11/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

50 επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με την Κ.Υ.Α. και τα φλέγοντα εργασιακά ζητήματα

Κατόπιν εκατοντάδων ερωτημάτων σας, και ως συνέχεια της έκτακτης Live ενημερωτικής εκπομπής που έγινε στις 15.30, η επιστημονική ομάδα του e-forologia, έχει ομαδοποιήσει τα περισσότερα ερωτήματα έχοντας τεκμηριωμένες απαντήσεις για αυτά.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη αλλά και το πλήθος κολακευτικών σχολίων. Συνεχίζουμε το καθήκον μας προς εσάς θεωρώντας το, αυτές τις ώρες, ως την μοναδική μας υποχρέωση αποφεύγοντας να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο μελοδραματικό που δεν προσφέρει σε εσάς!

Άλλωστε όπως είπε και μια εξαίρετη συνάδελφός μας:

Πολλά τα δράματα, μικρή η Επίδαυρός μας!

Α1. Επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής

1. Για όσες επιχειρήσεις έκλεισαν με κρατική απόφαση και συνεχίζουν και παραμένουν κλειστές, μέχρι πότε ισχύει αυτό;

ΑΠ: Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση, θα ανοίξουν μόνο με κρατική απόφαση ενώ τυχόν επέκταση του κλεισίματος ισχύει έως 31 Μαΐου.

2. Αν μια επιχείρηση κλειστή, έχει λήξη σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσα στον Μάιο, τι κάνει;

ΑΠ: Παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση – εργοδότης επαναλειτουργήσει.

3. Με τη νέα Κ.Υ.Α., συνεχίσει η απαγόρευση απολύσεων για αυτές τις επιχειρήσεις;

ΑΠ: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

4. Αν μια επιχείρηση παραμείνει κλειστή για όλο τον Μάιο, ποια είναι η αποζημίωση των εργαζομένων;

ΑΠ: Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020

5. Τι αλλάζει όσον αφορά τις εισφορές που καλύπτει το κράτος για τον εργαζόμενο;

ΑΠ: Η αλλαγή είναι ότι πλέον το κράτος παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του ποσού των 534 ευρώ.

6. Με ποιο τρόπο θα γίνει η γνωστοποίηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»;

ΑΠ: Α) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν για το μήνα Μάιο από 18/5 έως 31/5 το ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν: α) την συνέχιση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής β) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και γ) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Β) Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» . Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων τους από 19.5.2020 έως και 1.6.2020.

7. Πότε θα γίνει η πληρωμή των εργαζομένων;

ΑΠ: Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

8. Για τις επιχειρήσεις αυτές, υπάρχει η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για 45 ημέρες;

ΑΠ: Όχι δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης προσωπικού για κλεισμένες επιχειρήσεις.

9. Δηλαδή επιτρέπεται οποιαδήποτε απόλυση απ ευθείας με την έναρξη της επιχείρησης;

ΑΠ: Ναι επιτρέπεται.

10. Επιτρέπεται να γίνει μετατροπή συμβάσεως πλήρους απασχόλησης σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση;

ΑΠ: Ναι επιτρέπεται.

Α2 (1ο μέρος). Πληττόμενες και επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις με κρατική εντολή

11. Σε τι ποσοστό επιτρέπεται η επέκταση της αναστολής εργασίας;

ΑΠ: Η αναστολή του προσωπικού μέχρι το 60% συνεχίζει και επιδοτείται από το κράτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

12. Έχω 4 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 2, 4, 16 και 37 άτομα προσωπικό. Πως βρίσκω το 60%;

ΑΠ: Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Άρα η στρογγυλοποίηση φέρνει τα εξής περιθώρια αναστολής:

 • 2 εργαζόμενοι => 2 Χ 60% = 1,2 => μέχρι 1 εργαζόμενος σε αναστολή
 • 4 εργαζόμενοι => 4 Χ 60% = 2,4 => μέχρι 2 εργαζόμενοι σε αναστολή
 • 16 εργαζόμενοι => 3 Χ 60% = 9,6 => μέχρι 10 εργαζόμενοι σε αναστολή
 • 37 εργαζόμενοι => 37 Χ 60% = 22,2 => μέχρι 22 εργαζόμενοι σε αναστολή

13. Και αν η επιχείρηση μου έχει μόνο 1 άτομο; Μπορεί να μπει σε αναστολή;

ΑΠ: Σε περίπτωση επιχείρησης-εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.

14. Υπάρχει δυνατότητα να μεγαλώσει το ποσοστό αναστολής χωρίς να έχει επιβάρυνση ο εργοδότης;

ΑΠ: Για ορισμένες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών) παρέχεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου.

