07/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης Απρίλιος 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με τη νέα αυτή έκτακτη τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της Χώρας. Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης των μεγεθών των κλάδων αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που αυτοί υπέστησαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος της σειράς των έκτακτων Δελτίων Τύπου που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ από τον Απρίλιο 2020.

Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθόλη την περίοδο που θα παρουσιάζει ενδιαφέρον η τακτικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων των κλάδων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία σε μηνιαίο και τριμηνιαίο επίπεδο και σε ανάλυση περιφερειακής ενότητας της Ελλάδας, για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους Καταλύματα και Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) για την περίοδο 20192020.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μπορούν να αναδείξουν, σε αναλυτικό τοπικό επίπεδο, την τρέχουσα εξέλιξη των επιδόσεων, σε όρους κύκλου εργασιών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε βασικούς κλάδους του τομέα του τουρισμού και με αυτόν τον τρόπο να παράσχουν άμεσα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας

Ειδικότερα,

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε

231.473.680 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 279.074.574 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (58,5%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (40,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (Πίνακας 2α).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 884.073.387 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 985.706.024 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (40,0%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (38,1%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου (Πίνακας 3α).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2020 ανήλθε σε 17.642.544 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 91,9% σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 217.528.451 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης (100,0%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (47,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου (Πίνακας 2β).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2020 ανήλθε σε 30.580.477 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 73,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 109.734.593 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Κέας-Κύθνου, Σποράδων και Φωκίδας (100,0%), ενώ αύξηση δεν καταγράφηκε σε καμία Περιφερειακή Ενότητα (Πίνακας 3β).

1: Πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό συμμετοχής στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2019 στον κλάδο των Καταλυμάτων και στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδοι 55, 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ NACE Αναθ.2 55

