10/01/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ευλογημένα και φωτισμένα. Μια ημέρα μετά την γιορτή των Θεοφανίων, αρχίζει και ουσιαστικά η νέα εργασιακή εβδομάδα και φυσικά, το νέο εργασιακό έτος. Την Τετάρτη, ολοκληρώθηκε και η καθολική επιστροφή όλου του εργατικού δυναμικού, με τελευταίους τους εκπαιδευτικούς.

Ας αρχίσουμε λοιπόν με ευχάριστες φορολογικές ειδήσεις, έτσι για το καλό της νέας χρονιάς. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 100% στο 95%, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν. 4646/2019.

Με τη διαδικασία αυτή, έγινε επανεκκαθάριση σε περισσότερες από 75.000 δηλώσεις και προέκυψε τελικά ποσό μείωσης προκαταβολής 175 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι πρόβλεψης στον προϋπολογισμό για 138 εκατομμύρια ευρώ. Ωφελήθηκαν συνεπώς περισσότερες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από την κυβερνητική πολιτική επιλογή.

Για όσα νομικά πρόσωπα είχαν, στις 30/12/2019, υπόλοιπο οφειλής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, το ποσό αυτό μειώθηκε κατά το ποσό της μείωσης της προκαταβολής.

Το νέο μειωμένο υπόλοιπο εμφανίζεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των νομικών προσώπων αυτών στο TAXISnet. Για όσα νομικά πρόσωπα δεν είχαν, στις 30/12/2019, υπόλοιπο οφειλής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, δημιουργήθηκε ή προσαυξήθηκε κατά περίπτωση το ποσό επιστροφής του φόρου αυτού.

Τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα θα ενημερωθούν άμεσα, μέσω του TAXISnet, για το πώς θα λάβουν την επιστροφή αυτή, μετά και τον συμψηφισμό της με τυχόν άλλες βεβαιωμένες οφειλές τους.

Νέα χρονιά και νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε το κείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2020 με Π.Κ.1/9-1-2020. Σύμφωνα με το κείμενό της, διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα, το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 (Π.Κ. 6/29-03-2018) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Όπως πάντα, μπορείτε να δείτε το κείμενο της ΕΓΣΣΕ 2020 στην Online τράπεζα.

Δεδομένης της υποχρέωσης εξόφλησης του 30% των εισοδημάτων μας, μέσω τραπεζικού συστήματος (η χαρά του Τραπεζίτη), η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων απέστειλε στα πιστωτικά ιδρύματα, στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και στα ιδρύματα πληρωμών, επιστολή για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών που απορρέουν από το άρθρο 102 του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών οφείλουν εφεξής:

· Να αναρτήσουν στους διαδικτυακούς τους τόπους και να διαθέτουν σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματά τους, στους αντιπροσώπους τους καθώς και στους τρίτους προς τους οποίους έχουν αναθέσει δραστηριότητες, ενημερωτικό σχετικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/files/leaflet-your-rights-payments-eu_en).

· Για την ανωτέρω διάθεση πληροφοριών οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιβάλλουν χρέωση στους πελάτες τους.

· Όσον αφορά στα άτομα με αναπηρίες, απαιτείται η ενημέρωση με άλλα κατάλληλα μέσα, ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες σε προσιτή μορφή.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή επέστησε την προσοχή στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ότι η μη συμμόρφωσή τους στις ανωτέρω υποχρεώσεις ενδέχεται να επισύρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4537/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 13α του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Γ. Λαζαρίδη, της ΣΟΛ Α.Ε., δημοσίευσε ο ιστοχώρος μας την εβδομάδα που πέρασε, με θέμα την «Απόφαση επιστροφής ΦΠΑ υπόθεσης Μαρινόπουλου-Δεν είναι απολύτως σαφής ο χειρισμός από πλευράς Φ.Ε.». Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος «Πρόσφατα (28-11-2019) δημοσιοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η Απόφαση Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 με βάση την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις σε σχέση με τον ΦΠΑ ανεξόφλητων απαιτήσεων που κατέστησαν ολικώς ή μερικώς ανεπίδεκτες είσπραξης, δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκε από την ανωτέρω απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση Μαρινόπουλος).

Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς αυτών, καθώς αναφέρεται στις διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ των ανεξόφλητων απαιτήσεων. Όμως προκύπτουν κάποιες απορίες από το κείμενο της ως άνω απόφασης.». Όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην ανάγνωση του θέματος, τους το συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Από τον ίδιο αρθρογράφο, ένα εξίσου ενδιαφέρον άρθρο – επιστημονική μελέτη που δημοσιεύσαμε την εβδομάδα που πέρασε τίτλο «Προσθήκες - τροποποιήσεις στον Ν.4172/2013 με τον Ν.4646/2019». Το άκρως επίκαιρο άρθρο παραμένει ελεύθερο για ανάγνωση στη διάθεση των αναγνωστών μας, όπως και μια ολόκληρη συλλογή από υλικό σχετικά με το Φορολογικό νομοσχέδιο 2019 στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε μέσω της ειδικής ενότητας.

Θέλοντας να κλείσουμε την εβδομάδα που πέρασε, οπτιμιστικά όπως ξεκίνησε, σας παραθέτουμε τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με την άνοδο του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος. «Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε στις 109,5 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2019, από τις 107 μονάδες τον Νοέμβριο 2019, αγγίζοντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του Οκτωβρίου του 2007.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο εξάμηνο ο Δείκτης παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σταδιακά αποκαθίσταται.

Η Κυβέρνηση προχωράει με ιεραρχημένα, σταθερά και γοργά βήματα στην υλοποίηση του σχεδίου της, που έχει ως στόχο την ολόπλευρη ισχυροποίηση της οικονομίας και της χώρας, την υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Η Εβδομάδα που πέρασε, μικρή εργασιακά λόγω των Αγίων Θεοφανίων, κάπου εδώ τελειώνει. Η νέα χρονιά μας βάζει σιγά – σιγά στην καθημερινότητα που λόγω των γιορτών κάπως ξεφύγαμε. Σε κάθε όμως περίπτωση, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με μάλλον καλό για την εποχή καιρό, μας περιμένει. Και φυσικά, για την Εβδομάδα που έρχεται, μην ξεχνάτε ότι ξεκινούν η χειμερινές εκπτώσεις. Η αγορά χρειάζεται να τη στηρίξουμε και τα ελληνικά προϊόντα ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος, Δείκτης οικονομικού κλίματος, Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ΕΓΣΣΕ