23/01/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σε ΦΕΚ ο νόμος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Με αριθμό Ν.4652/2020 δημοσιεύθηκε ο νόμος «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Διατάξεις» στο ΦΕΚ Α’ 9/23-01-2020.

Με τον νόμο αυτό ρυθμίζονται εκτός από θέματα σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4652/2020 αίρεται, αναδρομικά από 1/1/2019, η επιβολή προστίμου ύψους εκατό (100) ευρώ ανά συμβολαιογραφική πράξη στους συμβολαιογράφους και λοιπά πρόσωπα, στην περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν προκύπτει απώλεια εσόδων του Δημοσίου.

Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου αναστέλλεται μέχρι την 30/6/2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019, οι οποίες αφορούν θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και θέματα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν σχετικές υποχρεώσεις τους). Η εν λόγω διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 12η Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Ν.4652/2020 στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογία κληρονομιών, Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, επιβαλλόμενο πρόστιμο, Χώρες > Ηνωμένο βασίλειο