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ NACE Αναθ.2 56

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

125

11.958.984

0,17

2.015

64.485.916

1,06

ΑΝΔΡΟΥ

134

4.664.429

0,07

156

8.815.041

0,15

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

362

36.720.687

0,53

884

67.234.953

1,11

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

241

7.026.246

0,10

794

33.042.373

0,55

ΑΡΤΑΣ

25

2.661.549

0,04

672

17.389.319

0,29

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

1.760

1.646.455.622

23,55

17.741

2.410.899.987

39,79

ΑΧΑΪΑΣ

156

24.857.136

0,36

2.198

109.454.378

1,81

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

68

6.884.017

0,10

886

32.107.246

0,53

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

41

3.465.428

0,05

349

8.813.999

0,15

ΔΡΑΜΑΣ

30

5.058.007

0,07

722

25.348.404

0,42

ΕΒΡΟΥ

117

17.820.044

0,25

1.166

45.702.251

0,75

ΕΥΒΟΙΑΣ

759

30.220.022

0,43

2.032

85.888.968

1,42

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

85

2.301.007

0,03

207

4.292.424

0,07

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

983

195.826.073

2,80

916

59.749.057

0,99

ΗΛΕΙΑΣ

158

29.355.353

0,42

1.360

39.428.409

0,65

ΗΜΑΘΙΑΣ

53

12.503.266

0,18

991

35.249.426

0,58

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.069

609.077.835

8,71

2.710

157.673.414

2,60

ΘΑΣΟΥ

806

53.583.864

0,77

401

24.244.673

0,40

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

250

14.779.664

0,21

593

24.217.971

0,40

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

601

415.519.240

5,94

5.484

517.202.052

8,54

ΘΗΡΑΣ

1.157

336.492.998

4,81

747

131.144.907

2,16

ΙΘΑΚΗΣ

104

2.323.728

0,03

75

3.352.787

0,06

ΙΚΑΡΙΑΣ

129

2.388.078

0,03

225

3.931.220

0,06

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

307

32.940.858

0,47

1.481

74.104.511

1,22

ΚΑΒΑΛΑΣ

141

16.628.066

0,24

1.006

49.274.572

0,81

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

358

11.468.884

0,16

498

19.863.966

0,33

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

71

6.469.929

0,09

984

21.919.535

0,36

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

199

24.811.054

0,35

253

10.060.148

0,17

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

57

9.457.765

0,14

428

10.924.485

0,18

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

123

2.976.941

0,04

128

7.531.393

0,12

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2.426

317.375.947

4,54

2.031

121.110.644

2,00

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

791

68.975.018

0,99

522

45.121.235

0,74

ΚΙΛΚΙΣ

15

3.712.923

0,05

614

19.699.824

0,33

ΚΟΖΑΝΗΣ

44

6.960.566

0,10

1.227

37.688.192

0,62

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

161

20.213.836

0,29

1.259

75.942.818

1,25

ΚΩ

393

282.227.901

4,04

752

48.302.116

0,80

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

333

22.154.267

0,32

932

40.833.088

0,67

ΛΑΡΙΣΑΣ

189

13.063.029

0,19

1.943

86.246.929

1,42

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

497

234.469.329

3,35

987

51.742.138

0,85


1: Πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό συμμετοχής στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2019 στον κλάδο των Καταλυμάτων και στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδοι 55, 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ NACE Αναθ.2 55

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ NACE Αναθ.2 56

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

416

20.221.674

0,29

954

53.320.399

0,88

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

930

37.485.319

0,54

586

35.737.945

0,59

ΛΗΜΝΟΥ

94

5.005.584

0,07

192

8.001.901

0,13

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

573

32.882.069

0,47

1.536

80.809.701

1,33

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

557

42.212.500

0,60

1.649

83.739.141

1,38

ΜΗΛΟΥ

566

27.564.859

0,39

286

21.839.483

0,36

ΜΥΚΟΝΟΥ

449

267.167.294

3,82

264

114.418.117

1,89

ΝΑΞΟΥ

621

51.500.325

0,74

521

38.804.379

0,64

ΞΑΝΘΗΣ

29

6.186.698

0,09

653

32.406.622

0,53

ΠΑΡΟΥ

544

49.910.303

0,71

398

49.281.480

0,81

ΠΕΛΛΑΣ

151

9.771.734

0,14

1.122

29.353.368

0,48

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.109

66.055.456

0,94

1.270

68.453.563

1,13

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

559

31.381.177

0,45

816

34.806.432

0,57

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

804

246.160.559

3,52

1.026

75.524.115

1,25

ΡΟΔΟΠΗΣ

32

5.982.570

0,09

762

33.444.250

0,55

ΡΟΔΟΥ

1.019

805.763.229

11,53

1.838

143.051.561

2,36

ΣΑΜΟΥ

361

45.438.651

0,65

501

24.331.556

0,40

ΣΕΡΡΩΝ

40

8.433.425

0,12

1.469

36.886.862

0,61

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

703

59.933.860

0,86

449

33.776.537

0,56

ΣΥΡΟΥ

188

9.978.970

0,14

217

20.309.354

0,34

ΤΗΝΟΥ

181

6.965.209

0,10

169

13.413.337

0,22

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

133

17.929.318

0,26

1.167

43.017.241

0,71

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

154

11.085.840

0,16

1.253

45.274.670

0,75

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

42

2.156.082

0,03

524

10.434.571

0,17

ΦΩΚΙΔΑΣ

120

8.723.958

0,12

474

17.389.063

0,29

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.926

206.037.686

2,95

1.655

102.613.190

1,69

ΧΑΝΙΩΝ

1.592

353.744.723

5,06

1.826

150.049.047

2,48

ΧΙΟΥ

157

9.655.620

0,14

462

28.662.197

0,47

Γενικό Σύνολο

29.368

6.991.184.282

82.408

6.059.184.851

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

2α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Α' Τρίμηνο

2020/2019

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1.781.156

2.746.246

4.764.897

2.666.685

1.434.047

-19,5

ΑΝΔΡΟΥ

50.172

877.692

3.462.004

274.561

61.135

21,9

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.820.429

10.634.148

17.854.104

5.412.006

2.219.933

-21,3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.237.135

1.473.906

2.596.481

1.718.724

1.135.094

-8,2

ΑΡΤΑΣ

500.841

564.816

977.105

618.787

369.224

-26,3

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

133.655.038

456.329.583

776.184.860

280.286.141

108.156.241

-19,1

ΑΧΑΪΑΣ

3.200.237

5.782.001

11.342.881

4.532.017

2.388.885

-25,4

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1.765.233

1.607.877

1.683.103

1.827.804

1.269.783

-28,1

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

633.768

892.827

941.145

997.688

435.762

-31,2

ΔΡΑΜΑΣ

1.074.804

1.254.254

1.366.974

1.361.975

795.723

-26,0

ΕΒΡΟΥ

2.261.329

4.351.061

7.998.465

3.209.189

(**)

(**)

ΕΥΒΟΙΑΣ

2.327.733

6.494.993

16.901.483

4.495.813

2.522.395

8,4

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

568.846

431.590

590.948

709.623

527.157

-7,3

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1.985.820

51.496.664

127.708.309

14.635.280

1.409.414

-29,0

ΗΛΕΙΑΣ

1.279.413

6.884.086

18.145.145

3.046.709

838.658

-34,4

ΗΜΑΘΙΑΣ

1.907.758

3.153.370

4.372.922

3.069.216

(**)

(**)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6.849.952

165.318.673

370.946.173

65.963.037

6.701.017

-2,2

ΘΑΣΟΥ

515.147

11.021.736

39.820.550

2.226.431

408.007

-20,8

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

670.696

3.229.451

9.233.003

1.646.514

672.852

0,3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23.921.993

109.699.957

226.198.222

55.699.068

18.515.923

-22,6

ΘΗΡΑΣ

7.991.658

100.505.832

190.581.289

37.414.219

6.647.835

-16,8

ΙΘΑΚΗΣ

16.209

421.257

1.739.178

147.084

19.102

17,8

ΙΚΑΡΙΑΣ

65.197

307.836

1.853.316

161.729

66.773

2,4

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5.813.482

7.667.691

9.990.853

9.468.832

4.964.335

-14,6

ΚΑΒΑΛΑΣ

1.050.328

3.063.780

10.296.390

2.217.568

955.649

-9,0

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

286.077

2.114.987

8.150.990

916.830

224.181

-21,6

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.463.454

1.572.490

1.583.037

1.850.948

1.268.348

-13,3

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

404.181

5.729.427

16.681.008

1.996.438

390.032

-3,5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.497.536

2.409.774

3.397.941

2.152.514

1.374.474

-8,2

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

62.396

574.862

2.228.260

111.423

57.940

-7,1

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3.872.445

80.231.259

207.960.641

25.311.602

2.687.446

-30,6

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.347.777

17.413.676

44.856.348

5.357.217

1.256.088

-6,8

ΚΙΛΚΙΣ

628.842

909.206

1.246.837

928.038

567.838

-9,7

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.392.146

1.845.475

1.867.159

1.855.786

1.222.502

-12,2

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.754.458

4.389.085

10.984.141

3.086.152

1.609.285

-8,3

ΚΩ

1.617.726

74.473.530

182.111.869

24.024.776

(**)

