20/05/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις για την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και τη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Με την Α.Π.: οικ. 19221/379/19-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 και πιο συγκεκριμένα για:

Α) Την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που: α) έχει ανασταλεί η λειτουργία τους και δε θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, β) επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, γ) πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους και δ) για την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στις περιπτώσεις α), β) και γ).

Β) την εφαρμογή του άρθρου ένατου «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά ή επαναλειτουργούν μετά την άρση αναστολής λειτουργίας τους,

Γ) την υποχρέωση χορήγησης κανονικής άδειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων στους μισθωτούς σε συνδυασμό με την άδεια ειδικού σκοπού.

Δείτε την Α.Π.: οικ. 19221/379/19-05-2020 εγκύκλιο στην Online τράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναστολή σύμβασης, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας