26/06/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Θερινό ηλιοστάσιο και μεγαλύτερη μέρα του χρόνου η Κυριακή της Εβδομάδας που πέρασε. Αλήθεια, πως περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός και μάλιστα, όταν ανατρέπεται η ανιαρή αλλά ουσιαστικά και η ελάχιστα αγχώδης καθημερινότητά σου, κάπου χάνεται η αίσθηση του χρόνου και έτσι, σε λίγο τελειώνει και ο μισός χρόνος που διανύουμε. Όχι φυσικά ότι του οφείλουμε και μεγάλη ευγνωμοσύνη επειδή μοίρα καλή δεν τον έρανε σίγουρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν με το καλό τελειώσει αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση, εμείς θα έχουμε προσθέσει μερικούς (λίγους ή πολλούς), μήνες στα χρόνια που ήδη έχουμε ζήσει.

Αρχή καλοκαιριού, ενός καλοκαιριού που παρόμοιο δεν έχουμε συναντήσει. Οι σταθεροί «φαν» της χώρας δυστυχών ζουν συνεχείς εξάρσεις της πανδημίας, συνεπώς ούτε οι ίδιοι έχουν ως προτεραιότητα τις διακοπές, αλλά ούτε και εμείς θα θέλαμε από χώρα τουριστική να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας σε «νοσοκομειακό τουρισμό». Από την άλλη, σταθεροί λάτρεις της χώρας, Βούλγαροι, Σέρβοι και Ρουμάνοι, περιμένουν μέχρι και δέκα ώρες στα βόρεια σύνορά μας για την ετήσια κάθοδο στην Ελλάδα και κυρίως στις ακτές της Χαλκιδικής, της Καβάλας, της Πιερίας… Η κατάσταση μάλιστα ενόχλησε ακόμα και τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, ο οποίος στράφηκε κατά των συμπατριωτών του οι οποίοι ελάχιστα χρήματα αφήνουν στην τοπική ξενοδοχειακή βιομηχανία, υπερθεματίζοντας υπέρ της Ελλάδας. Φυσικά, μας λείπουν οι Βόρειοι Μακεδόνες, επειδή, παρά τα υφιστάμενα ή μη πολιτικά προβλήματά μας που τώρα δεν υπάρχουν, μετακόμιζαν στη χώρα μας, με τον τέως Πρωθυπουργό του να έχει πολιτογραφηθεί κάτοικος Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, τον οποίο μάλλον πιο εύκολα τον έβρισκες εκεί, παρά στα Σκόπια. Τελικά, αν και στη Βόρεια Ελλάδα γκρινιάζαμε για το επίπεδο των τουριστών (όσον αφορά την ανά ημέρα κατά κεφαλή κατανάλωσή τους), μας λείπουν και μας λείπουν πολύ, όχι μόνο σαν τουρίστες, αλλά σαν φίλοι γείτονες.

Επειδή όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού», η πανδημία και η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς και του κράτους, έφερε μια μικρή ηλεκτρονική επανάσταση στη χώρα, ή μάλλον την επέτεινε. Έτσι λοιπόν, έχουμε και λέμε: Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σ/ν "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις" στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρέχονται κίνητρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στις οντότητες που επιλέγουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022, ως ακολούθως:

  • Περιορίζεται κατά δύο (2) έτη ή ένα (1) έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη).
  • Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Αίρονται ή δεν χορηγούνται τα οριζόμενα κίνητρα, εφόσον διαπιστώνεται ότι η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήματος ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει έγκλημα φοροδιαφυγής, που τιμωρείται με φυλάκιση δύο (2) ετών, ή εφόσον η οντότητα έχει εκδώσει ή αποδεχθεί πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, εφόσον η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

Εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης/αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

myData: Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Με την Α.1138/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος διαβίβασης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α’ 170).

Αναλυτικότερα ορίζονται τα παρακάτω:

  • Έκταση εφαρμογής και εξαιρέσεις
  • Δεδομένα που διαβιβάζονται
  • Τρόπος και διαδικασία διαβιβασης
  • Χρόνος διαβίβασης σύνοψης παραστατικών
  • Χαρακτηρισμός συναλλαγών και ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων
  • Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται

Ειδικότερα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται:

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021.

δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020.