(**)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.506.966

4.551.020

13.383.103

2.713.178

988.509

-34,4

ΛΑΡΙΣΑΣ

2.188.877

2.978.061

4.355.967

3.540.124

2.188.091

0,0

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2.548.454

61.514.976

145.697.442

24.708.457

1.820.817

-28,6

2α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Α' Τρίμηνο

2020/2019

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

ΛΕΣΒΟΥ

1.416.408

4.944.983

11.566.143

2.294.140

1.384.762

-2,2

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

516.235

7.354.994

27.215.034

2.399.056

442.528

-14,3

ΛΗΜΝΟΥ

599.405

764.329

2.762.891

878.959

594.968

-0,7

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.907.785

6.720.625

16.136.274

6.117.385

3.785.642

-3,1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.245.227

10.061.458

25.453.757

4.452.058

1.565.162

-30,3

ΜΗΛΟΥ

276.507

4.847.208

21.147.523

1.293.621

292.492

5,8

ΜΥΚΟΝΟΥ

1.476.202

68.160.619

182.451.407

15.079.066

1.055.782

-28,5

ΝΑΞΟΥ

328.886

9.394.283

39.674.631

2.102.525

398.364

21,1

ΞΑΝΘΗΣ

1.196.275

1.531.434

2.040.575

1.418.414

964.202

-19,4

ΠΑΡΟΥ

661.471

9.045.303

36.707.229

3.496.300

542.084

-18,0

ΠΕΛΛΑΣ

1.945.320

2.483.786

2.842.533

2.500.095

1.754.518

-9,8

ΠΙΕΡΙΑΣ

2.947.846

15.097.261

41.471.588

6.538.761

2.503.849

-15,1

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

862.413

6.828.836

21.425.967

2.263.961

845.161

-2,0

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.154.313

65.940.101

148.669.200

28.396.945

3.254.329

3,2

ΡΟΔΟΠΗΣ

919.656

1.437.173

2.449.230

1.176.511

768.539

-16,4

ΡΟΔΟΥ

10.361.806

220.352.982

500.022.630

75.025.811

4.303.697

-58,5

ΣΑΜΟΥ

1.505.059

11.569.572

28.360.169

4.003.851

1.379.925

-8,3

ΣΕΡΡΩΝ

1.730.368

2.091.357

2.567.743

2.043.957

1.514.571

-12,5

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

578.733

13.503.267

43.259.107

2.592.753

814.849

40,8

ΣΥΡΟΥ

680.587

2.159.238

5.949.273

1.189.872

716.725

5,3

ΤΗΝΟΥ

133.542

1.279.542

5.068.292

483.833

141.915

6,3

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.701.397

5.009.695

5.508.895

4.709.331

2.252.095

-16,6

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1.202.930

2.610.569

4.950.948

2.321.393

1.229.694

2,2

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

483.256

490.423

530.727

651.676

610.286

26,3

ΦΩΚΙΔΑΣ

1.162.036

2.532.236

3.337.019

1.692.667

840.847

-27,6

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2.784.989

46.375.397

145.260.077

11.617.223

2.855.151

2,5

ΧΑΝΙΩΝ

7.637.992

105.131.032

199.647.479

41.328.220

7.115.197

-6,8

ΧΙΟΥ

1.142.221

1.798.609

5.563.950

1.150.840

964.833

-15,5

Γενικό Σύνολο

279.074.574

1.846.435.467

4.034.094.834

831.579.407

231.473.680

-17,1

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

2β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020/2019

Απρίλιος 2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

477.058

531.718

283.735

128.199

-40,5

-75,9

ΑΝΔΡΟΥ

22.887

55.239

6.844

725

-70,1

-98,7

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

838.236

1.411.307

407.778

229.745

-51,4

-83,7

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

166.209

154.171

68.568

16.124

-58,7

-89,5

ΑΡΤΑΣ

168.656

156.715

71.677

5.405

-57,5

-96,6

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

50.351.291

85.878.217

15.337.541

9.258.342

-69,5

-89,2

ΑΧΑΪΑΣ

966.030

1.035.908

244.955

57.806

-74,6

-94,4

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

257.073

231.967

44.869

441

-82,5

-99,8

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

30.465

26.609

16.213

3.494

-46,8

-86,9

ΔΡΑΜΑΣ

291.911

305.516

84.458

8.895

-71,1

-97,1

ΕΒΡΟΥ

664.300

929.176

1.149.345

622.602

73,0

-33,0

ΕΥΒΟΙΑΣ

698.874

947.134

648.649

289.411

-7,2

-69,4

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

99.563

67.332

45.379

693

-54,4

-99,0

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

341.664

1.459.407

78.275

53.452

-77,1

-96,3

ΗΛΕΙΑΣ

757.244

1.205.060

152.489

3.518

-79,9

-99,7

ΗΜΑΘΙΑΣ

580.359

786.445

758.404

801.763

30,7

1,9