15. Αναφέρετε μερικές κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την αναστολή εργασίας για πάνω από το 60% του προσωπικού τους

ΑΠ: Συνοπτικά αναφέρουμε:

 • Αεροπορικές Εταιρείες, Ακτοπλοϊκές & Θαλάσσιες Εταιρείες,
 • Σιδηροδρομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Λεωφορείων
 • Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Κατασκηνώσεις
 • Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψητοπωλεία, Σνακ Μπαρ, Καντίνες
 • Cafer, Bar, Αναψυκτήρια, Internet Cafe
 • Ταξιδιωτικά Γραφεία & Πρακτορεία
 • Εκπαίδευση

16. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ένα εστιατόριο ή ένα cafe μπορεί π.χ. από τους 10 εργαζόμενους να απασχολεί μόνο τον 1

ΑΠ: Έτσι ακριβώς.

17. Έχω γραφείο ταξιδίων και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για εργασία. Θα μπορούσα βάσει των εξαιρέσεων διατηρήσω όλο το προσωπικό μου σε αναστολή;

ΑΠ: Έτσι ακριβώς.

18. Αν μια πληττόμενη επιχείρηση, έβαλε τους εργαζόμενους σε αναστολή σε διαφορετικές ημερομηνίες, πως θα επεκτείνουν αυτές τις αναστολές;

ΑΠ: Αυτές οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης – εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

19. Ποια είναι η ημερομηνία που γίνεται δεκτή ως ημερομηνία αναστολής έχοντας ως δεδομένο ότι για τον μήνα Απρίλιο δεν έχουν επιτραπεί οι διορθώσεις:

ΑΠ: Η μόνη ημερομηνία που γίνεται δεκτή αυτή τη στιγμή είναι η ημερομηνία υποβολής στο ΠΣ Εργάνη όσον αφορά τον μήνα Απρίλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί απ τους αρμόδιους φορείς.

20. Γνωρίζετε αν θα δοθεί η ίδια λύση και με την ΑΠΔ Απριλίου;

ΑΠ: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας δεν υπάρχει και τέτοια διάθεση για να εφαρμοστεί αυτή η λύση και στον Απρίλιο. Να τονίσουμε βέβαια ότι και στον Απρίλιο υπήρξε καθυστερημένο άνοιγμα στο ΠΣ Εργάνη (άνοιξε 3 Απριλίου), οπότε θεωρούμε ότι αυτή η λύση είναι «επιβεβλημένη».

21. Για πόσο διάστημα μπορεί να επιδοτηθεί ένας εργαζόμενος του οποίου συνεχίζεται η αναστολή;

ΑΠ: Η απάντηση έχει 2 σκέλη:

Αν μια επιχείρηση ήταν πληττόμενη, τότε και με δεδομένο ότι ως πρώτη ημερομηνία αναστολής ήταν η 21η Μαρτίου, το δικαίωμα αναστολή παρέχεται από 5 Μαΐου, δηλαδή για 27 ημέρες.

Αν μια επιχείρηση ήταν κλειστή και επαναλειτουργεί αλλά επιλέγει να διατηρήσει εργαζόμενους σε αναστολή, το δικαίωμα αναστολή παρέχεται από 4 Μαΐου, δηλαδή για 28 ημέρες.

22. Έχω τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση που ήταν κλειστή και άνοιξε στις 11 Μαΐου (εμπορικό κατάστημα) να βάλω σε αναστολή εργαζόμενο αλλά μόνο για 1 εβδομάδα και να επιστρέψει στις 18 Μαΐου;

ΑΠ: Ναι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλά θα πρέπει να δηλωθεί ο εργαζόμενος σε αναστολή και παράλληλα να γίνει και οριστική ανάκληση αναστολής μία εβδομάδα αργότερα με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν.

23. Έχω τη δυνατότητα να βάλω σε αναστολή έναν εργαζόμενο που μέχρι σήμερα εργαζόταν κανονικά;

ΑΠ: Όχι διότι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή.

24. Με την νέα Κ.Υ.Α., συνεχίσει η απαγόρευση απολύσεων για αυτές τις επιχειρήσεις;

ΑΠ: Για αυτές τις επιχειρήσεις, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

25. Για τις επιχειρήσεις αυτές, υπάρχει η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για 45 ημέρες;

ΑΠ: Οι επιχειρήσεις αυτές, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης) . Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

26. Στο διάστημα των 45 ημερών θα πρέπει να προστεθεί και το προηγούμενο διάστημα αναστολής; Π.χ. είχα επιχείρηση πληττόμενη έβαλε το προσωπικό σε αναστολή την 1η Απριλίου και στη συνέχεια διατήρησε το 60% αυτού σε αναστολή έως 31 Μαΐου. Μέχρι πότε υπάρχει η ρήτρα διατήρησης;

ΑΠ: Η υποχρέωση διατήρησης υπάρχει έως 14 Ιουλίου δηλαδή 45 ημέρες μετά την 31η Μαΐου.