Ξεκινά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και για τους προμηθευτές του Δημοσίου. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάστηκαν, υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των φορέων του Δημοσίου οι οποίοι κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

(α) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ : Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου (περιεχόμενο και μορφή) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

(β) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών: Καθορισμός της αρχιτεκτονικής των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής αφορά στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι για την ώρα προαιρετική και αφορά τις συμβάσεις που ξεπερνούν τα κατώτερα όρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016. Μελλοντικά το Υπουργείο Οικονομικών θα επεκτείνει τη χρήση του, ώστε να είναι υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου. Η πιλοτική έναρξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της εισαγωγής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις συναλλαγές του Δημοσίου, ο αρμόδιος υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μεταρρύθμιση της εισαγωγής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο Δημόσιο θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος των σχετικών συναλλαγών, με την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του πωλητή για την παραλαβή και πληρωμή του τιμολογίου και τη σταδιακή μείωση των εκτυπώσεων. Υπολογίζεται ότι η ρύθμιση αφορά, όταν θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά, 30-35 εκατ. τιμολόγια και θα οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση δημόσιου και ιδιωτικού κόστους ετησίως της τάξεως των 150-200 εκατ. ευρώ».

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Διεύρυνση των δικαιούχων και παράταση της προθεσμίας μέχρι 26 Ιουνίου. Με σχετική απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ131/13.6.2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 – Α΄ φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος), που υπεγράφη σήμερα από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α) παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 και

β) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε., επιτρέποντας την ένταξη σε αυτό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο και δίνεται η δυνατότητα ένταξης και σε άλλες επιχειρήσεις.

Στον 2ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Ενδεικτικά παραδείγματα νέων δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζόμενους είναι τα ακόλουθα: λιανικό εμπόριο μικρών ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παντοπωλείων, καταστημάτων ψιλικών, περιπτέρων, ειδών δώρων, φαρμακείων, αρτοποιείων, ανθοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, κομμωτηρίων, και κάθε κατάστημα λιανικής που διαθέτει ταμειακή μηχανή. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι πωλητές λαϊκών αγορών, όσοι εκμεταλλεύονται ταξί, καθώς και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους στους χώρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κτλ.

Από τα καλά νέα της εβδομάδας που πέρασε: Ενίσχυση μέχρι 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. O ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας και του Ευρωκοινοβουλίου να εγκρίνουν και να υπερψηφίσουν το Εξαιρετικό Προσωρινό Μέτρο Στήριξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση.

Το σχέδιο του κανονισμού προβλέπει μάλιστα τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου μέτρου σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ, γεγονός που δικαιώνει τη θέση και τις επιδιώξεις της πατρίδας μας για τη διάθεση επιπλέον πόρων υπέρ των αγροτών τις οποίες είχε εκφράσει ο κ. Βορίδης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση του χρόνου καταβολής της συγκεκριμένης ενίσχυσης μέχρι τον Ιούνιο του 2021 με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία ο νέος νόμος της ΕΕ θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδας της και θα τεθεί σε άμεση ισχύ.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά. Με αριθμό Α.1151/2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2537/24-06-2020 η απόφαση για παράταση της μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Αναλυτικότερα η απόφαση ορίζει:

Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.7.2020 έως και 31.12.2020, τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

Παράταση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων. Με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.04.2020 Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη την Δευτέρα 22 Ιουνίου, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, επεκτείνεται η περίοδος κάλυψης των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και λογαριασμών αλληλόχρεων των πληττόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επιπλέον δύο μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο), με αποτέλεσμα η συνολική επιδότηση να μπορεί να ανέλθει σε τόκους πέντε μηνών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι παρατείνεται και η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), μέχρι τις 31.08.2020 και ώρα 17:00.

Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων στις 31/12/2019 επιχειρηματικών δανείων και λογαριασμών αλληλόχρεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου. Η διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά παραμένουν εξαιρετικά απλά και δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την αρχική περίοδο υποβολής.

Εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με την υποβολή ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020. Με την ΑΠ:131644/14-6-2020 κοινοποιούνται οδηγίες σχετικά με την υποβολή ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και για την καταβολή των εισφορών.

Το Δώρο Πάσχα 2020 Θα καταχωρηθεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ. Β΄/3-6-2020) ΚΥΑ.

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ, - Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Σημειώνεται ότι «1...Οι επιχειρήσεις – εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.».

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 23102/477/12-6-2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας.

Με την Α.Π.: οικ. 25480/755/24-6-2020 δίνονται διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 23102/477/12-6-2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α της αριθμ. 23102/477/12-6-2020 ΚΥΑ:

A) i) α) οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

β) οι εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Η επαναπρόσληψη υλοποιείται με την υποβολή του σχετικού εντύπου Ε3: « Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

ii) α) Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και μέχρι 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους κατά την προηγούμενη περίοδο. Σε αναστολή σύμβασης εργασίας δύναται να τεθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο κατά τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατ’ ανώτατο όριο οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.

β) Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή κατά τα ανωτέρω, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

γ) Επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι σε εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. i) της παρούσας, που θα επαναλειτουργήσουν εντός των μηνών Ιουνίου - Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις Α και Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επειδή πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα της μιζέριας, της αποβιομηχάνισης, της ανεργίας και της φτώχειας, το ότι δε υπήρξε μια δεκαετία με πολύ άσχημα οικονομικά του κράτους δεν σηματοδοτεί φυσικά και την μεταγενέστερη πορεία του, υπάρχουν δε επιχειρήσεις και όμιλοι υψηλής τεχνολογίας οι οποίοι και παράγουν και εργοδοτούν και είναι κερδοφόρες, … «Όμιλος Epsilon Net - Αποτελέσματα 12μήνου 2019: Αύξηση 10,79% στον κύκλο εργασιών του ομίλου και 37,03% στο EBITDA».

Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο όμιλος της Epsilon Net και το 2019, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής του πορείας και της διείσδυσής του σε νέες κάθετες αγορές στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της μητρικής εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα € 17,98 εκ. έναντι €16,23 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα € 13,65 εκ. έναντι € 12,41 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,01%.Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις που σήμερα δίνονται για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση ψηφιοποίησης των συναλλαγών, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη της αύξησης της πελατειακής βάσης του ομίλου. Το πρόγραμμα R&D του Ομίλου ενισχύεται διαρκώς με νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να προσφέρονται προηγμένες λύσεις για πλήρη αυτοματοποίηση εργασιών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς όπως αυτές εξελίσσονται. Αξίζει να σημειωθεί η δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα των Web και Cloud εμπορικολογιστικών λύσεων για εργασία και λήψη πληροφοριών από απομακρυσμένες τοποθεσίες των χρηστών με εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητες επικοινωνίας που υποστηρίζουν remote working από οποιαδήποτε συσκευή laptop, mobile, tablet ακολουθώντας τις ολοένα και αυξανόμενες στην Ελλάδα και διεθνώς τάσεις της αγοράς.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA):Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 3,26 εκ., έναντι € 2,38 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 2,63 εκ., έναντι € 1,96 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη € 1,41 εκ. το 2019 έναντι κερδών € 1,04 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 35,55 %.Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 1,05 εκ. για το 2019 έναντι € 0,71 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 48,71%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, στη χρήση του 2019 διαμορφώθηκαν σε € 8,59 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 13,51 εκ.

Η αύξηση των ανωτέρω οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, επιβεβαιώνει την παγκόσμια τάση των εταιρειών πληροφορικής, να επιταχύνουν την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους μέσα από αποδοτικές επενδύσεις διευρύνοντας την εγκατεστημένη πελατειακή τους βάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EpsilonNet κος Ιωάννης Μίχος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το 2019 προχωρήσαμε με συνέπεια στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε ανοδικούς ρυθμούς κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουμε στον κλάδο της πληροφορικής. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας κατά την χρήση που πέρασε αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια ως αποτέλεσμα της επιτυχούς διείσδυσης των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η αρτιότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου της Epsilon Net για άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Σταθερή προτεραιότητα μας παραμένει, να εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε αλλά και στην Ελληνική επιχειρηματικότητα γενικότερα και να ανταποκρινόμαστε άμεσα με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών όλων των επιχειρηματικών μονάδων.