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.544.117

17.630.000

1.729.980

464.092

-32,0

-97,4

ΘΑΣΟΥ

77.551

263.878

23.465

8.939

-69,7

-96,6

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

163.857

211.211

132.767

79.478

-19,0

-62,4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7.923.779

18.351.036

2.571.922

668.702

-67,5

-96,4

ΘΗΡΑΣ

2.297.039

8.882.409

1.465.282

385.367

-36,2

-95,7

ΙΘΑΚΗΣ

958

6.205

326

0

-66,0

-100,0

ΙΚΑΡΙΑΣ

6.975

16.286

1.816

440

-74,0

-97,3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.884.549

1.932.562

743.234

39.304

-60,6

-98,0

ΚΑΒΑΛΑΣ

325.397

402.092

111.805

51.764

-65,6

-87,1

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

31.882

101.699

31.513

20.724

-1,2

-79,6

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

465.473

520.259

220.154

26.170

-52,7

-95,0

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

162.401

157.427

145.954

74.411

-10,1

-52,7

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

479.887

542.126

223.235

126.355

-53,5

-76,7

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

2.625

21.097

952

7.764

-63,7

-63,2

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.034.331

6.309.974

553.359

394.379

-46,5

-93,7

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

340.128

673.233

202.171

180.985

-40,6

-73,1

ΚΙΛΚΙΣ

185.909

208.195

57.557

56.542

-69,0

-72,8

ΚΟΖΑΝΗΣ

446.347

417.957

197.255

19.494

-55,8

-95,3

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

377.425

572.290

213.639

10.133

-43,4

-98,2

ΚΩ

552.023

3.340.485

366.596

329.376

-33,6

-90,1

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

327.053

511.856

112.066

14.116

-65,7

-97,2

ΛΑΡΙΣΑΣ

756.363

743.265

351.788

110.762

-53,5

-85,1

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

989.667

6.660.206

150.172

(**)

-84,8

(**)

2β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020/2019

Απρίλιος 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

291.788

462.353

200.914

118.865

-31,1

-74,3

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

83.639

217.162

60.792

44.062

-27,3

-79,7

ΛΗΜΝΟΥ

207.851

121.709

183.929

179.549

-11,5

47,5

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.130.143

1.403.617

561.116

46.991

-50,3

-96,7

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

975.405

1.621.952

300.325

14.379

-69,2

-99,1

ΜΗΛΟΥ

21.900

74.656

17.465

41.995

-20,3

-43,7

ΜΥΚΟΝΟΥ

359.240

4.023.335

181.064

176.862

-49,6

-95,6

ΝΑΞΟΥ

2.062

170.378

(**)

(**)

(**)

(**)

ΞΑΝΘΗΣ

468.266

458.072

175.743

20.908

-62,5

-95,4

ΠΑΡΟΥ

89.670

247.086

39.224

24.235

-56,3

-90,2

ΠΕΛΛΑΣ

256.443

438.006

159.203

132.662

-37,9

-69,7

ΠΙΕΡΙΑΣ

853.433

1.659.812

348.057

103.899

-59,2

-93,7

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

136.655

251.356

71.233

15.913

-47,9

-93,7

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

920.022

6.094.977

1.009.115

145.729

9,7

-97,6

ΡΟΔΟΠΗΣ

313.594

293.063

164.770

70.964

-47,5

-75,8

ΡΟΔΟΥ

7.476.896

17.587.341

1.039.395

635.721

-86,1

-96,4

ΣΑΜΟΥ

580.340

678.539

259.964

394.776

-55,2

-41,8

ΣΕΡΡΩΝ

537.311

544.155

322.208

256.547

-40,0

-52,9

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

88.955

243.631

101.192

31.789

13,8

-87,0

ΣΥΡΟΥ

183.051

389.511

101.234

31.855

-44,7

-91,8

ΤΗΝΟΥ

12.432

32.005

9.330

5.101

-25,0

-84,1

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

515.662

878.671

187.467

37.236

-63,6

-95,8

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

282.762

513.164

164.035

37.830

-42,0

-92,6

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

77.235

56.116

87.570

71.085

13,4

26,7

ΦΩΚΙΔΑΣ

303.120

460.440

86.115

2.386

-71,6

-99,5

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

226.962

2.290.563

233.707

57.118

3,0

-97,5

ΧΑΝΙΩΝ

2.786.609

12.393.909

1.312.762

560.509

-52,9

-95,5

ΧΙΟΥ

225.467

265.203

91.929

42.371

-59,2

-84,0

Γενικό Σύνολο

97.494.469

217.528.451

36.462.256

17.642.544

-62,6

-91,9

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν αντίστοιχα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

3α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Α' Τρίμηνο

2020/2019

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

11.940.181

15.207.352

21.300.127

16.038.256

10.665.172

-10,7

ΑΝΔΡΟΥ

371.571

1.704.151

6.244.549

494.770

317.475

-14,6

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

10.133.385

16.749.136

27.131.270

13.221.162

8.463.061

-16,5

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.799.922

6.951.433

12.118.928

8.172.090

5.452.718

-6,0

ΑΡΤΑΣ

3.517.927

4.074.861

4.967.823

4.828.708

3.119.242

-11,3

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

487.715.435

597.477.218

704.554.650

621.152.684

435.861.654

-10,6

ΑΧΑΪΑΣ

23.390.188

25.506.634

32.242.664

28.314.892

19.742.054

-15,6

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7.242.621

7.173.518

8.638.475

9.052.632

7.256.303

0,2

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.612.154

1.776.519

3.134.296

2.291.030

1.709.335

6,0

ΔΡΑΜΑΣ

4.910.676

6.043.854

7.330.768

7.063.106

4.553.692

-7,3

ΕΒΡΟΥ

8.302.089

10.232.383

16.253.112

10.914.667

7.513.082

-9,5

ΕΥΒΟΙΑΣ

12.177.651

19.232.701

38.146.239

16.332.377

11.760.110

-3,4

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

783.484

829.021

1.542.736

1.137.183

751.474

-4,1

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2.182.422

13.677.168

39.791.414

4.098.053

1.753.933

-19,6

ΗΛΕΙΑΣ

6.106.250

9.324.424

15.763.562

8.234.173

5.001.475

-18,1

ΗΜΑΘΙΑΣ

7.451.599

8.645.816

9.639.687

9.512.324

6.203.729

-16,7

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

21.805.453

38.655.883

61.976.558

35.235.520

22.024.102

1,0

ΘΑΣΟΥ

645.717

4.267.569

18.374.599

956.788

540.245

-16,3

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2.931.464

5.015.118

12.443.435

3.827.954

2.406.969

-17,9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

116.251.253

125.791.184

132.140.118

143.019.497

102.531.228

-11,8

ΘΗΡΑΣ

3.375.198

38.161.022

75.756.830

13.851.857

2.024.345

-40,0

ΙΘΑΚΗΣ

67.373

528.536

2.581.844

175.034

51.882

-23,0

ΙΚΑΡΙΑΣ

169.521

519.321

2.919.293

323.085

154.098

-9,1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

15.900.381

16.690.501

20.359.484

21.154.145

15.014.091

-5,6

ΚΑΒΑΛΑΣ

7.355.552

11.388.385

21.242.981

9.287.654

6.388.449

-13,1

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1.140.847

3.788.820

12.389.690

2.544.609

1.133.278

-0,7

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4.523.076

5.162.316

5.687.096

6.547.047

4.090.081

-9,6

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

316.417

2.038.192

7.011.360

694.179

327.911

3,6

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.255.456

2.482.483

3.090.525

3.096.021

1.963.348

-13,0

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

131.124

1.447.372

5.602.427

350.470

181.075

38,1

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6.769.083

29.362.518

71.455.792

13.523.251

5.939.082

-12,3

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.865.642

9.992.299

29.597.166

3.666.128

1.516.707

-18,7

ΚΙΛΚΙΣ

4.295.792

4.667.596

5.684.643

5.051.793

3.036.559

-29,3

ΚΟΖΑΝΗΣ

8.613.259

8.852.844

10.158.595

10.063.494

7.150.057

-17,0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

12.406.330

17.375.064

29.084.510

17.076.914

11.632.896

-6,2

ΚΩ

2.796.452

11.972.310

27.114.071

6.419.283

2.657.274

-5,0

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5.344.485

8.645.189

19.128.044

7.715.370

4.808.520

-10,0

ΛΑΡΙΣΑΣ

17.844.371

20.729.033

24.704.867

22.968.658

14.686.076

-17,7

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.577.371

12.596.400

26.086.012

8.482.355

3.902.509

-14,7

Πίνακας 3α: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Α' Τρίμηνο

2020/2019

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

ΛΕΣΒΟΥ

6.721.951

11.389.749

21.751.530

13.457.169

(**)

(**)

