21/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Τι μάθαμε από το χθεσινό Δελτίο Τύπου και την διευκρινιστική του Υπουργείου Εργασίας!

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Σημαντικές ήταν και οι δύο ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας ως προς την επόμενη μέρα των επιχειρήσεων. Είμαστε φυσικά εν αναμονή της νέας Π.Ν.Π. που θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποσαφηνίσει (και θα διορθώσει) πολλά από τα αναγραφόμενα.

Συνοπτικά ωστόσο αναφέρουμε:

Σχετικά με το Δελτίο Τύπου:

Άξονας 1: Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

 • Οι εισφορές για την αναστολή Μαϊου θα καλυφθούν από το κράτος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την 1η αναστολή, Δηλαδή επί του ονομαστικού μισθού.
 • Άρα θα υπάρξει παρόμοιος χειρισμός με αποδοχές τηλεργασίας και εξ ελευθεριότητας.
 • Για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης, παρέχεται δυνατότητα επέκταση του δικαιώματος 100% αναστολής εργασίας των εργαζομένων μέχρι τον Ιούνιο.
 • Για όλες τις επιχειρήσεις σε Τουρισμό, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Αθλητισμό παρέχεται δυνατότητα επέκταση του δικαιώματος 100% αναστολής εργασίας των εργαζομένων μέχρι τον Ιούλιο.
 • Άρα καταργείται κάθε διάταξη για το 60%-40% της αναστολής εργασίας κάτι το οποίο βέβαια φωτογραφιζόταν με το παράρτημα της οικ.17788/346/8-5-2020 ΚΥΑ
 • Επίσης από αυτή τη διάταξη φαίνεται ότι ευνοούνται αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα διέκοπταν την απασχόληση τους ούτως ή άλλως τον Μάιο ή τον Ιούνιο (π.χ. προπονητές ομάδων, απασχολούμενοι σε χειμερινό εποχικό τουρισμό, καθηγητές φροντιστηρίων κ.λ.π.) εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση
 • Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μόνο για τον μήνα Μάιο.

Άξονας 2: Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 • Εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που έχει μείωση τζίρου >20% για το προηγούμενο διάστημα (αναμένεται διευκρίνιση για το ακριβές διάστημα)
 • Επιτρέπεται η μείωση των ωρών εργασίας έως και 50% μόνο για τους πλήρως απασχολούμενους
 • Εφαρμόζεται και για τους εποχικώς απασχολούμενους (π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλους για τους οποίους υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης)
 • Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Μάλιστα ειδικά για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, θα γίνει κάλυψη του 100% της απώλειας.
 • Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Εδώ μάλλον πρόκειται για κακή διατύπωση διότι θεωρούμε αδύνατον να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο για τους εξής λόγους:
  - Αν ισχύσει κάτι τέτοιο τότε σαφέστατα ο εργοδότης θα επιλέξει την διάταξη του Προσωπικού Ασφαλείας που δεν έχει τέτοιο κόστος
  - Είναι αδύνατον να υπολογιστεί κρατική επιδότηση επί των καθαρών αποδοχών του εργαζομένων. Άρα το λογικό θα είναι να υπολογιστεί το 60% των οφειλόμενων μεικτών αποδοχών και επ αυτού να γίνουν κρατήσεις από το κράτος και να αφαιρεθούν στη συνέχεια ούτως ώστε ο εργαζόμενος να λάβει το καθαρό υπόλοιπο αποδοχών
  - Είναι αδιανόητο και ίσως μη νόμιμο να υπάρχει επιβάρυνση του εργοδότη για ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, για διάστημα στο οποίοι αυτοί δεν προσέφεραν την εργασία τους στον εργοδότη
  - Είναι τεχνικά ανέφικτο να υπολογιστούν εισφορές σε μη δεδουλευμένες αποδοχές καθώς μετά θα υπάρξει σύγχυση και με τον ΦΜΥ.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης σε όσους εργαζόμενους εφαρμόζεται αυτό το μέτρο
 • Επιβεβαιώνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1η Ιουνίου η οποία μοιράζεται ως εξής: 0,48% για εργοδότες, 0,42% για εργαζομένους.

3ος Άξονας: Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και κίνητρα επαναπρόσληψης τους.

 • Το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης που θα επαναπροσληφθούν. Δηλαδή αν πέρσι απασχολήθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι με το καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, πλέον σε περίπτωση επαναπρόσληψης με τους ίδιους όρους, όλη η ασφαλιστική υποχρέωση αναλαμβάνεται απ το κράτος. Βέβαια εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα του υπολογισμού του Φ.Μ.Υ.
 • Επέκταση του επιδόματος ανεργίας για 2 μήνες για όλους τους εποχικούς απασχολούμενους οι οποίοι δεν θα επαναπροσληφθούν. Υπενθυμίζουμε συνεχίζεται η χορήγηση του Επιδόματος Ανεργίας για όσους το έλαβαν ακόμη και τον Ιανουάριο του 2020.
 • Χορηγείται το εποχικό επίδομα ανεργίας για τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο στους εποχικά ανέργους.
 • Μείωση ελαχίστων απαιτούμενων ημερομισθίων από 100 σε 50 για τη θεμελίωση του εποχικού επιδόματος ανεργίας.


Σχετικά με τη διευκρινιστική απόφαση:

1. Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

 • Η λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
  - Π.χ. Έστω αναστολή 15/3/2020 και λήξη σύμβασης 15/5/2020. Αν η αναστολή εργασίας έληξε π.χ. 30/4/2020, τότε Νέα λήξη σύμβασης = 30/6/2020
  - Π.χ. Έστω αναστολή 1/4/2020 και λήξη σύμβασης 1/5/2020. Αν η αναστολή εργασίας έληξε π.χ. 15/5/2020, Νέα λήξη σύμβασης = 15/6/2020
 • Η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει :
  - Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση επιχειρήσεων – εργοδοτών που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές (π.χ. θέατρα χειμερινής περιόδου, χιονοδρομικά κέντρα, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.)
  - σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής τής σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση ταξιθετριών/ταξιθετών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώ έχει απαγορευτεί η πραγματοποίηση παραστάσεων, προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού κ.α.).

Σημείωση: Εδώ προκύπτει μεγάλο θέμα κυρίως από το αν τελικά π.χ. με έναν καθηγητή φροντιστηρίου είχε συναφθεί σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Αν είχε συναφθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου, αυτή θα λήξει. Αν είχε συναφθεί σύμβαση αορίστου χρόνου, με βάση και τις νέες διατάξεις για την εκπαίδευση, δύναται να διατηρηθεί σε αναστολή μέχρι και τον Ιούλιο που όλοι γνωρίζουν ότι είναι διάστημα στο οποίο ελάχιστοι απασχολούνται

2. Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

 • Κάθε επιχείρηση που επαναλειτουργεί, πλέον θεωρείται πληττόμενη. Βέβαια εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θεωρούμε ότι αυτή η αναφορά μπερδεύει. Διότι υπενθυμίζουμε ότι για μια επιχείρηση πληττόμενη υπάρχει η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Βέβαια στην διευκρινιστική γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής εργασίας και τονίζεται ρητά ότι δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να δοθεί απάντηση, για ποιο λόγο επιτρέπεται κάτι τέτοιο με το έντυποι Ε6 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, διευκρινίζεται το πότε ξεκινάει η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
  - π.χ. έστω επιχείρηση πληττόμενη που έβαλε σε αναστολή το προσωπικό της στις 3/4/2020. Η αναστολή ολοκληρώθηκε στις 17/5/2020. Στη συνέχεια δεν υπήρξε καμία παράταση αναστολής. Άρα η ρήτρα διατήρησης ολοκληρώνεται την 1/7/2020
  - π.χ. έστω επιχείρηση πληττόμενη που έβαλε σε αναστολή το προσωπικό της την 1/4/2020. Η αναστολή ολοκληρώθηκε στις 15/5/2020. Στη συνέχεια υπήρξε παράταση αναστολής για το 10% του προσωπικού της και μέχρι 31/5/2020. Άρα η ρήτρα διατήρησης ολοκληρώνεται στις 15/7/2020

3. Προσωπικό Ασφαλείας

 • Ξεκαθαρίζεται ότι η διάταξη του Προσωπικού Ασφαλείας, έχει εφαρμογή για κάθε πληττόμενη επιχείρηση ανεξαρτήτου αν συνεχίζεται ή όχι η αναστολή εργασίας κάποιων εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του προσωπικού ασφαλείας δεν παραβιάζει τους «ίδιους όρους» εργασίας των εργαζομένων.
 • Άλλωστε δεν είναι τυχαίο από τη φράση «ίδιοι όροι εργασίας» εξαιρέθηκε η αναφορά «και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)»
 • Σημειώνεται ότι η διάταξη επίσης δύναται να εφαρμοστεί και για πληττόμενες επιχειρήσεις που δεν εφάρμοσαν ποτέ το μέτρο της αναστολής εργασίας.

Είμαστε εν αναμονή λοιπόν της ΠΝΠ και συνεχίζουμε να θεωρούμε αναγκαία την περαιτέρω διευκρίνιση και των ακόλουθων:

 • Άμεση διευκρίνιση για τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους όσον αφορά το μέρος που έχει αναλάβει το κράτος την ευθύνη
 • Τρόπος αντιμετώπισης των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα αναστολής του μηνός Μαϊου (ή και των υπολοίπων μηνών που πλέον δύναται να συνεχιστεί για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων)
 • Χειρισμός αποδοχών ευπαθών ομάδων/εγκύων και αντιμετώπιση του θέματος διαμέσου των αποδοχών ασθενείας ούτως ώστε να απαλλαχθεί ο εργοδότης από κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται
 • Άμεση ένταξη των απασχολούμενων με εργόσημο στην επιδότηση των 534€.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τουρισμός, Αναστολή σύμβασης, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας