23/06/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Επιλογή Α.Κ. και απεικόνιση στην ΑΠΔ των εισφορών εμμίσθων δικηγόρων μηχανικών και υγειονομικών Δημοσίου Τομέα

Ως γνωστόν με την εγκύκλιο 10/2020 (και με καθυστέρηση τριών ετών) προβλέφθηκε η υπαγωγή και η απεικόνιση στο σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της ασφάλισης και των εισφορών του συνόλου του προσωπικού αλλά και των εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών του Δημοσίου Τομέα. Παράλληλα αναμένεται (με καθυστέρηση 1,5 έτους) και η εγκύκλιος που θα τροποποιεί τις σχετικές εγκυκλίους και τα ποσοστά εισφορών (πακέτα κάλυψης) των ως άνω εμμίσθων ασφαλισμένων του Ιδιωτικού Τομέα, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν.4578/2018.
Ήδη αναρτήθηκε και το γενικό έγγραφο 126826/19.6.2020 με τίτλο "ΘΕΜΑ :«Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ. 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020».

Έτσι οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης (μόνο εμμίσθων δικηγόρων) και πρόνοιας-εφάπαξ παροχής (δικηγόροι Αθηνών, μηχανικοί και υγειονομικοί) διαμορφώνονται από 1.1.2020 ως εξής:

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Κατά την καταχώρηση από τους εκκαθαριστές αποδοχών στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έμμισθοι υγειονομικοί και μηχανικοί συνεχίζουν να καταβάλουν εισφορά επικουρικής επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) - ΜΟΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ


Τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται μόνο για τους εμμίσθους δικηγόρους κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Κατά την καταχώρηση από τους εκκαθαριστές αποδοχών στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Όλοι οι έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί του Δημοσίου Τομέα θα πρέπει να ενημερώσουν τις οικονομικές υπηρεσίες του Φορέα τους για την ύπαρξη των ανωτέρω εγκυκλίων, ώστε να γίνονται οι σωστές κρατήσεις και να υπάρχει ορθή απεικόνιση των εισφορών στο σύστημα των Α.Π.Δ.

2. Όλοι οι ανωτέρω έχουν καταταγεί εκ του νόμου στην 1η Α.Κ. για την πρόνοια και οι δικηγόροι για την επικουρική. Παρέχεται όμως το δικαίωμα από 1/7/2020 κατάταξης σε μια από τις αμέσως επόμενες Α.Κ. Κατόπιν τούτου, οι έμμισθοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας τους προκειμένου να γνωστοποιήσουν τη βούλησή τους για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης. Αυτονόητο είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει δήλωση επιλογής, ο ασφαλισμένος παραμένει στην 1η Α.Κ.

3. Προς αποφυγή αποριών και ερωτήσεων επισημαίνουμε πως οι λοιπές κρατήσεις των εμμίσθων ασφαλισμένων (κύριας σύνταξης και υγείας) επί των αποδοχών τους παραμένουν ως έχουν και υπολογίζονται ως ποσοστά 20% για κύρια σύνταξη (13,33 εργοδότης και 6,67 ασφαλισμένος) και 7,10% για υγειονομική περίθαλψη (4,55 εργοδότης και 2,55 ασφαλισμένος) επί του συνόλου των αποδοχών. Περισσότερα στην εγκύκλιο 10/2020 ΕΦΚΑ

4. Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης που αναφέρονται τόσο στην εγκύκλιο 10/2020 όσον και στο άνω κοινοποιούμενο γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έμμισθοι δικηγόροι, Απεικόνιση, ΑΠΔ, Επαγγέλματα > Μηχανικός, Υγειονομικοί