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.557.644

7.483.532

24.230.562

2.466.207

1.344.629

-13,7

ΛΗΜΝΟΥ

640.668

1.292.245

5.179.433

889.555

587.577

-8,3

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

14.322.141

17.340.455

28.844.602

20.302.503

13.518.186

-5,6

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10.925.904

19.232.271

38.047.314

15.533.652

10.350.305

-5,3

ΜΗΛΟΥ

405.587

3.684.347

16.690.358

1.059.191

391.845

-3,4

ΜΥΚΟΝΟΥ

1.615.484

29.384.819

77.043.818

6.373.996

1.460.592

-9,6

ΝΑΞΟΥ

882.357

6.439.986

29.153.576

2.328.460

820.216

-7,0

ΞΑΝΘΗΣ

7.421.064

7.324.109

9.612.306

8.049.143

5.775.628

-22,2

ΠΑΡΟΥ

791.232

9.308.127

37.239.172

1.942.949

593.889

-24,9

ΠΕΛΛΑΣ

5.826.404

6.415.329

8.559.504

8.552.131

5.651.499

-3,0

ΠΙΕΡΙΑΣ

9.794.625

15.328.385

30.662.279

12.668.274

8.941.994

-8,7

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2.966.730

7.599.143

20.213.241

4.027.318

2.495.484

-15,9

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

9.095.566

18.696.176

33.171.639

14.560.734

8.231.833

-9,5

ΡΟΔΟΠΗΣ

7.181.345

7.491.751

9.363.776

9.407.378

6.797.719

-5,3

ΡΟΔΟΥ

12.224.676

34.968.577

73.902.424

21.955.884

10.335.637

-15,5

ΣΑΜΟΥ

1.919.698

5.524.764

14.049.523

2.837.571

1.656.230

-13,7

ΣΕΡΡΩΝ

7.619.682

8.534.104

10.300.490

10.432.586

6.557.786

-13,9

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

1.106.696

6.610.836

24.762.494

1.296.511

979.151

-11,5

ΣΥΡΟΥ

1.888.722

4.835.445

10.877.410

2.707.777

1.986.392

5,2

ΤΗΝΟΥ

438.032

2.472.691

9.525.168

977.446

427.846

-2,3

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8.583.641

9.993.451

12.006.301

12.433.848

7.744.794

-9,8

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

7.654.867

10.393.473

16.078.075

11.148.255

7.086.704

-7,4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2.280.377

2.296.236

2.748.696

3.109.262

2.038.928

-10,6

ΦΩΚΙΔΑΣ

2.810.557

4.060.048

7.019.597

3.498.861

2.535.430

-9,8

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5.614.643

20.860.235

67.479.731

8.658.581

4.838.124

-13,8

ΧΑΝΙΩΝ

13.875.955

36.938.818

74.427.934

24.806.340

12.433.531

-10,4

ΧΙΟΥ

4.520.604

6.147.416

12.493.349

5.500.828

4.338.681

-4,0

Γενικό Σύνολο

985.706.024

1.446.782.662

2.298.824.542

1.327.871.623

884.073.387

-10,3

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

Πίνακας 3β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020/2019

Απρίλιος 2020/2019

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

789.278

945.009

406.561

219.651

-48,5

-76,8

ΑΝΔΡΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

395.304

473.127

124.044

8.255

-68,6

-98,3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4.730

2.902

16.422

1.500

247,2

-48,3

ΑΡΤΑΣ

17.661

19.808

2.423

0

-86,3

-100,0

ΑΤΤΙΚΗΣ(*)

