17/06/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΟΟΕΕΕ: Αιτήματα και προτάσεις για επίλυση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο μας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


E-mail: pooeeelladas@gmail.com

Προς: Αθήνα 17/06/2020

- Υπουργό Οικονοµικών κ. Xρήστο Σταικούρα

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση - Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνη Γεωργιάδη - Υφυπουργό Οικονοµικών

κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

- Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) κ. Γεώργιο Πιτσιλή

- Διοικητή ΕΦΚΑ

κ. Χρήστο Χάλαρη

- Υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέµα : «Αιτήµατα και προτάσεις για επίλυση θεµάτων που αφορούν τον κλάδο µας»

Α. ΑΑΔΕ –ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Παράταση των φορολογικών δηλώσεων Ν.Π. µέχρι 31.08.2020

2. Παράταση των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. µέχρι 30.09.2020

3. Παράταση δηλώσεων ακινήτων Ε9 για µεταβολές του προηγούµενου έτους µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. 30.09.2020.

4. Να µην καθορίζονται ασφυκτικές προθεσµίες υποβολής δηλώσεων, λόγω covid19, σε νέες ή επαναλειτουργούσες πλατφόρµες. Οι αντοχές µας έχουν όρια. Μετατρέψαµε το «Μένουµε Σπίτι» σε «Μένουµε Γραφείο», να µην γίνει «Πεθαίνουµε Γραφείο»

5. Να πάψει να ισχύει η λογική της χρήσης των κωδικών taxis σε πλατφόρµες άσχετες µε τη φορολογική διοίκηση γιατί όλοι συνδέουν την χρήση αυτών των κωδικών µε εργασία την οποία είναι υποχρεωµένος να διεκπεραιώσει ο λογιστής και απαιτούν να είµαστε γνώστες όλων των διαδικασιών που ανακοινώνει το κάθε υπουργείο.

6. Να ανασταλούν επ’ αόριστο οι υποβολές παραστατικών στο my data. Δεν είναι ανθρωπίνως εφικτό να υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση των επιχειρήσεων. Επίσης να αναδειχθούν επιτέλους οι πρόσθετες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που επιβάλλονται µε το µέτρο αυτό και

όχι να παρουσιάζεται σαν ένα µέτρο που το µόνο που υλοποιεί είναι η διευκόλυνση των λογιστών.

7. Να παραµείνουν µόνιµα ανοικτές οι πλατφόρµες για τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις Φ.Ε. 2019 και όλων των προηγούµενων ετών.

8. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων να υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε τους κωδικούς των κληρονόµων που έχουν δηλωθεί στο τµήµα µητρώου.

9. Να ανοίξουν άµεσα οι Δ.Ο.Υ . για να έχουν πρόσβαση όλοι οι επαγγελµατίες και να λύνονται άµεσα τα προβλήµατα. Δεν µπορεί οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο να βρίσκουν σφραγισµένες πόρτες ή ραντεβού µετά από 15 ηµέρες.

10. Να εφοδιαστούν οι .Δ.Ο.Υ. µε τον απαραίτητο εξοπλισµό( scanner) και να προσαρµόσουν το λογισµικό κατάλληλα , προκειµένου να αποστέλλουν στον κάθε αιτούντα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση και την διεκπεραίωση του αιτήµατος του, όπως αντίστοιχα απαιτούν από τους φορολογούµενους την ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων που αφορούν την υπόθεσή τους.

11. Οι επιστροφές που αναρτώνται στο taxisnet να µην αναφέρουν µόνο την Δ.Ο.Υ. αλλά να αναφέρουν συγκεκριµένα, από πού προκύπτει η επιστροφή καθώς και σε ποιο έτος αναφέρεται.

12. Να δηµιουργηθεί στο taxis καρτέλα, για τον κάθε φορολογούµενο, στην οποία θα εµφανίζονται, κατά ηµεροµηνία, οι υποχρεώσεις του και οι καταβολές ή οι συµψηφισµοί που έχουν γίνει για την εξόφλησή τους.

13. Για τις επιχειρήσεις που έχουν οικονοµικές συναλλαγές µε το δηµόσιο και παρακρατούνται ποσά για εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων ο Γολγοθάς του λογιστή που προσπαθεί να βρεί ποια υπηρεσία κατέβαλε χρήµατα για λογαριασµό του είναι ατελείωτος. Πρέπει να δοθεί λύση και σε αυτό το πρόβληµα.

14. Η πάγια ρύθµιση για το έτος 2020 , να εφαρµοστεί για όλους µε 48 δόσεις και να µην υπάρχουν κριτήρια εισοδηµατικά. Αυτά τα εισοδήµατα που εµφανίζονται έχουν, λόγω covid19, εξαφανιστεί για την πλειονότητα των εργαζοµένων και των επιχειρηµατιών.

15. Να καταργηθεί η ανούσια υποχρεωτικότητα για την συµπλήρωση του κωδ.023 στο Ε3 , που για τα απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση διαχωρισµού και ανάλυσης και για τα διπλογραφικά δεν υπάρχει διαχωρισµός στην φορολογία. Γνωρίζετε άραγε την ταλαιπωρία που πρέπει να υποστεί ο επιχειρηµατίας για να πάρει βεβαίωση προσθήκης δραστηριότητας από τον ασφαλιστικό του φορέα π.χ. ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ, του οποίου οι υπάλληλοι δεν είναι γνώστες πολλών διαδικασιών, λειτουργούν ως βασιλικότεροι του βασιλέως και προβάλλουν προσκόµµατα στην όλη διαδικασία ακόµη και σε αυτούς που δεν οφείλουν στον φορέα ούτε ένα ευρώ. Η φορολογική διοίκηση πρέπει να απεξαρτηθεί από το να είναι ο θεµατοφύλακας άλλων δηµόσιων ή µη υπηρεσιών και ο επαγγελµατίας να µπορεί να λειτουργήσει χωρίς καθηµερινά εµπόδια.

