21/02/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

«Διαλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα»: Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κλίμακες των επαγγελματιών

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Φοροτεχνικών Ε.Ε.Α.

Το φλέγον ζήτημα της εποχής δεν μπορεί να είναι άλλο από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη στον δρόμο της βουλής, αφού ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του. Η διαδικασία της ψήφισης του θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Με λίγα λόγια, πλέον θεωρείται θέμα ημερών να αποτελέσει νόμο του κράτους, με την εφαρμογή του να ξεκινάει, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, αναδρομικά από τις αρχές του έτους.

Οι επαγγελματίες από τη μεριά τους θα κληθούν να επιλέξουν (μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία θα προκύψει από τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν του νομοσχεδίου) σε ποια από τις έξι διαφορετικές κλίμακες θέλουν να ενταχθούν. Η απόφαση θα είναι δεσμευτική για το υπόλοιπο του έτους, άρα δε θα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας ούτε προς τα πάνω, αλλά ούτε και προς τα κάτω.

Η διαδικασία της επιλογής αυτής θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, όπου μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία του κάθε έτους, οι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν την κλίμακα που επιθυμούν δηλώνοντας το στη σχετική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, αν οι επαγγελματίες δεν δηλώσουν μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία την επιλογή τους, τότε θα θεωρείται αυτόματα ότι επέλεξαν τη χαμηλότερη κλίμακα και θα πληρώνουν για το υπόλοιπο του έτους τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τον νόμο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε ποια είναι η κλίμακα των έξι κατηγοριών ασφαλιστικών εισφορών και πως διαμορφώνεται το τελικό πληρωτέο ποσό.

Η κλίμακα των ασφαλιστικών εισφορών έχει ως εξής:

Παρατηρώντας τον τρόπο διαμόρφωσης του τελικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, μπορούμε εύκολα να έρθουμε στο συμπέρασμα ότι με μία μικρή εξαίρεση η διαφορά προκύπτει από τον κλάδο σύνταξης και μόνο, ενώ ο κλάδος υγείας και ανεργίας παραμένει σταθερός.

Το εύλογο ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος στον εαυτό του, αλλά και στους ειδικούς, είναι για ποιο λόγο θα πρέπει να επιλέξει κάποιος υψηλότερη κλίμακα, πέραν της πρώτης. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που θεωρούμε θα απευθύνουν οι πελάτες προς εμάς όταν μάθουν ότι θα πρέπει να επιλέξουν. Εξάλλου το θέτουμε και εμείς ως επαγγελματίες φοροτεχνικοί στους εαυτούς μας. Ήδη το τηλεφωνικό κέντρο στο γραφείο μας έχει δεχτεί αρκετές ερωτήσεις τέτοιου είδους.

Ωστόσο, μία πρώτη προσέγγιση για απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας στη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ε.Α., αλλά και με εκπροσώπους αρκετών επαγγελματικών κλάδων.

Ο κος Βρούτσης, εκτός των άλλων, ξεκαθάρισε ότι το ασφαλιστικό αποσυνδέεται πλέον από το εισόδημα με τη φράση ότι «δεν είναι φορολογικό το ασφαλιστικό» και μίλησε λεπτομερώς για τις επιλογές που ο ασφαλισμένος έχει να επιλέξει για την κατηγορία εισφορών που θα υπαχθεί. «Διαλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όσοι επιλέξουν υψηλότερη κατηγορία θα έχουν και αντίστοιχα περισσότερα οφέλη στην απονομή σύνταξης.

Επιπλέον, μίλησε για την αποσύνδεση του συστήματος εισφορών από τον κατώτατο μισθό, αφού οποιαδήποτε αυξομείωση αυτού δεν δημιουργεί μεταβολές στην προαναφερόμενη κλίμακα. Παράλληλα, μίλησε για την εκποίηση της ασφαλιστικής δαπάνης από τα φορολογικά έσοδα.

Σε αυτή την τελευταία φράση του υπουργού, θα ήταν καλό να σταθούμε κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, αφιερώνοντας το υπόλοιπο του άρθρου σε αυτό.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών περιλαμβάνονται στα έξοδα των ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε). Όσο λοιπόν αυτές αυξάνονται αυτονόητο είναι να αυξάνονται και τα έξοδα που θα μπορούν να μειώσουν τα κέρδη.

Για να γίνει κατανοητό το θέμα ετοιμάσαμε τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται το ύψος των ετήσιων ασφαλιστικών κατηγοριών και πόση θα είναι η επιβάρυνση σε σχέση με την επιλογή της πρώτης κλίμακας:

Δεδομένου όμως ότι η εν λόγω δαπάνη, όπως προαναφέραμε, καταχωρείται στα βιβλία, μέρος της επιβάρυνσης αυτής θα «επιστραφεί» στον επαγγελματία μέσω της μείωσης φόρου.

Αν πρόκειται για Ο.Ε ή Ε.Ε, η διαφορά του φόρου σε αυτή την περίπτωση θα είναι 24 % επί του ποσού της διαφοράς των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί. Οι διαφορές του φόρου ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Εκτός αυτού θα υπάρξει και ενδεχόμενη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που πληρώνει ο εταίρος στην δήλωση του.

Αν αντίστοιχα πρόκειται για ατομική επιχείρηση, η μείωση του φόρου εξαρτάται από το συνολικό ύψος των κερδών που έχει η επιχείρηση σε συνδυασμό με τον συντελεστή φόρου που εφαρμόζεται. Όσο αυτά είναι υψηλότερα, τόσο η μείωση φόρου θα αυξάνεται και αυτή.

Αυτές τις διαφορές του φόρου μπορούμε να τις δούμε στον παρακάτω πίνακα:

Εάν στα ανωτέρω προσθέσουμε στη συνάρτηση και το κέρδος από τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά του φόρου αυξάνεται, άρα η τελική πραγματική επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα μειώνεται.

Βέβαια, στο συγκεκριμένο παράδειγμα όσοι επιλέξουν ανώτερη κλίμακα θα πρέπει να υπολογίζουν κάποια βασικά δεδομένα. Πρώτον, οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταλογίζονται σύμφωνα με την επιλογή του επαγγελματία στην περίπτωση που δεν πληρωθούν θα γίνονται απαιτητές με κάθε τρόπο, ενώ παράλληλα θα αυξάνονται λόγω προσαυξήσεων. Δεύτερον, θα πρέπει να υπολογίσουν ότι σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, άρα για να ισχύουν τα παραπάνω, θα πρέπει οι εισφορές να πληρώνονται.

Όλα τα ανωτέρω, αναιρούνται όταν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες που πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών, λόγω της συμμετοχής τους σε κάποια κεφαλαιουχική εταιρεία (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), διότι βάσει νόμου οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα έξοδα αυτών των εταιρειών. Άρα, σύμφωνα με αυτό δεν δημιουργείται μείωση φόρου και έτσι η παραπάνω επιβάρυνση παραμένει στο αρχικό στάδιο.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε κάτι βασικό. Η απόφαση στην επιλογή της κατηγορίας, θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι δική μας, να επιλέξουμε δηλαδή εμείς για τον πελάτη μας, αλλά θα πρέπει να την δώσει ο ίδιος ο πελάτης και μάλιστα καλό θα ήταν να την δώσει εγγράφως μέσα από email, έγγραφου μηνύματος η σε υπογεγραμμένο από τον ίδιο έγγραφο, για ευνόητους λόγους.

Καλό ΣΚ σε όλους…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, Ασφαλιστικές εισφορές