για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΕ, Ανεργία