27. Τι σημαίνει ακριβώς ο όρος «με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)»;

ΑΠ: Σημαίνει ότι για 45 ημέρες, απαγορεύεται κάθε μετατροπή σύμβασης από πλήρης σε μερική ή από πλήρης σε εκ περιτροπής εργασίας. Εννοείται φυσικά ότι κάθε ευνοϊκή (για τον εργαζόμενο) μεταβολή, είναι επιτρεπτή.

28. Έστω ότι έχω μια σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία λήγει στις 10 Ιουνίου και ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή έως 31 Μαΐου. Επεκτείνεται και αυτή η σύμβαση για αντίστοιχο διάστημα;

ΑΠ: Όχι. Η λήξη της σύμβασης δύναται να γίνει στις 10 Ιουνίου εκτός αν υπάρξει βούληση του εργοδότη για επέκταση της οπότε και εφαρμόζονται οι γενικές εργατικές διατάξεις.

29. Αν μια επιχείρηση πληττόμενη ή επαναλειτουργούσα διατηρήσει εργαζόμενο σε αναστολή του οποίου η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι μέσα στον Μάιο, τι κάνει;

ΑΠ: Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Άρα η οποιαδήποτε παράταση δεν είναι υποχρεωτική.

30. Ποια είναι η αποζημίωση των εργαζομένων των οποίων συνεχίζεται η αναστολή μέσα στον Μάιο;

ΑΠ: Οι εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ.

31. Τι αλλάζει όσον αφορά τις εισφορές που καλύπτει το κράτος για τον εργαζόμενο;

ΑΠ: Στους εργαζόμενους, επιχειρήσεων-εργοδοτών της ανωτέρω παραγράφου παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί της αναλογίας των ημερών αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Η αλλαγή είναι ότι πλέον το κράτος παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του ποσού των 534 ευρώ και μάλιστα αναλογικά για όσο διάστημα απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.

32. Με ποιο τρόπο θα γίνει η γνωστοποίηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»;

ΑΠ: Α) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν για το μήνα Μάιο από 1/6 έως 7/6 το ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν: α) την συνέχιση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής β) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και γ) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής .

Β) Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων τους από 1.6.2020 έως και 7.6.2020.

33. Πότε θα γίνει η πληρωμή των εργαζομένων;

ΑΠ: Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως 12.6.2020.

Α2 (2ο μέρος). ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

34. Ποιο είναι το ποσοστό ανάκλησης αναστολής για επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν;

ΑΠ: Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.

35. Ποιο είναι το ποσοστό ανάκλησης αναστολής για επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες;

ΑΠ: Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

36. Αν γίνει οριστική ανάκλησης αναστολής για έναν εργαζόμενο, έχω τη δυνατότητα αργότερα να τον ξαναβάλω σε αναστολή;

ΑΠ: Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

37. Πότε και με ποιο τρόπο δηλώνεται η οριστική ανάκληση αναστολής;

ΑΠ: Δηλώνεται από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020 στο ΠΣ Εργάνη. Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται απολογιστικά και δεν υπάρχει υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης.

38. Δηλαδή έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω όλο το προσωπικό μου άμεσα και να το δηλώσω στο τέλος του Μαΐου; Δεν υπάρχει νομικό κενό σε όλο αυτό;

ΑΠ: Αν εννοείτε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ένας εργοδότης να φέρει το προσωπικό του να εργαστεί αλλά στο τέλος του μήνα να μη δηλώσει αυτή την οριστική ανάκληση αναστολής, τότε ναι, υφίσταται αυτό το «ακραίο» σενάριο.

39. Και πως αποδεικνύεται, σε τυχόν έλεγχο, ότι αυτοί οι εργαζόμενοι διέκοψαν την αναστολή τους;

ΑΠ: Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση απόδειξης διότι η προθεσμία γνωστοποίησης είναι μεταγενέστερη και συγκεκριμένα από 1/6 έως 7/6.

40. Έχω ένα εμπορικό κατάστημα το οποίο επαναλειτουργεί βάσει κρατικής εντολής από 11 Μαΐου και όλοι οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στην εργασίας τους. Τι θα γίνει με το διάστημα από 1η Μαΐου έως 10 Μαΐου που δεν εργάστηκαν;

ΑΠ: Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε παράταση αναστολής μέχρι και την ημερομηνία της επαναλειτουργίας της επιχείρησης - εργοδότη τους, κατά το μήνα Μάιο, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής αυτής, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες. Άρα στην περίπτωσή σας, οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με το ποσό των 180€ το οποίο αντιστοιχεί σε αναστολή 10 ημέρων. Βέβαια αν το αναλύσουμε περαιτέρω διαπιστώνουμε ότι το μη επιδοτούμενο διάστημα ήταν 12 ημέρες (και όχι 10) διότι οι 45 ημέρες από το αρχικό κλείσιμο συμπληρώνονται 28 Απριλίου (και όχι 30).

41. Τι αλλάζει όσον αφορά τις εισφορές που καλύπτει το κράτος για τον εργαζόμενο για αυτό το διάστημα που δεν απασχολήθηκε;

ΑΠ: Η αλλαγή είναι ότι πλέον το κράτος παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του αναλογικού ποσού των 534 ευρώ.

42. Τι ισχύει με την διάταξη του Προσωπικού Ασφαλείας; Μπορώ να εντάξω το προσωπικό που επιστρέφει σε αυτό το καθεστώς και να απασχολούνται λιγότερο;

ΑΠ: Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς το ένατο άρθρο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) και ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

43. Αυτή τη διάταξη μπορώ να την εφαρμόσω και για το προσωπικό του οποίου έληξε η αναστολή ή επέστρεψε λόγω επαναλειτουργίας της επιχείρησης;

ΑΠ: Με βάση τα όσα αναφέρει η ΚΥΑ, ΟΧΙ, δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα αν δεν υπάρχει ανάκληση αναστολής καθώς στην παρ.6 του αρ.1 του Κεφαλαίου Α2 ορίζει ρητά ότι πρέπει να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα 45 το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης) .

44. Και αν τελικά επιλέξω να εφαρμόσω τη διάταξη του Προσωπικού Ασφαλείας, με τι ποσοστό την εφαρμόζω;

ΑΠ: Εφαρμόζεται και υπολογίζεται στο 50% του προσωπικού της επιχείρησης επί των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

45. Έστω επιχείρηση με 50 άτομα προσωπικό εκ των οποίων στα 20 γίνεται ανάκληση αναστολής. Σε πόσα άτομα μπορώ να εφαρμόσω τη διάταξη του Προσωπικού Ασφαλείας;

ΑΠ: Αν επιλέξω να εφαρμόσω αυτή τη διάταξη, είμαι υποχρεωμένος να την εφαρμόσω κατ΄ ελάχιστο στο 50% όσων έγινε ανάκληση αναστολής. Δηλαδή μπορώ να την εφαρμόσω σε 10 η περισσότερους εργαζόμενους.

46. Και τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα 30 άτομα όταν λήξει οριστικά η αναστολή της εργασίας τους;

ΑΠ: Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση παύει να θεωρείται πληττόμενη και πρέπει για όλους τους εργαζόμενους να ισχύσουν οι ίδιοι όροι με αυτούς που προϋπήρχαν προ της αναστολής. Εκτός αν υπάρξει διαφορετική πρόβλεψη.

Α3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

47. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η προσωρινή ανάκλησης αναστολής εργασίας;

ΑΠ: Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
 • Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3-5-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄1644).

48. Και πως αντιμετωπίζεται ο χρόνος που ο εργαζόμενος επιστρέφει προσωρινά στην εργασία του;

ΑΠ: η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

49. Έστω επιχείρηση η οποία έβαλε σε αναστολή έναν εργαζόμενο την 1η Απριλίου και θέλει να την ανακαλέσει προσωρινά για 2 ημέρες στις 10 Μαΐου. Πότε ολοκληρώνεται η αναστολή του εργαζομένου;

ΑΠ: Θα πρέπει να δηλώσει στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» την προσωρινή ανάκληση της αναστολής για τις 10 & 11 Μαΐου καθώς και να αιτιολογήσει τους λόγους της προσωρινής ανάκλησης. Θα πρέπει να πληρώσει τον εργαζόμενο για την απασχόληση αυτών των 2 ημερών. Η αναστολή εργασίας του εργαζόμενου θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί οριστικά στις 17 Μαΐου όπου και συμπληρώνεται σωρευτικά το διάστημα των 45 ημερών. Η κανονική επιστροφή στην εργασία προβλέπεται στις 18 Μαΐου.

50. Και πως δηλώνεται αυτή η προσωρινή αναστολή; Υπάρχει ανάγκη αιτιολόγησης;

ΑΠ: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα κάνουν χρήση των προβλεπομένων, υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Δείτε την έκτακτη ενημερωτική εκπομπήcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κορωνοϊός, Αποζημίωση ειδικού σκοπού, Αναστολή σύμβασης, Ανάκληση αναστολής, Ρήτρα διατήρησης