26/02/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής ΦΠ που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος αλλοδαπής

Με την Α.1036/2020 απόφαση του Υφυπουργου Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, την καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

'Οσα ορίζει η Α.1036/2020 απόφαση έχουν εφαρμογή για αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 που υποβάλλονται εντός του 2020 και επόμενα και αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για τα έτη 2020 και επόμενα. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (ήτοι από τις 12-12-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019) και έπειτα.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Α.1036/2020 απόφασης στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογική Κατοικία, Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, Φορολογικοί κάτοικοι, Μεταφορά φορολογικής κατοικίας, Εισόδημα αλλοδαπής, Αλλαγή φορολογικής κατοικίας