09/04/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η παρέμβαση του e-forologia για την Ημερομηνία Αναστολής! Γνωστό, από το Υπουργείο Εργασίας, το πρόβλημα – Άγνωστη η λύση!

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει – και δικαίως θα πω εγώ – το θέμα της ημερομηνίας της δήλωσης αναστολής εργασίας των επιχειρήσεων η οποία σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας αλλά και με την διευκρινιστική απόφαση που εκδόθηκε στις 07 Απριλίου

Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων των ανωτέρω επιχειρήσεων, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Το θέμα έχει προβάλλει πολλές φορές το e-forologia ενώ σήμερα η επιστημονική μας ομάδα με παρέμβασή της προσπάθησε να το εξηγήσει με αναλυτικά παραδείγματα σε στελέχη του Υπουργείου.

Συνοπτικά αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

  • Η καθυστερημένη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δεν μπορεί να υπερέχει νόμων και Π.Ν.Π. οι οποίο έδιναν νωρίτερα το δικαίωμα αναστολής εργασίας κάτι το οποίο και εφαρμόστηκε από χιλιάδες εργοδότες

  • Η καθυστέρηση υπήρξε σίγουρα σε 2 περιπτώσεις

- Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενώ η Π.Ν.Π. δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου οπότε και δημοσιεύθηκε η Π.Ν.Π.. Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έδωσε αυτήν την δυνατότητα στις 24 Μαρτίου αργά το βράδυ. Εδώ επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις περίμεναν διευκρινίσεις από την Κ.Υ.Α. 12998 η οποία παρότι μνημονευόταν νωρίτερα, δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου κι επομένως πλήθος επιχειρήσεων προέβη σε δήλωση αναστολή από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.

- Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενώ πλήθος επιχειρήσεων ενσωματώθηκε στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ από την 1η Απριλίου κάτι το οποίο εφάρμοσαν άμεσα στους εργαζόμενούς τους, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έδωσε την δυνατότητα δήλωσης αναστολής στις 3 Απριλίου.

  • Υπάρχει σοβαρό νομικό κενό με το οποίο ήδη ξεκίνησαν να ασχολούνται νομικά επιτελεία μεγάλων επιχειρήσεων τα οποία σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη καθώς τη στιγμή αυτή υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του πραγματικού γεγονότος, δηλαδή της πραγματικής ημερομηνίας που τέθηκε σε αναστολή εργασίας ο εργαζόμενος, με το πραγματικό τεχνικό γεγονός που είναι η ημερομηνία η οποία τελικά επετράπη (από το ΠΣ Εργάνη) να υποβληθεί αυτή η αναστολή

  • Έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εξής σοβαρές παρατυπίες:

- ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: Εργαζόμενος του οποίου ανεστάλη η εργασία στις 21 Μαρτίου, δηλώθηκε σε αναστολή στις 30 Μαρτίου (μετά την ΚΥΑ) και ο εργοδότης θα τον πληρώσει μέχρι τις 20 Μαρτίου κι επομένως ο εργαζόμενος δεν θα πληρωθεί για το υπόλοιπο διάστημα από κανέναν.

- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:Με δεδομένο ότι η πραγματική αναστολή έγινε στις 21 Μαρτίου, ο εργοδότης ενημέρωσε τον εργαζόμενο ότι η αναστολή εργασίας λήγει στις 6 Μαϊου και ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του στις 7Μαϊου κάτι το οποίο τελικά ενέχει σοβαρούς κινδύνους να επιβληθεί το πρόστιμο των 1.200€ ανά εργαζόμενο που θα απασχολείται σε ημερομηνία αναστολής του. Κι αυτό θα συμβεί διότι σύμφωνα με το ΠΣ Εργάνη, η αναστολή αυτού του εργαζόμενου λήγει στις 13 Μαϊου.

- ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ: Αλλά ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν επιστρέψει στην εργασία του, δεν θα μπορεί να μπει εκ νέου σε αναστολή (αν δοθεί τέτοια παράταση) καθώς, σύμφωνα με το ΠΣ Εργάνη. η αναστολή αυτού του εργαζόμενου λήγει στις 13 Μαϊου.

- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΕΦΚΑ:Και φυσικά δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τον κίνδυνο επιβολής προστίμου από τον ΕΦΚΑ σε μελλοντικό έλεγχο που θα γίνει και θα βρει για τον εργαζόμενο αυτό ανασφάλιστο διάστημα από 21 έως 29 Μαρτίου. Το οποίο μάλιστα πρόστιμο λόγω επιβολής ασφαλιστικών ημερών (και εισφορών) θα έχει και τις γνωστές προσαυξήσεις περί εκπρόθεσμης πληρωμής και περί ανακριβούς ΑΠΔ.

  • Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε και το δίλημμα στο οποίο έχουν βρεθεί χιλιάδες εργοδότες αλλά και λογιστές οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλέψουν τους εργοδότες όπου τελικά:

- κάποιοι από αυτούς υπολογίζουν τη μισθοδοσία όχι με βάση τις πραγματικές ημέρες εργασίας αλλά με βάση αυτό που τους επιβάλλει η «λανθασμένη» δήλωση αναστολής στο Εργάνη, επιβαρυνόμενοι με δαπάνες μισθοδοσίας που δεν υφίστανται

- κάποιοι άλλοι έχουν υπολογίσει μισθοδοσία με βάση το πραγματικό γεγονός της εργασίας και σήμερα είναι σε απόγνωση για το αν θα πρέπει να προβούν σε διορθώσεις

- κάποιοι άλλοι προσπαθούν με τεχνάσματα τύπου χρέωσης κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών να καλύψουν το κενό διάστημα.

Από την πλευρά του Υπουργείου, παρότι έγινε κατανοητό το κενό που υπάρχει, αναφέρθηκαν προβληματισμοί περί τυχόν δικαιώματος που θα δοθεί σε εργοδότες να εκμεταλλευτούν αυτό το κενό κάτι το οποίο άλλωστε ανέφερε σήμερα και ο Υπουργός κος Βρούτσης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Γίνεται όμως ευρέως κατανοητό από όλους ότι είναι αδύνατον να τιμωρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων για κάτι στο οποίο δεν ευθύνονται με τον φόβο του μήπως επωφεληθούν κάποιοι ελάχιστοι.

Η επιστημονική ομάδα του e-forologia κι εγώ προσωπικά, καταβάλλαμε την ύστατη προσπάθεια να εξηγήσουμε τεκμηριωμένα το τεράστιο αυτό θέμα κι ελπίζουμε ότι έστω και την ύστατη ώρα θα βρεθεί λύση.

Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις:

1η λύση: να ενσωματωνόταν άμεσα το πεδίο «Ημερομηνία Αναστολής» στο έντυπο του ΠΣ Εργάνη, μια λύση η οποία φαίνεται να απομακρύνεται καθώς κάτι τέτοιο ίσως θεωρείται τεχνικά αδύνατον να επιτευχθεί τη στιγμή που μιλάμε.

2η λύση: να υπάρξει αντιστοίχιση με την ΑΠΔ όπου σίγουρα απαιτείται η προσθήκη πεδίου πραγματικής ημερομηνίας αναστολής. Άλλωστε αυτό το πεδίο, είναι επιβεβλημένο να υπάρξει εφόσον ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ΑΠΔ και για το διάστημα αναστολής. Η λύση αυτή, έχει μεγάλες πιθανότητες και είναι υπό εξέταση από τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Βέβαια εδώ, θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου για την επιτυχία της αντιστοίχισης καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει πρόβλημα αν χρειαστεί να γίνει εκ νέου αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το οποίο δεν θα έχει ενημερωθεί από την ΑΠΔ.

Εμείς από την πλευρά μας, ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστούν οι προβληματισμοί χιλιάδων εγκλωβισμένων λογιστών αλλά και εργοδοτών και δεν θα πάρει περαιτέρω διαστάσεις το θέμα ούτε φυσικά θα περιμένουμε τις αποφάσεις δικαστηρίων στα οποία σκοπεύουν να προσφύγουν αρκετοί. Ελπίζουμε παράλληλα, ακόμη κι αν η λύση επέλθει μέσω της ΑΠΔ, να υπάρξει άμεσα μια οδηγία για να υπάρξει και εκτόνωση του θέματος!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναστολή εργασιακής σχέσης, Κορωνοϊός, Αναστολή σύμβασης