16. Όλες οι µεταβολές στο ΓΕΜΗ να καταχωρούνται αυτόµατα µε υπηρεσιακή διαδικασία στο taxisnet , χωρίς την µεσολάβησή µας.

17. Όταν στον επιτηδευµατία που είναι καταχωρηµένος στο taxisnet έχει δηλωθεί Λογιστής-Φοροτεχνικός , να µην ζητούν οι ?.Ο.Υ. εξουσιοδότηση για την διεκπεραίωση υποθέσεών του.

Β. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Όλες οι µεταβολές στο ΓΕΜΗ να αποστέλλονται αυτόµατα ή µε υπηρεσιακή διαδικασία στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

2. Η καταχώρηση των οικονοµικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ να παραταθεί µέχρι 31/12/2020.

3. Να απαιτήσετε από τις τράπεζες να µην ζητούν για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, ακόµη και µε την εγγύηση του Δηµοσίου, προσχέδια οικονοµικών καταστάσεων πριν την κατάθεση φορολογικής δήλωσης , λες και οι οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν µε τη µέθοδο «τρείς το λάδι τρείς το ξύδι»

Γ. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι Υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι να µην είναι ασαφείς , να είναι κατανοητές ,να µην επιδέχονται παρερµηνείες, να ελέγχονται από τους σχετικά αρµόδιους πριν εκδοθούν και να εµπεριέχουν παραδείγµατα.

2. Να δοθούν παρατάσεις για όλες τις υποβολές , αφού πρώτα έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες οδηγίες , διευκρινήσεις και εγκύκλιοι από τους σχετικούς φορείς.

3. Να µην ανοίξει ή επαναλειτουργήσει καµία πλατφόρµα αν δεν έχουν δηµοσιευθεί οι απαραίτητες οδηγίες συµπλήρωσης και υποβολής.

4. Να σταµατήσει ο τραγέλαφος µε τις ΠΝΠ , τις ΚΥΑ, τις εγκύκλιους και τα δελτία τύπου , που άλλοτε επικαλύπτονται, άλλοτε αντικρούονται µεταξύ τους , άλλοτε είναι εκ διαµέτρου αντίθετες και άλλοτε αναµένουµε την νοµοθέτηση των δελτίων τύπου.

5. Να εκδοθεί άµεσα η εγκύκλιος µε τις λεπτοµερείς υποχρεώσεις των εργοδοτών για την αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν ώστε να τους επιστραφεί η συµµετοχή του δηµοσίου στο κόστος. Οι εταιρείες µηχανογράφησης περιµένουν τις οδηγίες σας. Η 30η Ιουνίου δεν είναι µακριά, γιατί πρέπει και αυτό να γίνει την τελευταία στιγµή.

6. Να αναθεωρήσετε την κάθετη θέση σας, σε σχέση µε τις πραγµατικές ηµεροµηνίες αναστολής των συµβάσεων εργασίας, για τις επιχειρήσεις που α) έκλεισαν υποχρεωτικά β) εντάχθηκαν στις πληττόµενες επιχειρήσεις τον µήνα Απρίλιο και γ) αυτές που εντάχθηκαν στις πληττόµενες τον µήνα Μάρτιο αλλά περιµένοντας τις πολυπόθητες οδηγίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συµβάσεων εργασίας, τις υπέβαλλαν τις πρώτες ηµέρες του Απριλίου. Για τις παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει, όπως έγινε και για το µήνα Μάρτιο, να υπολογίσουν, έστω και τώρα και να εκκαθαρίσουν τις µισθοδοσίες των µηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Δώρου Πάσχα.

7. Εκδίδοντας οδηγίες και εγκυκλίους µε προϋποθέσεις για προγράµµατα όπως το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ µέσα στο Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου, που οι επιχειρήσεις θέλουν να υλοποιήσουν την Δευτέρα 15 Ιουνίου πιστεύετε ότι συµβάλλετε στην οµαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας? Σας ζητάµε για µία φορά ακόµη στις εγκυκλίους σας να αναφέρονται παραδείγµατα εφαρµογής των διατάξεών τους.

Δ. ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να απαντούν ηλεκτρονικά στα αιτήµατα των πολιτών. Οι ηλεκτρονική υποβολή δεν πρέπει να δεσµεύει µόνο τους πολίτες .Πρέπει και το δηµόσιο να είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

Κύριοι Υπουργοί και Διοικητές

Πρέπει έστω και την τελευταία στιγµή να καταλάβετε ότι η συνεργασία υπουργείων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και λογιστών που βασίζεται στην αµοιβαία κατανόηση και συνεργασία είναι ικανή να οδηγήσει τη χώρα σε µονοπάτια ανάπτυξης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Η εµπιστοσύνη δε είναι για εµάς ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο ζητούν να στηριχθούν όλοι οι έλληνες πολίτες. Σας αποστέλλουµε την επιστολή αυτή µε µοναδικό σκοπό οι προτάσεις και παρατηρήσεις µας να βελτιώσουν την καθηµερινότητα όσων ή επιχειρούν ή είναι εργαζόµενοι ή απλά φορολογούµενοι της χώρας µας.

Για το Δ.Σ. της Οµοσπονδίας

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραµµατέας

Άρης Παπανδρέου Δηµήτριος Λογοθέτηςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αποχή