Δέσμευση μας είναι η μακροχρόνια ανάπτυξη των Εταιρειών του Ομίλου , η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων μας

Και επειδή e-forologia.gr σημαίνει και έγκυρη και έγκαιρη αρθρογραφία από διακεκριμένους επιστήμονες στον κλάδο τους, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων και «Επιλογή Α.Κ. και απεικόνιση στην ΑΠΔ των εισφορών εμμίσθων δικηγόρων μηχανικών και υγειονομικών Δημοσίου Τομέα». Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του άρθρου του ο γνωστός Δικηγόρος «Ως γνωστόν με την εγκύκλιο 10/2020 (και με καθυστέρηση τριών ετών) προβλέφθηκε η υπαγωγή και η απεικόνιση στο σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της ασφάλισης και των εισφορών του συνόλου του προσωπικού αλλά και των εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών του Δημοσίου Τομέα. Παράλληλα αναμένεται (με καθυστέρηση 1,5 έτους) και η εγκύκλιος που θα τροποποιεί τις σχετικές εγκυκλίους και τα ποσοστά εισφορών (πακέτα κάλυψης) των ως άνω εμμίσθων ασφαλισμένων του Ιδιωτικού Τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4578/2018.
Ήδη αναρτήθηκε και το γενικό έγγραφο 126826/19.6.2020 με τίτλο "ΘΕΜΑ :«Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ. 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020».

Τέλος της εργασιακής εβδομάδας και μεσάνυχτα της Παρασκευής (σήμερα), λήγει και η προθεσμία υποβολής στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ της αίτησης συμμετοχής στην δεύτερη Επιστρεπτέα Προκαταβολή που μπορεί να διαθέσει δάνεια έως 1,4 δις. ευρώ τα οποία θα επιστραφούν στο σύνολό τους ή εν μέρει στο κράτος. Έως και εχθές, βράδυ της Πέμπτης, είχαν υποβάλλει οριστικές αιτήσεις 127.806 εταιρείες. Να σημειωθεί ότι, η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση. Η δεύτερη αίτηση χορήγησης που θα ξεκινήσει αφού κοινοποιηθεί η ΚΥΑ με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής της χρηματοδότησης θα αποτελεί ουσιαστικά την δεσμευτική κίνηση για τον επιχειρηματία. Συνολικά διατίθενται 2 δισ. Ευρώ και στον πρώτο κύκλο διατέθηκαν 602 εκ. ευρώ.

Τέλος λοιπόν της εργασιακής εβδομάδας και η εβδομάδα που έρχεται, καταφθάνει μαζί και με το νέο μήνα και την καρδιά του καλοκαιριού. Ενός καλοκαιριού διαφορετικού από τα άλλα, επειδή, ενώ ουσιαστικά θέσαμε ως χώρα την 1η του Ιούλη ημερομηνία «τουριστικής ολικής επαναφοράς», ο κορονοϊός ξαναχτυπά σε δεύτερο κύμα και η βασική πηγή χρηματοδότησης του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος καθίσταται στο έπακρο ανασφαλής για φέτος, δεδομένου ότι με μάλλον εφιάλτης μοιάζει το να νοσήσει κάποιος σε μια άλλη χώρα στις διακοπές του, όσο οργανωμένη και να είναι αυτή. Ακόμα και οι «πιστοί» βόρειοι φίλοι μας (Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βόρειο-Μακεδόνες), αν και καταφθάνουν κατά χιλιάδες, κανένας δεν γνωρίζει την εξέλιξη, επειδή και εμείς θέλουμε τουρίστες και όχι ασθενείς.

Το μόνο «καλό» από την όλη αυτή απρόσμενη εξέλιξη, αν μπορεί κάποιος να την πει έτσι, είναι η μέγιστη πλέον «αναγνώριση» που τυγχάνουν τα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας, του χρέους, της μείωσης της ζήτησης, της ανεργίας. Επιτέλους η Γερμανία κατάλαβε ότι δεν αρκεί να παράγεις πανάκριβα και πανέμορφα κατά τα άλλα Audi και Mercedes, θα πρέπει και κάποιος να τα αγοράζει, διαφορετικά μπαίνεις στον κυκεώνα της μείωσης της παραγωγής λόγω μειωμένης ζήτησης, της μείωσης του περιθωρίου κέρδους, των αναγκαστικών απολύσεων προσωπικού και γενικά στη συρρίκνωση των οικονομικών δεδομένων, με τις «συνταγές» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μοιάζουν σαν το πολυαναμενόμενο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πολύ συζήτηση αλλά καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Στο μέτρο που μπορείτε, στο μέγεθος που μπορείτε, με τη θερμοκρασία του Σαββατοκύριακου να φωνάζει «καλοκαίρι», απολαύστε το, έστω και διαφορετικά, έστω και με πολύ προσοχή, επειδή θα έρθουν για τον καθένα μας πολλά καλοκαίρια ακόμα, αλλά το συγκεκριμένο που ζούμε θα περάσει ανεπιστρεπτί. Να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Πάσχα, Υποβολή ΑΠΔ, Εποχικοί υπάλληλοι