78.934.861

81.541.099

41.964.714

22.799.374

-46,8

-72,0

ΑΧΑΪΑΣ

1.590.512

1.198.278

500.163

75.768

-68,6

-93,7

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

76.228

55.493

52.802

13.712

-30,7

-75,3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΔΡΑΜΑΣ

31.360

23.533

14.437

5.052

-54,0

-78,5

ΕΒΡΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΕΥΒΟΙΑΣ

788.405

850.049

1.015.268

650.437

28,8

-23,5

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

44.167

47.292

19.830

12.981

-55,1

-72,6

ΗΛΕΙΑΣ

156.621

190.465

31.908

14.950

-79,6

-92,2

ΗΜΑΘΙΑΣ

226.630

222.102

115.891

82.306

-48,9

-62,9

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.113.383

1.716.489

860.008

515.729

-22,8

-70,0

ΘΑΣΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

16.989

25.978

5.452

0

-67,9

-100,0

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15.243.459

14.770.026

8.554.779

3.702.692

-43,9

-74,9

ΘΗΡΑΣ

17.758

295.680

20.082

38.928

13,1

-86,8

ΙΘΑΚΗΣ

-

-

-

-

-

-

ΙΚΑΡΙΑΣ

-

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

560.781

534.224

213.330

3.049

-62,0

-99,4

ΚΑΒΑΛΑΣ

198.220

182.456

139.752

46.330

-29,5

-74,6

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

9.771

15.972

2.396

0

-75,5

-100,0

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

26.286

22.977

7.455

0

-71,6

-100,0

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

88

23.058

0

0

-100,0

-100,0

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

338.204

824.676

133.619

80.457

-60,5

-90,2

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

63.569

98.349

25.905

10.830

-59,2

-89,0

ΚΙΛΚΙΣ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΚΟΖΑΝΗΣ

192.827

157.652

95.539

1.880

-50,5

-98,8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

652.271

516.473

715.396

282.914

9,7

-45,2

ΚΩ

97.617

105.234

53.774

22.991

-44,9

-78,2

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

13.621

14.166

2.366

394

-82,6

-97,2

ΛΑΡΙΣΑΣ

683.830

778.061

267.292

75.947

-60,9

-90,2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

40.039

73.512

19.316

1.538

-51,8

-97,9

Πίνακας 3β: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα (συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020/2019

Απρίλιος 2020/2019

ΛΕΣΒΟΥ

439.245

944.733

2.224.943

602.846

406,5

-36,2

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

100.912

210.879

69.906

11.062

-30,7

-94,8

ΛΗΜΝΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

938.281

900.536

422.349

148.166

-55,0

-83,5

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

615.942

645.549

229.931

81.325

-62,7

-87,4

ΜΗΛΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΜΥΚΟΝΟΥ

302.729

1.111.799

147.654

20.020

-51,2

-98,2

ΝΑΞΟΥ

-

-

-

-

-

-

ΞΑΝΘΗΣ

230.073

219.168

137.271

151.248

-40,3

-31,0

ΠΑΡΟΥ

11.340

181.683

4.482

3.202

-60,5

-98,2

ΠΕΛΛΑΣ

132.498

149.163

82.809

36.374

-37,5

-75,6

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.003.162

1.155.548

513.317

48.862

-48,8

-95,8

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

14.083

46.388

13.433

2.358

-4,6

-94,9

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

810.047

636.352

648.519

55.670

-19,9

-91,3

ΡΟΔΟΠΗΣ

85.013

67.737

61.510

53.218

-27,6

-21,4

ΡΟΔΟΥ

728.354

901.157

307.159

118.067

-57,8

-86,9

ΣΑΜΟΥ

76.300

80.490

30.155

3.146

-60,5

-96,1

ΣΕΡΡΩΝ

282.955

362.403

136.901

46.634

-51,6

-87,1

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

6.595

7.712

2.907

0

-55,9

-100,0

ΣΥΡΟΥ

74.683

125.316

76.818

65.354

2,9

-47,8

ΤΗΝΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

125.059

149.790

59.356

74.603

-52,5

-50,2

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

10.634

9.751

2.218

462

-79,1

-95,3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

ΦΩΚΙΔΑΣ

108.031

90.356

27.048

0

-75,0

-100,0

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

123.967

131.835

97.224

77.382

-21,6

-41,3

ΧΑΝΙΩΝ

1.076.632

1.235.310

608.712

280.531

-43,5

-77,3

ΧΙΟΥ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Γενικό Σύνολο

109.734.593

115.231.468

61.385.005

30.580.477

-44,1

-73,5

(*) Η Αττική αντιστοιχεί στην Περιφέρεια και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε αυτή.

(**) Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των ερευνώμενων επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν αντίστοιχα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ, Υπηρεσίες εστίασης, Παροχή καταλύματος, Κύκλος εργασιών, Κορωνοϊός