07/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παράταση προθεσμίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη

Με το άρθρο τέταρτο του Ν.4702/2020 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική της μορφή η παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) όριζε τα εξής: "2. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020."comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τηλεδιάσκεψη, Γενική Συνέλευση